Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 20 - 26 maja 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: coraz bliżej do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o tym ile płacimy za energię w porównaniu do mieszkańców innych państw UE, Dyrektywa gazowa dotycząca Nord Stream 2 weszła w życie, Polska jest krajem z największym potencjałem rozwoju offshore’u na Bałtyku, PERN uzgodnił z Rosją działania ws. zanieczyszczonej ropy oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” oraz Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW po raz trzeci nagrodzi eko dziennikarzy. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Coraz bliżej do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt ustawy zakłada m.in. rozszerzenie grupy prosumentów o przedsiębiorców oraz wydanie rozporządzenia wykonawczego, które będzie regulowało zasady obsługi prosumenta przez operatorów systemów dystrybucyjnych. (Czytaj więcej)

 • Dyrektywa gazowa dotycząca Nord Stream 2 weszła w życie. Kraje mają dziewięć miesięcy na wdrożenie regulacji do swoich systemów prawnych, a gazociągi są objęte przepisami od momentu wejścia w życie przepisów. Projekt nowelizacji przewiduje, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą podlegały przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii popiera przygotowane przez resort przedsiębiorczości i technologii rozwiązania służące wprowadzeniu ulg w zaopatrzeniu w energię dla przemysłu energochłonnego. (Czytaj więcej)

 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, którego celem jest wzmocnienie systemu nadzoru i kontroli nad wprowadzanymi do obrotu kotłami na paliwo stałe. (Czytaj więcej)

 • Unijni ministrowie ds. europejskich przyjęli tzw. dyrektywę SUP, która ma zakończyć stosowanie niektórych plastikowych produktów jednorazowego użytku. Formalne przyjęcie nowych przepisów przez Radę UE oznacza koniec procedury ustawodawczej na poziomie unijnym. (Czytaj więcej)

 • Konfederacja Lewiatan proponuje zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, które ich zdaniem mogłyby usunąć główne bariery hamujące dalszy zrównoważony rozwój instalacji, w szczególności dużych wolnostojących instalacji PV powyżej 1 MW. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • We Wrocławiu powstała mapa potencjału budynków do wykorzystania energii słonecznej. Mapa ta ma prezentować szczegółowe dane na temat ilości energii słonecznej padającej na dachy miejskich budynków, w tym w postaci interaktywnych wykresów, w ujęciu rocznym i w podziale na poszczególne miesiące. (Czytaj więcej)

 • Polska jest krajem z największym potencjałem rozwoju offshore’u na Bałtyku. (Czytaj więcej)

 • W 2022 roku w województwie Świętokrzyskim w gminie Osiek powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 5 MW. (Czytaj więcej)

 • Urugwaj chce całkowitego uniezależnienia się od paliw kopalnych i wykorzystywanie w 100 proc. energię odnawialną. Mają w tym pomóc elektrownie szczytowo-pompowe. (Czytaj więcej)

 • W Autonomii Palestyńskiej uruchomiono pierwszą elektrownię fotowoltaiczną. Jest ona jedną z czterech planowanych. Łącznie mają one zaspokoić ok. 30 proc. zapotrzebowania energetycznego Palestyny. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z najnowszym zestawieniem krajów przygotowanym przez firmę consultingową Ernst and Young, Chiny, USA i Francja są najatrakcyjniejszymi krajami do inwestycji w odnawialne źródła energii. (Czytaj więcej)

 • Prezes URE Maciej Bando w sprawozdaniu z działalności za 2018 rok napisał, że jego zdaniem wkrótce koszty OZE powinny osiągnąć “grid parity”, tzn. koszty energii z OZE będą równe lub niższe od kosztu zakupu energii z sieci. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, smog odpowiada za ok. 10 proc. przedwczesnych zgonów na świecie i kosztuje unijną gospodarkę nawet 475 mld euro rocznie. Wdrożenie innowacyjnych technologii w energetyce mogłoby przynieść nawet 183 mld euro oszczędności w ciągu nadchodzących 7 lat. (Czytaj więcej)

 • Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie na likwidację pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym na terenie powiatu poznańskiego oraz zamianę ich na bardziej ekologiczne systemy ogrzewania. O dofinansowanie mogą występować właściciele lub współwłaściciele, w tym także wspólnoty mieszkaniowe. (Czytaj więcej)

 • Obyło się 50-te posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii podczas którego posłowie dyskutowali na temat opublikowanego przed kilkoma tygodniami przez Fundację Forum Energii raportu ‘Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa'. Zadaniem ekspertów było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak w sposób efektywny kosztowo i sprawiedliwy społecznie sprawić, aby do 2030 roku ogrzewanie przestało być źródłem smogu w Polsce. Autorzy analizy wskazują, że możliwe jest w tym czasie w Polsce osiągnięcie nawet 32-procentowego udziału OZE w ciepłownictwie oraz redukcja emisji dwutlenku węgla o 30 proc. (Czytaj więcej)

 • Jak podają eksperci, w miastach potrzebne są duże drzewa, a nie ich sadzonki. Drzewa produkują tlen, nawilżają i oczyszczają powietrze, ułatwiają retencjonowanie wody i obniżają temperaturę w czasie upałów. “Jeden duży buk produkuje tyle tlenu, co około tysiąc siedemset 10-letnich, małych buków.” (Czytaj więcej)

 • Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda zasugerowali nowatorski sposób walki ze zmianami klimatycznymi. Zamiast usuwać dwutlenek węgla z atmosfery, chcą wpuścić go tam więcej, kosztem groźniejszego dla klimatu metanu. (Czytaj więcej)

 • W Warszawie mają się pojawić automaty na opakowania. Maszyny mają przyjmować butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. W zamian oddający opakowania, przy użyciu specjalnej aplikacji, otrzyma punkty, które będzie mógł wymienić na różnego rodzaju benefity, jak np. zniżki na komunikację miejską, bilety do kina czy zniżki na kawę w wybranej sieci kawiarni. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Jak podaje Christiana Figueres, była sekretarz wykonawcza Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) odpowiedzialna za paryskie porozumienie klimatyczne, żaden kraj nie może pozostać przy energetyce opartej na węglu. Teraz jest czas, aby wypracować drogę odejścia od surowca. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Źródła agencji Reuters informują, że kartel naftowy OPEC i dwunastu producentów spoza niego, czyli grupa OPEC+ realizująca cięcia wydobycia w ramach porozumienia naftowego, rozważa obecnie dwa scenariusze działań po zakończeniu obecnego układu. Oba zakładają zwiększenie podaży ropy. (Czytaj więcej)

 • PERN uzgodnił z Rosją działania ws. zanieczyszczonej ropy. Wznowienie dostaw surowca z Rosji poprzez pierwszą nitkę rurociągu „Przyjaźń” możliwe będzie po 9 czerwca, pod warunkiem potwierdzenia reklamacji złożonych przez rafinerie niemieckie i polskie. Wcześniej Rosjanie oczyszczą zachlorowaną ropę. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Trwa przetarg na rozbudowę części lądowej części terminalu LNG w Świnoujściu. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się czterech wykonawców. (Czytaj więcej)

 • Ruszyła budowa interkonektora z Grecją, która była odkładana od prawie dziewięciu lat. Inwestycja ma zapewnić dywersyfikację dostaw gazu dla Bułgarii. Interkonektor o długości 182 km, z czego ok. 150 km w Bułgarii, ma zapewnić łączność między gazociągowymi systemami Grecji i Bułgarii. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • W USA zaprezentowano raport Atlantic Council pt. „Przywództwo USA w dziedzinie energii jądrowej: innowacje i strategiczne wyzwanie globalne”. Powołano także Koalicję ws. energii jądrowej i bezpieczeństwa narodowego. (Czytaj więcej)

 • Pojawiają się opinie, że w Polsce są obecnie ważniejsze zadania niż budowa elektrowni jądrowej. Zdaniem tych osób, w perspektywie roku 2030 nie powinniśmy planować budowy elektrowni jądrowej, ponieważ jest to zbyt kosztowny projekt. (Czytaj więcej)

 • Część ekspertów twierdzi jednak, że niezbędne jest wybudowanie elektrowni jądrowej w Polsce. Już raz Polska prawie wybudowała taką elektrownię. Jerzy Lipka, przewodniczący Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej tłumaczy dlaczego za pierwszym razem nie doszło do jej budowy. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii o chęci utrzymania konkurencyjnych cen energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • Adam Czyżewski, Główny Ekonomista PKN Orlen o zrównoważonym rozwoju w firmach energetycznych połączonym z innowacyjnymi technologiami. (Czytaj więcej)

 • Goście panelu „Elektromobilność / Gaz / Wodór - co rozwijać i jak sfinansować rozwój?” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2019 odpowiadają na pytania zadane w tytule panelu. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • PGE Energia Odnawialna planuje kompleksową modernizację elektrowni szczytowo pompowej Porąbka-Żar, drugiej największej w Polsce elektrowni tego typu. (Czytaj więcej)

 • W Polsce jest coraz więcej ekologicznych autobusów. (Czytaj więcej)

 • Jak szacuje Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, aby w pełni wykorzystać potencjał elektromobilności w Polsce musiałoby w 2020 roku być ponad 120 tys. ładowarek do EV. (Czytaj więcej)

 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) opublikowała raport opisujący rynek pomp ciepła w Polsce w roku 2018. Zgodnie z nim sprzedaż wszystkich pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrosła w naszym kraju o 20 procent. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2025 roku w Polsce ma być zarejestrowanych milion samochodów elektrycznych. Na koniec kwietnia 2019 roku po polskich drogach poruszało się około 5,6 tys. takich pojazdów. Cel jest odległy, ale wciąż przybywa narzędzi, które powinny przyspieszyć elektryfikację polskiego transportu. Jednym z nich mogą być rekordowe dopłaty do samochodów elektrycznych. (Czytaj więcej)

 • Województwo Małopolskie przyznało unijne dofinansowanie dla przedsiębiorstw, które planują realizację projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, z działania 4.2. Eko – przedsiębiorstwa, 81 firm będzie mogło przeprowadzić prace modernizacyjne, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii. (Czytaj więcej)

 • W Łodzi odnotowano “drastyczne” podwyżki cen energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Eurostat podał dane dotyczące kosztów energii ponoszonych w 2018 roku przez gospodarstwa domowe w krajach Unii Europejskiej. Mimo wyraźnego wzrostu cen energii na rynku hurtowym w Polsce w ostatnich miesiącach roku, Eurostat odnotowuje, że na poziomie energii sprzedawanej gospodarstwom domowym Polska była w grupie państw UE, które odnotowały w drugiej połowie 2018 roku największy spadek cen. Eurostat podaje, że średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE wzrosły w okresie od drugiej połowy 2017 roku do drugiej połowy ubiegłego roku o 3,5 proc. do poziomu 21,1 euro/100 kWh. (Czytaj więcej)

 • Podmorski kabel Harmony pomiędzy Polską a Litwą będzie najbardziej efektywnym sposobem na terminową synchronizację systemów energetycznych krajów bałtyckich i kontynentalnej Europy. (Czytaj więcej)

 • W Niemczech rozpoczął pracę bateryjny magazyn energii o mocy 22 MW. W realizację inwestycji była zaangażowana firma z Poslki. (Czytaj więcej)

 • Portugalska wyspa Porto Santo chce uniezależnić się od paliw kopalnych i przekształcić obecną infrastrukturę energetyczną w tzw. inteligentną sieć, której ważnym elementem będą samochody elektryczne. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.