Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 3 - 9 czerwca 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: o zmianach w zakresie energetyki prosumenckiej w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, o rekompensatach dla branż energochłonnych, o kosztach ponoszonych przez Polskę z powodu zanieczyszczonego powietrza, URE zaktualizował zbiór praw konsumenta paliw gazowych, zapasy ropy naftowej i jej produktów w USA wzrosły do najwyższego poziomu od 1990 roku oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) w zakresie: - warunków naboru, kryteriów oceny i kwalifikowalności kosztów oraz wypełniania wniosku – zapoznanie z GWD (Generatorem Wniosków o Dofinansowanie) w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” oraz Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW przekaże środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kompleksową termomodernizację dwóch budynków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (Czytaj więcej)

 • W Suwałkach w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej rozpoczęła pracę instalacja oczyszczania spalin przemysłowych. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, jakie zmiany w zakresie energetyki prosumenckiej pojawią się w projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jedną z głównym zmian ma być objęcie przedsiębiorców definicją prosumenta. Jakie jeszcze przedstawiono propozycje? (Czytaj więcej)

 • W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE wykreślono wcześniejszą propozycję Ministerstwa Energii dotyczącą zmiany formuły kalkulacji opłaty zastępczej, która zdaniem ekspertów byłoby niekorzystne dla producentów energii odnawialnej. (Czytaj więcej)

 • Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zwany popularnie „ustawą o cenach energii”. (Czytaj więcej)

 • Około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla zawarte w cenie energii. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Jinko Solar, największy na świecie producent modułów fotowoltaicznych poinformował o osiągniętych rekordach swoich produktów. (Czytaj więcej)

 • W 2018 roku przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły 150 przypadków odmowy wydania warunków o przyłączenie OZE do sieci elektroenergetycznej na łączną moc prawie 456 MW, głównie instalacjom fotowoltaicznym. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że 135 odmów przyłączenia do sieci instalacji o łącznej mocy przyłączeniowej nieco przekraczającej 260 MW było spowodowane brakiem warunków technicznych (WT), a 15 o łącznej mocy przyłączeniowa ok. 196 MW względami ekonomicznymi (WE). (Czytaj więcej)

 • Jak szacuje Instytut Energetyki Odnawialnej, obecnie ważne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej posiada 570 projektów wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 8 GW. Całkowita moc projektów gotowych do realizacji wynosi 1,5 GW. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Z okazji Światowego Dnia Środowiska firma doradcza Deloitte wyliczyła koszty ponoszone przez Polskę z powodu zanieczyszczonego powietrza. Firma wylicza, że jest to 111 mld zł rocznie. (Czytaj więcej)

 • Centrum Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska (CIEL) wydało nowy raport według którego popyt na tworzywa sztuczne przyspiesza, zwłaszcza w krajach rozwijających się, a to może drastycznie zaszkodzić nie tylko środowisku, ale i klimatowi. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Zdrowia zgadza się z Polskim Alarmem Smogowym i chce znaczącego obniżenia progów alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza. Obecnie obowiązujący próg alarmowania wynosi 300 μg/m3, natomiast rekomendacje Ministerstwa Zdrowia mówią o progu alarmowania na poziomie 80 μg/m3 i są to poziomy zbliżone do stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)

 • Wśród dziedzi rośnie świadomość ekologiczna. (Czytaj więcej)

 • 10 faktów na temat zanieczyszczenia powietrza w Światowym Dniu Środowiska. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • 31 maja 2019 roku o godz. 19:55 blok energetyczny nr 1 o mocy 370 MW w Elektrowni Bełchatów, po 38 latach pracy, został wyłączony. Od momentu przyłączenia go do sieci 29 grudnia 1981 roku przepracował ponad 240 tys. roboczogodzin i wyprodukował ponad 78,773 TWh energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • Francuski bank Crédit Agricole zapowiedział, że do 2030 roku przestanie inwestować w produkcję węgla energetycznego w krajach UE i OECD. W nowym strategicznym planie rozwoju, Bank zobowiązał się do dostosowania swoich działań do założeń porozumienia paryskiego. (Czytaj więcej)

 • Według Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w latach 2014-2018 w polskim górnictwie podziemnym zaistniało 20 zdarzeń związanych z występowaniem wstrząsów górotworu, które spowodowały tąpnięcie. W ich wyniku zginęło 19 górników, a 74 doznało obrażeń ciała. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • 9 czerwca wznowione zostało tłoczenie rurociągiem Przyjaźń niezanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej do systemu przesyłowego PERN. (Czytaj więcej)

 • Zapasy ropy naftowej i jej produktów w USA wzrosły do najwyższego poziomu od 1990 roku. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Urząd Regulacji Energetyki zaktualizował zbiór praw konsumenta paliw gazowych. Poradnik jest adresowany do konsumentów, którzy pobierającą paliwa gazowe z sieci dystrybucyjnej. Jest on systematycznie uzupełniany, a także aktualizowany wraz ze zmianami uwarunkowań prawnych i gospodarczych. (Czytaj więcej)

 • Gaz-System, operator systemu przesyłowego gazu i polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa ogłosił, zgodne z regulacjami Unii Europejskiej, aukcje na zdolności przesyłowe Jamału. Oznacza to, że od maja 2020 roku przesył gazociągiem jamalskim będzie się odbywał na zasadach UE. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Minister środowiska Niemiec opowiada się przeciwko powrotowi do energetyki jądrowej. (Czytaj więcej)

 • Prof. dr inż. Andrzej Strupczewski o projekcie reaktora w Czarnobylu. (Czytaj więcej)

 • Czy USA zbudują polską elektrownię jądrową? Wskazują na to 3 kluczowe argumenty. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Mirosław Litke, Prezes INSTAL-FILTER SA o technologiach oczyszczania spalin dla ciepłownictwa. (Czytaj więcej)

 • Jerzy Lipka ze Stowarzyszenia Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej oceania dlaczego energetyka jądrowa w Polsce jest często traktowana z niechęcią. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Klienci PGNiG Obrót Detaliczny już wkrótce będą mogli skorzystać z dedykowanej pożyczki w ramach produktu nazwanego "Pełnym oddechem", otrzymując w BOŚ Banku nawet do 100 tys. zł na cele związane z poprawą jakości powietrza. Startująca od 1 lipca br. pożyczka "Pełnym Oddechem" dedykowana będzie klientom PGNiG Obrót Detaliczny, którzy poszukują możliwości finansowania wymiany systemów ogrzewania lub projektów termomodernizacyjnych. (Czytaj więcej)

 • Już wkrótce będzie można zdobyć, w konkursie "Dofinansowanie dla domu” ogłoszonym przez firmę Tauron, dofinansowanie na urządzenie do ogrzewania lub na panele fotowoltaiczne (Czytaj więcej)

 • Raport o cenach energii i pytaniach o emisjach dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)

 • Ruszyła kampania informacyjna "Dom bez rachunków". Siedem czołowych organizacji związanych z branżą budowlaną i instalacyjną połączyło siły, aby popularyzować wiedzę na temat budownictwa plus energetycznego. Twórcy kampanii chcą pomóc potencjalnym inwestorom, przedstawiając praktyczne wskazówki dotyczące projektowania, doboru i montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Celem jest popularyzacja wiedzy na temat budownictwa plus energetycznego oraz pomoc projektantom, architektom, instalatorom oraz inwestorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła, ciepłej wody oraz wentylacji w domach jednorodzinnych. (Czytaj więcej)

 • Enea Operator zakupiłł liczniki bilansujące, które zostały zaprojektowane i wyprodukowane od podstaw pod wymagania techniczne Prezesa URE oraz spółki, a następnie zainstalowane w sieci energetycznej. W trakcie instalacji tych urządzeń pomiarowych, operator dokonał również kompleksowej modernizacji stacji energetycznych. Obecnie w sieci Enei Operator zainstalowanych jest ponad 30 tys. liczników bilansujących. (Czytaj więcej)

 • W maju wyraźnie wzrosły ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Wzrost cen jest widoczny szczególnie na rynku spot, gdzie średnie ceny od marca zwiększyły się o około 20 proc. (Czytaj więcej)

 • Branża naftowa ostrzega, że w najbliższym czasie wzrosną ceny energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Z początkiem lipca zmieniają się przepisy w Chinach, w związku z którymi 3 mln samochodów przestanie spełniać nowe normy emisyjne. Po wprowadzeniu nowych regulacji, pojazdów tych nie będzie można legalnie sprzedawać. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z nowym raportem Transport & Environment, ładowanie pojazdów elektrycznych może pomóc w uniknięciu szczytów zapotrzebowania na energię i zapewnić dodatkową przestrzeń do magazynowania energii, gdy istnieje nadpodaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.