Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 27 stycznia - 2 lutego 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: powołano pełnomocnika rządu do spraw OZE, o noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, w 2019 roku oddano sześć nowych bloków jądrowych, powstaje największy bateryjny magazyn energii w Polsce, Ministerstwo Klimatu ponownie analizuje Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia programu „Czyste Powietrze”. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim usprawnienie procesu przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe, co przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych. (Czytaj więcej)

 • Najpierw Dolny Śląsk, a teraz Wielkopolska decyduje się na energię ze słońca, która przyniesie niższe rachunki za energię elektryczną. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielnie będą beneficjentami rewolucji fotowoltaicznej dzięki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu, które zainwestują 100 mln zł m.in. w instalacje PV o mocy do 50 kW. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW wspiera polskie projekty LIFE. Trzy polskie projekty – system zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim, kompleksowy projekt ochrony nietoperzy na terenie Karpat i Sudetów oraz upowszechnienie programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV) – mają szansę na wsparcie z NFOŚiGW. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, zakładający m.in. powołanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. (Czytaj więcej)

 • Wsparcie na termomodernizację dla większej grupy. Fundusz Termomodernizacji i Remontów dla coraz większej grupy. Skorzysta z niego więcej odbiorców. Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – takie będą m.in. efekty noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy przyczynią się także do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. (Czytaj więcej)

 • Powołano pełnomocnika rządu do spraw OZE. Został nim Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu. (Czytaj więcej)

 • Niemcy robią kolejny krok w stronę neutralności klimatycznej. Rząd uchwalił ustawę o wycofaniu węgla, która obejmuje także przepisy związane z promowaniem kogeneracji. Stowarzyszenia branżowe alarmują jednak, że na liście premiowanych paliw brakuje biomasy. (Czytaj więcej)

 • Prezydent podpisał ulgę na zakup elektryków. Dzięki nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od dotacji na zakup samochodu elektrycznego nie trzeba będzie zapłacić podatku. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Panasonic ustanawia rekord sprawności modułu perowskitowego. Japoński koncern, który do tej pory skupiał się na produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych w bardziej konwencjonalnej technologii, dołącza do podmiotów, które pracują nad nowymi ogniwami i modułami wykonanymi z perowskitu. (Czytaj więcej)

 • Jaki model biznesowy wybrać w inwestycji w farmę fotowoltaiczną? Na aspekty, które warto wziąć pod uwagę, szykując inwestycję w naziemną farmę fotowoltaiczną w systemie aukcyjnym, wskazuje ekspert firmy doradczej GrantThornton Paweł Sobolak. (Czytaj więcej)

 • Dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprawia się jakość życia w regionie. W ramach trwających konkursów RPO możliwa będzie budowa oczyszczalni ścieków, także tych przydomowych czy instalacja nowoczesnego oświetlenia ulic. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Prawie połowa Polaków neguje fakt, że klimat się ociepla. Jedynie co trzeci internauta interesuje się stanem środowiska i zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu. Blisko połowa neguje globalne zmiany klimatyczne, a aż 80 proc. nie zna pojęcia śladu węglowego. To wnioski z badania „Green Generation” przeprowadzonego przez Mobile Institute wśród polskich internautów. – Niezbędna jest edukacja i zmiana przyzwyczajeń, która przyniesie pozytywne skutki w przyszłości – apelują twórcy badania. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Klimatu ponownie analizuje Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu. Jak powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, zadaniem Ministerstwa jest prowadzenie ewolucji systemu energetycznego w sposób bezpieczny i gwarantujący synergię między systemem konwencjonalnym i nowymi źródłami. (Czytaj więcej)

 • Fatalne wyniki kontroli pieców. Jedynie kilka próbek wolnych od śladów spalania odpadów. Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska z Krakowa sprawdził ponad siedemdziesiąt palenisk. Kontrola dotyczyła węglowych pieców w zakładach w całej Małopolsce. Po pobraniu próbek pyłu okazało się, że jedynie w kilku z nich nie ma śladu spalania odpadów. (Czytaj więcej)

 • EBI pokazuje ile przekaże członkom UE na walkę o klimat. Już prawie co trzecie euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest przeznaczane na projekty na rzecz ochrony klimatu. EBI całkowicie odchodzi od projektów związanych z paliwami kopalnymi. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych zakłada, że wydobycie w polskich kopalniach w 2020 roku przekroczy 60 mln ton węgla kamiennego. (Czytaj więcej)

 • Jak podała podała Agencja Rozwoju Przemysłu, ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w grudniu ub. roku spadły o 0,4 proc. wobec listopada, a ceny dla ciepłownictwa były niższe o blisko 2 proc. Jednak w całym ubiegłym roku krajowy węgiel był droższy niż w dwóch poprzednich latach. (Czytaj więcej)

 • Po 65 latach pracy kopalnia Piekary całkowicie wyeksploatowała udostępnione złoża i zakończyła wydobycie węgla. Na powierzchnię wyjechał symboliczny ostatni wózek z tym surowcem. Wkrótce rozpocznie się zaplanowana na 2-3 lata likwidacja zakładu. Część infrastruktury nadal będzie wykorzystywana. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Stan Floryda zdecydował się odkupić od prywatnej firmy 8000 hektarów mokradeł. Celem jest ochronienie cennych przyrodniczo terenów przed inwestycjami spółek naftowych. Chodzi o tereny w rezerwacie Everglades, na których planowano odwierty naftowe. Firma będąca w ich posiadaniu uzyskała niedawno, po długiej batalii sądowej, zgodę na przeprowadzenie inwestycji w tym terenie. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński stwierdził, że widzi w Polsce potencjał na produkcję 7-8 miliardów metrów sześciennych biogazu rocznie. (Czytaj więcej)

 • Podpisano kontrakt na budowę dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra. Generalnym wykonawcą wartej blisko 5 mld zł netto inwestycji dla PGE będzie konsorcjum Polimeksu Mostostalu i General Electric. Umową polsko-amerykańskiego konsorcjum obejmuje realizację w formule "pod klucz" dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto 683 MWe każdy. Przekazanie do eksploatacji obu bloków ma nastąpić do 11 grudnia 2023 r. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • W 2019 r. oddano sześć nowych bloków jądrowych. Na koniec 31 grudnia 2019 r. na całym świecie działało 450 reaktorów jądrowych, o łącznej mocy zainstalowanej netto 398,9 GW. W 2019 r. moc elektrowni jądrowych wzrosła o 2,5 GW. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • reneusz Zyska, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE o rozwoju OZE w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Klaudia Wojciechowska z Forum Energii m.in. o tym w co zainwestować, żeby za kilka lat móc oddychać czystszym powietrzem w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Słoneczne dachy zazielenią polskie blokowiska. W podcaście Rozmowa BiznesAlert.pl dziennikarz Bartłomiej Sawicki przybliża temat pożyczek na domową fotowoltaikę budynków wielorodzinnych. Na ten temat wypowiedzieli się minister klimatu Michał Kurtyka oraz prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Spółdzielnia energetyczna to kolejny etap cichej rewolucji OZE? Spółdzielnie energetyczne obok klastrów energii są przewidziane przez ustawodawcę jako jedne z podstawowych form kreacji mechanizmów wsparcia produkcji energii z OZE w Polsce. Szczególne umiejscowienie przepisów o klastrach i spółdzielniach energetycznych w początkowej części rozdziału 4 ustawy o OZE wydaje się potwierdzać taką opinię. Spółdzielnia energetyczna jest jednak potraktowana priorytetowo. (Czytaj więcej)

 • Polska Izba Magazynowania Energii proponuje uzupełnienie programu „Mój prąd” o „Mój magazyn energii”, zakładający dofinansowanie przydomowych magazynów kwotą do 15 tys. zł. Dziś ich koszt – choć maleje z roku na rok – wciąż jest bardzo wysoki. PIME podkreśla też, że rynek potrzebuje precyzyjnych regulacji, które umożliwią jego rozwój i doprecyzują status magazynów energii. (Czytaj więcej)

 • Największy bateryjny magazyn energii w Polsce powstaje na terenie farmy wiatrowej w Bystrej koło Pruszcza Gdańskiego na Pomorzu. Inwestor, którym jest Energa, zapewnia, że projekt jest bliski wejścia w fazę operacyjną. Magazyn energii będzie składał się z dwóch zespołów baterii: kwasowo-ołowiowych oraz litowo-jonowych. Jego moc wyniesie 6 MW, a pojemność 27 MWh. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Chińskie projekty BIM: nowe standardy w branży produkcyjnej i energetycznej. Wielki piec, odlewnia z walcownią, generator z turbiną grzewczą o wysokim ciśnieniu, elektrownia jądrowa, zakład redukcji emisji CO2 – są to projekty realizowane w Chinach, w ramach których wykorzystano otwarte aplikacje firmy Bentley do modelowania, by rozwijać procesy wielobranżowych prac BIM. Cztery z nich zakwalifikowały się do finału, a jeden został nominowany w kategorii Postępy w branży produkcyjnej i energetycznej konkursu Year in Infrastructure 2019. Wszystkie wyznaczają nowe standardy wydajności oraz zrównoważonego rozwoju w Chinach. (Czytaj więcej)

 • Grupa Renault we współpracy z 32 partnerami z Europy ogłasza oficjalne rozpoczęcie projektu INCIT-EV. Celem projektu jest promocja elektromobilności poprzez testowanie innowacyjnych technologii ładowania samochodów elektrycznych na potrzeby użytkowników. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.