Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 28 marca – 3 kwietnia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: opinie i komentarze dotyczące projektu Ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, najnowszy raport dotyczący wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Europie, informacje nt. przejęcia przez ME nadzoru nad spółkami energetycznymi w Polsce, o audycie w Kompanii Węglowej, o porozumieniu USA i Chin w sprawie współpracy w zwalczaniu terroryzmu nuklearnego oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Urzędem Miasta Łapy zapraszają na konferencję pt. Edukacja i duchowość ekologiczna, konferencja wokół Encykliki Papieża Franciszka „Laudato Si`”. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 21 kwietnia, NFOŚiGW przedstawi również swoją ofertę na lata 2016-2020. (Czytaj więcej)
 • W Gorzowie Wlkp. podpisano umowy z firmami, które wykonają w tym roku prace w ramach programu KAWKA. W ramach tych prac zostaną wykonane między innymi prace budowlane, instalacje ciepłej wody czy demontaż pieców kaflowych.  (Czytaj więcej)
 • Już wkrótce ruszają nabory w sprawie likwidacji niskiej emisji w województwie Śląskim. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Pojawiły się głosy, że ustawa o odnawialnych źródłach energii całkowicie się zmieni i zostanie napisana od nowa. Czy pozostaną zielone certyfikaty? Które OZE będą promowane, a które nie? (Czytaj więcej)
 • Do Marszałka Sejmu i Premier RP trafił list od samorządów i przedstawicieli branży OZE. Przestrzegają oni przed podpisaniem zaproponowanych przepisów w ustawie odległościowej, co może ich zdaniem przyczynić się do upadku przemysłu wiatrakowego w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Skutki wyżej wymienionej ustawy mogą nieść bardzo negatywne skutki. (Czytaj więcej)
 • Ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiała się wątpliwość dotycząca tego czy Ustawa o elektrowniach wiatrowych jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.  (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Europejska Agencja Środowiska (EEA) opracowała i przedstawiła najnowszy raport dotyczący wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Europie. (Czytaj więcej)
 • Jedną z technologii rozwiązujących problem niekorzystnych warunków związanych z małym kątem padania promieniowania słonecznego mogą być innowacyjne wieże solarne. (Czytaj więcej)
 • Tajwańska firma Foxconn przejmie najstarszą firmę w światowej branży PV: Sharp. (Czytaj więcej)
 • Niemiecki instytut ZSW podał informację o uzyskaniu rekordowej w Europie sprawności (22%) cienkowarstwowego ogniwa fotowoltaicznego wykonanego w technologii CIGS. (Czytaj więcej)
 • W ramach projektu Big Church Switch, ponad 400 kościołów w Wielkiej Brytanii zacznie korzystać z odnawialnych źródeł energii: zarówno cieplnej i elektrycznej. W ramach projektu wykonano również platformę internetową, na której osoby zainteresowane OZE mogą porozmawiać z ekspertami branży energii odnawialnej. (Czytaj więcej)
 • Wciąż nie wszyscy właściciele mikroinstalacji OZE pamiętają o obowiązku przekazywania do operatora systemu dystrybucyjnego informacji dotyczącej ilości wyprodukowanej przez nich energii. Brak złożenia takiego sprawozdania jest równoznaczny z karą 1000 zł. (Czytaj więcej)
 • Już 93% energii potrzebnej firmie Apple pochodzi z odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Jakie problemy pojawiają się gdy polskie miasta chcą zacząć walczyć ze smogiem? (Czytaj więcej)
 • Chociaż niektóre państwa UE zgłaszają zainteresowanie dalszym zaostrzaniem polityki klimatycznej, w tym podwyższania poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych, to przez Radę Ministrów została podpisana uchwała w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji dwutlenku węgla w atmosferze, który wynosi obecnie 40% do 2030 r. (Czytaj więcej)
 • Prof. Jan Szyszko, minister środowiska wraz z Konradem Tomaszewskim, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych podpisali się pod dokumentem o nazwie: „Program dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000”. (Czytaj więcej)
 • W Azji jest na tyle zanieczyszczone środowisko, że zdecydowano się wstrzymania budowy wielu setek planowanych elektrowni węglowych. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Komentarz Bartłomieja Derskiego z WysokieNapiecie.pl  dotyczący planów spółek paliwowych w inwestycji w energetykę konwencjonalną. (Czytaj więcej)
 • Polskie spółki energetyczne nie mają za sobą łatwego roku, a rok 2016 może być jeszcze trudniejszy. Jakie problemy mogą się pojawić w bieżącym roku w  wytwarzaniu, dystrybucji i obrocie? (Czytaj więcej)
 • Audyt w Kompanii Węglowej potrwa jeszcze do końca kwietnia. (Czytaj więcej)
 • Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa wskazuje potrzebne działania w sektorze górnictwa. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Inwestowaniem w fotowoltaikę zainteresowała się największa kanadyjska firma naftowa Suncor. Złożyła ona wnioski na budowę 240 MW projektów PV. (Czytaj więcej)
 • Shell planuje sprzedać najsłynniejsze pole naftowe świata. (Czytaj więcej)
 • Jeszcze w tym roku Chiny staną się największym importerem ropy na świecie i wyprzedzą dotychczasowego lidera: USA. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Według prezydenta USA Baracka Obamy budowa Nord Stream 2 może osłabić bezpieczeństwo energetyczne UE.  (Czytaj więcej)
 • Od początku ubiegłego roku już 15 firmom  w Polsce udało się otrzymać koncesję na obrót gazem z zagranicą. (Czytaj więcej)
 • Kryzys w branży wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej spowodował od początku 2015 roku bankructwo ponad 50 amerykańskich firm z tej branży. (Czytaj więcej)
 • Gazprom i belgijska firma Fluxys, która zajmuje się transportem gazu, podpisały umowę o współpracy przy budowie małej infrastruktury LNG w Europie. Co to oznacza dla Europy? (Czytaj więcej)
 • Zgodnie z rankingiem magazynu Forbes, Gazprom znajduje się na pierwszym miejscu wśród 25 największych (pod względem wydobycia) paliwowych publicznych koncernów świata. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • W Ostrowcu na Białorusi powstaje elektrownia jądrowa, z której prąd miał płynąć między innymi na Litwę. W związku z niepokojącymi informacjami z budowy elektrowni, Litwa chce zablokować możliwość dostaw energii. (Czytaj więcej)
 • Stany Zjednoczone wraz z Chinami, zapowiedziały że chcą współpracować w zwalczaniu terroryzmu nuklearnego. W tym celu oba kraje planują corocznie konsultować się w sprawach bezpieczeństwa nuklearnego, a dodatkowo podpiszą Klimatyczne Porozumienie Paryskie.  (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Wywiad z Marcinem Popkiewiczem, analitykiem megatrendów, autorem książek, między innymi: "Rewolucja energetyczna. Ale po co?". Jego zdaniem nadchodzą ogromne zmiany w sektorze energetycznym. Najwyższy czas, aby pożegnać paliwa kopalne. (Czytaj więcej)
 • Prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych odpowiada na pytanie: Czy elektrownie jądrowe mogą stać się obiektem ataków? (Czytaj więcej)
 • Komentarz Grzegorza Linowskiego, dyrektora Biura Energii i Paliw w DNB Bank Polska S.A. nt. przyszłości inwestycji wiatrowych. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Do Sejmu wciąż nie trafił projekt ustawy o efektywności energetycznej. Koalicja Klimatyczna wraz z 11 organizacjami branżowymi i pozarządowymi komentuje sytuację i wskazuje jakie konsekwencje mogą z tego wyniknąć. (Czytaj więcej)
 • Miasto Szczecin, jako pierwsze w Polsce oraz jako jedne z pierwszych w Europie, przyjęło uchwałę zgodnie z którą budynki posiadające certyfikaty ekologiczne – LEED i BREEM będą zwolnione z podatku od nieruchomości. Takie rozwiązanie może zachęcić nowych inwestorów do budowania ekologicznego. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii przejęło nadzór nad spółkami energetycznymi w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Jak co roku 31 marca Prezes URE podał wskaźnik referencyjny oraz średnie ceny energii elektrycznej i ciepła. (Czytaj więcej)
 • Czy jest „wirująca Rezerwa Redukcji” i jak może pomóc w godzinach szczytu? Okazuje się, że tańszym rozwiązaniem jest zarządzanie zużyciem energii w okresie wzmożonego zapotrzebowania na energię niż budowanie elektrowni pracujących tylko w szczycie. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Ruszyły zapisy na najnowszy samochód elektryczny Tesla Model 3. (Czytaj więcej)
 • W USA pojawił się kolejny domowy magazyn energii LiFePO4. Według właścicieli firmy, ten domowy magazyn energii, który jest przeznaczony do codziennego użytku będzie kosztował o połowę mniej niż w dotychczasowe urządzenia na rynku. (Czytaj więcej)
 • Rok 2015 był pierwszym od trzech lat rokiem gdy wzrosła sprzedaż paliw. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.