Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 29 lutego – 6 marca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, komentarze dotyczące nowych zapisów z projektu ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, pierwszy moduł wykonany z perowskitu, unijne decyzje po szczycie klimatycznym w Paryżu  oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda podpisali umowę, dzięki której zrealizowany zostanie projekt: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z osią priorytetową Zmniejszenie emisyjności gospodarki. (Czytaj więcej)
 • Czy słuszna jest decyzja o zniesieniu obowiązku wykonania instalacji odgromowej w przypadku montażu domowej mikroinstalacji PV w ramach programu Prosument? (Czytaj więcej)
 • Ruszył projekt „Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne”. W jego ramach tworzone są narzędzia, które mogą przekazać wiedzę potrzebną do ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło, a także o potencjale oszczędności, przygotowaniu do inwestycji w ekologiczne instalacje oraz w inne działania termomodernizacyjne. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Według agencji Bloomberg sytuacja polskiego rynku wiatrowego będzie bardzo niekorzystna po wprowadzeniu proponowanych nowych zapisów z projektu ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. (Czytaj więcej)
 • Wiceminister energii, Andrzej Piotrowski, poinformował, że Ministerstwo Energii chce wprowadzić do najnowszej ustawy o OZE specjalne mechanizmy, dzięki którym obecnie funkcjonujące biogazownie rolnicze będą mogły utrzymać się na rynku. (Czytaj więcej)
 • Projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przygotowany przez Ministerstwo Energii został przekazany do konsultacji publicznych. (Czytaj więcej)
 • Czy z inwestycją w OZE trzeba czekać? Pomimo tego, że ostateczna wersja nowej ustawy OZE wciąż nie jest znana, część ekspertów uważa, że nie trzeba. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Saule Technologies, spółka utworzona przez Olgę Malinkiewicz, przedstawiła pierwszy moduł fotowoltaiczny wykonany z perowskitu. (Czytaj więcej)
 • W zeszłym tygodniu amerykański SunPower ustanowił nowego rekordu sprawności modułu PV.  Już kilka dni później japoński Panasonic poprawił rekord o 1 pkt proc. do 22,8%. (Czytaj więcej)
 • Pomimo spadku cen paliw konwencjonalnych rynek odnawialnych źródeł energii prężnie się rozwija. W 2015 przeprowadzono rekordową liczbę inwestycji w tym sektorze i szacuje się, że trend zostanie utrzymany. Według Bloomberg New Energy Finance, już teraz jednostkowy koszt wyprodukowania 1 MWh z wiatru na lądzie w Polsce jest niższy niż z węgla. (Czytaj więcej)
 • Jeszcze w tym miesiącu, na Filipinach, zostanie uruchomiona jedna z największych na śoiecie farm PV wykorzystujących technologię Perc. (Czytaj więcej)
 • Już w marcu rozpoczyna się międzynarodowa kampania społeczna Yes to Wind Power. Pierwszym krajem, w którym wystartuje kampania jest Polska. Następnie, działania ruszą także we Francji, Włoszech czy Rumunii. Kampania ma na celu edukację społeczeństwa o zaletach energetyki wiatrowej. (Czytaj więcej)
 • PGE Energia Odnawialna wybuduje pierwszą morską farmę wiatrową. (Czytaj więcej)
 • PKN Orlen planuje realizację projektu związanego z produkcją biopaliw z alg. (Czytaj więcej)
 • Jak wygląda proces uzyskania decyzji środowiskowej dla biogazowni rolniczej? (Czytaj więcej)
 • Jaką część materiałów ze zużytych i zniszczonych krystalicznych modułów PV można przetworzyć? Europejskie stowarzyszenie PV CYCLE ogłosiło, że potrafią przetworzyć  już 96 %. (Czytaj więcej)
 • Jakie kary czekają Polskę jeśli nie osiągnie wyznaczonego celu produkcji energii z OZE na poziomie 15% do 2020 roku? (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Rekordowe topnienie jest jedynie początkiem – czym jest ocieplenie arktyczne i jakie niesie ze sobą konsekwencje? (Czytaj więcej)
 • Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, każdego roku, nawet 60 tys. ton zużytego oleju silnikowego jest spalane w zwykłych piecach, z czego większość w warsztatach samochodowych. To bardzo szkodliwy proces i należy temu zapobiec. (Czytaj więcej)
 • Komisja Europejska przedstawiła pierwszą unijną ocenę dotyczącą paryskiego porozumienia klimatycznego. Wskazała także, jakie dalsze kroki powinna podjąć UE. Ekolodzy nie są zadowoleni z postanowień. (Czytaj więcej)
 • Część Państw Europy Zachodniej chce jednak, aby UE przyjęła ambitniejsze cele niż zaproponowane podczas szczytu z Paryża. (Czytaj więcej)
 • Komentarz prof. Jana Szyszko, Ministra Środowiska, dotyczący oceny porozumienia klimatycznego. (Czytaj więcej)
 • Czemu Polska wciąż nie może sobie poradzić z problemem smogu w miastach. Czy można zakazać stosowania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie miast? W Londynie wprowadzono taki zakaz już 60 lat temu. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii zapowiedział, że Polska Grupa Górnicza dostanie 2,2 mld zł od spółek z sektora energetycznego i finansowego. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii już wkrótce otrzyma wyniki eksperckiego audytu w spółkach węglowych. Dzięki uzyskanym wynikom będzie można zdecydować jakie należy podjąć decyzje oszczędnościowe w kopalniach. (Czytaj więcej)
 • Zbliża się trudny okres dla spółek węglowych. Kończy się okres zimowy, więc popyt na węgiel znacznie spadnie. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Porównanie zużycia ropy przez mieszkańców USA, Japonii, Polski, Chin i innych krajów. (Czytaj więcej)
 • Kanada chce uniezależnić się od ropy naftowej na rzecz „zielonych” rozwiązań. (Czytaj więcej)
 • W czwartym kwartale 2015 roku największe 12 firm naftowych w Europie straciły łącznie ponad 18 mld. dolarów. Jak na ich tle wypadł Orlen? (Czytaj więcej)
 • Od początku marca ceny paliw w polskich rafineriach wzrastają. Oznacza to, że wkrótce wzrosną również koszty tankowania. (Czytaj więcej)
 • Pojawiają się kolejne sygnały, że cena ropy będzie wzrastać. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Rosyjski Gazprom odnotowuje w pierwszej części roku bardzo dobre wyniki sprzedażowe. (Czytaj więcej)
 • Czy wszystkie inwestycje w rozbudowę europejskich gazociągów i gazoportów są uzasadnione? (Czytaj więcej)
 • Według jednego z niemieckich raportów, dotyczących budowa gazociągu Nord Stream 2, inwestycja ta z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego UE jest zbyteczna. (Czytaj więcej)
 • Park Wodny Tychy będzie wkrótce zasilany własnym źródłem energii. Energia ta będzie dostarczana gazociągiem z tyskiej oczyszczalni ścieków. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • USA liczy na współpracę z Polska w zakresie technologii jądrowych. (Czytaj więcej)
 • Jedna z najstarszych elektrowni jądrowych na świecie w Muehlebergu, o mocy 372 MW, zostanie wyłączona. (Czytaj więcej)
 • Podczas spotkania w Ministerstwie Energii, w ramach projektu Brillant, rozmawiano między innymi nt. pogłębienia współpracy pomiędzy krajami bałtyckimi w kwestii zastosowania energetyki jądrowej. Jednym z uczestników był podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Artur Bramora, poseł poprzedniej kadencji Sejmu, który jest jednym z współautorów tzw. poprawki prosumenckiej, wzywa do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nowych przepisów dla prosumentów. W wywiadzie opowiada również o inwestycjach w domowe mikroinstalacje. (Czytaj więcej)
 • Komentarz Grzegorza Skarżyńskiego, wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Czym jest system Valcap i w jaki sposób pozwala wyznaczyć newralgiczne miejsca na trasie linii kablowych? Czy zwiększa to bezpieczeństwo dostaw energii dla klientów końcowych? Jakie są polskie doświadczenia? (Czytaj więcej)
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował poradnik dotyczący wyboru lamp LED. (Czytaj więcej)
 • Projekt Virtual Power Plant, który ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektów w połączeniu z poprawą jakości powietrza. Projekt ten obejmuje stworzenie inteligentnej nakładki sprzętowo-programowej dla systemów automatyki budynków biurowych oraz opracowanie nowych metod zarządzania komfortem cieplnym ludzi oraz konsumpcji energii elektrycznej i ciepła w biurowcach. (Czytaj więcej)
 • Polska Grupa Energetyczna ostrzega przed nieuczciwymi sprzedawcami energii. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Daimler, motoryzacyjny potentat, planuje jeszcze w tym roku rozpocząć budowę drugiej fabryki magazynów energii, w której będzie produkować baterie litowo-jonowe. Mają one znaleźć zastosowanie przede wszystkim w domowych magazynach energii oraz autach elektrycznych. (Czytaj więcej)
 • Dyrektor generalny Volvo Hakan Samuelsson uważa, że dzięki zaostrzającym się przepisom dotyczących emisji, samochody hybrydowe, będą wkrótce atrakcyjną alternatywą dla "dieslów" (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.