Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 29 kwietnia - 5 maja 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: do ustawy o OZE zostaną wprowadzone zapisy, obejmujące przedsiębiorców definicją prosumenta, Wielka Brytania planuje całkowitą redukcję emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, zapasy ropy naftowej w USA osiągnęły najwyższy poziom od 2017 roku, w marcu pobito rekord w handlu skroplonym gazem ziemnym pomiędzy USA i Unią Europejską oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW po raz piąty dofinansuje innowacyjne technologie środowiskowe. Kolejny nabór do programu priorytetowego Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych rozpoczyna się 13 maja i potrwa do 31 sierpnia 2019 roku. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć innowacyjnych na skalę krajową, które charakteryzują się korzyściami dla środowiska naturalnego. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW podpisał porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Do ustawy o odnawialnych źródłach energii zostaną wprowadzone zapisy, obejmujące przedsiębiorców definicją prosumenta. (Czytaj więcej)

 • Weszły w życie nowe procedury przyłączania do sieci jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych źródeł energii. Planowane do przyłączenia źródła zostały podzielone na cztery grupy – w zależności od planowanej mocy. Formalności związane z procedurą przyłączeniową będą zależeć od tego, w której grupie znajdzie się planowana instalacja. (Czytaj więcej)

 • Kończą się konsultacje projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji. Głównym ich celem jest zapewnienie właściwego funkcjonowania mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Jakie są podstawowe mechanizmy wsparcia występujące w Europie wspierające odnawialne źródła energii? (Czytaj więcej)

 • Wybrano wykonawcę największej w Polsce farmy wiatrowej Jasna, o mocy 132 MW, w woj. pomorskim. (Czytaj więcej)

 • Zielone taryfy na Ukrainie sprawiły, że od od początku 2019 roku politycy, biznesmeni oraz oligarcha Rinat Achemtow zaczęli inwestować w sektor odnawialnych źródeł energii w kraju. (Czytaj więcej)

 • Na Litwie powstanie pływająca elektrownia fotowoltaiczna Kruonis, będąca pierwszą tego typu w regionie bałtyckim. Eksperymentalna budowa będzie się znajdować na obszarze elektrowni szczytowo-pompowej. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Wielka Brytania planuje całkowitą redukcję emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. (Czytaj więcej)

 • Do 1 kwietnia 2019 roku, państwa członkowskie Unii Europejskiej były zobowiązane do przekazania do Komisji Europejskiej „Krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza”. Tymczasem do końca kwietnia raporty przesłało jedynie 13 państw, co oznacza, że 15, w tym Polska, jeszcze tego nie zrobiły. (Czytaj więcej)

 • Już wkrótce Rada Unii Europejskiej ma zatwierdzić dyrektywę w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Dyrektywa „Single-Use Plastics” od 2021 roku przewiduje różne rodzaje działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko. (Czytaj więcej)

 • W ramach programu "Stop smog”, który dofinansowuje inwestycje termomodernizacyjne i wymianę źródeł ciepła w miastach liczących do 100 tys. mieszkańców, które znalazły się na stworzonej przez WHO liście 50. miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, zgłosiła się kolejna gmina, Tuchów. Małopolska gmina zakłada, że dzięki dofinansowaniu do końca października 2021 roku uda się przeprowadzić termomodernizację 121 budynków. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Według raportu Najwyższej Izby Kontroli o składowiskach odpadów powydobywczych, składowiska odpadów górniczych to zagrożenia dla środowiska i ludzi oraz wciąż nierozwiązany problem. Ich wynikiem są m.in. zatrucie wód podziemnych przez odcieki z hałd, zapylenie i dzikie pożary. (Czytaj więcej)

 • Bezpieczeństwo pracy górników jest najważniejsze i czasem trzeba wykluczyć z eksploatacji dany obszar, gdzie pojawia się nadkoncentracja zagrożeń. Wiedząc o tym, pojawiają się pytania, gdzie i jakie rezerwy tkwią jeszcze w kopalniach? W jaki sposób organizować pracę w kopalniach aby były rentowne? (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Zgodnie z informacją amerykańskiego Departamentu Energii (DoE), zapasy ropy naftowej w USA osiągnęły najwyższy poziom od 2017 roku. (Czytaj więcej)

 • Po raz pierwszy od pięciu lat, Wenezuela, będąca jeszcze do niedawna jednym z liderów produkcji ropy naftowej na świecie, zaczęła importować surowiec. (Czytaj więcej)

 • Pomimo kryzysu w Wenezueli, inwestorzy pozytywnie przyjmują sytuację ropy naftowej. (Czytaj więcej)

 • Jak szacują eksperci, pełne przywrócenie tranzytu ropy przez rurociąg Przyjaźń wymagać będzie kilku miesięcy ciężkiej pracy.(Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Komisja Europejska poinformowała, że w marcu pobito rekord w handlu skroplonym gazem ziemnym pomiędzy USA i Unią Europejską. W ostatnich latach regularnie wzrasta import tego surowca ze Stanów Zjednoczonych. Tylko od lipca 2018 roku wartość wzrosła o 272 proc. (Czytaj więcej)

 • Do terminala gazowego w Świnoujściu dopłynęła 11 dostawa LNG w tym roku, a 58 od jego otwarcia. (Czytaj więcej)

 • Jak uważa pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej dr Piotr Naimski, drugi gazoport w Polsce da alternatywę dla sąsiadów kraju. W Gdańsku zostanie wybudowana pływająca jednostka dająca dodatkową przepustowość 4 mld m sześc. do 2024-25 roku. (Czytaj więcej)

 • Gazprom chce pozwać Danię za opóźnianie wydawania pozwoleń dla Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Według analizy międzynarodowej firmy doradczej Deloitte, europejski przemysł jądrowy utrzymuje ponad 1,1 miliona miejsc pracy w UE i generuje ponad pół biliona euro dochodów. Obecnie w 14 z 28 państw należących do UE działa 126 energetycznych reaktorów jądrowych o sumarycznej mocy 118 GWe, które wytwarzają około 25 procent całkowitej produkcji energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • Departament Stanu USA poinformował, że przedłuża o 90 dni specjalne zezwolenia na współpracę nuklearną z Iranem. (Czytaj więcej)

 • Litwa planuje przyjąć propozycję Białorusi o obserwacji elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Miałoby w tym pomóc utworzenie wspólnego systemu monitoringu białoruskiej elektrowni. (Czytaj więcej)

 • 29 kwietnia w ukraińskiej elektrowni jądrowej doszło do pożaru stacji transformatorowej. Jak przekonują ukraińskie służby, nie ma niebezpieczeństwa skażenia terenu. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Włodzimierz Ehrenhalt, wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej o największych wyzwaniach polskiej energetyki, potrzebie jej urynkowienia oraz rozwijaniu Oodnawialnych źródeł energii przy równoczesnym doinwestowaniu sektora węglowego. (Czytaj więcej)

 • Mirosław Klepacki, prezes Apatora o inwestycjach w inteligentne sieci i liczniki. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Polacy opracowują mały pojazd elektryczny, który będzie mógł przewozić nawet 18 osób. Pojazd taki mógłby się sprawdzić w małych miejscowościach, gdzie albo transportu nie ma wcale, albo przeszedł w ręce prywatnych przewoźników. (Czytaj więcej)

 • Jak powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, Ministerstwo Energii chce wspierać instalacje fotowoltaiczne. Ekopożyczki są jednym ze sposobów zwiększenia liczba instalacji PV w gospodarstwach domowych. (Czytaj więcej)

 • Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej w pierwszym kwartale 2019 roku. (Czytaj więcej)

 • Towarowa Giełda Energii pracuje nad uruchomieniem handlu certyfikatami na emisję dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)

 • Polacy zaprojektowali “silnik na wodę”. Urządzenie może wkrótce trafić do samochodów osobowych. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Firmy z Francji i Niemiec planują wspólnie zainwestować w produkcję baterii samochodowych. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie pozycji konkurencyjnej w stosunku do USA i Chin. (Czytaj więcej)

 • Przedstawiciele rządów Polski, Belgii i Niemiec spotkali się, w ramach European Battery Alliance (EBA), czyli sojuszu na rzecz rozwoju europejskich mocy produkcyjnych baterii samochodowych, z unijnymi komisarzami. Spotkanie miało na celu omówienie warunków wsparcia dla konsorcjów, które mają produkować europejskie baterie samochodowe. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.