Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 25-31 stycznia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje dotyczące systemu aukcyjnego, rozwoju rynku PV na świecie,  kilka wywiadów, w tym z ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim o energetyce rozproszonej, a także z Arkadiuszem Witowskim, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego nt. sytuacji polskich biogazowni oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • O 30 dni kalendarzowych (do 2 marca) przedłużono  termin naboru projektów dotyczących Działania 4.2 Efektywność energetyczna (Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego). Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. (Czytaj więcej)
 • W Polsce jest coraz więcej nowoczesnych zakładów gospodarowania odpadami. W 2015 roku zakończono wiele inwestycji i otworzono nowe zakłady.

2. Prawo w energetyce:

 • Resort energii planuje przygotować kilka ważnych ustaw oraz zmian między innymi związanych z systemami wsparcia. Minister energii przedstawił priorytety w tej kwestii.
 • Od 1 stycznia 2016 roku po raz pierwszy w Polsce miał zacząć obowiązywać system aukcji dla wytwórców energii odnawialnej. Jednak obserwując sytuację w innych państwach, w których występuje taki system, zauważą się wiele problemów. Pod koniec 2015 roku przesunięto jednak termin wejścia systemu aukcyjnego. Czy taki rozwój sytuacji jest korzystny czy przeciwnie?
 • Jakie zmiany przyniesie kolejna nowelizacja? http://gramwzielone.pl/trendy/20160/nowelizacja-ustawy-o-oze-co-zmienic-w-systemie-aukcyjnym
 • Czy hiszpańscy właściciele instalacji PV, którzy wybudowali je jeszcze w ramach taryf gwarantowanych, otrzymają odszkodowania za retrospektywne cięcia taryf FIT? (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • W ubiegłym roku w miksie energetycznym Włoch udział fotowoltaiki wzrósł do rekordowego poziomu 7,8%. Tak wysokiej wartości nie zanotował dotąd w swoim miksie energetycznym żaden inny kraj. (Czytaj więcej)
 • Japonia rozpoczyna prace nad największą na świecie pływającą farmą fotowoltaiczną. (Czytaj więcej)
 • Jak podaje firma konsultingowa GTM Research w 2015 roku zainstalowano na świecie 59 GW systemów fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)
 • Federacja Konsumentów przedstawiła raport dotyczący prosumentów.
 • Powstał serwis, który monitoruje plantacje roślin energetycznych.
 • W Europie ma powstać kolejna serwerownia Facebooka, która będzie w całości zasilana z energii odnawialnej. (Czytaj więcej)
 • Również Google zwiększa swój udział OZE w miksie energetycznym. (Czytaj więcej)
 • Pomimo tego, że wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii w Polsce miał rosnąć, to od pewnego czasu maleje. (Czytaj więcej)
 • Część państw Unii Europejskiej przekroczyło już cele na rok 2020 dotyczące udziału energii z odnawialnych źródeł energii. Jak wypada Polska na tle innych krajów europejskich?
 • Według byłego prezesa Polskiej Grupy Energetycznej część koncernów energetycznych jest na skraju bankructwa, a wszystkiemu jest winny brak zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Przyszłość to OZE i magazyny energii. (Czytaj więcej)
 • RWE zainstalowała kolejne 28 MW w wietrze, tym razem w Nowym Stawie w woj. pomorskim. (Czytaj więcej)
 • W 2015 roku do sieci Enea Operator przyłączono 445 mikroinstalacji o łącznej mocy 2281,78 kW. (Czytaj więcej)
 • Jak będą rozliczani prosumenci dwustrefowi w net-meteringu?

4. Klimat:

 • Niedawno zakazano palenia węglem w Krakowie od września 2019 roku. To jednak dopiero początek walki ze smogiem. Jakie będą kolejne działania?
 • Tychy, jedno z najbardziej „zielonych” miast na Śląsku, ma problemy ze smogiem. Wszystkiemu winne między innymi samochody. (Czytaj więcej)
 • Kolejne miasta zamierzają walczyć o czyste powietrze.
 • Problemy ze smogiem wróciły również do wielkich włoskich miast.

5. Węgiel i górnictwo:

 • Straty sektora górnictwa są coraz wyższe, a problemów coraz więcej. Nowych pomysłów na poprawę sytuacji jednak nie ma. Prof. Konrad Świrski z Transition Technologies oraz wykładowca na Politechnice Warszawskiej uważa, że są możliwe trzy scenariusze.
 • Rząd ma jednak plany jak uratować górnictwo. O planach tych opowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski.
 • Ministerstwo Energii pracuje nad programem, który pomoże przetrwać kryzys  Jastrzębskiej Spółce Węglowej
 • W ciągu najbliższych trzech lat ponad milion górników w Chinach straci pracę w wyniku zamknięcia kopalń i zmniejszenia produkcji węgla. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Podpisano pierwszą, od momentu zniesienia sankcji, umowę sprzedaży irańskiej ropy do europejskich odbiorców. (Czytaj więcej)
 • PKN Orlen rozważa możliwość dywersyfikacji dostaw ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamierza powrócić do planów budowy gazociągu do Norwegii.

8. Energia jądrowa:

 • Profesor Andrzej Strupczewski z NCBJ uważa, że problemy polskiej energetyki może rozwiązać energetyka jądrowa. Dlaczego?
 • W elektrowni atomowej Takahama w Japonii ponownie uruchomiono reaktor na paliwo MOX (plutonowo-uranowe). Został on zamknięty po katastrofie w Fukushimie w 2011 roku. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Rozmowa z ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim o energetyce rozproszonej.
 • Rozmowa z Arkadiuszem Witowskim, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego nt. sytuacji polskich biogazowni.
 • Eugeniusz Smolar, ekspert ds. międzynarodowych i członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, nt. modernizacji krajowej energetyki, Unii Energetycznej i napięć pomiędzy Polską, a UE. (Czytaj więcej)
 • Wywiad z Darią Kulczycką, Dyrektorem Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan nt. sytuacji węgla w Polsce.

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Jak wskazuje opracowanie „Polska Energetyka na fali Megatrendów” wykonane przez Forum Analiz Energetycznych (FAE), do 2030 roku może w Polsce powstać „luka węglowa”, spowodowana spadkiem udziału węgla w miksie energetycznym przy jednoczesnym braku wystarczającego zastąpienia go innymi źródłami energii.
 • FAE wraz z Konfederacją Lewiatan przygotowało sześć kluczowych rekomendacji dotyczących niezbędnych działań w energetyce.
 • Jak poinformował minister skarbu Dawid Jackiewicz, w najbliższym czasie nadzór nad spółkami energetycznymi przeniesiony zostanie z Ministerstwa Skarbu Państwa do Ministerstwa Energii. (Czytaj więcej)
 • Minister Energii Krzysztof Tchórzewski spotkał się z ambasadorem Niemiec Rolfem Nikelem. Rozmowy dotyczyły między innymi Energiewende oraz Nord Stream 2.

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Schneider Electric poinformował, że jeszcze w tym roku wypuści na rynek mały magazyn energii o nazwie „EcoBlade”. Szacuje się, że cena ma wynieść mniej niż 500 USD za kilowatogodzinę.
 • Również niemiecki koncern samochodowy BMW planuje sprzedaż domowych magazynów energii. (Czytaj więcej)
 • Nature Geoscience przedstawiło wyniki pierwszych badań globalnego śladu azotowego. Okazuje się, że 4 kraje świata (USA, Chiny, Indie i Brazylia) są odpowiedzialne za prawie połowę łącznej światowej emisji tego gazu (Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl)
 • Według raportu Exxon Mobile, chociaż do 2040 roku wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie trzykrotnie to nadal będzie dominować ropa, gaz i węgiel.
 • Raport Komisji Europejskiej na temat gospodarki odpadami w 28 stolicach EU. Na którym miejscu Polska?
 • Jak przedstawia się Krajowy program gospodarki odpadami? Na to pytanie odpowiada wiceminister środowiska, Sławomir Mazurek.
 • Norwegia chce, żaby inne kraje porzuciły wykorzystnie węgla i ropy naftowej, w celu wypełnienia celów klimatyczne, ale sami planują zwiększyć produkcję energii z własnych źródeł kopalnych. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.