Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 5 -11 grudnia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Prezydent Polski podpisał nowelizację Prawa energetycznego, ogniwo perowskitowe osiągnęło rekord sprawności, pojawił się najnowszy raport GIOŚ dotyczący polskiego powietrza, doszło do porozumienia naftowego OPEC z krajami spoza kartelu, do 2020 roku w Polsce powstanie 400 szybkich punktów ładowania samochodów elektrycznych, w Wielkiej Brytanii uruchomiono pierwszy w Europie przemysłowy magazyn z baterii Tesli oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Ogłoszo konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014-2020, w ramach którego jest do rozdysponowania 210 mln zł na inwestycje w sektorze wytwarzania energii cieplnej z OZE. (Czytaj więcej)
 • Władze NFOŚiGW podsumowały pierwszy rok działalności oraz przedstawiły priorytety na najbliższy rok. (Czytaj więcej)
 • NFOŚiGW może wydać ponad 20 mld zł ze środków UE. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa energetycznego (czytaj więcej) oraz ustawę o akcyzie dla zakładów energochłonnych. (Czytaj więcej)
 • W Małopolsce przyjęto projekt uchwały antysmogowej. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje społeczne projektu ustawy o rynku mocy. (Czytaj więcej)
 • Organizacje branżowych podpisały apel do ministra rozwoju w sprawie współspalania biomasy w systemie aukcyjnym. Obawiają się one, że rozwój tej technologii spowoduje niekorzystne skutki dla pozostałych OZE. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Już w 2017 roku Google będzie zasilało wszystkie swoje biura i centra serwerowe w 100 proc. z energii odnawialnej. (Czytaj więcej)
 • Ogniwo perowskitowe o rozmiarze 16 cm2 osiągnęło kolejny rekord sprawności, który wynosi 12,1 proc. Ten wyniki osiągnęli naukowcy z Australii. (Czytaj więcej)
 • Naukowcy z Finlandii zapewniają, że Ameryka Południowa może już do roku 2030 całkowicie przejść na energię ze źródeł odnawialnych. (Czytaj więcej)
 • U wybrzeży Portugalii powstanie pływająca farma wiatrowa. Będzie to pierwsza, pilotażowa farma wiatrowa na morzu, której elektrownie nie będą przymocowane na stałe do morskiego dna. (Czytaj więcej)
 • Już wkrótce chińskie elektrownie wiatrowe staną się konkurencyjne na europejskim rynku wiatrowym. (Czytaj więcej)
 • Ceny błękitnych certyfikatów, przyznawanym producentom energii w biogazowniach rolniczych, rosną i są już kilkukrotnie wyższe od cen zielonych certygikatów. (Czytaj więcej)
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej skomentowało skierowanie ustawy odległościowej do Trybunału Konstytucyjnego. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Pojawił się najnowszy raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczący polskiego powietrza. Zanieczyszczenie powietrza nie ulega poprawie, a głównymi winnymi są gospodarstwa domowe. (Czytaj więcej)
 • Rada UE zatwierdziła zaostrzone przepisy ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza. (Czytaj więcej)
 • Główny Urząd Statystyczny opublikował pełne dane zawierające informacje o stanie środowiska za 2015 rok. (Czytaj więcej)
 • Koalicja RECONOMY przedstawiła raport mówiący o tym, jak dzięki odpadom można rozwijać się w zrównoważony sposób. (Czytaj więcej)
 • Kanada ogłosiła plan działań, który ma doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Zgodnie z danymi katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), w ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku wzrósł import węgla do Polski. (Czytaj więcej)
 • Prezes Polskiej Grupy Górniczej uważa, że sprzedaż węgla energetycznego w Polsce będzie spadać w przeciągu najbliższych lat. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Doszło do porozumienia naftowego OPEC z krajami spoza tego kartelu. Wszystkie te kraje zgodziły się wspólnie ograniczyć wydobycie ropy w celu podniesienia jej ceny. (Czytaj więcej)
 • Roland Berger przewiduje, że w ciągu najbliższych 5 lat ropa będzie kosztować w granicach 45-55 dol. za baryłkę surowca. Większość branży ma jego inne zdanie na ten temat. (Czytaj więcej)
 • Ceny paliw  na Polskich stacjach osiągnęły rekordowe w tym roku wartości. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Zakończono przetarg na położenie rur na potrzeby budowy morskiego odcinka gazociągu Nord Stream 2. Wciąż jednak nie wiadomo czy kontrowersyjny projekt zostanie w ogóle zrealizowany. (Czytaj więcej)
 • Ruszyły konsultacje w sprawie gazociągu Baltic Pipe. (Czytaj więcej)
 • Gaz-System podpisał umowę w sprawie Gazociągu między Polską, a Ukraina. (Czytaj więcej)
 • Rozpoczęły się konsultacje w sprawie polskiego projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2018-2027. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Japońskie koncerny chcą uratować francuski atomowy koncern Areva. W tym celu zainwestują kilkadziesiąt miliardów jenów. (Czytaj więcej)
 • Na Słowacji i Węgrzech rozbudowywane są krajowe projekty jądrowe, a to sprawia, że w rejonie pojawia się rywalizacja o rynki zbytu energii elektrycznej. (Czytaj więcej)
 • Bułgaria zapłaciła Rosji odszkodowanie w wysokości 620 mln euro za porzucony projekt jądrowy. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Krzysztof Tchórzewski, minister energii nt. oczekiwań i pomysłów na polskie spółki górnicze. (Czytaj więcej)
 • Daniel Raczkiewicz z firmy IEN Energy nt. kierunków rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w nowych realiach rynku odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)
 • Komentarz Anny Ogniewskiej, ekspertki Greenpeace ds. energetyki odnawialnej nt. tzw. pakietu zimowego, czyli pakietu dyrektyw i regulacji pt. “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Regulacje te mają kształtować rynek energii w UE po 2020 roku. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Jak poinformowała Towarowa Giełda Energii w listopadzie, po raz pierwszy raz od lutego, wzrosły ceny zielonych certyfikatów. (Czytaj więcej)
 • Ambasada Francji przyznała nagrody polskim miastom, które podejmują najwięcej działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii poinformowało, że do 2020 roku w Polsce powstanie 400 szybkich punktów ładowania samochodów elektrycznych. (Czytaj więcej)
 • Wiceminister energii Michał Kurtyka zapowiedział, że wprowadzenie rynku mocy nie spowoduje podniesienia cen energii. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • W Wielkiej Brytanii uruchomiono pierwszy w Europie przemysłowy magazyn z baterii Tesli. Magazyn ten będzie akumulować część energii wyprodukowanej na jednej z farm fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.