Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 27 maja - 2 czerwca 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przeszedł konsultacje, przyjęto ponad 54 tys. wniosków w programie "Czyste powietrze", dostawy czystej ropy naftowej do Polski mogą się zacząć 8-9 czerwca, do końca 2019 USA roku stanie się największym rynkiem magazynów energii, współpracujących z siecią elektroenergetyczną oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW przekazał ponad 123 mln zł z Funduszu Spójności na rozbudowę sieci ciepłowniczych w całej Polsce. Unowocześnienie infrastruktury przesyłowej dotyczy zarówno aparatury centralnego regulowania źródła ciepła, jak i węzłów cieplnych użytkowników. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW wspiera zakup autobusów elektrycznych. (Czytaj więcej)

 • W Nowym Sączu nastąpi modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przeszedł konsultacje. Najważniejsze zmiany nowelizacji to pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym, wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych i dodatkowe wsparcie dla inwestorów, którzy przy okazji prowadzenia termomodernizacji zainstalują w budynkach systemy odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • W związku z powyższą ustawą, planowane jest zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku zastosowania OZE. (Czytaj więcej)

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zużyciu energii przez produkty konsumujące energię. Ustawa wprowadza rozwiązania, których celem jest zapewnienie ciągłości prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego, gwarantując przy tym spójność przepisów krajowych z unijnymi. Regulacje mają przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytku produktów wykorzystujących energię elektryczną, które nie spełniają określonych wymagań, np. nie dołączono do nich etykiety lub karty informacyjnej. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii uzgodniło z Komisją Europejską zakres rekompensat za ceny energii elektrycznej. Rozliczenie powyższych cen za pierwsze półrocze 2019 r. odbędzie się wg cen z czerwca 2018 r., od lipca ceny pozostaną zamrożone dla gospodarstw domowych, jednostek finansów publicznych, w tym JST, i szpitali. (Czytaj więcej)

 • Polski Rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej, dzięki której m.in. gminy mają uzyskać większą kontrolę nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Segregować będzie każdy, a niewywiązujący się z obowiązku zapłacą podwójną stawkę. (Czytaj więcej)

 • Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował nowe przepisy, które mają umożliwić m.in. uzyskanie statusu prosumenta przez przedsiębiorców posiadających własne instalacje OZE. Wciąż nie wiadomo, co dokładnie da przedsiębiorcom status prosumenta. (Czytaj więcej)

 • PSPA złożyło do Ministerstwa Energii projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Znajduje się w nim propozycja utworzenia specjalnej E-taryfy dla elektromobilności. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii zrobiło ważny krok w celu przeprowadzenia tegorocznych aukcji dla OZE, przyjmując rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych. W rozporządzeniu znajdują się maksymalne ceny, które będą mogli zaoferować w tegorocznych aukcjach dla OZE inwestorzy planujący uruchomienie produkcji energii w systemie aukcyjnym w poszczególnych technologiach. Kolejnym może być uchwalenie nowelizacji ustawy o OZE zawierającej podstawowe warunki zaplanowanych na ten rok aukcji. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił w aktualizacji bazy danych "Projekty Wiatrowe w Polsce’2019" projekty wiatrowe. IEO szacuje, że łącznie na terenie Polski rozwijanych jest 570 projektów wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 8 GW, wśród których 90 proc. ma zawarte umowy przyłączeniowe z operatorami sieci dystrybucyjnych lub operatorem sieci przesyłowej PSE. (Czytaj więcej)

 • Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej (IRENA) przedstawiła w raporcie "Renewable Power Generation Costs in 2018", że spadają koszty produkcji energii z wiatru czy słońca i są one już niższe od kosztów generacji z wykorzystaniem paliw kopalnych. W ubiegłym roku średni koszt wytwarzania energii z elektrowni PV i lądowych elektrowni wiatrowych zmniejszył się przeciętnie o 13 proc. Bloomberg wylicza, że od roku 2010 koszty produkcji energii z wiatru na lądzie, fotowoltaiki i morskich wiatraków spadły odpowiednio o 49 proc., 84 proc. i 56 proc. (Czytaj więcej)

 • W Chinach ogłoszono listę pierwszych inwestycji w odnawialne źródła energii ( o łącznej mocy 20,7 GW), które zostaną zrealizowane poza systemem taryf gwarantowanych napędzającym do tej pory rozwój energetyki odnawialnej w kraju. Energia będzie sprzedawana po cenie, po której sprzedawana jest lokalnie energia z elektrowni węglowych. (Czytaj więcej)

 • Weszły w życie nowe procedury przyłączania do sieci jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych źródeł energii. Planowane do przyłączenia źródła podzielono na cztery grupy, w zależności od planowanej mocy. (Czytaj więcej)

 • Według Instytutu Energetyki Odnawialnej, polski rynek fotowoltaiczny musi się przygotować na model PPA. Co to oznacza? (Czytaj więcej)

 • Jak można otrzymać częściowy zwrot kosztów instalacji fotowoltaicznej? (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Do 24 maja wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęły ponad 54 tys. wniosków w programie "Czyste powietrze". W przypadku około 10 tys. aplikacji podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę około 170 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) chce wypuścić w przestrzeń kosmiczną satelity badające dokładną ilość emitowanego dwutlenku węgla przez poszczególne kraje. (Czytaj więcej)

 • Hiszpania zaproponowała Unii Europejskiej, aby rozważyła możliwość wprowadzenia podatku od emisji dwutlenku węgla za importowaną energię. (Czytaj więcej)

 • W ciągu ostatnich 5 lat zauważono znaczny wzrost świadomości decydentów szczebla lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmian klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać się do zapobiegania im lub adaptacji do nich. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Podaje się, że zgodnie z projektem państw członkowskich dotyczącym krajowych planów energetycznych i klimatycznych, w 2030 roku w Unii Europejskiej będzie około 60 GW zainstalowanej mocy węglowej, co oznacza spadek o 58 procent z obecnych 143 GW. (Czytaj więcej)

 • Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), w kwietniu br., podobnie jak miesiąc wcześniej, kopalnie sprzedały ok. 400 tys. ton węgla mniej niż w tym czasie wydobyły. (Czytaj więcej)

 • Według danych Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w 2018 roku nadzór górniczy w Polsce musiał ponad 1400 razy zatrzymywać roboty w kopalniach. Najczęstszą przyczyną wstrzymywania prowadzenia robót górniczych oraz ruchu maszyn i urządzeń w kopalniach był nieprawidłowy stan urządzeń. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Rosyjski operator Transnieft poinformował, że dostawy czystej ropy naftowej do Polski mogą się zacząć 8-9 czerwca. Jak podano, obecnie trwa odpompowywanie zanieczyszczonej ropy na terytorium Białorusi, a surowiec na Słowacji i Węgrzech przyjmowany jest w normalnym trybie. (Czytaj więcej)

 • W związku z powyższym, podano jednocześnie, że oczyszczenie systemu z "brudnej" ropy zajmie 6-8 miesięcy. (Czytaj więcej)

 • Notowania ropy naftowej WTI oraz ropy Brent osiągnęły najgorszy miesiąc od listopada 2018. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • W terminalu Cameron LNG w Luizjanie doszło do pierwszego załadunku LNG. Jest to czwarty działający terminal eksportowy w USA. (Czytaj więcej)

 • Do Bułgarii dotarła pierwsza dostawa amerykańskiego skroplonego gazu. (Czytaj więcej)

 • Do Polski natomiast, do terminalu w Świnoujściu dotarła 60. dostawa LNG. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Iran, który częściowo wycofał się z porozumienia ze społecznością międzynarodową w sprawie jego programu nuklearnego, w dalszym ciągu przestrzega postanowień tego porozumienia. (Czytaj więcej)

 • Jak pisze Jacek Perzyński, współpracownik BiznesAlert.pl, fundamentem energetyki w Chinach jest i będzie energia jądrowa. (Czytaj więcej)

 • Międzynarodowa Agencja ds. Energii uważa, że bez rozwoju energetyki jądrowej spełnienie celów polityki klimatycznej nie jest możliwe. Jak podaje MAE, energetyka jądrowa jest obecnie drugim co do wielkości źródłem energii elektrycznej na świecie. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Paweł Przybylski, prezes zarządu Siemens Gamesa Renewable Energy w Polsce o ustawie dla morskiej energetyki wiatrowej. (Czytaj więcej)

 • Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo o wykorzystaniu wodoru, w tym o pierwszej lokomotywie wodorowej na polskich torach. (Czytaj więcej)

 • Marek Gawroński, wiceprezes ds. relacji z sektorem publicznym w Volvo Group Poland o przyszłości samochodów autonomicznych w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się dyskusjia "Wciąż w smogu". Pełna relacja wideo z debaty. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Siedem czołowych organizacji związanych z branżą budowlaną i instalacyjną połączyło siły, aby popularyzować wiedzę na temat budownictwa plus energetycznego. Twórcy kampanii chcą pomóc potencjalnym inwestorom, przedstawiając praktyczne wskazówki dotyczące projektowania, doboru i montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Celem jest popularyzacja wiedzy na temat budownictwa plus energetycznego oraz pomoc projektantom, architektom, instalatorom oraz inwestorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła, ciepłej wody oraz wentylacji w domach jednorodzinnych. (Czytaj więcej)

 • Według oceny Jana Filipa Staniłko, dyrektora w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, recykling baterii może być polską specjalnością. (Czytaj więcej)

 • Wkrótce będzie można otrzymać wsparcie z działania 3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego („Efektywność energetyczna w MŚP”). Aby skorzystać z dofinansowania należy mieć wykonany audyt energetyczny lub założyć jego przeprowadzenie w ramach projektu. Premiowane będą firmy, w których oszczędność energii po realizacji przedsięwzięć wyniesie powyżej 60 proc. (Czytaj więcej)

 • 31 maja 2019 roku blok nr 5 w Elektrowni Opole o mocy 900 MW rozpoczął pracę w Krajowym Systemie Energetycznym. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Według raportu międzynarodowej firmy specjalizującej się w analizie rynkowej – IHS Markit, USA do końca 2019 roku stanie się największym rynkiem magazynów energii, współpracujących z siecią elektroenergetyczną. Do tej pory liderem w tej klasyfikacji była Korea Południowa. (Czytaj więcej)

 • Na Węgrzech powstanie miasto zasilane odnawialnymi źródłami energii. Projekt budowy na miasta i strefy przemysłowej funkcjonujących zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju, zakładającymi m.in. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych powstanie na obszarze 330 hektarów. (Czytaj więcej)

 • Bill Gates planuje wypełnić obietnice pakietu „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków”. Nowy fundusz o budżecie 100 mln euro będzie wspierał europejskie firmy, które rozwijają "najnowocześniejsze i najczystsze" technologie w szeroko rozumianym sektorze energii. (Czytaj więcej)

 • W Turcji powstanie samochód elektryczny. Będzie on posiadał zasięg do 500 km na jednym ładowaniu. Pojazd ma być wprowadzony na rynek w drugiej połowie 2022 roku. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.