Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 24 lutego - 1 marca 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: w Polsce na koniec 2019 roku moc zainstalowana elektrowni OZE wyniosła nieco ponad 9106 MW, będą zmiany w rządowym programie “Czyste Powietrze”, Warszawa chce wprowadzić zakaz palenia węglem, od 2017 roku eksport ropy naftowej z USA wzrósł pięciokrotnie, Polska chce zbudować pierwszą elektrownię jądrową do 2033 roku, Startuje program Słoneczne Dachy oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28 lutego zakończył przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie wnioskodawców zainteresowanych wzięciem udziału w planowanych konkursach: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, „Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła”, „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW uruchamia drugi nabór wniosków w ramach programu Gepard II transport niskoemisyjny, część 3) Śląsk - Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego (Subregion Południowy). Wnioski o dofinansowanie można składać od 02.03.2020 r. do 30.06.2020 r. Budżet naboru wynosi 5 mln złotych. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Propozycję przeznaczenia co najmniej 1 proc. dochodów własnych gminy na ochronę środowiska, w tym wymianę kotłów i instalacje OZE przedstawiło województwo małopolskie, które rozpoczęło prace nad nowym programem ochrony powietrza (POP). Celem tego programu jest osiągnięcie w 2023 r. poziomu zanieczyszczeń atmosferycznych dopuszczalnych według norm polskich i unijnych. (Czytaj więcej)

 • Uchwały antysmogowe – szansa na czyste powietrze czy pogłębianie ubóstwa energetycznego? W wielu regionach już je uchwalono, a kolejne przygotowują się do ich wprowadzenia. Cel jest szczytny, gdyż chodzi o czyste powietrze, tym samym o zdrowie i dłuższe życie. (Czytaj więcej)

 • 26 lutego 2020 roku ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy - Prawo wodne. Obejmuje on wszystkie dotychczasowe nowelizacje prawne dotyczące zagadnień prawnych w zakresie użytkowania oraz gospodarowania wodami. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska poinformowała o wysłaniu przez Polskę krajowego planu wdrażania unijnej reformy rynku energii elektrycznej. Teraz plan został skierowany do konsultacji. Przy okazji Komisja Europejska podsumowała reformy, które Polska musi wdrożyć na rynku energii elektrycznej do 2021 r. (Czytaj więcej)

 • W Kolorado wprowadzona została ustawa, która ma na celu ustanowienie standardu dotyczącego odnawialnego gazu ziemnego (RNG). Wymagałaby ona od dużych przedsiębiorstw gazowych pozyskiwania określonego procentu paliwa, które dostarczają ze źródeł odnawialnych. Projekt określa RNG m. in. jako biogaz, który jest mieszany z geologicznym gazem ziemnym lub zastępowany nim, wodór gazowy pochodzący z odnawialnych źródeł energii czy metan pochodzący z dowolnej kombinacji biogazu, wodoru lub tlenków węgla. Duże zakłady gazowe będą musiały dostarczyć co najmniej 5 procent RNG do początku 2025 r., 10 procent – do roku 2030 i 15 procent – do 2035. (Czytaj więcej)

 • Rada Ministrów 25 lutego 2020 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne i skierowała go do dalszych prac w Parlamencie. Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w Polsce na koniec 2019 roku moc zainstalowana elektrowni na odnawialne źródła energii wyniosła nieco ponad 9106 MW, rosnąc w zeszłym roku o lekko ponad 512 MW. Oznacza to największy przyrost mocy OZE w okresie 2017-2019 w ciągu roku, a m.in. wyniki aukcji OZE w latach 2018-2019 pokazują, że z pewnością w fotowoltaice i energetyce wiatrowej powinno dalej przybywać „zielonych mocy”. (Czytaj więcej)

 • W 2019 roku w Europie zainstalowano 15,4 GW nowej energii wiatrowej. Trzy czwarte z nich to wiatr lądowy o mocy 11,8 GW, nowy wiatr morski o mocy 3,6 GW. Obecnie Europa posiada 205 GW energii wiatrowej. Stanowiło to 15% całego zużycia energii elektrycznej w Europie w ubiegłym roku. (Czytaj więcej)

 • Po ukończeniu elektrownia o mocy 27,4 MWp w Zwolle w Holandii będzie największą na świecie pływającą elektrownią PV poza Chinami. W tym celu na jeziorze w kamieniołomie zainstalowano około 73 000 modułów fotowoltaicznych, 13 transformatorów pływających i 338 falowników. (Czytaj więcej)

 • Z danych rządowej, ukraińskiej agencji energetycznej (SAEE) wynika, że w ubiegłym roku na Ukrainie powstały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy aż 3,78 GW. (Czytaj więcej)

 • W tym roku Szkocja powinna osiągnąć 100-procentowy udziału energii odnawialnej w swoim miksie wytwarzania energii elektrycznej. Za dynamicznym rozwojem OZE w Szkocji, głównie farm wiatrowych, nie nadążył rozwój sieci, a to powoduje ogromne koszty wynikające z braku odpowiedniego zbilansowania popytu i podaży na energię. (Czytaj więcej)

 • W porównaniu do początku 2019 roku ceny mikroinstalacji fotowoltaicznych na rynku nieco spadły, chociaż nie u wszystkich instalatorów. Na spadki wpłynęło kilka czynników, jednak epidemia koronawirusa w Azji już przyczynia się do problemów z dostawami sprzętu, co może spowodować wzrost cen. Portal gramwzielone.pl zapytał czołowe firmy instalacyjne o sytuację jeśli chodzi o ceny w segmencie najmniejszych systemów PV. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Minister klimatu, Michał Kurtyka, zapowiada zmiany w rządowym programie “Czyste Powietrze”. Wnioski o dotację mają być prostsze i możliwe do złożenia on-line poprzez rządowy portal. Zmiany mają zostać przedstawione do końca marca. (Czytaj więcej)

 • Szczeciński program wymiany pieców i kotłów węglowych "Zefirek" jako pierwszy otrzyma dotację w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Podpisana umowa ma pozwolić na wymianę w mieście ok. 250 starych źródeł ciepła. (Czytaj więcej) https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/szczecin-z-unijna-dotacja-na-wymiane-kopciuchow-8306.html

 • Skawina planuje wydać w 2020 roku 15 milionów złotych na walkę ze smogiem. To o ponad 3 miliony więcej niż Kraków i najwyższa kwota w Małopolsce. Pieniądze mają być przeznaczone na wymianę pieców, termomodernizację budynków oraz montaż odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • Czy maski antysmogowe chronią przed wirusami? Według wielu sprzedawców oferujących się w internecie – jak najbardziej. Oferują maski, które mają chronić przed różnymi wirusami, a przede wszystkim przed koronawirusem. Okazuje się jednak, że nie wszystkim z nich można ufać. (Czytaj więcej)

 • Niepokojąca prognoza wynika z najnowszych analiz opublikowanych przez badaczy z University of Arizona. Według ich obliczeń, jeśli nie nastąpi znaczące spowolnienie zmian klimatycznych na Ziemi (według założeń Porozumienia Paryskiego), to do 2070 roku wyginąć może więcej niż 30 proc. badanych gatunków roślin i zwierząt. Zdaniem naukowców, są zarówno szanse, że uda się zminimalizować utratę gatunków, jak i ryzyko, że zmiany te będą znacznie bardziej dotkliwe. (Czytaj więcej)

 • W podpisanej podczas III Kongresu Czystego Powietrza deklaracji samorządy wojewódzki i stołeczny zapowiadają, obok ścisłej współpracy nad zaostrzeniem przepisów uchwały antysmogowej, rzetelną wymianę informacji, dającą możliwość właściwego diagnozowania problemów i doboru adekwatnych środków, prowadzenie działań podnoszących efektywność egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej oraz prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną w zakresie zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza oraz podejmowanie działań rozszerzających współpracę o kolejnych partnerów, tak aby działania realizowane były w coraz szerszym zakresie i przynosiły coraz lepsze efekty. (Czytaj więcej)

 • Warszawa chce wprowadzić zakaz palenia węglem. Na razie warszawski magistrat zakłada, że zakaz wejdzie w życie w ostatnim kwartale 2023 r. Wiadomo, że piece na paliwa stałe miałoby zastąpić głównie ogrzewanie gazowe i centralne. (Czytaj więcej)

 • Inwestycje na poziomie 260 mld euro rocznie będą wymagane, aby zrealizować cele klimatyczne Unii Europejskiej na 2030  rok. Plany na 2050 rok są jeszcze bardziej ambitne, bo wtedy UE chce osiągnąć pełną neutralność klimatyczną. Komisja Europejska proponuje szereg instrumentów finansowych, które mają pobudzić inwestycje, w tym m.in. finansowanie ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Polacy i Japończycy rozmawiają o technologiach zgazowania węgla. (Czytaj więcej)

 • Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność wezwała rząd do kontynuacji budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C. W swoim stanowisku związkowcy podkreślili znaczenie tego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego oraz przyszłości polskiego sektora paliwowo-energetycznego. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Według danych podanych przez Energy Information Administration, od 2017 roku eksport ropy naftowej z USA wzrósł pięciokrotnie do średniej 3 mln baryłek dziennie. (Czytaj więcej)

 • Jak poinformował szef MSZ Białorusi Władymir Makiej, Białoruś poniosła ponad dwa miliardy dolarów straty w eksporcie z powodu kryzysu z zanieczyszczoną ropą. (Czytaj więcej)

 • Najważniejsze firmy energetyczne, w tym BP, Repsol, Royal Dutch Shell, Total i norweski Equinor zobowiązały się w ostatnich miesiącach do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i dostarczenia dodatkowych informacji na temat ich roli w globalnym ociepleniu. Przedsiębiorstwa zorganizowały fundusz majątkowy o wartości 1,1 biliona dolarów, który zostanie przeznaczony na transformację gazowych i naftowych gigantów. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Spółka Polskie LNG z Grupy GAZ-SYSTEM podpisała umowę na rozbudowę istniejącej instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego o dodatkowe regazyfikatory SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser). Dzięki temu zostaną zwiększone o 50% obecne moce regazyfikacyjne Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. (Czytaj więcej)

 • Południowy Korytarz Gazowy z Azerbejdżanu do Włoch zacznie działać jesienią 2020 roku. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Minister Klimatu Michał Kurtyka powiedział, że Polska chce zbudować pierwszą elektrownię jądrową do 2033 roku. Minister klimatu wyraża poparcie współpracy z firmami amerykańskimi. Jak powiedział, planuje się aby energia jądrowa była ważnym komponentem polskiego miksu energetycznego w kontekście wyzwań związanych z celami polityki energetyczno-klimatycznej UE. Jak zaznaczył, istotnym czynnikiem będzie rozwój współpracy z Amerykanami, w tym pogłębienie bilateralnej współpracy w obszarze energetyki jądrowej pomiędzy firmami z Polski i USA. (Czytaj więcej)

 • Sekretarz energii USA Dan Brouillette oraz Adam Boehler, prezes korporacji odpowiedzialnej za inwestycje amerykańskie za granicą, zapowiadają wsparcie finansowe projektów energetycznych mających zwiększyć bezpieczeństwo sojuszników w Azji i Europie. To szansa dla Polski rozważającej budowę atomu. (Czytaj więcej)

 • Rapacka: Gdzie trafią odpady z polskiej elektrowni jądrowej? Budowa elektrowni jądrowej w Polsce będzie rodzić konieczność zagospodarowania odpadów. Proces jest w toku, jednak już dziś należy myśleć o dialogu społecznym na ten temat – pisze Patrycja Rapacka, redaktor BiznesAlert.pl. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Mikołaj Dowgielewicz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o tym, że osiągnięcie celów klimatycznych UE wymaga inwestycji rzędu kilkuset miliardów euro rocznie. Duży wkład będą miały firmy prywatne. (Czytaj więcej)

 • Wygoda i oszczędności – to zalety paneli słonecznych, na które zdecydował się pan Andrzej Machno ze Skawiny. Do niedawna w jego piwnicy stał stary piec na węgiel. Teraz chwali swoją instalację: “Nie musi nawet być słońca. Wystarczy, że jest jasno, niezbyt pochmurno. Parę kilowatów dziennie się uzbiera.” (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Startuje program Słoneczne Dachy zakładający preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej budynków zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, w tym z wykorzystaniem fotowoltaiki, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Program będzie mieć charakter ogólnopolski. Na razie jednak będzie prowadzony pilotaż, który obejmie wyłącznie województwo wielkopolskie. Jakie będą zasady dofinansowania i jakie warunki muszą spełnić instalacje OZE? (Czytaj więcej)

 • Według danych Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych, na koniec 2019 roku potencjał elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wynosiła już niemal 1,3 GW, z czego aż około 950 MW stanowiły mikroinstalacje. (Czytaj więcej)

 • W ramach oferty o nazwie Prąd EKO Tauron ma oferować klientom indywidualnym energię pochodzącą wyłącznie z elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych czy hydroelektrowni. Pochodzenie zielonej energii ma potwierdzać certyfikat, a klienci, którzy skorzystają z nowej oferty, mogą liczyć na rabat. (Czytaj więcej)

 • Właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych będą mogli skorzystać z wyższej premii termomodernizacyjnej. Uproszczono procedury i dodano możliwość podniesienia premii za montaż OZE o mocy już od 1 kW. Premia to interesujące wsparciem dla osób, które nie korzystają z zatkanego wnioskami programu "Czyste Powietrze" czy dedykowanego fotowoltaice programu "Mój Prąd". (Czytaj więcej)

 • Rewolucja mobilności staje się faktem. Zjawisko to ma miejsce już teraz, kiedy na co dzień obserwujemy coraz więcej pojazdów elektrycznych na drogach. Dzisiaj w Polsce nadal nie mamy jednak wystarczającej infrastruktury, co stanowi poważny hamulec na drodze rozwoju elektromobilności. Ładowanie aut – zwłaszcza jednocześnie przez wielu użytkowników – nadal jest wyzwaniem dla rządu, samorządów terytorialnych, jak i biznesu. Póki co ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje jednak możliwości wsparcie rozwoju tego sektora. W ubiegłym roku akcyza na samochody z napędem hybrydowym została obniżona o 50 proc. Zniesiony został także podatek dochodowy z dotacji z funduszu niskoemisyjnego transportu – jako dopłaty do pojazdów elektrycznych. Niebawem uruchomiony zostanie nabór wniosków. (Czytaj więcej)

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły terminy aukcji głównej na 2025 rok dostaw oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały 2022 roku dostaw. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska wskazała regiony, które będą brane pod uwagę przy udzielaniu środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jeśli chodzi o Polskę, obszarem, który ma na to duże szanse jest Śląsk. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Chińska gospodarka wyhamowała, a razem z nią emisje – podaje Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA). W Państwie Środka spadło zapotrzebowanie na elektryczność, zapaść przeżywa też branża naftowa. Eksperci szacują, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Chiny wyemitowały o 100 milionów ton dwutlenku węgla mniej w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. Oznacza to spadek o sześć procent, choć analitycy podejrzewają, że może być on nawet większy. Poddają pod wątpliwość wiarygodność danych przekazanych przez rząd z Pekinu. Według badaczy mogą ukrywać prawdę, by uspokoić obawy o kondycję swojej gospodarki. (Czytaj więcej)

 • We Francji coraz więcej miejscowości zakazuje gazowego ogrzewania namiotów przy restauracjach, będących charakterystycznym elementem wielu miast Europy. Zwolennicy ograniczeń zwracają uwagę na emisje CO2 pochodzące z lamp w ogródkach, które przyczyniają się do problemu zmian klimatycznych. (Czytaj więcej)

 • Niemieckie władze zdecydowały się na zwiększenie dopłat do zakupu samochodów zasilanych energią elektryczną. Dopłaty dotyczą nie tylko samochodów napędzanych wyłącznie przez baterie, ale także hybryd typu plug-in, w przypadku których poziom dofinansowania jest jednak wyraźnie niższy. (Czytaj więcej)

 • Tylko w Stanach Zjednoczonych co roku wyrzuca się 3 mld baterii rocznie. Inne badania szacują, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa blisko 50 baterii każdego roku. Pojawiają się więc pierwsze ekologiczne baterie, bez szkodliwych substancji, litu i ołowiu. Innym rozwiązaniem mogą być akumulatory. Wprowadzone na rynek akumulatory AA i AAA Tenavolts mają stałą moc 1,5 V, a jeden akumulator zastępuje nawet tysiąc zwykłych baterii alkalicznych. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.