Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 3 - 9 kwietnia 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: w Województwie śląskim przyjęto uchwałę antysmogową, w Polsce wciąż utrzymuje się trend spadku cen zielonych certyfikatów, a wzrostu błękitnych certyfikatów biogazowych, Katowice oraz Gdańsk “walczą” o możliwość organizacji szczytu klimatycznego w 2018 roku, w Polsce rozpoczęły się badania lokalizacyjne, a także środowiskowe ws. budowy elektrowni jądrowej oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • W ramach norweskiego Funduszu  Współpracy Dwustronnej zostały przyznane środki na wymianę doświadczeń w zakresie oszczędzania energii i promowania OZE. Działania pomogą nawiązać i wzmocnić współpracę bilateralną między beneficjentami polskimi i norweskimi. (Czytaj więcej)
 • NFOŚiGW przeznaczył pieniądze oraz rozpoczął nabór na działania związane ze wspieraniem działalności monitoringu środowiska. (Czytaj więcej)
 • Rozpoczęto nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na projekty związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych i firm. Pierwszy z konkursów, w ramach działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, dotyczy wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, i jest on skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Drugi, w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, skierowany jest do przedsiębiorców realizujących projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • W Województwie śląskim przyjęto uchwałę antysmogową. To drugie polskie województwo,  po małopolskim, które wprowadziło przepisy antysmogowe. Zgodnie z uchwałą, zakazane jest spalanie zanieczyszczonego węgla oraz wprowadzony jest obowiązek instalowania nowoczesnych kotłów na paliwa stałe. (Czytaj więcej)
 • Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii podała swoje stanowisko w sprawie nadpodaży zielonych certyfikatów. Ich zdaniem potrzebna jest reforma systemu zielonych certyfikatów. (Czytaj więcej)
 • Polska złożyła skargę przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE. Skarga dotyczy dyrektywy “NEC” dotyczącej zobowiązań do redukcji emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów, amoniaku i niemetanowych lotnych związków organicznych. (Czytaj więcej)
 • Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok dla Bułgarii, w związku naruszenia przepisów dyrektywy dotyczącej czystego powietrza CAFE. Jak podano, Bułgaria nie wypełnia postanowień dotyczących dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń pyłowych,  a także nie przygotowała odpowiednich planów naprawczych. Podobna sprawa toczy się obecnie przeciwko Polsce. (Czytaj więcej)
 • Michał Wiliński, prawnik Kancelarii Prawnej RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy nt. nowych regulacji dotyczących aukcji OZE w Polsce. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Wciąż utrzymuje się trend spadku cen zielonych certyfikatów, a wzrostu błękitnych certyfikatów biogazowych. (Czytaj więcej)
 • Na Islandii nawiercono “najgorętszy” odwiert, jaki udało się dotąd wykonać człowiekowi. Pozyskiwana z jej wnętrza para będzie miała temperaturę sięgającą 500 st. C. (Czytaj więcej)
 • Według analizy instytutu IRW, elektrownie wiatrowe i słoneczne w Niemczech pobiły w marcu rekord produkcji energii. W sumie wygenerowały około 12,5 TWh energii elektrycznej. (Czytaj więcej)
 • Minister środowiska Jan Szyszko przekonuje, że geotermia w Polsce ma przyszłość i jej wykorzystanie może sprostać światowej i unijnej polityce klimatycznej. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Wciąż nie wiadomo czy USA pozostaną w światowym Porozumieniu z Paryża w sprawie powstrzymania emisji gazów cieplarnianych, które podpisano w listopadzie 2015 r. (Czytaj więcej)
 • Katowice próbowały przekonać delegację ONZ, aby właśnie w tym mieście zorganizować w 2018 roku 24 szczyt klimatyczny. (Czytaj więcej)
 • Również Gdańsk jest jednym z kandydatów na organizację szczytu klimatycznego w 2018 roku. (Czytaj więcej)
 • Kraje Unii Europejskiej rozważają, aby po 2021 roku obniżyć cele oszczędności energii. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Większość państw należących do Unii Europejskiej, zadeklarowało, że od 2020 roku w firmach energetycznych nie zostanie wybudowana żadna nowa elektrownia węglowa. Jedynie Polska i Grecja nie złożyły takiej deklaracji. (Czytaj więcej)
 • Czy aby utrzymać bezpieczeństwo energetyczne, należy utrzymać wydobycie węgla na odpowiednim poziomie? (Czytaj więcej)
 • W ubiegłym roku w kopalniach PGG doszło do około 500 różnych wypadków przy pracy. Nowe technologie mogą poprawić bezpieczeństwo. (Czytaj więcej)
 • Cena węgla energetycznego w Polsce w lutym, osiągnęła najwyższy poziom od ponad roku. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Kończy się czas porozumienia wśród producentów ropy naftowej. Kraje OPEC muszą zadecydować czy przedłużyć porozumienie. Eksperci twierdzą, że tylko w ten sposób można zwiększyć cenę ropy. (Czytaj więcej)
 • W ostatnim czasie dużego tempa nabiera światowa rewolucja łupkowa. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Komisja Europejska chce rozmawiać z Rosją nt. Nord Stream 2. (Czytaj więcej)
 • Gazociąg Śródziemnomorski może być kolejną alternatywą dla dominacji Gazpromu. (Czytaj więcej)
 • Komisja Europejska zarekomendowała, aby sfinansować projekt w ramach, którego może powstać studium wykonalności budowy terminalu LNG w Gdańsku. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • W Polsce rozpoczęły się badania lokalizacyjne, a także środowiskowe ws. budowy elektrowni jądrowej. Prace prowadzi się w dwóch lokalizacjach: „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec”, obie na terenach gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino, w województwie pomorskim. (Czytaj więcej)
 • Dlaczego elektrownia jądrowa w Polsce może zostać zlokalizowana jedynie nad morzem? (Czytaj więcej)
 • Wielka Brytania uważa, że wraz z rozbudową elektrowni Hinkley Point, w kraju odrodzi się energetyka jądrowa. (Czytaj więcej)
 • Pomimo protestów Litwy, na Białorusi postępuje budowa elektrowni jądrowej w Ostrowcu. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Ewa Malicka, wiceprezeska Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych nt. funkcjonowania oraz problemów małych elektrowni wodnych. (Czytaj więcej)
 • Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii nt. ustawa o rozwoju elektromobilności oraz o możliwym terminie jej wprowadzenia. (Czytaj więcej)
 • Filip Grzegorczyk, prezes Grupy Tauron nt. walki ze smogiem oraz o planie utrzymania węgla w miksie energetycznym Polski. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • W Gdańsku uruchomiono carsharing aut elektrycznych. (Czytaj więcej)
 • Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego opowiadają o tym jakich zmian potrzebuje rynek termomodernizacyjny. (Czytaj więcej)
 • Jak ocenia wiceminister energii Andrzej Piotrowski, jeszcze przed najbliższym sezonem letnim zostaną przeprowadzone stress testy polskiej energetyki. (Czytaj więcej)
 • Były Minister Środowiska Marcin Korolec, proponuje, aby oznakować samochody elektryczne i dać im pewne przywileje. (Czytaj więcej)
 • Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę za energię dla gospodarstw domowych w 2016 r. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Parlament Europejski chce, aby udoskonalić testy dotyczące emisji spalin z samochodów. W jaki sposób chce osiągnąć ten cel? (Czytaj więcej)

 • W Niemczech powstanie największy w Europie magazyn energii. Będzie on dostarczać rezerwę dla sieci elektroenergetycznej kraju. Moc magazynu będzie wynosić 48 MW, pojemność natomiast 50 MWh. (Czytaj więcej)

 • Wciąż brak definicji “ubóstwa energetycznego” w wielu krajach UE. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.