Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 4-10 lipca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: sytuacja biogazowni w Polsce po wejściu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o malejących kosztach produkcji energii z morskich farm wiatrowych, o alarmującej emisyjności szkodliwych substancji przez polski elektrownie węglowe, o współpracy Polski z USA w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, o światowych postępach w branży magazynowania energii elektrycznej oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • W województwie zachodniopomorskim ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu PROSUMENT. (Czytaj więcej)
 • Podano informacje dotyczące dofinansowania projektów z Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Jak wygląda sytuacja biogazowni w Polsce po wejściu w życie nowelizacji ustawy OZE? Czy błękitne certyfikaty poprawią ich sytuację? (Czytaj więcej)
 • Nowelizacja ustawy OZE wprowadziła pewne kontrowersje wokół nowej definicji drewna energetycznego. (Czytaj więcej)
 • Sejm w Polsce przegłosował poprawki Senatu do pakietu paliwowego. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Trina Solar osiąga sprawność ogniw monokrystalicznych typu PERC na poziomie 21,1%! Trina Solar Solar, chiński producent modułów PV, osiągnął 21,1% średniej sprawności dla ogniw monokrystalicznych typu PERC. (Czytaj więcej)
 • W Rosji ma powstać farma wiatrowa o mocy 50 MW. To największa w kraju prywatna inwestycja w sektorze wiatrowym. (Czytaj więcej)
 • Koszty produkcji energii elektrycznej z morskiej energetyki wiatrowej maleją jeszcze szybciej niż planowano. (Czytaj więcej)
 • Na morzu północnym szczególnie widac ten boom energetyczny związany z energetyka wiatrową. (Czytaj więcej)
 • Pierwsze fundamenty dla morskich farm wiatrowych ze szczecińskiej fabryki Bilfinger Mars Offshore trafią do farmy wiatrowej, która ma powstać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. (Czytaj więcej)
 • Uruchomiono pierwszą w Polsce Gminną Mapę OZE, dzięki której mieszkańcy mogą śledzić produkcję energii w swoich instalacjach fotowoltaicznych. Urząd Gminy monitoruje osiągany efekt ekologiczny. (Czytaj więcej)
 • Czy chińskie panele fotowoltaiczne powinny  być wciąż objęte bardzo restrykcyjnymi cłami na import do Unii Europejskiej? Coraz więcej organizacji europejskich jest za ich zniesieniem. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Według pierwszej w historii analizy skutków zdrowotnych transgranicznych zanieczyszczeń powietrza, okazuje się, że polskie elektrownie węglowe wytwarzają najwięcej szkodliwych emisji ze wszystkich państw Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)
 • W Rybniku planowane są duże dotacje na walkę z niską emisją. Dofinansowane będą efektywne i ekologiczne źródła ciepła oraz termomodernizacja budynków. (Czytaj więcej)
 • W Krakowie spotkali się prezydenci miast. Rozmawiali oni o działaniach jakie mogą poprawić jakość powietrza w miastach. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Jak powiedział Paweł Puchalski, kierownik działu analiz giełdowych Domu Maklerskiego BZ WBK, to czy polskie spółki węglowe będą rentowne zależy od tego po jakiej cenie będzie kupowany węgiel przez branżę energetyczną. Czy cena węgla będzie jednak na tyle wysoka, aby tak się stało? (Czytaj więcej)
 • Greenpeace alarmuje w swoim raporcie, że elektrownie węglowe w Polsce zużywają 70 % poboru wody w naszym kraju. Jest to rekord w sakli światowej. Jakie konsekwencje może to ze sobą nieść? (Czytaj więcej)
 • Pomimo wcześniejszych niepewności, w Ostrołęce ma powstać nowy blok energetyczny ze współspalaniem biomasy. (Czytaj więcej)
 • Wśród krajów Unii Europejskiej, Polska zajmuje wiodącą pozycję producentów węgla kamiennego. Niekorzystna sytuacja na rynku węgla może przeszkodzić w utrzymaniu tego poziomu. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • W Nigerii, w kraju w którym znajdują się jedne z największych złóż ropy naftowej na świecie,  w związku z atakami na infrastrukturę wydobywczą, wydobycie surowca spadło do najniższego od 30 lat. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Liczba firm handlujących gazem w Polsce, bardzo szybko rośnie. Tylko w tym roku pojawiło się kolejnych 17 podmiotów. (Czytaj więcej)
 • Na Towarowej Giełdzie Energii wzrastają ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Warszawa, jest pierwszym miastem na świecie, które korzysta z najnowszego rozwiązania ochrony ludności cywilnej, jakim jest innowacyjny system pomiaru potencjalnych skażeń radioaktywnych w miejskich wodociągach. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Jacek Łukaszewski, prezes Zarządu Schneider Electric Polska odpowiada na pytanie: czy i dlaczego nowoczesne technologie OZE mogą pomóc zaspokoić potrzeby energetyczne miast? (Czytaj więcej)
 • Wywiad  z  panią Sylwią Koch-Kopyszko, prezesem Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) nt. sytuacji biogazowni rolniczych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk nt. zmian, jakie należy wprowadzić na rynku energetycznym, aby dostosowac go do modelu prosumenckiego. (Czytaj więcej)
 • Wypowiedź Ministra Piotra Naimskiego nt. niezbędnego dla Europy (jego zdaniem) korytarza gazowego Północ-Południe. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Polska będzie współpracować z USA w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. O szczegółach rozmawiali prezydenci obu państw. (Czytaj więcej)
 • Od przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe warunki techniczne dla budynków. (Czytaj więcej)
 • Na terenie warszawskiej sieci elektroenergetycznej powstanie pilotażowy układ magazynowania energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • W Niemczech ruszyły dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. (Czytaj więcej)
 • Liczba sprzedawanych samochodów elektrycznych na świecie gwałtownie rośnie. Wedłu prognoz najbliższe dekady będą należeć to takich właśnie pojazdów. (Czytaj więcej)
 • Ceny domowych magazynów energii wciąż maleją. Niemiecka firma Sonnen planuje zmniejszyć koszty tych urządzeń o 40%. (Czytaj więcej)
 • Parlament Europejski rozważa zmiany w klasach energetycznych AGD. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.