Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 11 - 17 lutego 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Rada Unii Europejskiej opublikowała treść rewizji dyrektywy gazowej, udział OZE w zużyciu energii w Polsce jest najniższy od kilku lat, powoli wzrasta cena gazu dla przemysłu, w Katowicach otwarto pierwszy w Polsce biurowiec plus-energetyczny, od 2021 roku zaczną obowiązywać zmiany w systemie EU ETS oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Będą nowe obszary wsparcia na liście programów priorytetowych NFOŚiGW. (Czytaj więcej)

 • Planowane jest uruchomienie nowego programu wsparcia budowy geotermii "polska geotermia plus". Ma on ułatwić inwestycje w badanie złoża, odwiert i budowę ciepłowni geotermalnych. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Projekt ustawy w sprawie nowych wzorów etykiet informujących o klasie energooszczędności sprzętu AGD został już przyjęty przez Sejm i Senat. Ustawa czeka na podpis prezydenta. (Czytaj więcej)

 • Wkrótce zostanie przedstawiony projekt strategii energetycznej Polski do 2040 roku po konsultacjach. (Czytaj więcej)

 • Rząd przyjął projekt noweli ustawy o EU ETS oraz niektórych innych ustaw. (Czytaj więcej)

 • W tegorocznych aukcjach zostaną udostępnione duże budżety dla inwestujących w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Minister Tobiszowski podtrzymał również deklaracje co do przygotowania ustawy dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Ministerstwo Energii szacuje, że łączna produkcja energii z odnawialnych źródeł energii w 2020 roku w Polsce wyniesie ok. 35 TWh, czyli 19,23 proc. udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. (Czytaj więcej)

 • Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w 2018 roku małe instalacje OZE wytworzyły 208,444 GWh. Oznacza to znaczny wzrost w stosunku do roku 2017. Największą dynamikę przyrostu produkcji zanotowano w przypadku małych elektrowni wiatrowych (prawie 5-krotnie), słonecznych (3,5-krotnie) i biogazowni (2,5-krotnie). (Czytaj więcej)

 • Powstała mapa biogazowni rolniczych w Polsce. Pierwsza taka mapa na polskim rynku została przygotowana przez Biomass Media Group. Znajdują się na niej wszystkie pracujące dziś instalacje produkujące biogaz rolniczy, których jest prawie 120. Mapa uwzględnia również katalog operatorów oferujących technologie, urządzenia i komponenty, a także usługi dla sektora biogazowego. (Czytaj więcej)

 • Chiński producent Longi Solar wprowadził na rynek dwustronny moduł fotowoltaiczny, który tylko na przedniej stronie posiada rekordową moc 450 W, potwierdzoną przez TÜV-SÜD. (Czytaj więcej)

 • We Francji wykonano projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kWp i zajmującej 600 m2, którą umieszczono na dachu dużego bloku mieszkalnego, w którym znajduje się 100 mieszkań. Instalacja produkuje energię bezpośrednio dla mieszkających w tym bloku rodzin. Nadwyżki energii , których w danym momencie nie uda się zagospodarować w części wspólnej i przez mieszkańców, nie trafiają do sieci lokalnego dystrybutora, ale są wykorzystywane do ogrzania zasobników na wodę. (Czytaj więcej)

 • Departament for Business, Energy & Industrial Strategy poinformował, że w 2018 roku w Wielkiej Brytanii o 11,8 proc. wzrosła produkcja energii z odnawialnych źródeł energii, osiągając rekordową wartość. (Czytaj więcej)

 • Technologia dwustronnych modułów fotowoltaicznych zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku PV. Trwają badania zmierzające do optymalizacji zastosowań takich modułów pracujących m.in. na systemach nadążnych. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Według danych Eurostatu, w 2018 roku emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w Unii Europejskiej spadły o 2,5 proc., w porównaniu z 2017 rokiem. W Polsce nastąpił 3,5 proc. wzrost emisji. Największy spadek odnotowano w Portugalii i Bułgarii, najwyższy wzrost na Łotwie i na Malcie. (Czytaj więcej)

 • Organizacje ekologiczne wystosowały petycję do Rady m.st. Warszawy i radnych Sejmiku woj. mazowieckiego o wprowadzenie zakazu spalania węgla na terenie Warszawy od dnia 1 stycznia 2023 roku. Proponują również wprowadzenie zakazu palenia w kominkach w dniach smogowych. (Czytaj więcej)

 • W Sibiu w Rumunii odbył się nieformalny szczyt UE. Kraje podzielone są na te, które dążą do większych ambicji, i te które unikają nowych obietnic i deklaracji. Pierwsze z nich nalegają na jednoznaczną decyzję o osiągnięciu celu neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku i zwiększeniu celu na 2030 rok. (Czytaj więcej)

 • W ramach projektu PlanUP, w którym uczestniczy Instytutu na rzecz Ekorozwoju dokonano oceny 10 projektów Krajowych Planu Energii i Klimatu (KPEiK), a wyniki przedstawiono w trakcie Szczytu UE Sibiu w Rumunii. Polski dokument został oceniony bardzo nisko we wszystkich kryteriach, a łącznie uzyskał jedynie 24 proc. punktów możliwych do uzyskania. (Czytaj więcej)

 • Dokument opublikowany przez Światową Organizację Meteorologiczna pt.: „WMO Statement on the State of the Global Climate in 2018” podsumowuje badania związane z ociepleniem klimatu. 2018 rok był czwartym najcieplejszym takim okresem odnotowanym w latach 2015–2018 i najcieplejszym w całym okresie badawczym. Zawartość ciepła oceanu jest rekordowo wysoka i globalny średni poziom mórz nadal rośnie (od 1993 roku o 80 milimetrów). Zasięg lodu morskiego w Antarktyce i Antarktydzie jest również znacznie poniżej średniej (roczne maksimum w 2018 roku było niższe o 7 procent niż średnia w okresie 1981 – 2010). Co dalej? (Czytaj więcej)

 • Sygnatariusze Call Climate Action wzywają europejskich przywódców do podjęcia zdecydowanych działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny. (Czytaj więcej)

 • Nowe badania pokazują, że globalne ocieplenie zaostrzyło światowe nierówności ekonomiczne, czyniąc bogate narody jeszcze bogatszymi oraz spowalniając wzrost gospodarczy w biedniejszych krajach. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Analitycy Enervis energy advisors proponują alternatywę dla projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. W opracowaniu "Polish Coal Exit 2035" autorzy przekonują, że wycofanie węgla w sektorze energetycznym do 2035 roku jest technicznie możliwe, bezpieczne i efektywne ekonomicznie. (Czytaj więcej)

 • Brytyjski system elektroenergetyczny po raz pierwszy od XIX wieku funkcjonował przez tydzień bez elektrowni węglowych. Nowy rekord wynosi 193 godziny i 25 minut i pobił poprzedni rekord sprzed kilku tygodni, wynoszący 90 godzin. (Czytaj więcej)

 • Podczas prezydentury Donalda Trumpa, od stycznia 2017 roku, w USA zamknięto 50 elektrowni węglowych. W tym czasie otwarto tylko jedną elektrownię węglową na Alasce. (Czytaj więcej)

 • Trzeci co do wielkości europejski ubezpieczyciel ogłosił, że porzuca ubezpieczanie kopalni węgla brunatnego i kamiennego w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z analizą Agencji Rozwoju Przemysłu i Towarowej Giełdy Energii, ceny węgla energetycznego w marcu 2019 roku wzrosły, natomiast dla rynku ciepła zmalały. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • 11 maja o 14:35 Ukrtransnafta wznowiła przesył ropy do europejskich odbiorców rurociągiem Przyjaźń. Stało się to możliwe zwłaszcza po tym, jak specjaliści z węgierskiego koncernu MOL przeprowadzili dodatkowe analizy ropy, która obecnie znajduje się w rurociągu i potwierdzili gotowość jej odbioru. Od 19 kwietnia rurociągiem Przyjaźń na Zachód przez Białoruś płynęła zanieczyszczona ropa, w związku z wykryciem przekroczenia norm chlorków organicznych. Białoruskie rafinerie ograniczyły produkcję paliw o 50 proc. Tranzyt ropy wstrzymały PERN oraz ukraińska Ukrtransnafta, a 30 kwietnia także białoruski operator. (Czytaj więcej)

 • Rośnie import ropy naftowej do Chin. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Nord Stream 2 grozi sądem za dyrektywę gazową. Zwolennicy projektu, nie chcą dostosować się do zmienionej dyrektywy gazowej, która może zmniejszyć rentowność projektu i go opóźnić. (Czytaj więcej)

 • W Stanach Zjednoczonych odbyły się rozmowy między wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Eleną Zerkal oraz prezesem Naftogazu Andriejem Kobolewem. Rozmawiano nt. przeciwdziałań budowie gazociągu Nord Stream 2 w celu uniknięcia kryzysu gazowego zimą 2020 roku, możliwości zakupu amerykańskiego LNG oraz procesie powstawania niezależnego operatora ukraińskiego systemu przesyłu gazu. (Czytaj więcej)

 • Rynek mocy - wycena instrumentu finansowego dla elektrociepłowni gazowej. Artykuł pokazujący sposób obliczeń minimalnej, akceptowalnej ceny za oferowaną moc elektryczną na aukcji rynku mocy. Cena ta zapewnia rentowność elektrociepłowni. Przedstawiono wyniki obliczeń na przykładzie danych techniczno - ekonomicznych EC Siedlce. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Podpisano wstępną umowę na ukończenie bloków jądrowych 3 i 4 w elektrowni jądrowej Cernavoda w Rumunii. (Czytaj więcej)

 • Austria próbuje zablokować rozbudowę elektrowni jądrowej Mochovce na Słowacji. (Czytaj więcej)

 • Maciej Konieczny z partii Razem przekonuje na łamach Krytyki Politycznej, że Polska potrzebuje energetyki jądrowej. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Dr hab. inż., prof. PW Wojciech Bujalski o sytuacji polskiego ciepłownictwa, wyzwaniach stojących przed ciepłem systemowym i rozwoju inteligentnych systemów w ciepłownictwie. (Czytaj więcej)

 • Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej o widocznych jego zdaniem zmianach w energetyce prosumenckiej. (Czytaj więcej)

 • Bartosz Bieliszczuk, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o tym, że dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) i towarzysząca mu cyfryzacja sieci elektroenergetycznych stanowią nowe wyzwania dla bezpieczeństwa Polski i UE. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Jak wynika z raportu PLGBC nt. certyfikatów w polskim zrównoważonym budownictwie, pod względem ich liczby widać wyraźny wzrost wzmocnienia się sektora biurowego, handlowego i przemysłowego. Natomiast certyfikacji mieszkaniowych jest wciąż niewiele. (Czytaj więcej)

 • Osiedle mieszkaniowe Juliusz w Sosnowcu w ciągu roku od modernizacji energetycznej zużyło ponad trzykrotnie mniej energii. Projekt dotyczył termomodernizacji 22 wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynku żłobka w tym. m.in. do mieszkań doprowadzono instalację centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Projekt to pierwsza w Polsce energomodernizacja mieszkaniowa w formule PPP, gdzie Dalkia, jako partner prywatny i dostawca energii, udzieliła kontraktowej gwarancji utrzymania niskiego poziomu jej zużycia. (Czytaj więcej)

 • Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów znajduje się w fazie rozruchu. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosi ok. 89 proc. Nowa jednostka spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. (Czytaj więcej)

 • Patrycja Rapacka, redaktor BiznesAlert.pl pisze o pojawiających się eko-pożyczkach dla prosumentów. (Czytaj więcej)

 • Innowacyjne rozwiązania oparte na technologii blockchain czy przemysłowym Internecie rzeczy będą rozwijane w ramach pierwszej edycji Pilot Maker Elektro ScaleUp. Firmy zaangażowane w program wybrały startupy, z którymi będą współpracować. Spośród kilkudziesięciu startupów, które przystąpiły do pierwszego naboru, wybrano dziewięć, oceniając proponowane przez nie rozwiązania jako możliwe do komercyjnego wdrożenia na dużą skalę. Z innowacji mają skorzystać partnerzy programu. (Czytaj więcej)

 • W pierwszym kwartale 2019 roku ceny zielonych certyfikatów systematycznie spadały, osiągając w marcu poziom, najniższy od połowy 2018 roku. Po decyzji Ministerstwa Energii ws. opłaty zastępczej sytuacja się odwróciła. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • W Niemczech uruchomiono odcinek autostrady wyposażonej w elektryczną linię, z której ładowane są podłączone do niej samochody ciężarowe. W 2016 roku podobną technologię zastosowano w Szwecji. (Czytaj więcej)

 • Na Islandii trwają testy magazynowania dwutlenku węgla w skałach bazaltowych. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.