Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 29 czerwca - 5 lipca 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: od 1 lipca obowiązują nowe normy jakości węgla, raport nt. wykorzystania unijnych dotacji na energię odnawialną, Parlament Europejski wskazuje bariery w rozwoju magazynów energii, większości państw UE nie uda się zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i jego skutków dla zdrowia do 2030 roku, niemiecki Parlament uchwalił likwidację energetyki węglowej do 2038 roku, we Francji zamknięto najstarszą elektrownię jądrową oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Eksperci NFOŚiGW zapraszają na e-warsztaty dotyczące wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach naborów do trzech nowych programów dotyczących elektromobilności. Szkolenie on-line rozpoczyna się o 9:00 we wtorek, 7 lipca. (Czytaj więcej)

 • Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz NFOŚiGW, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu. (Czytaj więcej)

 • Wyniki LIFE 2019: sześć polskich projektów z rekordowym dofinansowaniem 28 mln euro. Program LIFE wspiera innowacyjne rozwiązania, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Od 1 lipca obowiązują nowe normy jakości węgla, które uniemożliwiają sprzedaż detaliczną miału węglowego o bardzo niskiej jakości. Spalanie tego typu węgla to jedna z przyczyn katastrofalnego zanieczyszczenia powietrza w Polsce. O zakaz sprzedaży niskiej jakości węgla Polski Alarm Smogowy apeluje do Ministra Klimatu o dalszą korektę parametrów jakości węgla, który wciąż zawiera zbyt dużo siarki, popiołu i wilgoci, a także wprowadzenie norm na pellet drzewny. (Czytaj więcej)

 • Od 1 lipca 2020 roku stawka VAT na drewno opałowe wzrosła z 8 na 23 procent. (Czytaj więcej)

 • UE przygotowuje przepisy dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z którego do Polski mają popłynąć miliardy euro na odchodzenie od węgla. Państwa członkowskie chcą wykluczenia możliwości finansowania projektów gazowych, co byłoby dla Polski niekorzystne. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów UE, dotyczących efektywności energetycznej. Podobne wezwanie wystosowała do Chorwacji, Czech i Litwy, a uzasadnioną opinię, stanowiącą kolejny etap procedury – wobec Belgii. (Czytaj więcej)

 • Według badań, które ukazały się w najnowszym wydaniu “Nature”, skala wycinki drzew w całej Europie wciąż rośnie. W Polsce w latach 2016-2018 powierzchnia wycinki wzrosła prawie o 60 procent. Tymczasem Ministerstwo Środowiska stworzyło projekt, który zmieniła obecną ustawę o OZE i pozwala na zwiększoną sprzedaż drzew na cele energetyczne. (Czytaj więcej)

 • Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego, wystąpił z apelem do ministra klimatu Michała Kurtyki o przygotowanie nowych norm jakości dla dopuszczonego do użytku węgla oraz sporządzenie takich norm dla pelletu. Sprzedaż i produkcja tego biopaliwa nie jest obecnie regulowana żadnymi przepisami jakościowymi. Tymczasem wobec ograniczonego dostępu do infrastruktury gazowej i ciepłowniczej, piece na pellet są coraz częściej wybierane jako źródło ciepła zarówno w nowo budowanych domach, jak podczas wymiany starego typu kotłów. (Czytaj więcej)

 • Senat przegłosował uchwałę o powołaniu komisji nadzwyczajnej ds. klimatu. Licząca ponad 40 senatorów komisja ma zajmować się zagadnieniami m.in. neutralności klimatycznej, wdrażaniu polityki klimatycznej czy gospodarki obiegu zamkniętego. (Czytaj więcej)

 • Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusza Zyski przedstawiciele Rządu RP oraz przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej podpisali 1 lipca 2020 r. „List intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku offshore w naszym kraju. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Klimatu proponuje m.in. zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji dla instalacji o mocy do 1 MW czy konieczności ustalania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rozmieszczenia źródeł OZE do 500 kW. (Czytaj więcej)

 • Parlament Europejski wskazuje bariery w rozwoju magazynów energii. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, będąca komisją Parlamentu Europejskiego, przyjęła raport, w którym podkreśla się, że szersze zastosowanie technologii magazynowania energii jest niezbędne do osiągnięcia celów unijnej polityki klimatycznej. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • W Sokołowie Małopolskim powstała jedna z najbardziej innowacyjnych farm fotowoltaicznych w Polsce i ma ona moc 2 MW. Wykonano ją w oparciu o kilka nowoczesnych technologii fotowoltaicznych, które podniosą efektywność produkcji energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • Ze strony polskiego rządu padają pierwsze deklaracje wsparcia inwestycji w domowe magazyny energii, które mogłyby stać się uzupełnieniem instalacji fotowoltaicznych montowanych w coraz większej liczbie gospodarstw domowych. Dotąd niewielu krajowych prosumentów decydowało się na montaż domowych baterii. Powstaje więc pytanie, czy na rozwój nowego rynku gotowi są nasi instalatorzy. (Czytaj więcej)

 • Obecnie, najważniejszym i najpopularniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji odnawialnych źródeł energii w Polsce są fundusze strukturalne UE. Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną technologią wspieraną w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). (Czytaj więcej)

 • Grupa badawcza z Niemiec testuje możliwość wykorzystania energii słonecznej oraz jej magazynowania bez pomocy układu śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT) Według naukowców, instalacja w tej konfiguracji ma szansę być wydajna i opłacalna. Może jednak wymagać specjalnych paneli i baterii. (Czytaj więcej)

 • Ubezpieczenie na fotowoltaikę – jak to działa? (Czytaj więcej)

 • Siedem wiodących firm z branży fotowoltaicznej ustanawia wspólnie nowy standardowy rozmiar płytki krzemowej - M10. Czy to oznacza nową erę dla fotowoltaiki? (Czytaj więcej)

 • Przygotowano listę 53 producentów oraz oferowanych przez nich paneli fotowoltaicznych o najwyższej sprawności, które dostępne są na rynku. Najwydajniejsze moduły są też najdroższe. Rzadko kto buduje na nich instalację, ale dzięki nim widzimy postęp w rozwoju technologii PV. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z informacjami instytutu Fraunhofer ISE, udział źródeł odnawialnych w miksie wytwarzanie energii elektrycznej w Niemczech wzrósł w pierwszej połowie 2020 roku do rekordowej wartości 55,8 proc. (Czytaj więcej)

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają już umowy i warunki przyłączeniowe z inwestorami morskich farm wiatrowych na łączną moc ok. 8 GW. (Czytaj więcej)

 • Artykuł: “Polska i Europa Wschodnia w raporcie hydroenergetycznym UNIDO - część II”. Światowy Raport Rozwoju MEW jest unikatowym kompendium wiedzy o małej energetyce wodnej, wydawanym od roku 2013, w odstępach trzyletnich, przez UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) z siedzibą w Wiedniu we współpracy z Międzynarodowym Centrum MEW z siedzibą w Hangzhou w Chinach. Na dzieło to składają się raporty krajowe z całego świata, opracowywane głównie przez lokalnych specjalistów, angażowanych na zasadzie wolontariatu. (Czytaj więcej)

 • Artykuł: “Biomasa jako źródło energii odnawialnej w Unii Europejskiej i w Polsce - zagadnienia ekonomiczno - prawne”. W artykule przedstawione zostaną definicje i klasyfikacja OZE, regulacje prawne biomasy zarówno w Polsce, jak i UE, a także zagadnienia ekonomiczne na wskazany temat. Celem artykułu jest przybliżenie biomasy jako odnawialnego źródła energii. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Smog to zmora polskich miejscowości. Wiele samorządów dokłada starań, by poprawić jakość powietrza i ograniczyć tak zwaną niską emisję z kominów domów. Na inwestycje w termomodernizację budynków i wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne idą potężne pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WysokieNapiecie.pl wyruszy w Polskę, by sprawdzić, jak samorządy radzą sobie w walce ze smogiem. (Czytaj więcej)

 • Większości państw UE nie uda się zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i jego skutków dla zdrowia do 2030 roku. Z oceny pierwszych programów działań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza wynika, że wdrażanie nowych europejskich przepisów dotyczących czystego powietrza wymaga poprawy. Państwa członkowskie muszą znacznie zintensyfikować działania we wszystkich sektorach w celu zapewnienia obywatelom czystego powietrza i ochrony przed chorobami układu oddechowego i przedwczesną śmiercią w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem. (Czytaj więcej)

 • Naukowcy z uniwersytetów Columbia i Yale po raz kolejny przygotowali indeks efektywności środowiskowej, w ramach którego ocenili sytuację w 180 państwach świata. W ogólnym zestawieniu Polska znalazła się na 37. miejscu, jednak znacznie gorzej wypadliśmy w kategorii dotyczącej jakości powietrza. Uplasowaliśmy się na 70. pozycji. (Czytaj więcej)

 • Mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych krajów chcą surowszych przepisów antysmogowych. Zdecydowana większość mieszkańców Wielkiej Brytanii, Polski, Bułgarii, Indii i Nigerii popiera działania w celu poprawy jakości powietrza – tak wynika z ankiety przeprowadzonej dla Clean Air Fund. Uczestnicy badania deklarują, że dostrzegli spadek ilości zanieczyszczeń w trakcie tzw. lockdownu. (Czytaj więcej)

 • Badania nowozelandzkich naukowców wskazują, że biegun południowy ociepla się szybciej, niż wcześniej sądzono. Według ich ustaleń średnie temperatury w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosły o 1,8 st. Celsjusza, czyli ponad trzy razy więcej niż w pozostałych częściach planety. Wyniki stanowią argument przeciw tezie, że ten rejon jest odporniejszy na antropogeniczne zmiany klimatu. (Czytaj więcej)

 • Francja przeznaczy dodatkowe 15 mld euro na zieloną transformację. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Niemiecki Parlament uchwalił likwidację energetyki węglowej do 2038 roku. Aby osiągnąć efekty, przeznaczona będzie pomoc strukturalna o wartości 40 mld euro. (Czytaj więcej)

 • Ciepłownictwo w Polsce musi przejść na inną stronę mocy. Ciepłownictwo w Polsce węglem stoi. Zarówno systemowe jak i to indywidualne. To efekt kultywowanej praktycznie bez zmian od wielu, wielu lat krajowej polityki energetycznej. Stając przed obecnymi wyzwaniami ekologicznymi, kreowanymi na poziomie europejskim i krajowym widać, że sytuacja w zakresie wykorzystania w sektorze zaopatrzenia w ciepło nośników energii innych niż węgiel, musi zmienić się diametralnie, i to już niedługo. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Według firmy consultingowej DNV GL zapotrzebowanie na ropę i emisje dwutlenku węgla na świecie prawdopodobnie osiągnęły szczyt w 2019 roku, ponieważ pandemia koronawirusa wywarła stały wpływ na te obszary. (Czytaj więcej)

 • Polska i Niemcy zamierzają w lipcu ograniczyć zakupy ropy rosyjskiej Urals za pośrednictwem Eopociągu Przyjaźń.  Zdaniem agencji Reuters jest to efekt obniżenia wydobycia ropy naftowej przez największe firmy w Rosji. (Czytaj więcej)

 • Porozumienie naftowe nadal nie jest w pełni realizowane. Arabia Saudyjska grozi powrotem wojny cenowej. Nie ma innego narzędzia dyscyplinowania niesubordynowanych członków OPEC+. Ropa drożeje, ale może szybko potanieć, jeśli układ zawiedzie – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przyjęło setny ładunek skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Jubileuszowa dostawa pochodziła z Kataru. Łącznie PGNiG sprowadziło do tej pory ok. 11 mld m3. LNG po regazyfikacji. (Czytaj więcej)

 • Budowa gazociągu Nord Stream 2 stoi od ponad pół roku wskutek amerykańskich sankcji. Do ułożenia zostało ok. 160 km gazociągu, który Rosjanie chcą dokończyć z wykorzystaniem statku należącego do Gazpromu i oddać na przełomie 2020 i 2021 roku. Amerykański Kongres pracuje jednak nad projektem nowych sankcji wymierzonych w projekt gazociągu, które mogą go ostatecznie zastopować. Dla Rosji równie dużym problemem mogą okazać się też unijne regulacje i konieczność dostosowania się do reguł panujących na rynku UE, co uniemożliwi Gazpromowi monopolistyczne wykorzystanie Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

 • Ambasador Białorusi w Rosji przekonuje, że oba te kraje osiągnęły konsensus w sprawie stworzenia wspólnego rynku gazu dającego równe ceny surowca. Białoruś oczekuje obniżki obecnej ceny gazu do poziomów notowanych na terytorium Rosji. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Państwowy koncern EDF poinformował, że 29 czerwca 2020 roku o godzinie 21:00 wyłączony został drugi reaktor elektrowni jądrowej w Fessenheim. Oznacza to, że najstarsza elektrownia jądrowa we Francji została zamknięta. Reaktor działał 43 lata. (Czytaj więcej)

 • Szereg państw skandynawskich poinformował o wykryciu przez stacje pomiarowe izotopów promieniotwórczych w powietrzu. Choć stwierdzone ilości tych substancji nie zagrażają życiu ani zdrowiu ludzi, to niewiadomą pozostaje źródło ich pochodzenia. (Czytaj więcej)

 • Załadunek paliwa jądrowego do pierwszego bloku reaktora elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi ma się rozpocząć w sierpniu 2020. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki mówi o tym, że rozwój prosumentów i nowych podmiotów, takich jak obywatelskie społeczności energetyczne, będzie coraz większym wyzwanie dla sektora pod względem technicznym, inwestycyjnym i organizacyjnym. Przekonuje on, że to problem systemowy i dlatego konieczne jest poszukiwanie narzędzi, które umożliwią skuteczne zarządzanie nowym modelem rynku. (Czytaj więcej)

 • Wojciech Wrochna (Kochański & Partners) o perspektywach finansowania polskiego atomu. (Czytaj więcej)

 • Jacek Janas, Prezes Zarządu Elektrociepłowni Stalowa Wola o tym, że w związku z pandemią sytuacja polskiego sektora energetyki może być rozpatrywana w obszarze 3 potencjałów wpływających na politykę energetyczną oraz kierunki inwestowania w tej branży. (Czytaj więcej)

 • Hubert Krukowski, wiceprezes zarządu oraz dyrektor sprzedaży i marketingu w Hitachi ABB Power Grids w Polsce o tym, że przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wygląda obiecująco. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Tylko do 29 lipca br. gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski w konkursie o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Na ten cel  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy 50 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1. (Czytaj więcej)

 • 30 czerwca 2020 roku mija 20 rocznica uruchomienia na giełdzie energii pierwszego rynku, na którym można było handlować energią elektryczną w obrocie giełdowym. TGE zaczynała na marginesie polskiej energetyki, by po dwóch dekadach stać się centrum handlu energią elektryczną, gazem i prawami majątkowymi. (Czytaj więcej)

 • W I kwartale 2020 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 250,90 zł/MWh. (Czytaj więcej)

 • Unijne dotacje na energię odnawialną. Kto z nich korzysta? W raporcie na temat wykorzystania unijnych dotacji na energię odnawialną w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej podkreśla, że fundusze z Unii Europejskiej były do tej pory w naszym kraju najważniejszym źródłem finansowania małoskalowych instalacji OZE. (Czytaj więcej)

 • Tychy uruchamiają wart 23 mln zł program, w ramach, którego zostanie zamontowanych w Tychach 960 instalacji OZE - kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)

 • Powołany został „Wieluński Klaster Energii”. Będzie dbał o efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących do produkcji energii oparciu o odnawialne źródła energii. Wypracuje też projekty wodorowe i magazynowania energii. (Czytaj więcej)

 • Jaka jest cena kompletnego systemu grzewczego z pompą ciepła do nowego budynku jednorodzinnego? Jaka jest różnica w cenie między systemem mieszanym a ogrzewaniem podłogowym? A artykule przedstawiono wycenę systemu grzewczego do budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2. (Czytaj więcej)

 • W Skawinie swoją pracę rozpoczęli ekodoradcy. To pracownicy urzędu odpowiedzialni za wspieranie mieszkańców w uzyskiwaniu dotacji do wymiany “kopciuchów”. Gmina do ich działalności nie dokłada nawet złotówki, ponieważ ekodoradcy są całkowicie finansowani ze środków unijnych. (Czytaj więcej)

 • Po dofinansowanie zakupu aut elektrycznych dla osób fizycznych (Zielony samochód), taksówkarzy (Koliber) i przedsiębiorców (eVAN), gdzie można otrzymać nawet 70 tys. zł dopłaty, w ciągu pierwszych pięciu dni sięgnęło ponad 150 rodzin i firm. Czy sprzedaż aut elektrycznych w Polsce w końcu ruszy więc z kopyta? Niekoniecznie. (Czytaj więcej)

 • Enea wprowadziła na rynek nową usługę dla przedsiębiorców z grup taryfowych C2x, Bxx oraz Axx – Enea Optima. To aplikacja, która umożliwia zdalną akwizycję danych pomiarowych oraz efektywne zarządzanie poborem energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • Alior Bank przygotował produkt finansowy przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w produkcję energii z fotowoltaiki. (Czytaj więcej)

 • Czerwiec był miesiącem rekordowych obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej, które wyniosły 250 306 MWh – o 74,3 proc. więcej m/m i o 68,7 proc. więcej niż w kwietniu. Ostatnie sześć miesięcy to najlepsza pierwsza połowa roku pod względem obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym w historii TGE. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Europejski Bank Inwestycyjny opublikował wyniki badania pokazującego, jak w poprawę efektywności energetycznej inwestują przedsiębiorstwa z poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Jak wypadają polskie firmy? (Czytaj więcej)

 • Uruchomiono platformę sprawiedliwej transformacji. Ma ona pomóc państwom członkowskim w opracowaniu ich terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji i ubieganiu się o środki finansowe z mechanizmu sprawiedliwej transformacji o wartości ponad 150 mld euro. Wspomniana platforma internetowa zapewni wsparcie techniczne i doradztwo zainteresowanym podmiotom publicznym i prywatnym w regionach górniczych i regionach o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Daje ona łatwy dostęp do informacji na temat możliwości finansowania i źródeł pomocy technicznej. (Czytaj więcej)

 • Funkcjonująca w Holandii spółdzielnia energetyczna, zrzeszająca ponad 200 indywidualnych inwestorów, postawi największą w tym kraju farmę wiatrową w ramach tzw. repoweringu. Repowering to wymiana starych elektrowni wiatrowych na nowe i mocniejsze (bardziej efektywne). Spółdzielnia energetyczna Windpark Zeewolde B.V., o której mowa zrzesza obecnie ponad 200 holenderskich gospodarstw rolnych, osoby fizyczne i przedsiębiorców. Właśnie złożyła ona zamówienie na turbiny Vestasa o łącznej mocy 322 MW, które zostaną zainstalowane w gminie Zeewolde. (Czytaj więcej)

 • Kolejny koncern energetyczny wdroży pilotaż polegający na połączeniu domowych magazynów energii w ramach wirtualnej elektrowni. Tym razem taką inicjatywę podejmie Portland General Electric – stanowy koncern energetyczny z Oregonu. W ramach pilotażu do wirtualnej elektrowni włączy 525 domowych magazynów energii. Ich właściciele, zgadzając się na udział w tym przedsięwzięciu, będą wynagradzani za możliwość przejęcia kontroli nad ich bateriami w celu stabilizowania lokalnego systemu energetycznego. (Czytaj więcej)

 • Panasonic wprowadza energetyczną rewolucję w Berlinie. Japoński koncern ogłosił uruchomienie projektu o nazwie Future Living Berlin – osiedla, na którym połączy szereg technologii umożliwiających ograniczenie zużycia energii od zewnętrznych dostawców – w tym pomp ciepła zasilanych energią pochodzącą m.in. z paneli fotowoltaicznych i magazynów energii. (Czytaj więcej)

 • Francuski regulator energii zwiększył maksymalną dozwoloną odległość między członkami wspólnoty energetycznej z 2 do 20 km. W jaki sposób wpłynie to na francuski rynek fotowoltaiczny? (Czytaj więcej)

 • 1 lipca 2020 r. rozpoczęła działalność spółka Hitachi ABB Power Grids, w której - jak sama nazwa wskazuje - udziały mają Hitachi oraz ABB. Roczne obroty spółki to ok. 10 miliardów dolarów. Zatrudnia 36 tys. osób w 90 krajach świata. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.