Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 27 lutego - 5 marca 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: nabory NFOŚiGW na działania wspierające efektywność energetyczną, Polski Rząd przyjął Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, coraz bliżej do realizacji największej na świecie farmy fotowoltaicznej, podpisano porozumienie ws. połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą, Unia Europejska jest coraz bardziej zależna od importu energii oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły uzyskać unijne środki w ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Nabór wniosków od 31 marca do 29 maja 2017. Rozstrzygnięcie konkursu w listopadzie br. (Czytaj więcej)
 • Ogłoszono konkurs dot. promowanie efektywności energetycznej i OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Nabór wniosków od 31 marca do 29 maja 2017 r. (Czytaj więcej)
 • Uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w konkursach dotyczących efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu, a także budowy sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla wysokosprawnej kogeneracji. Pierwszy konkurs dotyczy działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu). (Czytaj więcej)
 • NFOŚiGW będzie walczył ze smogiem między innymi poprzez program o nazwie Region. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Rząd przyjął Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jaką rolę odegrają w niej odnawialne źródła energii? (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.(Czytaj więcej)
 • Parlament Europejski przyjął zasady dotyczące kontroli umów gazowych i na dostawy ropy pomiędzy krajami Unii Europejskiej, a państwami trzecimi. (Czytaj więcej)
 • Pojawiło się stanowisko ministrów unijnych, w sprawie dwutlenku węgla i reformy ETS. Wkrótce ostateczna decyzja przywódców państw. Polskie stanowisko nie znajduje poparcia. (Czytaj więcej)
 • Komisja Europejska wycofa się z ceł na chińskie panele PV, ale dopiero za 18 miesiący. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Instytut Fraunhofer ISE opracował polikrystaliczne ogniwa PV o rekordowej sprawności 21,9 proc. (Czytaj więcej)
 • W Europie, już prawie 90% nowej mocy dostarczanej do sieci elektroenergetycznej pochodzi z OZE. Wśród nich dominują farmy wiatrowe. (Czytaj więcej)
 • W Portugalii powstała pływająca farma PV, której moc wynosi 218,4 kW. (Czytaj więcej)
 • Coraz bliżej do realizacji największej na świecie farmy fotowoltaicznej. Powstanie ona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a jej moc ma wynosić 1,177 GW. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Instytut klimatologiczny Climate Analytics opublikował raport „A stress test for coal in Europe under the Paris Agreement”, według którego porozumienie klimatyczne może zlikwidować węgiel w Europie. (Czytaj więcej)
 • Kolejne źródła podają dane związane ze skutkami zanieczyszczonego powietrza. Są nimi przede wszystkim choroby zdrowotne i związane z tym straty. (Czytaj więcej)
 • Resort środowiska poinformował, że w 44 polskich miastach, w których żyje powyżej 100 tys. mieszkańców, zostaną przygotowane indywidualne plany adaptacji do zmian klimatu. (Czytaj więcej)
 • Naukowcy poszukują precyzyjnych narzędzi badawczych służących do pomiaru oddziaływania człowieka na klimat. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • 1 marca podpisano porozumienie ws. połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. (Czytaj więcej)
 • Zgodnie z raportem Euracoal w latach 2012-2015 w Europie z górnictwa odeszło 223,3 tys. pracowników. (Czytaj więcej)
 • Zużycie węgla w Chinach spada trzeci rok z rzędu. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Rosja, która zobowiązała się do redukcji wydobycia ropy naftowej w ramach porozumienia naftowego, nie zmniejsza go w tempie jakim powinna. (Czytaj więcej)
 • Polscy naukowcy mają nowy sposób na usuwanie ropy naftowej wyciekającej do mórz czy oceanów. W jaki sposób chcą oczyszczać wody? (Czytaj więcej)
 • PGNiG przystąpiło do Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ropy Naftowej i Gazu (IOGP). (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Jeszcze w marcu ma być przedstawiony nowy model finansowania budowy gazociągu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)
 • W 2016 roku udział Gazpromu na europejskim rynku osiągnął historyczną wartość 34 proc. (Czytaj więcej)
 • Według danych Generalnej Chińskiej Administracji Celnej Chiny importują coraz większe ilości LNG. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Polacy pomogli przy opracowaniu nowego, szybszego niż do tej pory, testu na chorobę popromienną. (Czytaj więcej)
 • Niemcy popierają Litwę w sprawie sporu dotyczącego budowanej na Białorusi elektrowni jądrowej. (Czytaj więcej)
 • Duży znak zapytania nad polską i europejską przyszłością energetyki jądrowej. (Czytaj więcej)
 • Rosatom, atomowy gigant z Rosji chce budować farmy wiatrowe. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Prof. dr. hab. inż. Konrad Świrski nt. zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz przyszłości naszej energetyki. (Czytaj więcej)
 • Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego z Europejskiej Partii Ludowej nt. reformy systemu handlu emisjami (ETS) i przyszłości polityki klimatycznej Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)
 • Jerzy Kurella, ekspert Instytutu Staszica, w przeszłości prezes PGNiG i Tauronu nt. gazyfikacji węgla, która jego zdaniem jest szansą dla kopalń i środowiska. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Podpisano Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji. To kolejny krok ku elektromobilności. (Czytaj więcej)
 • Jak oceniają jednak eksperci, program "Elektromobilność" zacznie wpływać na gospodarkę dopiero od 2019 roku. (Czytaj więcej)
 • W Zgorzelcu powstaje zgorzelecki klaster energetyczny. Będzie on realizował projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej, ograniczania niskiej emisji, projektów badawczo-rozwojowych oraz wsparcia przedsiębiorstw działających w branży OZE. (Czytaj więcej)
 • Innogy zaoferowało nową ofertę, w ramach której można nabyć fotowoltaikę “na raty”. (Czytaj więcej)
 • Piąty miesiąc z rzędu, wzrosły ceny energii dla polskich konsumentów. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Według najnowszych danych Eurostat, Unia Europejska jest coraz bardziej zależna od importu energii. (Czytaj więcej)
 • 1 marca Komisja Europejska przedstawiła białą księgę, która przedstawia przyszłość Europy. (Czytaj więcej)
 • Stolice Norwegii, Szwecji i Finlandii zostaną połączone siecią stacji ładowania EV. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.