Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 23-29 maja 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje o najnowszych poprawkach wniesionych do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, raport dotyczący zatrudnienia w sektorze OZE, raport Wyższego Urzędu Górniczego nt. bezpieczeństwa w polskich kopalniach, informacje o planach Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) budowy w Polsce badawczego reaktora jądrowego nowej generacji oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW poinformował, że nie rezygnuje z programów KAWKA i RYŚ. (Czytaj więcej)
 • WFOŚiGW w Krakowie podał informacje dotyczące liczby wniosków, jakie zostały złożone w Małopolsce w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). (Czytaj więcej)
 • Ruszył projekt pt. „Promocja Polskich Parków Narodowych jako marki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie: 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • 24 maja na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa posłowie PiS zgłosili 53 poprawki do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. (Czytaj więcej)
 • Więcej o wniesionych poprawkach można przeczytać tutaj.
 • Już wkrótce pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, która ma zagwarantować, że  dla wszystkich emerytowanych górników trafi darmowy deputat węglowy z budżetu państwa. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Po co polskiemu rolnictwu energetyka obywatelska?  Dr hab. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW. (Czytaj więcej)
 • Według opracowania “Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2016”, który przygotowała International Renewable Energy Agency (IRENA) w sektorze energetyki odnawialnej jest już ponad 8,1 mln etatów pracy (stan na 2015 rok). (Czytaj więcej)
 • Polscy studenci z Politechniki Łódzkiej, wykonali autorski projekt małej turbiny wiatrowej, który zakwalifikował się do finału odbywającego się w Holandii konkursu International Small Wind Turbine Contest 2016. (Czytaj więcej)
 • Sharp będzie dalej rozwijał sektor fotowoltaiczny, a dodatkowo ustanowił nowy rekord sprawności modułu PV w technologii trójzłączowej (warstwy InGaP, GaAs i InGaAs) na poziomie 31,17%. (Czytaj więcej)
 • Czy Polska wypełnić cel OZE na 2020? Pojawia się ryzyko, że może być problem. (Czytaj więcej)
 • We Wrocławiu, na budynku spółdzielni mieszkaniowej uruchomiono pierwsze 153 panele fotowoltaiczne dzięki  pilotażowemu projektowi w ramach programu Prosument. (Czytaj więcej)
 • Parlament Europejski wzywa państwa europejskie do ambitniejszych działań w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Donald Trump, kandydat na prezydenta USA, jeśli zostanie wybrany na to stanowisko, zamierza renegocjować światowe porozumienie w sprawie zmian klimatu. (Czytaj więcej)
 • Jak się okazuje każdy z ostatnich dwunastu miesięcy był najcieplejszym w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Czy tego lata w Polsce może wystąpić blackout? Czy energetyka jest przygotowana na to? (Czytaj więcej)
 • Pojawiło się roczne sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej dotyczące jakości wody w kąpieliskach w 2015 r. (Czytaj więcej)
 • Przywódcy Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i UE zachęcają wszystkie kraje, aby połączyć siły i w ciągu dekady wyeliminować wsparcie dla węgla, ropy i gazu. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Związek Zawodowy Górników w Polsce (ZZG) chce, aby Rząd wsparł firmy okołogórnicze. (Czytaj więcej)
 • Według najnowszego raportu Wyższego Urzędu Górniczego polskie kopalnie są coraz bezpieczniejsze. (Czytaj więcej)
 • Jak wynika z szacunków specjalistów, w 2040 roku około 54 proc. energii w Południowej Afryce, jednym z największych konsumentów węgla na świecie, będzie wciąż produkowane ze źródeł opartych na węglu. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Rosja otworzyła całoroczny terminal naftowy na Jamale w Arktyce. (Czytaj więcej)
 • Na rynek wraca ropa z Kanady, a razem z nią niższe ceny surowca. (Czytaj więcej)
 • Jak szacuje „Rzeczpospolita”, polskie koncerny surowcowo-paliwowe wydadzą na inwestycje w bezpieczeństwo dostaw gazu i ropy naftowej co najmniej 56,5 mld zł. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • 17 czerwca do Świnoujścia przybędzie pierwszy statek z gazem LNG z Kataru i Norwegii. (Czytaj więcej)
 • Gazprom zrówna ceny dostaw gazu z poziomem giełdowym w Europie. (Czytaj więcej)
 • Według Financial Times Europa nie potrzebuje dodatkowego gazu dostarczonego dzięki Nord Stream 2. Zapotrzebowanie Europy na gaz wciąż maleje. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) planuje zbudować badawczy reaktor jądrowy nowej generacji: wysokotemperaturowy (HTGR). (Czytaj więcej)
 • W 2016 roku po raz pierwszy w niemieckiej historii produkcja energii z elektrowni jądrowych będzie mniejsza niż z elektrownii wiatrowych. (Czytaj więcej)
 • We Francji odbył się strajk związkowców, który ograniczył moce elektrowni atomowych. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Rozmowa z Ewą Malicką z Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) nt. nowelizacji ustawy o OZE. (Czytaj więcej)
 • Komentarz Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki nt. ustawy o OZE i propozycji najnowszych poprawek do nowelizacji. (Czytaj więcej)
 • Rozmowa z Michałem Kaczerowskim, prezesem zarządu Ambiens, o ustawie odległościowej dla energii wiatrowej. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Urząd Regulacji Energetyki udostępnił testowa wersja Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Za pomocą tego narzędzia informatycznego, będą przeprowadzane aukcje sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)
 • 15 czerwca w Ministerstwie Energii ma się odbyć „Okrągły Stół Energetyczny”. Podczas rozmów ma być poruszana tematyka  budowy nowych mocy wytwórczych i sieci przesyłowych,  kształt polskiego miksu energetycznego, perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz inwestycje w zakresie dywersyfikacji dostaw energii. (Czytaj więcej)
 • Zaplanowano spotkanie polsko-irańskie podczas, którego odbędą się rozmowy o energetyce. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Parlament Europejski zapowiada walkę z ubóstwem energetycznym. Jednym z pomysłów jest danie więcej praw konsumentom energii. (Czytaj więcej)
 • Polska została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia importu biopaliw oraz surowców do ich produkcji. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.