Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 6-12 czerwca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: nowe szkolenia w NFOŚiGW, w Sejmie uchwalono Ustawę o odnawialnych źródłach energii, natomiast w Senacie zostały przyjęte Ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa „wiatrakowa”, światowe zużycie węgla najniższe od 1980 roku, powstanie Centralny System Wymiany Informacji, wspólny dla pięciu dystrybutorów energii elektrycznej, polski Rząd chce rozwinąć rynek samochodów elektrycznych w Polsce oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW ogłosił terminy szkoleń dla wnioskodawców działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. (Czytaj więcej)
 • W najbliższym czasie odbędzie sie również cykl szkoleń z przygotowania wniosków LIFE w naborze 2016 r. (Czytaj więcej)
 • Czy szykują się zmiany w NFOŚiGW związane ze zmianą w systemie białych certyfikatów? (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • W piątek Sejm Polski uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. (Czytaj więcej)
 • Według Rządu jest ona najnowocześniejszą w Europie, według opozycji – „dramatycznie zła”. (Czytaj więcej)
 • Komisja Europejska podała propozycję ratyfikacji przez UE ratyfikacji porozumienia klimatycznego, które zostało ustalone w zeszłym roku w Paryżu. (Czytaj więcej)
 • Senat poparł Ustawa o efektywności energetycznej została poparta przez Senat. Do wejścia ustawy jest już tylko potrzebny podpis prezydenta. (Czytaj więcej)
 • Również w Niemczech następują zmiany w prawie energetycznym. Rząd przyjął ustawę o wsparciu dla energetyki odnawialnej. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Ceny świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w Polsce są w ostatnim czasie na poziomie najniższym w historii. Po ponad 2 miesiącach spadków, cena zaczęła wzrastać. (Czytaj więcej)
 • Ruch "Więcej niż energia" przedstawił kalkulator fotowoltaiczny, dzięki któremu można oszacować opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną. (Czytaj więcej)
 • W Wielkiej Brytanii w maju br. instalacje fotowoltaiczne wyprodukowały o 1/3 więcej energii niż w tym samym czasie elektrownie węglowe. (Czytaj więcej)
 • Polska wraz z Danią planują rozwinąć współpracę w dziedzinie energetyki odnawialnej. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • James Hansen, który jest pionierem współczesnej klimatologii, wraz ze swoimi współpracownikami, przedstawił wyniki badań, według których możliwy jest bardzo szybki wzrost średniego poziomu morza na świecie. Obliczenia te są bardziej pesymistyczne niż te przedstawione przez IPCC w 2013 roku. (Czytaj więcej)
 • W Arktyce wciąż panują niezwykle wysokie jak na ten okres temperatury. W związku z tym kontynuowane jest bardzo niebezpieczne, szybkie topnienie czapy polarnej. (Czytaj więcej)
 • Jak wskazują eksperci WiseEuropa i Forum Analiz Energetycznych (FAE) ETS może być jednym z narzędzi niskoemisyjnej modernizacji gospodarki. (Czytaj więcej)
 • Miasta są odpowiedzialne za znaczną część emisji gazów cieplarnianych, dlatego też powinny wyznaczyć sobie cele jej redukcji. (Czytaj więcej)
 • Aby zapobiec zmianom klimatu swoje siły muszę połączyć wszystkie państwa UE. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Według Financial Times, światowe wydobycie, a także zużycie węgla są na najniższym poziomie od 1980 roku. Ceny wciąż spadają, a poziom emisji dwutlenku węgla jest od dwóch lat na stałym poziomie. (Czytaj więcej)
 • Przedstawiciele polskich spółek węglowych nie spodziewają się szybkiego wzrostu cen węgla. Na międzynarodowych rynkach ceny te są na rekordowo niskim poziomie. (Czytaj więcej)
 • Według prof. dr hab. Krzysztofa Szamałka z Państwowego Instytutu Geologicznego bardzo korzystną alternatywą dla górnictwa lądowego jest górnictwo morskie. (Czytaj więcej)
 • Korea Południowa planuje zamykać stare elektrownie węglowe i zastępować je nowymi, również węglowymi. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Według danych BP w roku 2015 Rosja była największym eksporterem ropy oraz produktów naftowych. (Czytaj więcej)
 • Według analizy firmy PMR Restrukturyzacje wśród amerykańskich spółek naftowych trwa fala bankructw i liczba takich firm jest większa niż 60. (Czytaj więcej)
 • Niektórzy maklerzy podają, że wkrótce wartość ta może nawet wynieść 60$. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Trwające przygotowania do budowy Gazociągu Polska-Słowacja są kontynuowane zgodnie z planem. (Czytaj więcej)
 • Czy przed nami nowa rewolucja łupkowa? Wszystko zależy od tego jakie będą efekty wierceń amerykańskiego giganta paliwowego - ExxonMobil. (Czytaj więcej)
 • Jeszcze w tym roku zostanie wykonane studium wykonalności dotyczące projektu Baltic Pipe, która miałaby połączyć systemy gazowe Polski i Danii. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Pomimo wcześniejszych zapewnień, w najbliższym czasie Szwecja nie wycofa się z energetyki jądrowej. Do 2040 roku ma sie to jednak zmienić i szwedzka energetyka będzie oparta w 100% na odnawialnych źródłach energii. (Czytaj więcej)
 • Wcześniej Niemcy i Luksemburg, a teraz Holandia, ze względów bezpieczeństwa, wzywają Belgię do wyłączenia reaktorów jądrowych. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Wiceminister energii Andrzej Piotrowski wypowiedział się w sprawie zasad nowego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)
 • Rzeczniczka prasowa Greenpeace Katarzyna Guzek wypowiedziała się nt. polskiego miksu energetycznego. Z jej wypowiedzi wynika, że Polska nie potrzebuje energii jądrowej lecz poprawy efektywności energetycznej. (Czytaj więcej)
 • Wojciech Cetnarski, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej nt. opodatkowania wiatraków zgodnie ze zmianami w prawie budowlanym. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki Polacy z roku na rok Polacy co raz chętniej zmieniają sprzedawcę energii. (Czytaj więcej)
 • Według raportu ENTSO-E tego lata Polska energetyka może być w bardzo trudnej sytuacji. (Czytaj więcej)
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę, na mocy której powstanie Centralny System Wymiany Informacji, wspólny dla pięciu dystrybutorów energii elektrycznej. Dzięki temu będzie mozliwa m.in. szybsza i łatwiejsza zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. (Czytaj więcej)
 • Rząd chce rozwoju samochodów elektrycznych w Polsce. Czy już za 10 lat w naszym kraju będzie milion samochodów elektrycznych? Podczas konferencji pt. "W kierunku elektromobilności" minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki powiedzieli, że takie są plany dla Polski. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Jak wynika  z raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) nt. wydajności wykorzystania zasobów (pt. „More from less – material resource efficiency in Europe”) coraz więcej europejskich państw dostrzega korzyści związane z bardziej wydajnym wykorzystaniem zasobów oraz zwiększeniem odzysku. (Czytaj więcej)
 • Za nami EURELECTRIC - coroczne spotkanie prezesów największych firm energetycznych. Jednym z wniosków ze spotkania są sygnały, że zbyt mała liczba inwestycji jest zagrożeniem dla bezpiecznych dostaw czystej energii w zadawalającej cenie. (Czytaj więcej)
 • Według najnowszego raportu BP "BP Energy Outlook 2016" najważniejszych trendami na rynku energetycznym są spadek popytu na węgiel oraz dynamiczny rozwój energetyki słonecznej. (Czytaj więcej)
 • GE postanowiło zainwestować w niemiecką firmę Sonnen GmbH, która jest największym producentem magazynów energii w Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.