Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 25 listopada - 1 grudnia 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: w Polsce rozpoczęła się seria 12 tegorocznych aukcji dla OZE, Parlament Europejski przegłosował rezolucję, która stwierdza stan zagrożenia klimatycznego oraz ekologicznego w Europie i na świecie, na całym świecie odbywały się strajki klimatyczne, ceny ropy w USA blisko najwyższego poziomu od 2 miesięcy, eksperci oczekują drugiej fali LNG w Europie około 2023 roku, Polska odnotowała trzeci największy spośród krajów członkowskich UE spadek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Na dzień 26 listopada Ministerstwo Energii zatwierdziło ponad 7 tys. wniosków w Programie “Mój Prąd” na kwotę prawie 35 mln zł na instalacje o łącznej mocy około 39 MW. (Czytaj więcej)

 • Elektryzująca inicjatywa. Podmioty, które świadczą usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć z NFOŚiGW porozumienie regulujące sposób współpracy w zakresie realizacji programu „Mój Prąd”. W wyniku zawarcia porozumienia, wskazane wyżej podmioty działające w imieniu osób fizycznych będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”. W przypadku składania pakietów wniosków powyżej 20 sztuk partnerzy będą informować NFOŚiGW odpowiednio wcześnie celem optymalizacji obsługi wniosków przesyłając jednocześnie bazę danych o przesyłanych wnioskach. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą retroaktywnej zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych wynikającej z nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii uchwalonej w połowie 2018 roku, która przywróciła z mocą wsteczną niższy podatek. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z umożliwieniem przedsiębiorstwom energochłonnym korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego od węglu i gazu. Dlaczego wniesiono sprawę? Polskie przedsiębiorstwa nie wprowadzają ulepszeń efektywności środowiskowej i nadal je zanieczyszczają. To sprzeczne z wymogami UE. (Czytaj więcej)

 • Parlament Europejski przegłosował rezolucję, która stwierdza stan zagrożenia klimatycznego oraz ekologicznego – zarówno w Europie, jak i na świecie. Parlamentarzyści chcą, by Komisja Europejska i poszczególne państwa Wspólnoty działały na rzecz ograniczenia wzrostu średnich temperatur na świecie. (Czytaj więcej)

 • Bariery regulacyjne w rozwoju corporate PPA. Rosnące ceny energii elektrycznej, presja społeczna i niepewność legislacyjna skłoniły odbiorców i wytwórców do poszukiwania możliwości zawarcia wieloletnich kontraktów na dostawy „zielonej” energii. Niestety, utrudniają im to przepisy. Co należałoby zmienić? (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Komisja Europejska zakłada, że moc elektrowni wiatrowych na morzu w 2050 roku powinna wynieść od 230 do 450 GW. WindEurope podkreśla w swoim raporcie, że osiągnięcie 450 GW jest wykonalne, a produkcja z morskich turbin powinna zaspokajać wtedy 30 proc. europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. WindEurope wskazuje, że dziś w Europie przybywa rocznie mniej więcej 3 GW, a w drugiej połowie następnej dekady przyrost ten powinien przyspieszyć do 7 GW rocznie. Aby osiągnąć 450 GW, po 2030 r. roczny przyrost powinien sięgać 20 GW. (Czytaj więcej)

 • Według oceny ministra klimatu Michała Kurtyki, instalacje fotowoltaiczne w Polsce mogą osiągnąć na koniec 2019 roku łączą moc na poziomie 1500 MW. (Czytaj więcej)

 • Chiński producent ogniw i modułów PV Trina Solar osiągnął rekord sprawności polikrystalicznego, dwustronnego ogniwa fotowoltaicznego. Jak zapewnia chińska firma, po raz pierwszy w przypadku takiego ogniwa przekroczono granicę sprawności 23 proc. (Czytaj więcej)

 • Rozpoczęto pilotaż systemu Bazy Danych o Odpadach, w którym mogą wziąć udział wszystkie podmioty posiadające wpis w Rejestrze-BDO. (Czytaj więcej)

 • Naukowcy z instytutu ZAE Bayern, EnCN oraz HI ERN we współpracy z naukowcami z Chin, zbudowali moduł fotowoltaicznych o powierzchni 26 cm2, którego sprawność sięga 12,6 proc. Niemieccy naukowcy podkreślają, że w przypadku organicznego modułu PV to poprawa poprzedniego rekordu sprawności aż o 30 proc. Poprzedni rekord wynosił 9,7 proc. (Czytaj więcej)

 • Arabia Saudyjska chce zwiększyć swoje zasoby mocy do 2024 roku o 27,3 GW. Przy rozbudowie mocy nacisk kładziony ma być na odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim na farmy fotowoltaiczne. (Czytaj więcej)

 • Brytyjska firma Lighthouse BP znalazła sposób na wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych w nocy. Mogą służyć do kompensacji energii biernej, co pozwoli m.in. na obniżenie rachunków indywidualnych odbiorców energii. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), będąca jedną z instytucji ONZ, opublikowała raport, z którego wnioski nie są optymistyczne z punktu widzenia walki z kryzysem klimatycznym. Uśredniony poziom dwutlenku węgla w 2018 roku był wyższy niż w poprzednim i wynosił 407,8 cząstek na milion (ppm), podczas gdy w 2017 wynosiło ono 405,2 ppm. Zaobserwowany wzrost zawartości CO2 jest porównywalny ze wzrostem odnotowanym przed rokiem, co stawia w złym świetle światowe wysiłki na rzecz ograniczenia emisji tego gazu. Wzrost ten (ok. 2,6 ppm) jest także wyższy niż średni roczny wzrost stężenia CO2 w atmosferze z lat 2005-2015, który wynosił 2,06 ppm. (Czytaj więcej)

 • Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju powstało oprogramowanie, które pozwoli Inspekcji Handlowej na automatyczną weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo w internecie. Dzięki temu łatwiej będzie „namierzyć” sprzedawane kopciuchy. Porozumienie w tej sprawie podpisali minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny oraz Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. (Czytaj więcej)

 • Brytyjscy naukowcy sprawdzili, jak trujące jest polskie powietrze. Z raportu brytyjskich badaczy wynika, że w dniach o wysokim zanieczyszczeniu powietrza przypadki zatrzymania akcji serca poza szpitalem wśród mieszkańców przebadanych polskich miast występują nawet sześciokrotnie częściej niż wśród obywateli Manchesteru, czy Liverpoolu. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z II edycji ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), przeprowadzonej we współpracy z firmą BVA, według 41% ankietowanych Polaków, zmiana klimatu ma charakter nieodwracalny, a jej najbardziej niepokojącym przejawem jest "zanieczyszczenie powietrza”. (Czytaj więcej)

 • Eksperci Międzyrządowego Panelu ds. Badań Zmian Klimatu wskazują, że pozostało tylko 10 lat na powstrzymanie negatywnych zmian klimatu. Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań na rzecz ochrony klimatu, temperatura na świecie przekroczy bezpieczny poziom 1,5° Celsjusza w 2040 roku. Te natychmiastowe działania muszą w ciągu kolejnej dekady doprowadzić do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 45 proc. Nie mogą się jednak opierać na dotychczasowych metodach i systemie energetycznym z XIX wieku. Innowacyjne rozwiązania, np. elektromobilność czy niskoemisyjne systemy grzewcze,  są już dostępne, tylko trzeba je wdrożyć na szeroką skalę. (Czytaj więcej)

 • Uruchomiliśmy ponad połowę “punktów krytycznych” wyznaczonych dla klimatu. Według badaczy grozi nam efekt domina. “Rosnące zagrożenie nagłymi i nieodwracalnymi zmianami klimatu musi wymusić polityczne i gospodarcze działania na rzecz ograniczenia emisji” – stwierdza  w czasopismie “Nature” grupa naukowców, która przed 10 laty zarysowała listę kilkudziesięciu “punktów krytycznych”, których zrealizowanie się grozi nam katastrofa. Dekadę później stwierdzają, że “uruchomiliśmy” ponad połowę z nich i nie wykluczają, że już rozpoczął się efekt domina. Pomiędzy “punktami krytycznymi” istnieją bowiem złożone zależności, określane sprzężeniami zwrotnymi. (Czytaj więcej)

 • 29 listopada w blisko 40 miastach kraju miały miejsce protesty młodzieży, organizowane pod hasłem “Dosyć słów, teraz czyny!”. Jak deklaruje ruch Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, celem rozsianych po kraju wydarzeń było nie tylko wywarcie wpływu na polityków, ale także sprzeciw wobec nadmiernej konsumpcji, którego świętem jest odbywający się tego samego dnia “Black Friday”. Protesty, w formie marszy i pikiet, odbyły się nie tylko w miastach wojewódzkich, ale i mniejszych ośrodkach, m.in. w Zakopanem, Rybniku czy Gliwicach. (Czytaj więcej)

 • Tego samego dnia na całym świecie odbywały się strajki klimatyczne na wezwanie ruchu społecznego Fridays for Future. Protesty zaplanowano w 2,3 tys. miast w 153 państwach. Najwięcej osób, ponad 30 tys., zebrało się na Piazza del Popolo w Rzymie. W Mediolanie manifestowało ok. 25 tys. osób. Po 10 tys. uczniów i studentów uczestniczyło w wiecach w Turynie i Neapolu. (Czytaj więcej)

 • Wprowadzenie zakazu spalania węgla w budynkach postuluje dziesięć alarmów smogowych z województwa małopolskiego. Aktywiści apelują o zaostrzenie uchwały antysmogowej i wprowadzenie na terenie ich miejscowości zakazu stosowania węgla, przy uwzględnieniu kilkuletniego okresu przejściowego. (Czytaj więcej)

 • Znane są założenia Nowego Zielonego Ładu. Szkic komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Nowego Zielonego Ładu zakłada przyspieszenie polityki klimatycznej i przekazanie Komisji narzędzi do jej egzekwowania od państw członkowskich. Do marca 2020 roku Komisja zaproponuje w sprawie celu neutralności klimatycznej tzw. prawo klimatyczne sankcjonujące ten cel. Komisja ma także przedstawić plan osiągnięcia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o co najmniej 50 a najlepiej 55 procent do 2030 roku. Ma się to stać do października 2020 roku. W konsekwencji Komisja ma zrewidować legislacje pod kątem nowych, bardziej ambitnych celów klimatycznych. Komisja ma także wspierać działania na rzecz przekształcenia Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tak zwany Europejski Bank Klimatyczny, chce także przeglądać i oceniać inwestycje państw członkowskich pod kątem „zielonego finansowania”. Zamierza także wymusić szczegółowe raportowanie na temat zrównoważonego finansowania w firmach. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Jak informuje agencja Bloomberg, wszystko wskazuje, że ilość energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach węglowych spadnie w tym roku o około 3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, tnz. spadnie poniżej 10 tys. terawatogodzin (do poziomu około 9,8-9,85 tys. terawatogodzin i udziału w produkcji na poziomie 54 proc.) i to pomimo nowych mocy energetycznych opartych na węglu, jakie pojawiły się w Chinach i Indiach. Jak to możliwe? (Czytaj więcej)

 • Górnictwo ma potencjał, ale zagrożeń ciągle przybywa. Polityka klimatyczna UE i dekarbonizacja wypychająca węgiel z miksu energetycznego to główne problemy branży górniczej. Łączy się z tym postawa banków, które nie chcą się angażować w projekty dotyczące węgla. W polskim górnictwie ważna będzie między innymi konsekwentna realizacja zaplanowanych inwestycji, co powinno się przełożyć na ustabilizowanie sektora węglowego. (Czytaj więcej)

 • Ruszyło wydobycie z trzech nowych ścian. W każdym z trzech zakładów górniczych TAURON Wydobycie uruchomiono w listopadzie nową ścianę wydobywczą. Ich zdolność produkcyjna to około 10-13 tysięcy ton węgla kamiennego na dobę. Uruchomienie ścian pozwoli kopalniom Grupy na zwiększenie produkcji węgla handlowego. (Czytaj więcej)

 • Największa elektrownia na węgiel brunatny może mieć wkrótce jedną z największych w Polsce elektrowni słonecznych. Mowa o Bałchatowie, gdzie PGE Energia Odnawialna chce postawić na 100 hektarach panele fotowoltaiczne. Takich projektów w Polsce będzie przybywać. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z raportu przygotowanego w ramach kampanii Unfriend Coal, liczba towarzystw wycofujących się z ubezpieczania węgla wzrosła w 2019 r. ponaddwukrotnie. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Ceny ropy w USA rosną i są blisko najwyższego poziomu od 2 miesięcy. Inwestorzy czekają na podpisanie wstępnej umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami. (Czytaj więcej)

 • Źródła TASS przekonują, że kraje kartelu naftowego OPEC i grupa producentów współpracująca z nimi w ramach porozumienia naftowego o ograniczeniu wydobycia w celu podniesienia ceny ropy zamierzają przedłużyć układ bez zwiększenia ambicji. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Projektowany gazociąg Baltic Pipe otrzymał decyzję środowiskową przebiegu na polskich obszarach morskich. (Czytaj więcej)

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wydało oświadczenie woli zakończenia kontraktu jamalskiego na import gazu z Rosji. Zrodziło to wiele pytań, między innymi o to, skąd gaz będzie trafiał do Polski. W dużej mierze odbywać się to będzie z wykorzystaniem terminalu LNG w Świnoujściu. Postanowiliśmy przyjrzeć się portfelowi LNG PGNiG. (Czytaj więcej)

 • Duńska komisja odwoławcza ds. energetyki otrzymała skargę na decyzję Duńskiej Agencji Energii (DEA) o zgodzie na ułożenie w duńskich wodach gazociągu Nord Stream 2. Nie jest jasne, kto odwołał się od decyzji DEA. (Czytaj więcej)

 • Eksperci oczekują drugiej fali LNG w Europie około 2023 roku. Ma się do tego przyczynić rozbudowa kluczowych terminali importowych w Europie. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) przedstawiła projekt rezolucji przed szczytem klimatycznym COP25 w Madrycie. Zawiera on zapis uderzający w energetykę jądrową, która w polskich planach ma przysłużyć się klimatowi. Posłowie ENVI przedstawili projekt, w którym energetyka jądrowa jest uznawana za niebezpieczną, szkodliwą dla środowiska i nieopłacalną. (Czytaj więcej)

 • W Japonii planowane jest uruchomienie nowego bloku jądrowego. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, poseł do PE opowiada o sporze wokół projektu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

 • Maciej Mazur Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych o tym, że dopłaty do elektryków wesprą elektromobilność. (Czytaj więcej)

 • Ewa Woźniak, prezes zarządu Dynamic Biogas o biogazowni III generacji. (Czytaj więcej)

 • Prof. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej podczas Kongresu Energii i Ochrony Środowiska, III Kongres Innowacji w Energetyce o tym, że nie ma żadnego pozytywnego czynnika dla energetyki węglowej. (Czytaj więcej)

 • Piotr Szwarc z kancelarii CCLaw Creative Consultants o nowych korzyściach dla firm wytwarzających energię w mikroinstalacji OZE. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Aukcją dla istniejących instalacji biomasowych i biogazowych innych niż rolnicze, o mocy ponad 1 MW, rozpoczęła się seria 12 tegorocznych aukcji dla odnawialnych źródeł energii. Maksymalna wartość energii na sprzedaż to prawie 21 mld zł. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z danych Eurostatu, Polska odnotowała trzeci największy spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej spadek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w I poł. 2019 r. - o 3,1% r/r (w walucie krajowej) - po Danii (spadek o 4,3%) i Portugalii (-4,1%). (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki zadecydował, że stawka opłaty OZE pozostanie bez zmian w 2020 roku, tzn. pozostanie na zerowym poziomie. (Czytaj więcej)

 • Ponad 22 mln zł przekaże samorząd województwa dolnośląskiego instytucjom z Wrocławia i gmin ościennych na wymianę źródeł ciepła oraz odnawialne źródła energii (OZE). Fundusze na wymianę źródeł ciepła rozdysponuje w konkursie należąca do samorządu województwa dolnośląskiego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. (Czytaj więcej)

 • Dzięki funduszom unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 polska energetyka otrzymuje setki milionów złotych, dzięki którym nasz system energetyczny staje się bezpieczniejszy i lepiej przygotowany do wyzwań związanych ze zmianami zachodzącymi na rynku energii. Dofinansowanie modernizacji krajowych sieci elektroenergetycznych umożliwia w ramach POIiŚ m.in. działanie 7.1, którego beneficjentami są m.in. krajowi operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. (Czytaj więcej)

 • Według informacji Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych, pod koniec października, w Polsce zarejestrowanych było łącznie 7 884 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W okresie od stycznia do października br. liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in osiągnęła poziom 3250, czyli o 100 proc. większy niż w tym samym okresie roku ubiegłego – informuje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych. 60 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) w liczbie 4701, a pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) w liczbie 3183. (Czytaj więcej)

 • Spółka Hermes Energy Group ogłosiła zakończenie świadczenia usług sprzedaży gazu i energii elektrycznej z uwagi na problemy finansowe. Na koniec września 2018 roku HEG miał ok. 45 tys. klientów. (Czytaj więcej)

 • W co inwestują koncerny paliwowo-energetyczne? (Czytaj więcej)

 • W Polsce zrealizowano pierwsze w historii transakcje na prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii Rynku Dnia Bieżącego SIDC (XBID). Uruchomienie SIDC otwiera przed krajowymi uczestnikami rynku nowe możliwości. Mechanizm umożliwi dostęp do ofert kupna i sprzedaży energii spoza kraju, co przełoży się na zwiększenie płynności krajowego rynku dnia bieżącego. (Czytaj więcej)

 • Urząd Dozoru Technicznego odebrał pierwszą stację ładowania osobowych samochodów elektrycznych. Postawiła ją w podwarszawskich Ząbkach PGE. Ile trwał odbiór, jakie stacje ładowania muszą zostać zbadane, ile kosztuje odbiór i jaka kara grozi np. deweloperom i właścicielom galerii handlowych za brak pieczątki UDT, a także, czy inspektorzy zdążą z odbiorami? (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Systemy magazynowania energii – poradnik. (Czytaj więcej)

 • Zrzeszająca europejskich operatorów sieci przesyłowych organizacja ENTSO- E udostępniła narzędzie - symulator pracy systemu elektroenergetycznego. Każdy może sprawdzić, jak zmiany poszczególnych czynników wpływają na stabilność dostaw energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.