Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 6 - 12 stycznia 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: zaczęły obowiązywać nowe normy emisji spalin wyznaczone przez UE, powstała największa elektrownia fotowoltaiczna w Europie, Komisja Europejska przekazała do konsultacji publicznych prawo klimatyczne, rok 2019 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów w Polsce, w 2019 roku Niemcy wyprodukowali rekordowo mało energii z węgla oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW rozdysponuje kolejne środki na gospodarkę odpadami, w tym na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w ramach unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Pula na dotacje wynosi 10 mln zł. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, odnoszące się m.in. do przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Branża elektromobilności czeka na faktyczne uruchomienie systemu dopłat. (Czytaj więcej)

 • Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 dla Polski został przekazany do Komisji Europejskiej. Odnosi się on do pięciu płaszczyzn unii energetycznej. (Czytaj więcej)

 • W Wielkiej Brytanii będą nowe taryfy eksportowe dla brytyjskich prosumentów produkujących energię odnawialną i oddających nadwyżki do sieci. Nowy system ma zastąpić stosowany wcześniej system 20-letniej taryfy gwarantowanej, który skutkował budową na Wyspach setek tysięcy małych instalacji PV. (Czytaj więcej)

 • Irlandia chce zakazać sprzedaży samochodów spalinowych. Rząd z Dublinu przedstawił projekt ustawy w tej sprawie. Proponuje się, żeby od 2030 roku dealerzy mogli sprzedawać jedynie samochody elektryczne. Zakaz ma objąć zarówno auta z silnikiem diesla, benzynowym, jak i te napędzane gazem. To tylko jeden z zapisów dokumentu, który ma doprowadzić do zielonej transformacji irlandzkiej gospodarki. (Czytaj więcej)

 • Zaczęły obowiązywać nowe normy emisji spalin wyznaczone przez Unię Europejską. Na ich mocy 5 proc. nowych samochodów w ramach flot nie będzie mogło emitować więcej niż 95 g CO2 na km. Za rok limit ten będzie obowiązywać wszystkie nowe auta. Regulacja UE przewiduje, że koncerny będą musiały zapłacić 95 euro kary za każdy samochód przekraczający ten limit. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Powstała największa elektrownia fotowoltaiczna w Europie. Do tej pory największa była farma PV o mocy 300 MW zbudowana w 2013 roku przez francuskiego dewelopera Neoen koło Bordeaux. Zbudowana teraz przez hiszpańską Iberdrolę, w hiszpańskiej gminie Usagre, w regionie Estremadura, farma fotowoltaiczna o nazwie Núñez de Balboa liczy 500 MW. (Czytaj więcej)

 • U wybrzeży Portugalii pracę rozpoczęła pierwsza z trzech ogromnych elektrowni wiatrowych, które – w przeciwieństwie do tradycyjnych, morskich turbin – nie zostaną na stałe przymocowane do morskiego dna. Turbina o rekordowej mocy 8,4 MW została podłączona do sieci w dniu 31 grudnia 2019, stając się największą, operacyjną morską turbiną w technologii “floating”. Największe, obecnie instalowane w komercyjnych projektach morskie turbiny liczą 9,5 MW, montowane są jednak na fundamentach przytwierdzonych do morskiego dna. (Czytaj więcej)

 • Według Global Market Insights, dochody z globalnego rynku pomp ciepła w 2019 roku przekroczyły 48 miliardów dolarów. Przewiduje się, że do 2026 roku, liczba sprzedanych jednostek przekroczy 16 milionów sztuk. Co więcej przychody z globalnego rynku pomp ciepła do 2026 roku mogą przekroczyć 68 miliardów dolarów. (Czytaj więcej)

 • Jak się okazuje małe, lokalne, odnawialne źródła energii mogą skutecznie poprawić poziom życia osobom przebywającym w obozach dla uchodźców. Obecnie na świecie żyje ich prawie 26 milionów. Szczególną rolę w poprawie warunków bytowych w obozach odegrać mają mini-sieci słoneczne. Porozumienie w tej sprawie, zwiększenia roli rozwiązań w zakresie energii odnawialnej dla przesiedlonych społeczności, podpisały IRENA (Internationa Renewable Energy Agency) i UNHCR (Agencja ONZ ds. Uchodźców). Mini-sieci słoneczne oceniono jako najkorzystniejsze rozwiązanie pozwalające na zwiększenie wydajności operacji humanitarnych, uniknięcie kosztownego zużycia oleju napędowego (generatory) oraz wsparcia niedawno przybyłych uchodźców natychmiastowym, niezawodnym dostępem do energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Komisja Europejska przekazała do konsultacji publicznych prawo klimatyczne, czyli inicjatywę wpisania do legislacji unijnej celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska poprze ten cel warunkowo. Negocjuje wsparcie sprawiedliwej transformacji. (Czytaj więcej)

 • Po tym jak rok 2018 był najcieplejszym w historii pomiarów, nieliczni podejrzewali, że ów rekord zostanie tak szybko pobity. A stało się to już w 2019 roku, a średnia temperatura roczna (w dodatku uśredniona dla całego terytorium Polski) zwiększyła się aż o 0,4°C. (Czytaj więcej)

 • Również w Australii, rok 2019 był najcieplejszym i najsuchszym rokiem w historii pomiarów. Australijskie Bureau of Meteorology opublikowało coroczny raport. Z jego najnowszej edycji wynika, iż rok 2019 w Australii był najcieplejszym i najsuchszym. W ostatnich 12 miesiącach w Australii średnia ze średnich temperatur w roku była o 1,52 st. Celsjusza wyższa od normy, uznawanej za charakterystyczną dla klimatu Australii. Zdeklasowany został tym samym poprzedni rekord, ustanowiony w 2013 roku, kiedy to średnie temperatury były o 1,33 st. wyższa od normy. (Czytaj więcej)

 • Prof. Thomas Lovejoy z Uniwersytetu George’a Masona oraz Carlos Nobre z Uniwersytetu São Paulo to jedni z najlepszych na świecie ekspertów zajmujących się Puszczą Amazońską. Wspólnie opublikowali na łamach “Science Advance” tekst, w którym ostrzegają, że lasy deszczowe Ameryki Południowej są bardzo blisko tego, by zacząć samoistnie obumierać i zanikać. (Czytaj więcej)

 • Powstała ekologiczna strategia dla Łodzi. Zakłada ona miasto Łódź jako miasto zieleni, z 50 tys. nowo posadzonymi drzewami, wolne od smogu i selektywnie zbierające 75 proc. odpadów. (Czytaj więcej)

 • Polski Alarm Smogowy przygotował swój program dla poprawy jakości powietrza w Polsce. Rekomenduje m.in. wprowadzenie obowiązkowej rejestracji źródeł ogrzewania, powołania straży gminnych, zmian w dofinansowaniach. (Czytaj więcej)

 • W Krakowie do wymiany pozostało ok. 2850 nieekologicznych pieców w ponad 2050 budynkach. Jak powiedział powiedział  dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa Jan Urbańczyk, oznacza to, że 97 proc. budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i biurowych w Krakowie jest ogrzewanych w sposób proekologiczny. (Czytaj więcej)

 • W związku z utrzymującym się smogiem na północy Włoch lokalne władze wprowadziły poważne ograniczenia w ruchu samochodów. W Turynie i okolicach zakaz dotyczy około miliona pojazdów. Obowiązuje tam najwyższy stopień alarmu z powodu zanieczyszczenia powietrza. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg zaapelowała do koncernu Siemiens o wstrzymanie, opóźnienie bądź przerwanie budowy w Australii kopalni węgla kamiennego. (Czytaj więcej)

 • W 2019 roku Niemcy wyprodukowali rekordowo mało energii z węgla. Według niemieckiego ośrodka analitycznego Agora Energiewende, doprowadziły do tego wysokie ceny certyfikatów za emisję CO2, które znacznie podniosły koszty energii wytworzonej ze spalania tego surowca. Elektrownie spalające węgiel kamienny wytworzyły w 2019 roku o 31 proc. energii mniej w stosunku do roku poprzedniego, a te spalające węgiel brunatny o 22 proc. mniej. (Czytaj więcej)

 • Wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda poinformował, że znacząco maleje import węgla. Związkowcy z kopalń alarmują, że na przykopalnianych zwałach rośnie ilość polskiego węgla, nieodebranego przez firmy energetyczne, korzystające z tańszego węgla z importu. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • W grudniu 2019 roku średnie wydobycie ropy naftowej OPEC spadło do 29,5 mln baryłek dziennie w grudniu 2019 roku. (Czytaj więcej)

 • Przyszłość dostaw ropy rosyjskiej na Białoruś stoi pod znakiem zapytania. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 

8. Energia jądrowa:

 • Jak wynika z badań ekonomistów Uniwersytetu Kalifornii, wychodzenie z atomu kosztowało Niemców ponad 1000 dodatkowych zgonów rocznie. Winę za to ponosi zwiększenie zanieczyszczenia powietrza. Według Washington Examiner, z analizy opublikowanej przez ekonomistów Uniwersytetu Kalifornii wynika, że przedwczesne zamknięcie elektrowni jądrowych w Niemczech spowodowało wzrost lokalnego zanieczyszczenia powietrza o 12%. (Czytaj więcej)

 • Premier Węgier Viktor Órban powiedział, że nie da się rozwijać gospodarki bez energii jądrowej. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Dawid Jakubowski, Biomasa Partner Group odpowiada m.in. na pytanie: Czy odradza się rynek biomasy w energetyce zawodowej? (Czytaj więcej)

 • Dr Marcin Stoczkiewicz, fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi o rzeczywistej cenie energii za którą wszyscy płacimy. (Czytaj więcej)

 • Ewa Malicka, prezes TRMEW o tym, że branża OZE czeka “spółdzielnie energetyczne”. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i WiseEuropa przeanalizowali wszystkie formy publicznych subsydiów, z jakich korzysta polska energetyka. Łącznie kilkanaście mechanizmów pochłania ponad 7 mld złotych rocznie z budżetu państwa i kieszeni odbiorców energii. Korzystają z nich głównie elektrownie węglowe. Opublikowany raport pt. „Subsydia: motor czy hamulec polskiej transformacji energetycznej?” to kompendium przedstawiające wszystkie formy pomocy publicznej, które trafiają do sektora energetycznego od wejścia Polski do Unii Europejskiej, z perspektywą do 2023 r. Raport ocenia te mechanizmy pod kątem ich legalności, kosztów, efektów środowiskowych oraz wpływu na transformację energetyczną. (Czytaj więcej)

 • Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, statystyczny Polak zużywa rocznie ok. 160 kg opakowań, to mniej niż średnia w UE, ale zużycie stale rośnie. (Czytaj więcej)

 • Rozpoczął się nabór wniosków na unijne dotacje na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W tym miesiącu kontynuowany jest jeszcze inny nabór na dotacje z RPO WZP, który rozpoczął się w ubiegłym miesiącu i który dotyczy wsparcia infrastruktury dla OZE. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.10 "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł" rozpoczął się z początkiem tego miesiąca i potrwa do 28 lutego. Rozstrzygnięcie przewidziano na czerwiec 2020. (Czytaj więcej)

 • Prezes URE przyznał ponad 300 mln złotych premii kogeneracyjnej. Będą wypłacane w latach 2021-2038. Regulator rozstrzygnął pierwszą w historii aukcję dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji przyznając dopłaty w postaci tzw. premii kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP). (Czytaj więcej)

 • Fotowoltaika od Taurona w kredycie. Jak to działa? (Czytaj więcej)

 • Coraz więcej miast zakazuje stosowania pelletu. Dlaczego? (Czytaj więcej)

 • Energetyczni operatorzy w Polsce będą musieli wybudować w tym roku tysiące punktów ładowania samochodów elektrycznych. W ten sposób mają uzupełnić lukę po stacjach, których nie udało się zrealizować na zasadach rynkowych. Koszty inwestycji w praktyce pokryją wszyscy odbiorcy energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Antyatomowa fobia. Ślad węglowy jednej MWh w Niemczech jest ponad 2 razy wyższy niż w Wielkiej Brytanii i dużo wyższy niż we Francji. Opublikowane niedawno dane pokazujące spadek emisji gazów cieplarnianych w Niemczech w 2019 roku na pierwszy rzut oka wydają się potwierdzać sukces niemieckiej transformacji energetycznej. Jednak jeśli przyjrzeć się ciut bardziej uważnie i krytycznie, wyłania się mniej optymistyczny obraz. (Czytaj więcej)

 • Odpady z trzech źródeł: gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych i odpady z drewna mają zostaną wykorzystane jako surowiec w czterech nowych brytyjskich fabrykach biopaliw. Ich finansowanie zapewnia brytyjski rząd. Departament Transportu poinformował, że w latach 2018-2032 paliwa niskoemisyjne powinny zaoszczędzić na emisji prawie 85 milionów ton dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)

 • Toyota ujawniła plany budowy prototypowego, wodorowego „miasta” przyszłości. Ma ono powstać na 175-akrowym terenie u podnóża Mt. Fuji w Japonii. Budowa rozpocznie się w 2021 r. Miasto nazywa się Splot albo Tkane Miasto, bo będzie oplecione ekosystemem zasilanym wodorowymi ogniwami paliwowymi i nie tylko. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.