Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 3 - 9 sierpnia 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, jest projekt nowelizacji ustawy o OZE, w lipcu moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wzrosła o ponad 152 MW, pierwszy raz w historii więcej elektrowni węglowych zamknięto niż otwarto, powstaje nowa europejska organizacja zrzeszająca operatorów systemów dystrybucyjnych oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Dotacje z programu Mój Prąd na domowe mikroinstalacje skończą się za kilka miesięcy. Do wzięcia będą pieniądze z innych programów, ale już nie tak prostych jak Mój Prąd. Czy opłacalność inwestycji jest na tyle duża, że Polacy nie bacząc na brak dopłat nadal będą żywiołowo inwestowali w fotowoltaikę? A może program będzie kontynuowany? (Czytaj więcej)

 • Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz instalacje gospodarowania odpadami – to działania, które w zaktualizowanym programie „Racjonalna gospodarka odpadami” dofinansuje NFOŚiGW. Wnioski będzie można składać między 24 sierpnia 2020 r. a 30 czerwca 2022 r. (Czytaj więcej)

 • Eksperci mówią o niepowodzeniu programów dopłat do samochodów elektrycznych. Rząd zarezerwował na nie 150 mln złotych. Wszystkie złożone wnioski opiewają na około 11 milionów. Największą klapą okazał się program dotacji dla taksówkarzy. Do rozdania było 40 mln złotych, a na polskich drogach miało pojawić się 1000 elektrycznych taksówek. Wpłynął zaledwie jeden wniosek. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, zapraszając obywateli i zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat dwóch ewentualnych zmian. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o OZE. Wśród zmian ułatwienia dla prosumentów i wydłużenie systemu aukcyjnego do 2026 r. Wraz z opublikowaniem projektu rozpoczęły się konsultacje publiczne proponowanych zmian prawnych. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Klimatu skierowało do konsultacji publicznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji wieloletniego „Programu polskiej energetyki jądrowej". Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 21 sierpnia br. (Czytaj więcej)

 • Minister Rozwoju ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Ministra Rozwoju z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2020 - 2022. MR zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z w/w dokumentem oraz wnoszenia ewentualnych uwag i opinii w terminie od 6 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Jak wynika z informacji przekazanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w lipcu moc elektrowni fotowoltaicznych w naszym kraju, których przyłączenie odnotowali krajowy operatorzy systemów dystrybucyjnych raportujący dane na ten temat do PSE, wzrosła o 152,447 MWp i wynosi już 2261,347 MWp. Jest to trzeci najlepszy wynik w historii polskiego rynku PV. (Czytaj więcej)

 • Bardzo dobry wynik na rynku pomp ciepła w II kwartale 2020 roku. Według Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, pompy ciepła odnotowały 62% ogólnego wzrostu. Jak to się przekłada na poszczególne grupy produktowe? (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Klimatu zaproponowało aby tzw. obowiązek umorzenia OZE w 2021 roku pozostał na tegorocznym poziomie. Oznacza to, że w przypadku błękitnych certyfikatów dla biogazowni rolniczych wyniesie on 0,5 proc., a w przypadku zielonych certyfikatów (pozostałe źródła OZE) – 19,5 proc. Przedstawiciele branży chcieliby, aby taka sama wartość obowiązywała także w 2022 r. (Czytaj więcej)

 • Deweloper BayWa uruchomił w Holandii uruchomił farmę PV, na której pod panelami uprawiane są owoce. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Pandemia a sektor ochrony środowiska. Wprowadzane w związku z pandemią koronawirusa restrykcje odcisnęły swoje piętno na gospodarce w ujęciu globalnym, ale również na poszczególnych jej sektorach. Oto wybrane artykuły pokazujące wpływ pandemii na sektor ochrony środowiska wraz z perspektywami na przyszłość. (Czytaj więcej)

 • Międzynarodowe badania wskazują, że ilość zanieczyszczeń plastikowych, które trafiają do oceanów, może się potroić w ciągu najbliższych 20 lat. Przemyślane i skoordynowane działania mogą jednak ograniczyć problem nawet o blisko 80 procent – twierdzą naukowcy, którzy wyniki swoich prac opublikowali w “Science”. (Czytaj więcej)

 • W 2018 roku w Nowej Zelandii odnotowano rekordowe topnienie tamtejszych lodowców. Najnowsze badania udowadniają, że ryzyko wystąpienia zjawiska o takiej skali było co najmniej dziesięciokrotnie większe z powodu zmian klimatycznych. To kolejny dowód na to, że podejście ludzkości do problemu emisji gazów cieplarnianych przekłada się na realne i obserwowalne już dziś zjawiska. (Czytaj więcej)

 • Jaki rachunek zmiany klimatu wystawiły Polsce? Co roku zjawiska ekstremalne, takie jak powodzie, podtopienia czy nawałnice, powodują ubytek w polskim PKB na poziomie do 0,4 proc. - poinformował dyrektor IOŚ-PIB Krystian Szczepański. W ostatnich latach klimat wystawił nam rachunek na 78 mld zł. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Pierwszy raz w historii więcej elektrowni węglowych zamknięto niż otwarto. Według raportu Global Plant Trackers i Global Energy Monitor w pierwszym półroczu bieżącego roku do sieci przyłączono elektrownie węglowe o łącznej mocy 18,3 GW, a w tym samym okresie zakończono funkcjonowanie elektrowni zasilanych tym surowcem o mocy 21 GW. (Czytaj więcej)

 • Według Energy Information Administration (EIA), od 2011 roku w Stanach Zjednoczonych łącznie 103 elektrownie węglowe zostały zamienione na gaz ziemny lub zastąpione przez naturalne elektrownie gazowe. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • W drugim kwartale 2020 roku zysk Saudi Aramco, największego eksportera ropy na świecie, był niższy o 73% r/r. W tym okresie wszystkie największe koncerny naftowe poniosły straty. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Po sześciu latach obecności na rynku sprzedaży gazu Tauron obsługuje już 100 tysięcy gospodarstw domowych. (Czytaj więcej)

 • Ceny gazu w Europie są najwyższe od czterech miesięcy. (Czytaj więcej)

 • Z danych ukraińskiego operatora gazowego systemu przesyłowego wynika, że w ciągu siedmiu miesięcy 2020 roku na Ukrainę trafiło o 21 procent gazu ziemnego więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a import z Polski był aż o 33 procent wyższy. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Rząd przewiduje, że w planowanych polskich elektrowniach jądrowych mogą znaleźć się jedynie "duże, sprawdzone reaktory PWR" - wynika z projektu aktualizacji programu jądrowego. Odrzuca się tam inne technologie: małe modułowe (SMR) czy wrzące (BWR). (Czytaj więcej)

 • Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. w PGE EJ1. (Czytaj więcej)

 • W elektrowni atomowej pod Ostrowcem na Białorusi rozpoczął się pierwszy załadunek paliwa jądrowego. (Czytaj więcej)

 • Kolejny kraj chce zbudować elektrownię atomową, tym razem Kenia. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Christian Schnell, radca prawny oraz starszy ekspert Instytutu Jagiellońskiego, o kontrowersjach wokół bloku energetycznego w Ostrołęce, o energetyce jądrowej, węglowej i odnawialnych źródłach energii, przyszłości energetyki w Polsce i wizji na nowoczesne gospodarstwa domowe. (Czytaj więcej)

 • Mirosław Bieliński, prezes Stilo Energy o tym, że fotowoltaika już nie potrzebuje wsparcia. (Czytaj więcej)

 • Michał Skorupa, prezes Foton Technik, spółki z Grupy innogy o tym, że, UE musi uznać fotowoltaikę za sektor strategiczny, bo inaczej nie ma szans, żeby dogonić w produkcji Chiny. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Płynność na zorganizowanych rynkach giełdowych, w tym również energii, jest jednym z najważniejszych celów ich funkcjonowania. Im wyższa płynność, tym handel łatwiejszy, tańszy oraz bezpieczniejszy. Cena lepiej odzwierciedla grę popytu i podaży. Nic dziwnego, że giełdy zabiegają o płynność na rynkach i premiują tych, którzy jej dostarczają. Nie inaczej jest na TGE. (Czytaj więcej)

 • Pół roku na decyzje o przyszłości polskiej energetyki. Żeby wydać miliardy unijnych euro, które mogą pomóc zmienić polską energetykę, potrzebne są setki projektów, które muszą być zaakceptowane przez Brukselę do końca 2023 r. Przygotowanie tak wielu istotnych z punktu widzenia przyszłości Polski dokumentów, w tak krótkim czasie, wydaje się być co najmniej trudne. (Czytaj więcej)

 • H.Cegielski – Poznań, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz spółka Orlen Południe i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podpisały list intencyjny. Zakłada rozwijanie zielonej energii pochodzącej z biogazu rolniczego. Efektem porozumienia będzie zacieśnienie współpracy między spółkami Skarbu Państwa w zakresie wykorzystania potencjału rolnictwa do produkcji energii z biogazu. (Czytaj więcej)

 • Polski system elektroenergetyczny ma się tego lata całkiem dobrze. Nie doskwierają nam upały – co zmniejsza zapotrzebowanie na prąd, który podczas gorących dni zasila urządzenia klimatyzujące. Mniej prądu zużywa również gospodarka, która ze względu na koronawirusa przeszła pewną reorganizację – część pracowników pracuje zdalnie, a część przedsiębiorstw nie prowadzi produkcji i usług. Dlaczego zdarzają się takie dni, że nie ma upałów, a energii elektrycznej brakuje? (Czytaj więcej)

 • W ciągu siedmiu miesięcy 2020 r. wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrósł 32-krotnie. Licząc od początku roku przekroczył 1 TWh, po raz pierwszy w historii. (Czytaj więcej)

 • W Krakowie oraz Skawinie 13 stażystów opracowuje magazyn energii. Staże zaczęły się w lipcu br. i potrwają do końca września. Uczestnicy, pod okiem pracowników, będą mogli uczestniczyć w całym procesie tworzenia i wprowadzania produktu na rynek. Co warte odnotowania, do produkcji zostaną wykorzystane zużyte lub uszkodzone baterie(1), co ograniczy ilość powstających elektroodpadów. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Na podstawie unijnego  rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej powstaje nowa europejska organizacja zrzeszająca operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), czyli firm zajmujących się dystrybucją prądu. Ma reprezentować dystrybutorów na forum unijnym w zakresie opracowywania kodeksów i wytycznych sieciowych. OSD, którzy będą chcieli uczestniczyć w nowej organizacji, mogą zostać jej zarejestrowanymi członkami. Jak wynika z informacji URE, na razie nie zarejestrował się żaden dystrybutor działający na terenie Polski. (Czytaj więcej)

 • Czy jadąc autem elektrycznym w długą podróż ryzykujemy, że nie uda się go nigdzie naładować, że utkniemy w kolejce do ładowarki lub, że sieć energetyczna nie wytrzyma? (Czytaj więcej)

 • W Paryżu rozpoczęto już wymianę całej, pięciotysięcznej, floty autobusów miejskich na pojazdy napędzane wyłącznie energią elektryczną lub biogazem. Ten ambitny plan realizują m.in. dzięki firmom z Polski. (Czytaj więcej)

 • W Kalifornii rozpoczęła się budowa bateryjnego magazynu energii, który po uruchomieniu powinien być największą tego rodzaju jednostką na świecie. Za projektem stoi Tesla oraz kalifornijski koncern energetyczny Pacific Gas and Electric Company (PG&E), który chce stabilizować bateriami lokalny system energetyczny. Moc magazynu realizowanego w Monterey County wyniesie 182,5 MW, a jego pojemność sięgnie aż 730 MWh (z opcją rozbudowy nawet do 1,1 GWh). (Czytaj więcej)

 • Inteligentne, ekologiczne meble to nowy element koncepcji smart city. Większość rozwiniętych miast szuka sposobów, aby ich środowisko stało się bardziej nowoczesne i jednocześnie przyjazne mieszkańcom. Dużą rolę odgrywa wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zainstalowanie większej liczby technologii, która nie będzie uzależniona wyłącznie od sieci energetycznej. Jednym z doskonałych przykładów rozwiązań smart w przestrzeni miejskiej są inteligentne ławki solarne. Jak działają? Sprawdź, co warto wiedzieć o ławkach solarnych. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.