Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 27 lipca - 2 sierpnia 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: w ustawie OZE pojawi się definicja prosumenta zbiorowego, MR finalizuje prace nad nowelizacją przepisów tzw. ustawy odległościowej, w Polsce funkcjonuje już 262 300 instalacji prosumenckich, odbyła się premiera pierwszego polskiego samochodu elektrycznego marki IZERA, ile płacimy za energię w porównaniu do sąsiadów z UE?, rozpoczęła działanie pierwsza elektrownia atomowa na Półwyspie Arabskim oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • 3 sierpnia 2020 roku rozpoczęła działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”. (Czytaj więcej)

 • W programie „Czyste Powietrze” będzie łatwiej kwalifikować zielone urządzenia i materiały. Żeby ułatwić wnioskodawcom „Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. Docelowo planuje się, że w 2021 r. w „Czystym Powietrzu” kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na „zieloną” listę. Pomoc on-line dostępna będzie od września tego roku aż do końca realizacji programu. (Czytaj więcej)

 • Program “Mój Prąd” będzie kontynuowany i prawdopodobnie zostanie rozszerzony o rozwiązania systemowe - m. in z pompami ciepła. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Już w najbliższej nowelizacji ustawy OZE, która planowana jest na III kwartał 2020 roku, jest rozważane wprowadzenie definicji prosumenta zbiorowego. (Czytaj więcej)

 • Wicepremier Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że Ministerstwo Rozwoju finalizuje prace nad nowelizacją przepisów tzw. ustawy odległościowej. Wśród wprowadzonych zmian ma się znaleźć złagodzenie zasady 10H. W jakim wymiarze? (Czytaj więcej)

 • Trwają dyskusje nad nowym Programem Ochrony Powietrza w Małopolsce, który może wprowadzić m.in. ograniczenia dla pojazdów. Praktycznie cały Kraków może stać się strefą bez starych diesli. Ograniczenia mają dotknąć również posiadaczy aut benzynowych. (Czytaj więcej)

 • Opolszczyzna ma nowe prawo antysmogowe. Ma przynieść 164 mln oszczędności. (Czytaj więcej)

 • Rada OZE Konfederacji Lewiatan pozytywnie odniosła się do propozycji Ministerstwa Klimatu w zakresie wysokości obowiązku OZE na 2021 rok. Jednocześnie przedstawiono propozycje, których wdrożenie miałoby umożliwić zredukowanie ogromnej nadpodaży certyfikatów. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • W Polsce funkcjonuje już 262 300 instalacji prosumenckich o łącznej mocy 1 724,9 MW. W 2019 roku przyłączono do sieci ponad 104 tysiące mikroinstalacji PV o łącznej mocy przekraczającej 680 MWp. Rekordowa liczba instalacji była prawie 4 razy większa niż w 2018 roku, kiedy przyłączono około 27 300 mikroinstalacji PV. W 2020 roku zostanie przyłączona prawdopodobnie jeszcze większa liczba instalacji prosumenckich. (Czytaj więcej)

 • W pierwszej połowie 2020 roku w Europie powstały farmy wiatrowe o łącznej mocy 5,1 GW, z czego 3,8 GW przybyło wyłącznie w Unii Europejskiej. W tym czasie Polska była 6. rynkiem wiatrowym w UE. (Czytaj więcej)

 • Czy gospodarstwo domowe może sprzedawać energię z mikroinstalacji PV? (Czytaj więcej)

 • Firma Growatt New Energy, światowy lider w dziedzinie falowników PV, wraz z jednym z dystrybutorów, firmą PVGroup.pl, liderem w dziedzinie instalacji fotowoltaicznych w Polsce, przeprowadzą badania instalacji obejmujące obszar całego kraju. Celem projektu jest odpowiedź na kilka pytań. Jak można wpłynąć na poprawę wydajności systemów fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie Polski? Jak analiza sprawności instalacji fotowoltaicznej może posłużyć do poprawy wydajności instalacji fotowoltaicznych? Jaka jest naprawdę opłacalność inwestycji w instalacje fotowoltaiczne? (Czytaj więcej)

 • Największy na świecie producent ogniw i modułów fotowoltaicznych JinkoSolar poinformował o osiągnięciu rekordowej sprawności pełnowymiarowego, monokrystalicznego ogniwa typu N: 24,79 proc. (Czytaj więcej)

 • Pierwsza pływająca farma wiatrowa w Europie kontynentalnej jest już w pełni operacyjna. (Czytaj więcej)

 • Współpraca klimatyzatora z instalacją fotowoltaiczną – czy to dobry pomysł? (Czytaj więcej)

 • Nowe odkrycia naukowców mogą zrewolucjonizować fotowoltaikę. To przełom w wykorzystaniu energii słonecznej i wytwarzaniu z niej energii elektrycznej. Naukowcom z Australii i USA udało się przekształcić światło niskoenergetyczne w światło wysokoenergetyczne, wykorzystując w tym celu m.in. cząsteczki tlenu. W ten sposób można wytworzyć większą ilość energii elektrycznej z tej samej ilości światła słonecznego. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Polska w kolejnej unijnej perspektywie finansowej dostanie ponad dwa razy więcej pieniędzy na działania związane z klimatem. Do tej pory energetyka musiała się zadowolić małym kawałkiem unijnego tortu, czy tym razem wywalczy więcej? (Czytaj więcej)

 • Naukowcy przeprowadzili badanie pt. „Przyszłość niszy klimatycznej człowieka”, w którym przeanalizowano jak zmiana klimatu wpłynie na populację ludzką. Rezultaty symulacji prognozowanej zmiany klimatu, w połączeniu z przewidywanymi zmianami liczby ludności na świecie, prowadzą do wniosku, że w ciągu 50 lat blisko 3,5 mld ludzi – około 30% prognozowanej ludności świata – mieszkałoby na terenach, na których średnie roczne temperatury będą przekraczać 29°C – poza obszarem niszy klimatycznej. Takie warunki klimatyczne występują obecnie na zaledwie 0,8% powierzchni lądów na świecie, głównie w najgorętszych rejonach Sahary. W badanych scenariuszach w 2070 r. warunki te obejmą 19% powierzchni lądów planety. (Czytaj więcej)

 • Brytyjski operator systemu elektroenergetycznego National Grid przekonuje, że Wielka Brytania ma szansę osiągnąć cel neutralności klimatycznej w obszarze energetyki już w 2033 roku. Zredukowanie emisji CO2 do poziomu zerowego będzie możliwe dzięki inwestycjom w OZE i rozwoju technologii sekwestracji dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Ministerstwo aktywów państwowych dementuje jakoby kopalnie w Polsce miały zostać zamknięte do 2036 roku. (Czytaj więcej)

 • Ruszają aukcje mające pozwolić Niemcom odejść od węgla. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw rosną, a surowiec zaliczy już 3 miesiąc ze zwyżką notowań. Od sierpnia kraje OPEC+ mocniej rozkręcą kurki z ropą, po wcześniejszym historycznym cięciu dostaw surowca. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Operator przesyłowy gazu Gaz-System ogłosił niewiążące badanie rynku, co do jego zapotrzebowania na nowy punkt wejścia gazu do systemu - nowy terminal LNG w okolicy Gdańska. Idea nie jest nowa, ale zapytanie rynku o nowe źródło gazu oznacza, że sprawa weszła na nowy, bardziej poważny etap. (Czytaj więcej)

 • Instytucje europejskie wesprą handel gazem na Ukrainie. 31 lipca 2020 roku zostało podpisane Memorandum of Understanding pomiędzy Sekretariatem Wspólnoty Energetycznej, Ministerstwem Energii Ukrainy, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Giełdą Towarową „Ukraińska Giełda Energii”. Umowa określa ogólne ramy i warunki współpracy wspierającej powstanie miejsca handlu gazem ziemnym w oparciu o Ukraińską Giełdę Energii. (Czytaj więcej)

 • Orlen Południe, analizuje możliwość budowy dwudziestu biogazowni rolniczych opartych na innowacyjnej polskiej technologi, które umożliwią zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie w energię elektryczną oraz biometan. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Swoje działanie rozpoczął pierwszy reaktor budowanej od 2011 r. elektrowni atomowej w Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to pierwsza elektrownia atomowa na Półwyspie Arabskim. Inwestycja miała być oddana do użytku najpierw w 2017, a następnie w 2018 r. (Czytaj więcej)

 • Departament Energii USA ogłosił przyjmowanie zgłoszeń sektora prywatnego z pomysłem budowy elektrowni jądrowych na Marsie i Księżycu. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Paweł Lachman, prezes PORT PC odpowiada na kilka pytań dotyczących rynku pomp ciepła. Pompy ciepła zostały wskazane przez Komisję Europejską jako kluczowa technologia w transformacji energetycznej budynków UE. Wsparcie tej technologii pozwoli w najbardziej skuteczny sposób rozwijać efektywność energetyczną, obniżać emisje CO2 i wspierać OZE. Jak będzie wydatkowany budżet unijny na pompy ciepła? Jak będzie rozwijała się technologia? Jakie zmiany technologiczne zostały wprowadzone w ciągu ostatniej dekady i jakie mogą jeszcze zostać wprowadzone? (Czytaj więcej)

 • Dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju o tym, że świat odchodzi od inwestycji w elektrownie atomowe oraz, że koszt energii z atomu jest znacznie wyższy niż w elektrowniach wiatrowych czy słonecznych. (Czytaj więcej)

 • Jerzy Lipka, przewodniczący Obywatelskiego Ruchu na rzecz Energetyki Jądrowej o tym, że jego zdaniem nadszedł czas, aby wreszcie rząd przedstawił konkrety w sprawie atomu w Polsce. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Krakowska Elektrownia Społeczna, czyli tańszy prąd z fotowoltaiki dla mieszkańców miasta. Powstała po to, aby zieloną i przystępną cenowo energią z paneli fotowoltaicznych mogli cieszyć się nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, którzy mogą zainstalować fotowoltaikę na swoim dachu, ale również przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, które nie chcą lub nie mogą same zainwestować w instalację. Celem projektu jest walka ze zmianami klimatu, ale i drogą energią. (Czytaj więcej)

 • O miesiąc dłużej, czyli do 28 sierpnia 2020 r., można składać wnioski o wsparcie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Aplikować w konkursie, oprócz samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, mogą po raz pierwszy - spółki Skarbu Państwa prowadzące działalność mieszkaniową. (Czytaj więcej)

 • Odbyła się premiera pierwszego polskiego samochodu elektrycznego marki IZERA. Do tej pory Polska była największym w Europie rynkiem wewnętrznym bez rodzimej marki samochodów elektrycznych. ElectroMobility Poland, która opracowała samochód elektryczny informuje, że ten pionierski projekt w skali kraju, stworzył okazję do opracowania modelu samochodu dostosowanego do potrzeb Polaków, zarówno pod względem cenowym, jak i wyposażenia czy parametrów, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla obecnie wybieranych w naszym kraju pojazdów. Polski samochód elektryczny to także szansa na zbudowanie silnej pozycji na tworzącym się europejskim rynku elektromobilności. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, na koniec czerwca 2020 roku nadpodaż zielonych certyfikatów odpowiadała produkcji niemal 22 TWh energii elektrycznej. PSEW szacuje, że to tyle, ile w ciągu całego roku może powstać w Polsce ze wszystkich odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • Jeszcze kilka lat temu bez budżetu przekraczającego 200 tys. zł nie można było myśleć o zakupie samochodu elektrycznego. Dzisiaj małe, kompaktowe auto do jazdy po mieście można nabyć w przedziale cenowym 120–170 tys. zł, a ceny systematycznie spadają. Jednocześnie poszerza się gama modelowa, więc i wybór takich samochodów na rynku jest coraz większy. Ekspert Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności ocenia, że pandemia i rosnąca świadomość Polaków w połączeniu z rządowymi dotacjami przyczynią się do większej popularyzacji elektryków. (Czytaj więcej)

 • Rozwiązanie problemu gospodarki odpadami, redukcja emisji gazów cieplarnianych, produkcja ciepła i energii elektrycznej oraz niższe ceny za odbiór śmieci – to wszystko mogą zagwarantować niewielkie kogeneracyjne instalacje RDF. Jaki status aktualnie mają spalarnie odpadów oraz jaką perspektywę rozwoju ma w Polsce ten sektor? (Czytaj więcej)

 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał firmom z sektorów energochłonnych ponad 340 mln zł wsparcia za 2019 r. Najwyższa z rekompensat wyniosła ponad 69 mln zł. Z systemu wsparcia skorzystało 25 przedsiębiorstw. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Ile płacimy za energię w porównaniu do sąsiadów z UE? Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w Polsce należą do najwyższych w Europie. Sytuacja wygląda inaczej, gdy przyjrzymy się cenom dla odbiorcy końcowego, w które wliczone są różnego rodzaju opłaty i podatki. Raport na temat detalicznych kosztów energii w pierwszym kwartale 2020 r. opublikowała Komisja Europejska. (Czytaj więcej)

 • Wodór to paliwo przyszłości i krok po kroku będzie zastępował wszystkie obecne paliwa kopalne. Szacuje się, że od 1975 roku zapotrzebowanie na ten surowiec wzrosło trzykrotnie, a obecne światowe zapotrzebowanie sięga 74 mln ton rocznie. Na globalnej mapie producentów wodoru znajduje się również Polska, z produkcją miliona ton rocznie. Kluczowe dla naszego kraju będzie nie tylko przejście na produkcję zielonego, całkowicie ekologicznego wodoru, ale też nowe technologie zastosowania paliwa przyszłości. (Czytaj więcej)

 • Konflikty o wodę nie są niczym nowym, od 1950 roku toczyło się ich już 37. Specjaliści prognozują, że problem będzie się pogłębiać ze względu na zmiany klimatu. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.