Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

wtorek, 05 stycznia 2016

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 24 grudnia 2015 – 4 stycznia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje na temat nowelizacji Ustaw o OZE i o efektywności energetycznej, podsumowanie postanowień szczytu klimatycznego w Paryżu, komentarze nt. projektu Nord Stream 2, sytuację ropy na światowych rynkach oraz wiele innych informacji z Polski i świata.


 

1. W zeszłym tygodniu w wielu krajach świata przekroczone zostały normy dotyczące zanieczyszczenia powietrza. W Chinach ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia w związku z czym wdrożono wiele ograniczeń mających na celu poprawę sytuacji np. zamykanie fabryk (czytaj więcej), natomiast w kilku miastach włoskich (Mediolan, Rzym) wprowadzono zakaz ruchu samochodów. W Polsce w porównaniu do Włoch alarmowy poziom jest czterokrotnie wyższy. Dlaczego tak jest?

2. 24 grudnia 2015 roku zakończono szóste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podczas którego zatwierdzono kilka aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianej energetyki (czytaj więcej). Poniżej znajdują się odnośniki do pełnych aktów prawnych oraz komentarze specjalistów nt. tych dokumentów:

 • Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego między innymi przedłuża czas obowiązywania regulacji dotyczących możliwości nieodpłatnego zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń do końca 2018 r.
  • Komentarz wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.
  • Komentarz dr Janusza Steinhoffa, b. ministra gospodarki oraz obecnego Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej.
  • Dodatkowe artykuły: 1, 2.

 • Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (ustawa + ustawa o zmianie) przedłuża obowiązywanie dotychczasowych zasad wsparcia działań mających na celu oszczędzanie energii.
 • Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa + ustawa o zmianie) przesuwa wejście w życie o pół roku (do 1 lipca 2016 r.) nowych mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w postaci systemu aukcyjnego, taryf gwarantowanych oraz net-meteringu.

3. Podczas szczytu klimatycznego COP 21 w Paryżu podjęto wiele ważnych postanowień. Ich wprowadzenie ma na celu wprowadzenie technologii, które pozwolą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz utrzymają wzrost temperatury maksymalnie o 2 stopnie Celcjusza. To wielka szansa zarówno dla środowiska, jak i na rozwój innowacji (Czytaj więcej). Według Bank of America dotrzymanie wszystkich zobowiązań może znacząco obniżyć produkcję ropy. W Paryżu Polska zaproponowała koncepcję redukcji emisji dwutlenku węgla przez pochłanianie go przez lasy i glebę.

4. We wrześniu 2015 roku, największe europejskie koncerny energetyczne podpisały z Gazpromem szereg bardzo ważnych umów dotyczących rozbudowy gazociągu Nord Stream II. Porozumienia, które zawarto, mogą mieć wielki wpływ na sytuację energetyczną w Europie. W ostatnim czasie pojawia się wiele komentarzy dotyczących tego projektu.

5. Wywiad z Prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorzem Wiśniewskim nt. inwestycji w energetykę prosumencką, która jest swego rodzaju patriotyzmem gospodarczym.

6. Kilka informacji na temat sytuacji ropy na światowym rynku:

 • Arabia Saudyjska, w której eksport ropy stanowi 80% wpływów do budżetu, zastanawia się jak poradzić sobie z problemem niskiej ceny tego surowca. (Czytaj więcej)
 • W USA zapasy ropy zmniejszyły się, a to spowodowało wzrosty jej cen. (Czytaj więcej)
 • Gdzie opłaca się wydobycie ropy naftowej? Telewizja CNN opublikowała szacunkowe ceny wydobycia jednej baryłki tego surowca w państwach, w których wydobywa się go najwięcej.

7. Pozostałe informacje z kraju:

 • We Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. (Czytaj więcej)
 • Wybrano projekty przeznaczone do dofinansowania w ramach programu GEKON.
 • Rok 2015 to rok rozwoju odnawialnych źródeł energii. W Polsce pod koniec września moc zainstalowana w OZE wynosiła 6 518 MW. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się instalacje fotowoltaiczne, których moc w ciągu dwóch lat wzrosła ponad 50-cio krotnie. (Czytaj więcej)
 • W Poznaniu dokonano odbioru robót związanych z budową biokompostowni, której celem będzie odzysk odpadów biodegradowalnych. (Czytaj więcej)
 • Pod Wawelem w Krakowie zakończono modernizację i wymianę części oświetlenia. Projekt wykonano w ramach programu NFOŚiGW SOWA. (Czytaj więcej)
 • W ramach eksperymentu, w Swoszowicach w Krakowie udostępnione zostanie ludziom 400 ton węgla, zwanego „błękitnym” (czym jest błękitny węgiel?). Jeśli pomysł się sprawdzi i okaże się, że węgiel ten będzie bardziej ekologiczny, może się okazać, że będzie on mógł zastąpić tradycyjny surowiec. (Czytaj więcej)
 • Według danych GUS-u w listopadzie 2015 roku wydobycie węgla kamiennego wzrosło, natomiast spadło dla węgla brunatnego i gazu.
 • Jak podaje URE w Polsce występuje coraz wyższa dynamika zmian dostawcy energii elektrycznej. W ciągu każdego miesiąca dostawcę zmienia kilka tysięcy odbiorców z gospodarstw domowych. (Czytaj więcej)
 • Urząd Regulacji Energetyki podał także średnią cenę energii w III kwartale 2015 r.
 • Terminal Naftowy w Gdańsku otrzymał  pozwolenie na użytkowanie. Obecnie trwają prace, które mają na celu przygotowanie instalacji do rozruchu technologicznego. Planuje się, aby pod koniec pierwszego kwartału 2016  roku Terminal Naftowy rozpoczął pracę.  (Czytaj więcej)

8. Pozostałe informacje ze świata:

 • Rosja planuje wybudować co najmniej 6 elektrowni jądrowych na terenie Indii. Według planów ma to nastąpić w ciągu najbliższych 20 lat. (Czytaj więcej)
 • Austria, być może jako pierwsze państwo na świecie będzie pokrywała  swoje zapotrzebowanie na energię w 100% z odnawialnych źródeł energii. Obecnie jest to około 75%. (Czytaj więcej)
 • Prawie 5 lat temu wyłączono wszystkie reaktory jądrowe w Japonii. Obecnie kraj ten stopniowo powraca do energetyki jądrowej. (Czytaj więcej)
 • W Australii już kilka milionów ludzi jest prosumentami. Energia produkowana w domowych instalacjach fotowoltaicznych pokrywa potrzeby zarówno gospodarstw domowych jak i małych firm. (Czytaj więcej).
 • Powstała największa w Skandynawii farma fotowoltaiczna o mocy 61 MW. Składa się ona z 248 730 modułów fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)
 • Domowe magazyny energii są coraz powszechniej stosowane. Krajem przodującym w wykorzystaniu tej technologii w domach są przede wszystkim Niemcy, w których zainstalowano już 25 tysięcy takich systemów. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.