Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 25 kwietnia – 1 maja 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje o rozwiązaniach zawartych w nowelizacji Ustawy o OZE, podsumowanie kontroli NIK-u dotyczącej elektrowni wiatrowych, o jednej z największych dachowych instalacji PV w Europie, która powstała w Bydgoszczy, o polskiej propozycji do unijnego systemu handlu emisjami, o rozpoczęciu działalności Polskiej Grupy Górniczej, o otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie przez Terminal LNG w Świnoujściu oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Dalsze spory w sprawie cofnięcia przez NFOŚiGW w 2008 r. dotacji, którą miała dostać fundacja Lux Vertatis, aby wykonać odwierty geotermalne w Toruniu. (Czytaj więcej)
 • Na oficjalnej stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pojawiła się informacja, że zawieszono nabór wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji “PONE” na terenie województwa małopolskiego. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Jakie rozwiązania zawiera nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w Polsce? Wsparcie głównie dla stabilnych OZE, klastry energetyczne, aukcje OZE na nowych zasadach. Co jeszcze? (Czytaj więcej)
 • Również Niemcy pracują nad nową ustawą o OZE. Do konsultacji została wysłana jej nowelizacja. (Czytaj więcej)
 • W naszym kraju trwają dalsze prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej. W zeszłym tygodniu posłowie przeprowadzili pierwsze czytanie rządowego projektu tej ustawy. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Firma Alta Devices stworzyła ogniwo cienkowarstwowe o rekordowej sprawności 31,6%. (Czytaj więcej)
 • Również firma fotowoltaiczna Trina Solar osiągnęła nowy rekord wydajności modułów krzemowych: 23,5%. (Czytaj więcej)
 • Tunezyjscy inżynierowie wynaleźli nowy typ turbiny wiatrowej, która jak podają, będzie mogła osiągnąć wyższą sprawność niż tradycyjne. (Czytaj więcej)
 • Najwyższa Izba Kontroli podsumowuje kontrolę dotyczącą elektrowni wiatrowych, która była przeprowadzona w latach 2008-2015. (Czytaj więcej)
 • Trina Solar, największy na świecie producent modułów fotowoltaicznych jest zainteresowany polską technologią XTPL wytwarzania ultracienkich linii przewodzących prąd elektryczny. (Czytaj więcej)
 • Jaki wpływ na rynek fotowoltaiczny będą miały moduły fotowoltaiczne typu szyba-szyba? Czy obniżą one koszty produkcji energii z promieniowania słonecznego? (Czytaj więcej)
 • Na Politechnice Białostockiej uruchomiono Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnej. (Czytaj więcej)
 • Firma FreeVolt wykonała w Bydgoszczy jedną z największych dachowych instalacji PV w Europie. Jej moc wynosi 1,2 MW. (Czytaj więcej)
 • Na Bałtyku ma powstać farma wiatrowa o mocy 385 MW. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Polska proponuje, aby do unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) włączyć pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy. (Czytaj więcej)
 • Jak podała agencja Bloomberg nowa reforma europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) już przynosi rekordowe podwyżki cen uprawnień, które w ostatnim tygodniu osiągnęły trzymiesięczne maksimum. (Czytaj więcej)
 • W Rybniku odbyła się pierwsza rozprawa, która dotyczyła pozwu złożonego przez jednego z mieszkańców tego miasta. Pozwał on Skarb Państwa na kwotę 50 tys. zł, które ma być zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych, które zostało spowodowane zanieczyszczonym powietrzem w Rybniku. (Czytaj więcej)
 • Polskie miasta starają się coraz aktywniej walczyć z tzw. niską emisją. Jest to spowodowane w głównej mierze dzięki naciskiem opinii publicznej. Ale czy jest tak wszędzie? (Czytaj więcej)
 • W całej Europie występują problemy szkód środowiskowych, za które muszą płacić odpowiedzialne firmy. Niestety według raportu Komisji Europejskiej ponad 40 proc. Kolejne 46% płacą Węgrzy. Pozostałą część reszta Europy. (Czytaj więcej)
 • Według raportu ETC potrzeba radykalnych działań związanych z dekarbonizacją i wzrostem efektywności energetycznej, aby nie doprowadzić do wzrostu średniej temperatury powyżej 2 stopni Celsjusza. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • W Katowicach podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG).  Firma ma być największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)
 • Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę, na mocy której obejmie 17,1 proc. udziałów w Polskiej Grupie Górniczej (PGG). (Czytaj więcej)
 • Francja chce ograniczyć wytwarzanie energii z węgla, na rzecz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W związku z tym na elektrownie węglowe zostało narzucone nowe obciążenie. (Czytaj więcej)
 • Powstający w Elektrowni Kozienice nowy blok o mocy 1075 MW został poddany próbie ciśnieniowej kotła i zdał ten kluczowy test. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Bank Światowy zdecydował się podnieść prognozę cen ropy na 2016 r. (Czytaj więcej)
 • Jak wynika z raportu Wood Mackenzie za 20 lat niedobór ropy może wynieść 4,5 mln baryłek dziennie. Tak się stanie, jeżeli  nie poprawi się tempo odkrywania nowych złóż ropy naftowej. (Czytaj więcej)
 • Cena benzyny najdroższa od początku roku, a wkrótce przewidywane są dalsze podwyżki. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Terminal LNG w Świnoujściu otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Na Terminalu zakończono również kluczowe testy eksploatacyjne. (Czytaj więcej)
 • Amerykanie poszukają rynku zbytu na LNG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Rozpoczęły się już rozmowy o dostawach LNG do Świnoujścia między Polską, a Ameryką. (Czytaj więcej)
 • Pierwszy transport LNG z Ameryki trafił do Europy do Sines w Portugalii. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Biolodzy z USA i Francji, badający od lat strefę zamkniętą wokół Czarnobyla mówią, że jest ona wielkim laboratorium, gdzie można badać ewolucyjne reakcje zwierząt i roślin na zwiększony poziom promieniowania radioaktywnego. (Czytaj więcej)
 • Od kilku lat trwają prace nad budową nowego sarkofagu w Czarnobylu, którego celem będzie osłanianie zniszczonego reaktora przez kolejne 100 lat. Budowa ma być zakończona w przyszłym roku. (Czytaj więcej)
 • Składowanie radioaktywnych odpadów jest bardzo kosztowne. W tym celu niemieckie koncerny chcą utworzyć specjalny fundusz na ten cel. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Komentarz dr inż. Andrzeja Strupczewskiego, prof. nadzwyczajnego Narodowego Centrum Badań Jądrowych z dnia 30 rocznicy awarii w Czarnobylu nt. możliwości powtórzenia się podobnej katastrofy. (Czytaj więcej)
 • Minister energii Krzysztof Tchórzewski o rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dlaczego OZE to „bardzo trudna sprawa”? (Czytaj więcej)
 • Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej nt. różnorodnością technologiczną, rozwojem OZE i związanym z tym bezpieczeństwem energetycznym. (Czytaj więcej)
 • Rozmowa z Rafałem Gawrylakiem, prezesem firmy ES-System nt. przyczyn gwałtownej w ciągu ostatnich trzech lat sprzedaży oświetlenia LED. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Polish Green Building Council (PLGBC) – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego przygotowało raport „Certyfikacja zielonych budynków w liczbach – raport 2016”, w którym zebrano dane nt. polskich budynków, które zostały poddane certyfikacji wielokryterialnej. (Czytaj więcej)
 • W rejonie Pucka powstaje pierwszy w Polsce tzw. lokalny obszar bilansowania, który wykorzystuje system magazynowania energii.  (Czytaj więcej)
 • W polskiej stoczni powstał najdroższy i najnowocześniejszy w historii polskich stoczni statek. Jego zadaniem jest między innymi układanie kabli na dnie morskim w rejonach farm wiatrowych. (Czytaj więcej)
 • W Polsce zarejestrowano pierwsze wodorowe Toyoty Mirai. (Czytaj więcej)
 • Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych planują kolejny wspólny zakup liczników bilansujących energię elektryczną. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Pojawił się najnowszy raport dotyczący realizacji w 28 państwach UE i Norwegii zadań zawartych w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. (Czytaj więcej)
 • Ameryka jest krajem, w którym trwają zmagania między wieloma producentami domowych magazynów energii, którzy próbują się prześcignąć w produkcji najlepszych i najtańszych urządzeń. Kto wygra ten wyścig? (Czytaj więcej)
 • W celu zachęcenia niemieckich obywateli do zakupu samochodów elektrycznych i hybrydowych będą oni dostawać ulgi na takie pojazdy, dopłaty będą dotyczyć jednak tylko niemieckich marek. (Czytaj więcej)
 • W Wenezueli wprowadzono tymczasowo dwudniowy tydzień pracy, dzięki czemu zostanie zmniejszone zużycie energii elektrycznej. Działania te są związane z kryzysem energetycznym w kraju. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.