Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 4 - 10 marca 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: opublikowano projekt nowelizacji ustawy o OZE, na stronie internetowej URE pojawił się wykaz odnawialnych źródeł, w UE trwa dyskusja nad polityką klimatyczną do 2050 r., import gazu LNG z USA do UE nadal niewielki, ale ciągle rośnie, Komisja Europejska opublikowała wszystkie krajowe plany na rzecz energii i klimatu, na początku 2020 roku w Finlandii rozpocznie pracę największy reaktor jądrowy w regionie oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Dziesięć projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w polskim sektorze przedsiębiorstw otrzymało w ostatnim czasie prawie 30 mln zł wsparcia. Dofinansowanie pochodzi z I osi Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW przekaże 200 mln zł na instalacje OZE dla przedsiębiorców. Konkurs odbywa się w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Adresowany jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz JST mogą ubiegać się o unijne wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. (Czytaj więcej)

 • 27 marca odbędzie się bezpłatne szkolenie nt. „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE 2019 – wybrane aspekty finansowe”. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ma ona umożliwić budowę nowych OZE przy możliwie niskim poziomie cen energii dla odbiorców. (Czytaj więcej)

 • Pięć państw UE wezwało pozostałych do przyjęcia celu przejścia na 100 proc. energii odnawialnej w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie do roku 2050. (Czytaj więcej)

 • Prezydent podpisał nowelizację ustawy zmieniającej przepisy ustawy z 28 grudnia 2018 r., której celem jest powstrzymanie wzrostu kosztów energii dla odbiorców końcowych. Najważniejszą zmianą jest przywrócenie URE decyzyjności w zakresie ustalania taryf sieciowych. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska wzywa Polskę, i 7 innych państw, do poprawy i dostosowania do unijnego prawa krajowych przepisów dotyczących produkcji energii z wykorzystaniem elektrowni wodnych. Zdaniem Komisji przepisy dotyczące koncesjonowania produkcji energii wodnej w tych krajach nie są zgodne z unijnymi dyrektywami ws. usług (2006/123/EC) i wydawania koncesji (2014/23/UE). (Czytaj więcej)

 • Konfederacja Lewiatan przypomina, że trwają prace nad projektem ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, w związku z przenoszeniem kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, ponoszonych przez wytwórców energii elektrycznej, na ceny energii dla odbiorców. Jednak jak zaznacza Lewiatan projekt ustawy, tak ważny dla rynku CO2, energii, gazu, czy zasad funkcjonowania przemysłu, nie jest szeroko konsultowany. (Czytaj więcej)

 • W Krakowie zrezygnowano ze strefy czystego transportu, która obowiązywała zaledwie dwa miesiące. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki pojawił się wykaz odnawialnych źródeł energii według stanu na 31 grudnia 2018 r. Zestawienie umożliwia dostęp do informacji o mocy, technologii i ilości krajowych instalacji OZE, a także o ich lokalizacji (powiat). W opublikowanym zestawieniu, odzwierciedlającym stan na koniec 2018 r., znajdziemy 3043 instalacje OZE o łącznej mocy 8 514,2 MW. (Czytaj więcej)

 • Polskie wiatraki na lądzie wytworzyły 5 222 GW energii elektrycznej, osiągając jeden z najwyższych poziomów w historii. Wynik ten był rezultatem silnych wiatrów spowodowanych niżem “Korneliusz”. (Czytaj więcej)

 • W Europie mają się pojawić pierwsze dachówki fotowoltaiczne. (Czytaj więcej)

 • Brytyjczycy planują, aby w 2030 roku morskie wiatraki pokrywały 30 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. (Czytaj więcej)

 • Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA przeprowadziła badania nt. tego ile kobiet jest zatrudnionych w globalnym sektorze odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Resort Środowiska przypomina, że na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Instytutu Ochrony Środowiska można sprawdzić prognozę jakości powietrza na najbliższe trzy dni. (Czytaj więcej)

 • Stanowi prokuratorzy generalni USA przedstawili w specjalnym raporcie wnioski dotyczące deregulacji klimatycznych Trumpa. Przewiduje się, że mogą one zwiększyć emisję dwutlenku węgla o 200 mln ton rocznie. (Czytaj więcej)

 • W UE trwa dyskusja nad polityką klimatyczną do 2050 r. Jej los rozstrzygnie się prawdopodobnie już 21 marca. Polska chciałaby odłożyć kluczowe decyzje na przyszły rok. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Resort Energii poinformował, że Komisja Europejska zaakceptowała dotąd 6 z 19 polskich projektów zgłoszonych do realizacji w ramach unijnej inicjatywy wsparcia regionów górniczych będących w transformacji (Coal Regions in Transition). (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), w styczniu kopalnie wydobyły i sprzedały o pół mln ton węgla więcej niż w grudniu. (Czytaj więcej)

 • W 2018 roku prawie wszystkie polskie spółki węglowe, poza Tauronem Wydobycie, uzyskały dodatnie wyniki finansowe. Branża zredukowała koszty, stale poprawia wydajność pracy i zwiększa nakłady na inwestycje. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Jak podają maklerzy, obecnie nie jest dobry czas dla notowań ropy naftowej. Wynika to z tego, że Europejski Bank Centralny, OECD i Chiny poobniżały prognozy wzrostu PKB.(Czytaj więcej)

 • Według analityków z Morgan Stanley szczyt chińskiego zapotrzebowania na ropę naftową będzie miał miejsce w 2025 roku. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Import gazu LNG z USA do Unii Europejskiej nadal niewielki, ale ciągle rośnie. (Czytaj więcej)

 • Dania nadal nie zdecydowała o losie Nord Stream 2 i o tym czy pozwoli na budowę odcinka gazociągu na jej wodach terytorialnych. (Czytaj więcej)

 • Minister ropy Arabii Saudyjskiej poinformował, że odkryto duże złoża gazu na Morzu Czerwonym. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Na początku 2020 roku w Finlandii rozpocznie pracę największy reaktor jądrowy w regionie. (Czytaj więcej)

 • Według badań przeprowadzonych przez PBS dla PGE EJ 1 wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych, w 2018 roku wzrosło poparcie dla budowy elektrowni jądrowej o 2 pp. (do 69 proc.) w stosunku do roku 2017. (Czytaj więcej)

 • Litwa chce, aby Białoruś przerobiła budowaną elektrownię jądrową w Ostrowcu, na gazową. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska apeluje do Polski o pełną transpozycję unijnych przepisów dot. bezpieczeństwa jądrowego. Według KE nasz kraj nie zgłosił środków pełnej transpozycji wymaganych na mocy zmiany dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego. (Czytaj więcej)

 • Stany Zjednoczone uruchamiają projekt budowy nowego reaktora badawczego. Ma on w rozwoju zaawansowanej technologii reaktorów jądrowych. Uniwersalny reaktor testowy (Versatile Test Reactor – VTR) ma zostać ukończony do 2026 roku. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej zauważa plusy nowelizacji ustawy o OZE. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Silny wiatr w Polsce przerwał dostawy prądu do 12 tysięcy odbiorców. (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki podsumowuje 2018 rok. Był to czas intensywnych zmian w krajowej energetyce. Dla Urzędu to czas prac związanych m.in. z rynkiem mocy oraz przeprowadzeniem kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • Artykuł dotyczący wpływu temperatury powietrza w 2018 roku na zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie budynków w Warszawie. (Czytaj więcej)

 • Energa zaczyna sprzedaż pomp ciepła i fotowoltaiki. Oferta w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla klientów indywidualnych ma być dostępna w stacjonarnych salonach obsługi klienta, za pośrednictwem infolinii oraz strony internetowej Energi. (Czytaj więcej)

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął nabór wniosków o dotacje dla podmiotów z województwa śląskiego prowadzących projekty związane z dystrybucją ciepła i chłodu. (Czytaj więcej)

 • Wielu prosumentów skarży się na liczniki energii. Według niektórych, liczniki dostarczane przez firmy energetyczne zaniżają wielkość dostarczanej energii nawet o 40 proc. (Czytaj więcej)

 • Sieć ciepłownicza w Białymstoku zostanie przebudowana. Szacuje się, że inwestycja będzie kosztować ponad 38 mln zł i zostanie zrealizowana w latach 2019-2023. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Komisja Europejska opublikowała wszystkie krajowe plany na rzecz energii i klimatu. Zgodnie z unijną dyrektywą, wszystkie rządy musiały je przesłać do Brukseli do końca 2018 r. Komisja dzięki znajomości zamierzeń rządów ma lepiej koordynować osiąganie założonych przez Unię Europejską celów. (Czytaj więcej)

 • W Europie trwają prace nad inicjatywą "Battery Alliance". Chodzi o inicjatywę, która ma połączyć wysiłki europejskich państw i firm w celu budowy silnego przemysłu bateryjnego, będącego w stanie konkurować z obecnie dominującymi na rynku ogniw i baterii firmami azjatyckimi. (Czytaj więcej)

 • Forum Energii przedstawia dobre praktyki z dwóch państw, leżących w podobnej strefie klimatycznej, których systemy zaopatrzenia w ciepło były do niedawna silnie uzależnione od węgla. Polska staje przed wyborem długofalowego planu działań w ciepłownictwie. W ramach projektu „Czyste ciepło” Forum Energii przyjrzało się bliżej doświadczeniom Danii i Niemiec, które znacząco zmodernizowały swoje systemy zaopatrzenia w ciepło i jednocześnie  poprawiły jakość powietrza. (Czytaj więcej)

 • W Wenezueli nastąpił Blackout. (Czytaj więcej)

 • Przedstawiciele Czech, Słowacji, Węgier i Polski podpisały porozumienie o współpracy we wprowadzaniu w życie idei Smart City. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.