Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 4 - 10 maja 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: 15 maja rusza nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze”, już są ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE w 2020 roku, Budowa Baltic Pipe może ruszyć, na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana wszystkich OZE w systemie elektroenergetycznym w Polsce wynosiła ponad 9000 MW oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Startuje cykl webinariów Akademia Czystego Powietrza. Nowe zasady dofinansowania inwestycji w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” wraz z prezentacją uproszczonego wniosku o dotację, szkolenia z nowoczesnych technik grzewczych i termomodernizacji budynków oraz obowiązujące przepisy prawne – to tematy, którymi rozpocznie się cykl bezpłatnych webinariów pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza dla instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej. Poniedziałkowe spotkania on-line, począwszy od 11 maja, to wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego. (Czytaj więcej)

 • W związku z pandemią koronawirusa oraz na wniosek wielu instytucji Minister Klimatu podjął decyzję o przedłużeniu terminów zakończenia wszystkich naborów wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszonych 13 marca 2020 roku w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu. (Czytaj więcej)

 • 15 maja rusza nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze”. (Czytaj więcej)

 • Od początku kwietnia wnioski o dotacje na domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd można składać tylko w formie elektronicznej. NFOŚiGW przedstawił statystyki dotyczące liczby  elektronicznych wniosków w kwietniu, których w sumie złożono 7886. Przy czym widać wyraźnie wzrost liczby złożonych wniosków w drugiej połowie kwietnia. Oprócz elektronicznego kanału dostępnego na rządowej platformie gov.pl wnioski o dotacje z Mojego Prądu można składać jeszcze za pośrednictwem firm instalacyjnych, które podpisały stosowne porozumienia z NFOŚiGW. W kwietniu do Funduszu wpłynęło 212 wniosków złożonych przez tzw. agregatorów. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Wreszcie są – ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE w 2020 roku. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu w tej sprawie. (Czytaj więcej)

 • Wchodzi w życie nowe rozporządzenia taryfowe Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r., określające szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, na podstawie którego Prezes URE będzie prowadził postępowania.Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie wydane przez Ministra Energii w 2017 roku. (Czytaj więcej)

 • 4 maja 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy o odpadach. Ujednolicona ustawa obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w jej tekście przed dniem 16 kwietnia(1), w tym m.in. ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). (Czytaj więcej)

 • Polska znalazła się w gronie państw Unii Europejskiej, które zaapelowały o przygotowanie nowej strategii przemysłowej UE i wykorzystanie inwestycji w odnawialne źródła energii w walce z konsekwencjami COVID-19. Autorzy listu wzywają Brukselę do podjęcia działań w celu pobudzenia "zielonego" wzrostu gospodarczego i budowy unijnego przemysłu energetyki odnawialnej. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje nowego mechanizmu finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Bruksela proponuje organizację wspólnych aukcji, w wyniku których kraje członkowskie będą mogły wnosić swój wkład w inwestycje realizowane w innych państwach UE. Otrzymają w zamian korzyści w postaci dodatkowej zielonej energii zaliczonej do ich krajowych celów OZE. (Czytaj więcej)

 • Parlament Europejski rozważa zaostrzenie planowanego pakietu klimatycznego poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych krótkookresowych celów oraz zobowiązania każdego z państw do całkowitej dekarbonizacji do 2050 roku – poinformował Reuters powołując się na dokument, do którego dotarł. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Czy warto monitorować instalacje fotowoltaiczne? Monitorowanie i kontrola systemów fotowoltaicznych są niezbędne. Nie tylko do niezawodnego ich funkcjonowania lub informowania o sytuacjach nietypowych. Przede wszystkim do uzyskania maksymalnej wydajności takiego systemu. (Czytaj więcej)

 • Największa w historii inwestycja w odnawialne źródła energii ma zielone światło. Projekt zakładający budowę wielkiego kompleksu odnawialnych źródeł energii o mocy mogącej sięgnąć nawet 15 GW jest bliżej realizacji. Inwestor otrzymał właśnie pozwolenia środowiskowe. Asian Renewable Energy Hub, który powstanie w Australii, ma składać się z farm wiatrowych i fotowoltaicznych, a także planowana jest produkcja wodoru uzyskiwanego w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii odnawialnej. (Czytaj więcej)

 • Z analizy wykonanej przez Bloomberg New Energy Finance wynika, że elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne są już najtańszymi źródłami energii w 2/3 części świata, w której wypracowuje się 71 proc. globalnego produktu brutto i wytwarza 85 proc. energii. (Czytaj więcej)

 • Koronawirus a branża biogazu. Jak ograniczenia związane z pandemią koronawirusa wpływają na branżę biogazu? O zdanie, w tym trudnym dla wszystkich przedsiębiorców czasie, pytamy ekspertów – inwestorów, właścicieli instalacji biogazowych i przedstawicieli stowarzyszeń branżowych. (Czytaj więcej)

 • Ile trwa przyłączanie paneli fotowoltaicznych do sieci? Ile prosumenci, którzy zainstalują panele fotowoltaiczne na dachu domu, muszą czekać na wymianę licznika na dwukierunkowy i przyłączenie mikroinstalacji do sieci? Portal WysokieNapiecie.pl próbował to ustalić po licznych skargach czytelników na niedotrzymywanie ustawowego terminu. (Czytaj więcej)

 • W Szwecji powstała pierwsza elektrownia wiatrowa na wieży wykonanej z drewna. Jej wysokość jest stosunkowo niewielka w porównaniu do elektrowni wiatrowych budowanych na stalowych wieżach, jednak w planach jest już budowa dużo wyższych drewnianych wież, a firma oferująca tę technologię podkreśla, że jest ona tańsza i redukuje ślad węglowy w porównaniu do zastosowania tradycyjnych wież wiatrowych. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny opublikował list skierowany do ministra edukacji narodowej, Dariusza Piontkowskiego. Młodzi domagają się, by w polskich szkołach organizowane były rzetelne lekcje na temat klimatu, w ramach nowego, oddzielnego przedmiotowi lub – przynajmniej – dzięki zmianom w podstawie programowej. Pod listem podpisały się również organizacje pozarządowe, a także eksperci i naukowcy, którzy wspierają apel młodzieży. (Czytaj więcej)

 • Transport jest w Unii Europejskiej tym sektorem, który emituje więcej gazów cieplarnianych niż przemysł. W dodatku drogowcy nie są objęci systemem handlu prawami do emisji CO2 i co roku emisje z transportu rosną. Ich zmniejszenie będzie bardzo trudne. Kto poniesie koszty ochrony klimatu i czy zapłacą za to kierowcy? Eksperci są podzieleni. (Czytaj więcej)

 • Ponad 400 wolontariuszy z firm tworzących program „Biznes kontra smog” w ciągu zimy przeszkoliło niemal 18 tys. dzieci i młodzieży w zakresie dbałości o czyste powietrze i przeciwdziałania powstawaniu smogu. W sumie przeprowadzono ponad 860 warsztatów w placówkach edukacyjnych w 91 miejscowościach. To już druga edycja programu “Biznes kontra smog” prowadzonego przy współudziale Krakowskiego Alarmu Smogowego. (Czytaj więcej)

 • Eksperci w całym kraju alarmują - susza nie jest już tylko ponurą wizją przyszłości. To realne zagrożenie dla miliona rolników i wszystkich mieszkańców Polski. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to niedobór wody w całym kraju może spowodować nie tylko katastrofę klimatyczną, ale również krach gospodarczy. W tym samym czasie energetyka konwencjonalna pochłania blisko 70% krajowego zapotrzebowania na wodę. Dla porównania, w Unii Europejskiej średnie zużycie wody na potrzeby energetyki węglowej wynosi 13,7%, a światowe 6,8%. Są to wartości ponad 10-krotnie mniejsze, niż te w Polsce. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Ponad 500 tys. ton węgla przybyło w marcu br. na zwałach polskich kopalń węgla kamiennego. O tyle marcowa produkcja węgla przewyższyła wielkość jego sprzedaży w tym okresie - wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorującego rynek węgla i sytuację w górnictwie. (Czytaj więcej)

 • Instytut Ekonomii Energii i Analiz Finansowych (IEEFA) wskazuje, że w kwietniu OZE produkowały więcej energii niż elektrownie węglowe w USA w skali dnia. Trend utrzymywał się od 25 marca do 3 maja. (Czytaj więcej)

 • W górnictwie coraz więcej obaw i coraz większa nerwowość. Branża była w trudnej sytuacji jeszcze przed pandemią koronawirusa, a ta spotęgowała problemy. W jakim kierunku pójdą działania? (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Oczekuje się, że eksport ropy Arabii Saudyjskiej w maju spadnie do około 6 milionów baryłek dziennie, co jest najniższym poziomem od prawie dziesięciu lat - informuje Reuters, powołując się na źródła branżowe i analityków. (Czytaj więcej)

 • Irak, drugi największy producent ropy w OPEC, nie przestrzega porozumienia kartelu z początku kwietnia dotyczącego cięć w produkcji. (Czytaj więcej)

 • Według Baker Hughes, w kwietniu liczba platform wiertniczych na świecie zmniejszyła się o 144 w porównaniu z poprzednim miesiącem, całkowita ich liczba wyniosła 915. Najbardziej ucierpiała Ameryka Łacińska, tracąc 80 platform wiertniczych. (Czytaj więcej)

 • Podobnie jest w USA. Jak informuje Agencja Reutera, najbliższe dni mogą przynieść spadek liczby działających szybów naftowych w Stanach Zjednoczonych do poziomu najniższego w historii znanych pomiarów statystycznych. Dane w tym zakresie sięgają roku 1940. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • RAPORT: Budowa Baltic Pipe może ruszyć. Jak doszło do wyboru wykonawcy i jak będą przebiegać prace nad Baltic Pipe? (Czytaj więcej)

 • Terminal LNG w Świnoujściu ma komplet decyzji, niezbędnych do wystąpienia o pozwolenia na budowę, dla projektu rozbudowy zarówno części morskiej, jak i lądowej Terminalu. (Czytaj więcej

 • PGNiG zorganizował wirtualny briefing prasowy na temat postępów rozbudowy sieci gazowniczej w Polsce. Ponad 65 procent gmin w Polsce ma dostęp do sieci gazowniczej. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Jak wynika z badań przeprowadzonych przez spółkę PGE EJ1, aż 71% mieszkańców pomorskich gmin, w których powstać może elektrownia jądrowa chce budowy takiej jednostki, a 67% z nich popiera jej powstanie przy własnym miejscu zamieszkania. (Czytaj więcej)

 • Do elektrowni w Ostrowcu na Białorusi dotarło paliwo jądrowe. Paliwo jest przeznaczone dla pierwszego bloku energetycznego siłowni, który ma zostać uruchomiony w tym roku. (Czytaj więcej)

 • Czasopismo Foreign Affairs zapytało ekspertów, czy rozwój technologii jądrowych powinien być centralnym punktem walki ze zmianą klimatu. Wyraźna większość pytanych była zdania, że tak. (Czytaj więcej)

 • W Szwecji w Forksmarku od 1980 roku działa elektrownia jądrowa. Jak donosi portal nucnet.org, najnowsze badanie poparcia dla budowy składowiska zużytego paliwa jądrowego w okolicy Forsmarku przyniosło rekordowy wynik - ponad 82% lokalnych mieszkańców popiera pomysł budowy takiego ośrodka. 

Oznacza to wzrost w porównaniu do badania z 2019 roku o 3 punkty procentowe, a w porównaniu do roku 2018 - o 5 pp. (Czytaj więcej)

 • Amerykański koncern atomowy Westinghouse podał, że udało mu się wydrukować element sprzętu używanego w elektrowniach atomowych z drukarki 3D. Przedsiębiorstwo podkreśla, że drukowanie w 3D ułatwia proces produkcyjny. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Piotr Siergiej, Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego m.in. o tym jakie działania należy podjąć, by wyeliminować problem smogu w Polsce oraz które zanieczyszczenia stanowią największe wyzwanie. (Czytaj więcej)

 • Wojciech Dąbrowski, prezes PGE ocenił, kiedy kierowany przez niego koncern energetyczny mógłby zakończyć wytwarzanie energii z elektrowni węglowych, na których obecnie opiera się miks wytwórczy PGE. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • URE: Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym w Polsce wynosiła ponad 9000 MW, z czego w 817 małych instalacjach OZE prawie 163 MW. (Czytaj więcej)

 • ​PKN ORLEN nabył 80 proc. akcji Grupy ENERGA, które stanowią ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Oznacza to, że koncern formalnie stał się właścicielem gdańskiej firmy. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu zaledwie 4 miesięcy. (Czytaj więcej)

 • Prawie trzy czwarte pytanych deklaruje, że segreguje śmieci, a ponad 40 proc. - oszczędza wodę – wynika z badania ,,Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania”. Z kolei ponad jedna czwarta rodaków przyznaje, że unika lub rezygnuje z plastikowych opakowań. (Czytaj więcej)

 • Energa i Enea podjęły decyzję, że analizy w sprawie budowy Elektrowni Ostrołęka C zostaną przedłużone jeszcze o około miesiąc. (Czytaj więcej)

 • Towarowa Giełda Energii podała, że w kwietniu 2020 roku zanotowane zostały rekordowe miesięczne obroty na Rynku Dnia Bieżącego i rekordowe obroty na rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu ziemnego. (Czytaj więcej)

 • Dzięki pozyskaniu unijnych dotacji pięć gmin z województwa lubelskiego zrealizuje inwestycje w odnawialne źródła energii o wartości niemal 20 mln zł. To efekt drugiego konkursu o dofinansowanie na OZE w ramach lubelskiego RPO 2014-2021. W wyniku pierwszego naboru realizowane są już projekty o wartości 560 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Polskie porty chcą zarobić na budowie morskich wiatraków. Ale najpierw muszą zainwestować. Farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku mogłyby być budowane z polskich portów. Warunkiem jest jednak wykonanie kosztownych inwestycji. Inwestorzy rozglądają się za portami, które już w najbliższych latach będą w stanie obsłużyć skomplikowane i kosztowne budowy siłowni wiatrowych na Bałtyku. Biorą pod uwagę też dwa porty poza granicami naszego kraju. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Polskie gospodarstwa domowe ponoszą jedne z najniższych kosztów finansowania ekologicznej energii i efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Wbrew powszechnej opinii liderami dopłat do ekoenergii nie są jednak Niemcy czy Duńczycy. Eurostat pierwszy raz pokazał jaką część ceny energii elektrycznej płaconej przez gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej stanowią dopłaty do ekologicznej energii. Są one łączone ze wsparciem efektywności energetycznej i kogeneracji (czyli łącznej produkcji prądu i ciepła). Średnio europejskie rodziny w 2019 roku płaciły za wsparcie tak rozumianej ekoenergii blisko 4 eurocenty w cenie każdej kilowatogodziny energii elektrycznej zużytej we własnych domach. To niemal 18 proc. całości ich rachunków. (Czytaj więcej)

 • Jak cyfryzacja wspomaga efektywność energetyczną? (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w krajach UE najwięcej odpadów komunalnych w przeliczeniu na osobę przetwarzają Dania, Niemcy i Luksemburg. Polska pod względem ilości generowanych i przetwarzanych odpadów jest na przedostatniej pozycji. W Polsce składowaniu poddano 42 proc. wytworzonych odpadów komunalnych, recyklingowi – 34 proc. (w tym 8 proc. to kompostowanie i fermentacja), a przekształceniom termicznym - 24 proc. - wskazał PIE, powołując się na dane Eurostatu za 2018 r. (Czytaj więcej)

 • Usługi magazynowania energii mogą stanowić rozwiązanie problemów wynikających ze specyfiki produkcji energii słonecznej i wiatrowej. Jak jednak uwzględniać koszty magazynowania energii w projektach? Odpowiedzi poszukała IRENA. (Czytaj więcej)

 • Rząd Portugalii przedstawił plan budowy ogromnej instalacji do produkcji wodoru pozyskiwanego z nadwyżek energii z elektrowni fotowoltaicznych. Projekt wpisuje się w strategię wycofania się Portugalii z węgla i przejścia na zeroemisyjną energetykę. (Czytaj więcej)

 • Rynek samochodów elektrycznych jest przygotowany na skutki pandemii lepiej niż sektor pojazdów konwencjonalnych, jednak elektromobilność potrzebuje wsparcia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. PSPA oraz Frost & Sullivan podsumowało wpływ koronawirusa na rozwój zeroemisyjnego transportu w Polsce i w Europie – podaje PSPA w informacji prasowej. (Czytaj więcej)

 • Emisja gazów cieplarnianych z instalacji objętych unijnym systemem ETS spadła w minionym roku o 8,7 proc. w porównaniu z 2018 r. - poinformowała Komisja Europejska. Najmocniej przyczyniła się do tego dekarbonizacja energetyki. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.