Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 11 - 17 lutego 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Rada Unii Europejskiej opublikowała treść rewizji dyrektywy gazowej, udział OZE w zużyciu energii w Polsce jest najniższy od kilku lat, powoli wzrasta cena gazu dla przemysłu, w Katowicach otwarto pierwszy w Polsce biurowiec plus-energetyczny, od 2021 roku zaczną obowiązywać zmiany w systemie EU ETS oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • 13 maja rozpoczyna się piąty nabór w programie priorytetowym Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć innowacyjnych na skalę krajową, charakteryzujące się korzyściami dla środowiska naturalnego. (Czytaj więcej)

 • Podpisano porozumienie pomiędzy NFOŚiGW i Urzędem Zamówień Publicznych, w zakresie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych. Współpraca będzie koncentrować się na opracowaniu rozwiązań i narzędzi wspierających instytucje i podmioty zamawiające w stosowaniu zielonych zamówień publicznych oraz zapewnieniu wzajemnego wsparcia w prowadzonych działaniach edukacyjnych obejmujących tematykę zielonych zamówień publicznych. (Czytaj więcej)

 • Wkrótce rozpoczyna się nowy nabór i szkolenie dla wnioskodawców na projekty związane z efektywną dystrybucją ciepła i chłodu. Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2019 roku. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Ministerstwo Energii ogłosiło konsultacje projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Rozpoczęto proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów rozporządzeń do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Rozporządzenia mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z oświadczeniem rzeczniczki Komisji Europejskiej Anca Paduraru, znowelizowana dyrektywa gazowa obowiązuje wszystkie gazociągi, które znajdują się pod jurysdykcję UE. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska wyraziła zgodę na wdrożenie na Litwie nowych zasad wspierania producentów energii odnawialnej. (Czytaj więcej)

 • Wałbrzych jest pierwszym miastem w Polsce, i jednym z pierwszych w Europie, w którym już 1 maja 2019 roku zostanie wprowadzony całkowity zakaz używania jednorazowych, plastikowych opakowań oraz naczyń i sztućców w instytucjach miejskich, a także na imprezach przez miasto organizowanych. Zakaz będzie obejmował także używanie jednorazowego plastiku w działaniach realizowanych przez podmioty zewnętrze, a dotowanych z miejskiego budżetu. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych, całkowita moc elektrowni PV w Polsce wzrosła w ciągu pierwszych trzech miesiącach 2019 roku o 131,6 MW, osiągając na koniec marca 603 MW. (Czytaj więcej)

 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju chce ponownie finansować odnawialne źródła energii w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Reportaż wideo z montażu farmy fotowoltaicznej budowanej na wodzie. (Czytaj więcej)

 • Chiny uruchomiły międzynarodową koalicję na rzecz zielonego rozwoju. (Czytaj więcej)

 • W woj. pomorskim powstanie wkrótce farma wiatrowa Jasna, o mocy 132 MW, która zostanie największą w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Również na Ukrainie powstanie największa w kraju farma wiatrowa, o docelowej mocy 250 MW. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Ministerstwo Środowisko podało dane związane z programem „Czyste powietrze”. Do 19 kwietnia wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęły 45257 wniosków o udzielenie dofinansowania wartego w sumie 45,2 mln zł. Do tego czasu podpisano ponad 6,2 tys. umów zakładających przyznanie dotacji na 87 mln zł oraz preferencyjnych pożyczek na 1,3 mln zł. W obu formach dofinansowania wypłacono łącznie 6,9 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Środowiska wesprze lokalne ciepłownie. (Czytaj więcej)

 • Ottawa, stolica Kanady, ogłosiła stan zagrożenia klimatycznego i przeznaczyła 250 tys. dol. kanadyjskich na m.in. badania nad OZE i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. (Czytaj więcej)

 • Od 2020 roku stan Nowy Jork wprowadza zakaz używania przez sklepy toreb plastikowych. Podobne prawo obowiązuje już w Kalifornii i na Hawajach. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • W 2018 roku import węgla do Polski wzrósł o 6,8 mln ton do 19,7 mln ton, czyli o 53 proc. rdr. Największym dostawcą była Rosja (68 proc. importu). (Czytaj więcej)

 • W Wielkiej Brytanii ustanowiono rekord funkcjonowania bez energii produkowanej przez elektrownie węglowe, który wynosi teraz ponad 90 godzin. (Czytaj więcej)

 • Niemiecka grupa energetyczna RWE ogłosiła, że rezygnuje z realizacji projektu BOAplus budowy nowego bloku na węgiel brunatny. Koncern planuje w przyszłości skoncentrować się na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • Engie, jeden z największych europejskich koncernów energetycznych, mający aspiracje do stania się liderem transformacji w kierunku energetyki zeroemisyjnej, sprzedaje swoje elektrownie węglowe w Holandii i Niemczech, o łącznej mocy 2,345 GW. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Powołano specjalną komisję, która zbada pogorszenie jakości rosyjskiej ropy naftowej. (Czytaj więcej)

 • W związku z powyższym pojawiały się obawy dotyczące ropy docierającej do Polski. Czy Polsce grozi kryzys naftowy? (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Podpisano umowę  o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Inwestycja otworzy polski rynek na nowych dostawców gazu i przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowca. (Czytaj więcej)

 • Jak gazyfikowano przedwojenną Polskę? (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Jak zapowiedział wiceminister energii Tomasz Dąbrowski, polskie firmy mogą wziąć na siebie około 60 procent realizacji projektu polskiej elektrowni jądrowej. (Czytaj więcej)

 • Rada ds. Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej stanu New Jersey w USA (NJBPU) przyznała pierwsze certyfikaty zerowej emisji (ZEC) elektrowniom jądrowym Salem i Hope Creek w USA. (Czytaj więcej)

 • Zakończono pierwszy etap remontu reaktorów w elektrowni jądrowej Darlington w Kanadzie. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Wojciech Jakóbik, red.nacz. BiznesAlert.pl o tym, że UE jest coraz bardziej zaangażowana w polską niezależność energetyczną. Potwierdzają to kolejne dofinansowania rozwoju polskiej energetyki. (Czytaj więcej)

 • Dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. Narodowego Centrum Badań Jądrowych o awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. (Czytaj więcej)

 • Europosłanka Jadwiga Wiśniewska o “Polityce klimatycznej UE” jako wyzwaniu dla bezpieczeństwa Polski. (Czytaj więcej)

 • Jak rozwijać Odnawialne Źródła Energii w miastach przyszłości? Na pytanie odpowiadają uczestnicy VIII edycji Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i PKO Banku Polskiego zaprezentowali założenia nowego produktu finansowego oferowanego przez PKO BP. Będą mogli z niego skorzystać inwestorzy planujący instalację własnego, prosumenckiego systemu fotowoltaicznego. Pożyczkę dla prosumentów będzie można połączyć z wdrożoną przez rząd podatkową ulgą termomodernizacyjną. (Czytaj więcej)

 • Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego "Samar", w pierwszym kwartale 2019 roku w Polsce zakupiono 412 osobowych samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym. W analogicznym okresie 2018 roku były to 253 pojazdy. (Czytaj więcej)

 • Europejski Instytut Miedzi przeanalizował "Politykę energetyczna Polski do 2040 r." (Czytaj więcej)

 • Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w którym zostaną przyznane unijne dotacje na projekty zakładające wytwarzanie energii z OZE. (Czytaj więcej)

 • PGE Energia Ciepła prowadzi pilotażowy projekt mający na celu monitoring zużycia energii w ponad 646 budynkach na terenie Krakowa. W 2018 roku łączny koszt zużycia mediów w monitorowanych budynkach spadł o niemal 700 tys. zł w stosunku do 2017 roku. W ramach projektu zbierane są dane na temat poziomu zużywanych mediów, na podstawie których można racjonalnie planować przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną budynków. Obiekty poddane są wielokryterialnej ocenie i w konsekwencji rekomendowane są konkretne działania w danym obiekcie lub grupie obiektów. Kluczowym elementem systemu jest generowanie kwartalnych raportów. (Czytaj więcej)

 • Bloki energetyczne w Polsce: co wybudowaliśmy, budujemy i jeszcze planujemy? (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Korea Płd. przyjęła cel udziału energii odnawialnej. DO 2040 roku udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym zwiększy się czterokrotnie. Aktualnie udział OZE w koreańskiej generacji energii elektrycznej wynosi około 8 proc. (Czytaj więcej)

 • Zespół naukowców z Uniwersytetu Columbia opracował nową metodę na wydłużenie żywotności oraz poprawienie bezpieczeństwa pracy baterii litowo-jonowych. (Czytaj więcej)

 • Niemiecki instytut Fraunhofer ISE sprawdził korzyści z wykorzystania „agrofotowoltaiki” (jednoczesne wykorzystanie ziemi pod uprawy rolne i do produkcji energii słonecznej) w pilotażowym projekcie zrealizowanym w jednym z gospodarstw rolnych nad Jeziorem Bodeński, gdzie na terenie trzech hektarów, zajętym pod uprawy rolne, zamontowano moduły fotowoltaiczne. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.