Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 26 sierpnia - 1 września 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: rozpoczęto pierwszy nabór wniosków do programu „Mój Prąd”, Piotr Woźny został prezesem NFOŚiGW, wyszły w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii i ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych, w Krakowie obowiązuje już uchwała antysmogowa przewidująca całkowity zakaz palenia węglem i drewnem, ukończono budowę trzech czwartych rurociągu Nord Stream 2 oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • 30 sierpnia 2019 roku rozpoczął się pierwszy nabór wniosków do programu „Mój Prąd”. W ramach programu przeznaczono miliard złotych na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. (Czytaj więcej)

 • 2 września zostanie uruchomiona baza urządzeń grzewczych, spełniających wymagania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Będzie ona dostępna będzie na stronie: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Weszła w życie ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych. Przedsiębiorcy energochłonni, którzy chcą dostać rekompensaty za 2019 rok, muszą w ciągu 14 dni od 29 sierpnia br. zrzec się wsparcia oferowanego przez tzw. ustawę o cenach prądu. (Czytaj więcej)

 • Weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ustawy o OZE umożliwi uruchomienie tegorocznych aukcji i zawiera także nowe rozwiązania dla spółdzielni energetycznych i prosumentów. Według wyliczeń Ministerstwa Energii, dzięki aukcjom, łączny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE z aukcji w 2019 roku będzie rzędu 10 TWh. (Czytaj więcej)

 • Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku oczekuje na uwagi wynikające z założeń Planu na Rzecz Energii i Klimatu. Polska powinna przyjąć uwagi do tego dokumentu do końca roku. (Czytaj więcej)

 • W Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zmiany przepisów mają na celu zapewnienie najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce, dostosowując go do europejskich i światowych standardów. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w pierwszym półroczu 2019 roku moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła o prawie 226,5 MW wobec nieco ponad 55 MW w 2018 roku. (Czytaj więcej)

 • W Polsce powstanie największa w Europie Środkowej, farma fotowoltaiczna. Jej projekt zostanie wkrótce przedstawiony przez konsorcjum inwestorów z udziałem spółki Neo Investments oraz chińskiego China Sinogy Electric Engineering. Inwestorzy nie chcą jeszcze zdradzać szczegółów na temat lokalizacji czy mocy planowanej instalacji. (Czytaj więcej)

 • Bank Pekao uruchomił akcję kredytową sfinansowania instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw do produkcji energii na własny użytek. Bank przypomina, że obecnie przedsiębiorstwa mogą inwestować w tzw. mikroinstalacje o mocy do 50 kWp, których montaż nie wymaga składania wniosku o pozwolenie na budowę czy koncesję. Sama instalacja zaś jest przyłączana do sieci na podstawie zgłoszenia do właściwego operatora sieci dystrybucyjnej. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Jakie zagrożenie niesie ze sobą awaria w warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka"? (Czytaj więcej)

 • Według nowego badania opisanego w „Geophysical Research Letters”, Europa ogrzewa się szybciej, niż zakładano. Zmiany klimatu powodują, że w Europie zwiększa się liczba ekstremalnie ciepłych dni, a coraz rzadziej występują potężne mrozy, co w nadchodzących dekadach naraża na ryzyko jej mieszkańców. (Czytaj więcej)

 • Szacuje się, że sam Internet przyczynia się do poważnych zmian klimatu, powodując emisję 300 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Globalny transfer danych i niezbędna infrastruktura odpowiadają za 4 proc. światowych emisji. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • W Krakowie obowiązuje już uchwała antysmogowa przewidująca całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Zakaz dotyczy nie tylko pieców i palenisk węglowych, ale także kominków i ciężkich, stacjonarnych grillów. (Czytaj więcej)

 • Spada wydobycie węgla w polskich kopalniach. W I półroczu 2019 roku wydobycie spadło o 1 mln ton, sprzedaż była niższa o 1,24 mln ton, a niesprzedane zapasy wzrosły o 1,74 mln ton względem ubiegłego roku. (Czytaj więcej)

 • W ciągu najbliższych 15 lat Rosja może zwiększyć wydobycie węgla o 50 proc. Większość z tego surowca będzie przeznaczona na eksport. (Czytaj więcej)

 • Niemiecki rząd zatwierdził plan odejścia od węgla. Planowane jest wydanie do 2038 roku do 40 miliardów euro, aby złagodzić negatywny wpływ na regiony bazujące na wydobyciu węgla w związku z planami całkowitej rezygnacji wykorzystania tego paliwa do produkcji energii. (Czytaj więcej)

 • Do końca 2020 roku Czechy planują wskazać termin odejścia od węgla. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Kenia wysłała pierwszy w historii transport ropy naftowej, dołączając tym samym do grona eksporterów surowca. 240 tys. baryłek czarnego złota zostało załadowane na tankowiec w porcie w Mombasie. (Czytaj więcej)

 • Ostatni tydzień był najlepszym, od połowy lipca, miesiącem dla ropy naftowej. (Czytaj więcej)

 • Białoruś rozpoczęła własne kontrole laboratoryjne rosyjskiej ropy, która trafia do rurociągu Przyjaźń. Działania te mają zapobiec ewentualnej powtórce z zanieczyszczenia systemu przesyłowego, do której doszło w kwietniu. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Ułożono już 1855 km gazociągu Nord Stream 2 na wodach rosyjskich, fińskich, szwedzkich i niemieckich, co oznacza, że ukończono około trzy czwarte inwestycji. (Czytaj więcej)

 • Ukraina zgromadziła w magazynach podziemnych o 26% więcej gazu ziemnego niż przed rokiem. Podziemne magazyny gazu na Ukrainie zostały zapełnione w 57% i jest to najwyższy wskaźnik zapełnienia za ostatnie sześć lat i o 26% wyższe niż rok temu. Proces zapełniania magazynów wciąż trwa. (Czytaj więcej)

 • Podano treść porozumienia o współpracy Polski, USA i Ukrainy na rzecz wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Polska planuje wybudować sześć reaktorów jądrowych, w ciągu najbliższych 20 lat. Jednym z kandydatów do budowy jest USA. (Czytaj więcej)

 • Drugim poważnym kandydatem do budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest Korea Południowa. (Czytaj więcej)

 • Rosyjski urząd meteorologiczny Rosgidromiet poinformował, że analiza próbek pobranych w dniach po wypadku na poligonie wojskowym na północy Rosji wykazała obecność radioaktywnych izotopów. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Andrzej Gołąbek i Marta Podfigurna z AUiPE w Łodzi o audycie energetycznym w praktyce, o najczęściej popełnianych błędach oraz o narzędziach, z których mogą skorzystać inwestorzy, by świadomie podjąć decyzję. (Czytaj więcej)

 • Dr. Krzysztof Księżopolski, członek kilkuosobowego zespołu, który miał za zadanie wyłonienie najlepszej kandydatury na prezesa URE, o kryteriach wyboru nowego prezesa. (Czytaj więcej)

 • Członkowie organizacji FOTA4CLIMATE, oceniają stwierdzenie: zero procent emisji dwutlenku węgla zamiast stu procent OZE. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Piotr Woźny został prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nominację wręczył mu 30 sierpnia 2019 roku minister środowiska Henryk Kowalczyk. Od marca 2018 roku był on pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze. (Czytaj więcej)

 • Według badania przeprowadzonego przez agencję Pollster na zlecenie Fibaro, aż 93 proc. respondentów twierdzi, że zna rozwiązania dla inteligentnego domu. Niemal 60 proc. tych, którzy jeszcze ich nie mają, jest zainteresowanych ich instalacją. (Czytaj więcej)

 • Jak przewidują eksperci, jeżeli utrzyma się obecne tempo spadku cen pojazdów z napędem elektrycznym, w ciągu około 2-3 lat staną się one dostępne dla każdego. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółki obrotu (sprzedawcy) mają obowiązek do 13 września br. dostosować ceny i stawki opłat za energię elektryczną do cen i stawek opłat obowiązujących w 2018 r. dla wszystkich uprawnionych odbiorców, którzy dotychczas płacili ceny wyższe niż w 2018 r. Rozliczenie nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. (Czytaj więcej)

 • Bloki energetyczne w Polsce: co wybudowano, co jest obecnie budowane i jakie są dalsze plany rozwoju? (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Papież Franciszek apeluje, aby porzucić uzależnienie od paliw kopalnych. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.