Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 25 lutego - 3 marca 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: w Polsce nabór wniosków o dotacje i pożyczki w dwóch programach – pilotażowym Ciepłownictwo powiatowe oraz Energia Plus, ME opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE, PSE ogłosiły terminy aukcji mocy, KE ogłosiła program inwestycyjny, który pozwoli na finansowanie innowacji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, ceny ropy naftowej zbliżają się do najwyższych poziomów od 3 miesięcy oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Nabór wniosków o dotacje i pożyczki w dwóch programach – pilotażowym Ciepłownictwo powiatowe oraz Energia Plus –  rozpocznie się już 1 marca 2019. W ten sposób NFOŚiGW chce się przyczynić do zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak podaje ME, celem zaproponowanych przepisów jest osiągnięcie celu 15-procentowego udziału energii odnawialnej w konsumpcji energii łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie do 2020 roku. (Czytaj więcej)

 • Eksperci wyjaśniają wątpliwości dotyczące ulgi na inwestycje termomodernizacyjne. (Czytaj więcej)

 • Wkrótce ma się pojawić pakiet regulacji, który pozwoli ustanowić status prosumenta. (Czytaj więcej)

 • Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Ministrem Środowiska podpisał nowelę rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Jego celem jest uszczelnienie obecnych przepisów i uniemożliwienie wprowadzania do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych co wpłynie na poprawę jakości powietrza. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • 2018 rok przyniósł prawdziwy boom na rynku instalacji fotowoltaicznych. Ceny instalacji spadają, do tego w wielu województwach pojawiły się w  dotacje. Jak wynika z szacunków portalu WysokieNapiecie.pl, w ubiegłym roku liczba prosumentów niemal podwoiła się. (Czytaj więcej)

 • Hiszpański rząd przedstawił założenia krajowej strategii energetycznej w perspektywie 2030 i 2050 roku. Przyjęty cel udziału energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii na rok 2030 jest wyższy od celu ogólnounijnego i dwa razy wyższy od celu zaproponowano w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Global Wind Energy Council (GWEC) opublikował dane, według których w 2018 roku Chiny okazały się po raz kolejny globalnym liderem w zakresie zrealizowanych inwestycji w lądowej energetyce wiatrowej, oraz co może być zaskoczeniem, liderem w inwestycje w morskie farmy wiatrowe. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z raportem Bloomerg New Energy Finance (BNEF) oraz Clean Technology Fund (CTF) pt. “Clean Technology Fund and Concessional Finance: Lessons Learned and Strategies Moving Forward”, poświęconemu możliwościom inwestycji w OZE w krajach rozwijających się, analitycy stwierdzają, że do takich inwestycji potrzebne są tańsze kredyty udostępniane przez instytucje finansowe, które skupiają się na wspieraniu biedniejszych gospodarek. Ich zdaniem, uruchomienie tańszych kredytów na OZE w takich krajach może spowolnić wzrost emisji CO2, a nawet go zahamować. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Komisja Europejska ogłosiła program inwestycyjny, który pozwoli na finansowanie innowacji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Na ten cel zostanie przeznaczone około 10 mld euro. Budżet programu będzie uzależniony od wyceny praw do emisji dwutlenku węgla. W ramach „Innovation Fund” zostaną udostępnione mechanizmy finansowe, z których będą mogły skorzystać zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne zamierzające inwestować w technologie związane z gospodarką niskoemisyjną. (Czytaj więcej)

 • Prezydent Kostaryki chce, aby jego państwo do 2050 roku miało całkowicie zeroemisyjną gospodarkę. (Czytaj więcej)

 • Komisja Ochrony Środowiska PE oceniła „Czystą planetę dla wszystkich”. Ich zdaniem tylko dwa z ośmiu scenariuszy ("ścieżek") zaproponowanych przez Komisję Europejską w listopadowym komunikacie pozwolą UE osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych do 2050 roku. (Czytaj więcej)

 • Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) opublikował we współpracy z globalną pracownią badania opinii publicznej YouGov czwartą partię wyników ankiety EBI, która bada nastroje obywateli UE, USA i Chin w kwestii zmiany klimatu. Jak pokazały wyniki ankiety, zdaniem polskiego społeczeństwa to obywatele powinni odgrywać najważniejszą rolę w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. (Czytaj więcej)

 • W Wiedniu wprowadzono zakaz stosowania ogrzewania gazowego lub olejowego w nowych budynkach. Zmiany wchodzą w życie z końcem marca. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Według oceny wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, w marcu może dojść do rozmów górniczych związków z ministrem energii. (Czytaj więcej)

 • Według danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), sprzedaż węgla w Polsce w styczniu 2019 roku wyniosła 5,3 mln ton, wobec 4,78 mln ton w grudniu 2018 roku oraz 5,36 mln ton w styczniu 2018 roku. (Czytaj więcej)

 • Już ponad 7 tys. wniosków o 10-tysięczną rekompensatę za utracone prawo do bezpłatnego węgla przyjęły dotąd spółki, które od początku czerwca 2019 roku będą wypłacać to świadczenie z budżetowych środków. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Finansów udostępni resortowi energii dane skarbowe dotyczące importerów węgla kamiennego. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Ceny ropy naftowej wzrastają i zbliżają się do najwyższych poziomów od 3 miesięcy. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Amerykańska administracja wydała zgodę na budowę w USA w Luizjanie kolejnych terminal LNG. To właśnie z nich w przyszłości będą szły do Polski ładunki amerykańskiego gazu. (Czytaj więcej)

 • Podaje się, że polsko-duńskie porozumienie w sprawie podziału tzw. „szarej strefy” na Bałtyku może opóźnić budowę gazociągu Nord Stream 2 nawet o kilka lat. (Czytaj więcej)

 • Bułgaria ponowi przetarg na budowę odcinka Tureckiego Potoku. Wcześniej, spółka Atomenergoremont, która w połowie lutego złożyła skargę proceduralną do urzędu antymonopolowego, wycofała ją, nie podając przyczyn. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Fatih Birol, dyrektor zarządzający  Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) twierdzi, że bez energetyki jądrowej gospodarka zeroemisyjna jest niemożliwa. (Czytaj więcej)

 • Międzynarodowa Agencja Energetyczna rozpoczęła prace nad specjalnym raportem „Energia jądrowa w czystych systemach energetycznych”. Gotowy raport zostanie zaprezentowany w maju 2019 roku na X spotkaniu ministerialnym w sprawie czystej energii (Clean Energy Ministerial), które odbędzie się w Vancouver w Kanadzie. (Czytaj więcej)

 • Podaje się, że po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie z 2011 roku, w kraju wzmocniono bezpieczeństwo instalacji jądrowych. (Czytaj więcej)

 • Na Ukrainie powstanie fabryka paliwa jądrowego. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Michał Kaczerowski, prezes zarządu Ambiens odpowiada na pytanie: “Ile wiatraków może powstać w polskiej części Bałtyku?”. (Czytaj więcej)

 • Dr Andrzej Kassenberg komentuje projekty: Polityki energetycznej Polski do roku 2040 i Krajowego planu energii i klimatu na lata 2021-2030. (Czytaj więcej)

 • Marcin Popkiewicz o tym, że strategia energetyczna to temat dla obywateli. Ekspert odpowiada na wiele pytań, w tym m.in.: Jak mogłaby wyglądać sprawiedliwa transformacja górnictwa, dzięki której można by zastąpić miejsca pracy w kopalniach innymi? Co z energetyką jądrową? Budować elektrownie atomowe czy raczej postawić całkowicie na odnawialne źródła energii? (Czytaj więcej)

 • Prof. Zbigniew Kasztelewicz, kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o kopalni i elektrowni Bełchatów, o złożu Złoczew. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Audyt energetyczny przez wielu przedsiębiorców jest z reguły traktowany jako obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej. Często jest niedoceniany i mało kto wie, że dobrze wykonany pomaga generować bardzo duże oszczędności, którymi można zasilić budżet zakładu, bądź przeznaczyć je na nowe inwestycje. Z kolei dla firm świadczących usługi ESCO jest nie tylko jedną ze świadczonych usług, ale przede wszystkim punktem wyjścia do współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej w firmie i budowania jej konkurencyjności. Jakie generuje korzyści audyt i w jaki sposób podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? (Czytaj więcej)

 • Zarząd województwa mazowieckiego wkrótce uruchomi dodatkowe pieniądze z unijnych funduszy na efektywność energetyczną oraz redukcję emisji szkodliwych substancji. Jak poinformowano, w latach 2014-2018 do beneficjentów z Mazowsza trafiło 1,4 mld zł unijnych funduszy. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Środowiska chce bardziej rygorystycznie określić przepisy dotyczące magazynowania odpadów. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości do jednego z zapisów projektu, dotyczącego m.in. „władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne wytwarzane na jej terenie”. Rzecznik pyta resort, czy rozporządzenie obejmie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które nie władają nieruchomościami lokalowymi, pozostającymi w ich zarządzie. (Czytaj więcej)

 • Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane o wydobyciu ropy, węgla i gazu w Polsce w styczniu 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku. (Czytaj więcej)

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły terminy aukcji mocy. Zgodnie z terminarzem aukcja główna na rok dostaw 2024 odbędzie się 12 grudnia 2019 roku, natomiast aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 mają się odbyć 18 marca 2020 roku. (Czytaj więcej)

 • Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z chińskimi partnerami opracują efektywny katalizator strukturalny do jednoczesnej redukcji tlenków azotu oraz usuwania cząstek sadzy ze spalin emitowanych przez silniki Diesla. Projekt zostanie zrealizowany w ramach pierwszego konkursu bilateralnego prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Komisja Europejska przeznaczy dodatkowe 97 mln euro na dofinansowanie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w budownictwie, wspieranych w ramach programu Elena (European Local Energy Assistance). Jeden z projektów dofinansowanych z tego programu jest obecnie prowadzony w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Polska i Litwa podpisały deklarację o współpracy energetycznej. (Czytaj więcej)

 • Vienna Insurance Group będąca potentatem ubezpieczeniowym, opublikowała nową politykę, która kończy z ubezpieczaniem nowych elektrowni węglowych i kopalni węgla kamiennego i brunatnego, a także z ubezpieczaniem firm energetycznych, którzy produkują ponad 50 proc. energii z węgla. Według Fundacji "RT-ON", to już ósma na świecie firma ubezpieczeniowa, która powoli żegna się z węglem w ramach światowego trendu odchodzenia od finansowania oraz ubezpieczania projektów i firm związanych z paliwami kopalnymi. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną, jaką władze Francji przeznaczyły na cztery demonstracyjne, pływające farmy wiatrowe. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.