Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 29 lipca - 4 sierpnia 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: wydłużono termin składania oświadczeń o rekompensatach cen energii do 13 sierpnia 2019 roku, weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy Programu „Czyste Powietrze”, przyjęto projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, po raz pierwszy od pięciu lat, Niemcy stały się importerem energii elektrycznej netto, o tym jakie konsekwencje dla człowieka niesie ze sobą wzrost o dodatkowe 0,5°C oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Dotacja NFOŚiGW pozwoli Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu sporządzić bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych w całym kraju. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na przedsięwzięcia energetyczne na polskiej wsi poprzez program priorytetowy Agroenergia. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk stwierdził, że celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej  działalności rolniczej poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także poprawy jakości powietrza. Program,  stanowi ważne uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów: Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Czyste powietrze i jest bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE). (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW zaprasza na szkolenie wnioskodawców biorących udział w konkursie naboru wniosków POIiŚ 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Typ 2.  (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Sejm przyjął poprawkę ustawy o cenach energii. Nowelizacja wydłużyła termin składania oświadczeń o rekompensatach cen energii do 13 sierpnia 2019 roku. Szacuje się, że około 70 procent potencjalnych odbiorców, zobligowanych do dostarczenia dokumentu, złożyło oświadczenia. (Czytaj więcej)

 • Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który ma pomóc m.in. gminom w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych z tzw. wielkiej płyty. Celem projektu jest m.in. poprawa warunków udzielania wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego, które podejmą się modernizacji komunalnych zasobów mieszkaniowych. Aby to osiągnąć, zaproponowano instrument wspierający przedsięwzięcia poprawiające stan techniczny komunalnych budynków wielorodzinnych z ich jednoczesną termomodernizacją. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska uznała, że zmieniona w Polsce ustawa o cenach prądu nie narusza zasad pomocy państwa. (Czytaj więcej)

 • W Unii Europejskiej będą coraz ostrzejsze wymogi legislacyjne dotyczące plastikowych opakowań i recyklingu. (Czytaj więcej)

 • Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o OZE. Przewiduje ona m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 roku kolejnych aukcji dla źródeł odnawialnych. Ministerstwo Energii liczy, że dzięki nim uda się zrealizować 15-proc. cel udziału OZE w 2020 roku. (Czytaj więcej)

 • W Ministerstwie Energii trwają prace koncepcyjne nad założeniami prawnymi rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Resort przewiduje, że do 2040 roku na morzu powinno być zainstalowane 10,3 GW mocy wiatrowych. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Na jaką dotację można realnie liczyć w programie Mój prąd? (Czytaj więcej)

 • W pierwszej połowie 2019 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci około 20 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych.Dzięki temu, na koniec czerwca do sieci tego operatora przyłączonych było łącznie już ponad 32 tysiące tego typu instalacji o mocy około 190 MW. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Jak poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk, na dzień 26 lipca 2019 roku, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska podpisały 400 porozumień z samorządami ws. realizacji programu antysmogowego Czyste Powietrze. (Czytaj więcej)

 • Przyspieszyło podpisywanie umów o dofinansowanie z „Czystego powietrza”. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy podpisano więcej umów o dofinansowanie z "Czystego powietrza” niż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy realizacji tego programu. Na dzień 26 lipca wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zebrały 69 444 wniosków o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze”. Do tego czasu zarządy WFOŚiGW podjęły decyzję o udzieleniu dofinansowania w przypadku 33 261 wniosków, a także podpisano 25 151 umów. (Czytaj więcej)

 • 29 lipca weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy Programu „Czyste Powietrze”, a także dotyczące m.in. procesu przyjmowania i weryfikacji wniosków. Według MŚ ułatwi to wnioskodawcom skorzystanie z Programu i usprawni proces jego wdrażania. (Czytaj więcej)

 • Pod koniec ubiegłego roku IPCC opublikowało Specjalny Raport „Global Warming of 1.5 ºC”. Szacuje się, że działalność człowieka spowodowała około 1,0°C wzrost globalnego ocieplenia powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Jakie konsekwencje dla człowieka niesie ze sobą wzrost o dodatkowe 0,5°C? (Czytaj więcej)

 • Zespół 64 ekspertów z 18 krajów kierowała wydał pracę, w której ocenia, że zwierzęta nie nadążają z dostosowaniem się do zmian klimatu. (Czytaj więcej)

 • Według najnowszych badań Polskiej Izby Ubezpieczeń, 33 proc. Polaków, mieszkających na terenach zagrożonych kataklizmami pogodowymi nie ubezpiecza się od żywiołu. (Czytaj więcej)

 • Według badania „Leasing Index 2019”, 51 proc. małych przedsiębiorstw stara się ograniczać wytwarzanie odpadów zaś 53 proc. firm prowadzi segregację odpadów w trosce o ochronę środowiska. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Sąd stwierdził nieważność uchwały zezwalającej na budowę 1000 MW bloku węglowego elektrowni w Ostrołęce. (Czytaj więcej)

 • Według Agencji Rozwoju Przemysłu, ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w czerwcu 2019 roku wzrosły o 2,8 proc. wobec maja, a ceny dla ciepłownictwa spadły o 3,8 proc. Na rynkach międzynarodowych czerwiec był 9. z rzędu miesiącem spadku cen węgla. (Czytaj więcej)

 • Jak podaje think tank Sandbag, niemieckie elektrownie na węgiel brunatny straciły 600 mln euro w pierwszej połowie 2019 roku. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Do Oceanu Spokojnego wyciekło 40 tys. litrów oleju napędowego z terminalu naftowego na chilijskiej wyspie Guarello. (Czytaj więcej)

 • Czy Polska zaangażuje się w ochronę dostaw ropy naftowej? Wielka Brytania chce stworzyć konwój zabezpieczający dostawy ropy i gazu skroplonego przez cieśninę Ormuz, kluczową dla surowców pochodzących z Bliskiego Wschodu. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • W Warszawie doszło do rozległej awaria sieci gazowej, do której doszło podczas budowy metra. (Czytaj więcej)

 • Spada eksport gazu przez Gazprom do odbiorców spoza Wspólnoty Niepodległych Państw. (Czytaj więcej)

 • Szacuje się, że gaz sprowadzany do Polski z USA jest znacznie tańszy niż gaz z Rosji. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie dla chorwackiego terminala LNG. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Nowy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson obiecuje wsparcie dla energetyki jądrowej. Jak powiedział, energia jądrowa musi być częścią koszyka energetycznego UK, a energetyka jądrowa pomoże Wielkiej Brytanii osiągnąć cele redukcji emisji dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)

 • Według Jerzego Lipki z Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej, przyszłość energetyki należy do fuzji termojądrowej. (Czytaj więcej)

 • 5 września w Wilnie zostaną przeprowadzone ćwiczenia na wypadek awarii elektrowni jądrowej Ostrowiec na Białorusi. (Czytaj więcej)

 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Belgia może nadal wykorzystywać dwa starzejące się reaktory jądrowe. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Dr Krzysztof Księżopolski ze Szkoły Głównej Handlowej o tym, że bariery prawne i finansowe blokują rozwój obywatelskiej energetyki odnawialnej. (Czytaj więcej)

 • Žygimantas Vaičiūnas, minister energetyki Litwy, o odbiorze kryzysu zanieczyszczonej ropy w jego kraju, a także przygotowaniach do synchronizacji z systemem elektroenergetycznym Europy przez Polskę z użyciem Harmony Link. (Czytaj więcej)

 • Dr inż. Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, o tym, że Polska musi odchodzić od węgla, ponieważ stanowi on coraz większe obciążenie dla gospodarki oraz, że gaz powinien zastąpić plany o energetyce jądrowej. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Jak przypomina Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), pozostaje coraz mniej czasu na przygotowanie polskich przepisów wdrażających założenia unijnej dyrektywy 844/2018. Z dniem 10 marca 2020 roku mija termin, w którym Polska, podobnie jak pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, ma obowiązek wdrożenia zmienionej dyrektywy 844/2018 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. (Czytaj więcej)

 • mBank zadeklarował, że przeznaczy pół miliarda złotych na kredyty wspierające inwestycje na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Większość tej puli wspomoże budowę farm wiatrowych, dla których inwestorzy uzyskali 15 letnią gwarancję sprzedaży energii w systemie aukcyjnym. (Czytaj więcej)

 • Zarząd województwa opolskiego przeznaczył 6,6 mln zł na likwidację przestarzałych źródeł ciepła. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Ministerstwo energetyki Litwy opracowało plan działań i środków, mających na celu przeprowadzenie procesu synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. Plan zapewni sprawne, odpowiedzialne i terminowe wykonanie wszystkich prac, tak aby system elektroenergetyczny Litwy był przygotowany do pracy w warunkach synchronizacji z systemem Europy kontynentalnej. (Czytaj więcej)

 • W czerwcu 2019 roku, po raz pierwszy od pięciu lat, Niemcy stały się importerem energii elektrycznej netto. (Czytaj więcej)

 • Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej rusza z drugim etapem inicjatywy otwartego dostępu do światowej klasy laboratoriów dla naukowców z Europy. Badacze będą mogli przeprowadzać doświadczenia dotyczące np. bezemisyjnej produkcji energii i bezpieczeństwa jądrowego. (Czytaj więcej)

 • Indie stają się światowym eksporterem turbin wiatrowych. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.