Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 7 - 13 października 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: korekta wniosku o dofinansowanie do Programu Mój Prąd, podpisano rozporządzenie ws. ostrzejszych norm informowania o smogu w Polsce, całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 1 GW, zakończono budowę dwóch ultranowoczesnych bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW w elektrowni Opole, przyznano nobla w dziedzinie chemii za opracowanie lekkich i pojemnych akumulatorów litowo-jonowych oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • W związku z licznymi postulatami wnioskodawców, po konsultacjach z Ministerstwem Energii, nastąpiła korekta wniosku o dofinansowanie do Programu Mój Prąd w zakresie umożliwienia samodzielnego montażu instalacji PV. Wnioskodawcy którzy posiadają niezbędne kwalifikacje mogą dokonać samodzielnego montażu zakupionej mikroinstalacji PV. (Czytaj więcej)

 • Jak poinformował prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny, Polska przekonuje Komisję Europejską, aby w nowej perspektywie na lata 2021-2027 dofinansowywane były piece gazowe. W ramach programu Czyste Powietrze nie będzie jednak możliwe dofinansowywanie inwestycji w piece węglowe. (Czytaj więcej)

 • Prezes NFOŚiGW podał również, że w ciągu pół roku chciałby się porozumieć z bankami co do ich udziału w programie antysmogowym Czyste Powietrze. Piotr Woźny chciałby, by sektor bankowy włączył się w program Czyste Powietrze w trzech aspektach: udostępnienia bankowości elektronicznej jako kanału do składania wniosków; finansowania pomostowego dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez gospodarstwa domowe oraz akcji marketingowej. (Czytaj więcej)

 • Do końca 2019 roku w Programie Czyste Powietrze można uzyskać dotację dla nowego budynku. Po tym czasie wsparcie zostanie wycofane. Czy inwestorzy mogą się spodziewać innego wsparcia dla domów jednorodzinnych? (Czytaj więcej)

 • 25 września, po 26 dniach od rozpoczęcia zbierania wniosków w Programie Mój Prąd, wydano dotacje na ponad 2 miliony złotych, a w zeszłym tygodniu, po 42 dniach przekroczono 8 milionów, co oznacza, że wydawanie dotacji znacznie przyspieszyło. Mikroinstalacje OZE dofinansowane z Mojego Prądu pozwoliłyby na pokrycie zapotrzebowania na energię 3736 gospodarstw domowych. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Rząd Niemiec przyjął tzw. pakiet klimatyczny, czyli szereg projektów ustaw dotyczących ochrony klimatu. Wprowadza on m.in. wiążący prawnie cel ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zobowiązuje wszystkie ministerstwa, by do tego celu dążyły. Zgodnie z przyjętymi projektami ustaw do 2030 roku Niemcy mają emitować o 55 proc. mniej gazów cieplarnianych niż w roku 1990, a do 2050 roku mają stać się neutralna klimatycznie, czyli osiągnąć zerowe emisje netto. Niemcy są pierwszym krajem na świecie, którego rząd zobowiązał się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy obecnego stulecia. (Czytaj więcej)

 • Minister środowiska Henryk Kowalczyk podpisał rozporządzenie ws. ostrzejszych norm informowania o smogu. Zgodnie z nowym prawem, alarm smogowy będzie ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów/m3 dla pyłu PM10, poziom informowania to 100 mikrogramów/m3. Rozporządzenie z 2012 r. mówiło odpowiednio o 300 i 200 mikrogramach/m3. Dotychczasowe normy były najwyższymi w Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)

 • Wiceminister Krzysztof Kubów, zapowiedział, że projekt odpowiednich regulacji związanych z morską energetyką wiatrową trafi do konsultacji w ciągu kilku tygodni. W zakres tych prac, które rozpoczęły się na początku 2019 roku, weszły między innymi wielomiesięczne konsultacje między zainteresowanymi inwestorami, stowarzyszeniami branżowymi oraz partnerami zagranicznymi. Celem prac ME jest stymulacja rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a wypracowane propozycje regulacji mają również obejmować kwestie związane z modelem przyszłego wsparcia inwestycji.(Czytaj więcej)

 • KE chce neutralności klimatycznej przemysłu. Polska na tle Unii Europejskiej pozostaje państwem bardzo zindustrializowanym. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Przez rok Ukraina potroiła moc produkcyjną swojego sektora zielonej energii i pokrywa z niego już około 9 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną kraju. W 2017 r. OZE stanowiło 1,5 proc. w miksie energetycznym kraju, na koniec 2018 r. było to 4 proc., a do końca 2019 roku sięgnie 9 proc. Tylko w ciągu ostatnich 9 miesięcy do eksploatacji zostało włączone 2,5 GW mocy ze źródeł odnawialnych. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z informacji podanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, we wrześniu w polskim systemie elektroenergetycznym przybyło ponad 66 MW nowych mocy w fotowoltaice, a całkowita moc PV w naszym kraju przekroczyła 1 GW. Na dzień 1 października całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 1007,2 MW. (Czytaj więcej)

 • Aukcje OZE 2019 mają odbyć się na przełomie listopada i grudnia 2019. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać przygotowane odpowiednie rozporządzenie. (Czytaj więcej)

 • Polska Grupa Górnicza uruchomiła pilotażową instalację fotowoltaiczną, o mocy 410 kWp, w kopalni Halemba, będącej częścią kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Docelowo największy polski producent węgla chce dysponować elektrowniami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 95 megawatów. (Czytaj więcej)

 • W Polsce w Przybrodzie uruchomiono biogazownię III generacji. Znajduje się ona w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dlaczego instalacja nazywana jest biogazownią III generacji? Biogazownia może fermentować prawie wszystko poza drewnem i jego pochodnymi, jej sprawność teoretyczna to 97 proc. (8,5 tys. godzin), a wydajność, w porównaniu do standardowych biogazowni zasilanych kiszonką kukurydzianą, wyższa o 25-27 proc. Jako wsad do biogazowni można zastosować obornik, gnojownicę, wytłoki warzywno – owocowe i inne odpady przetwórstwa rolno – spożywczego. Są to substraty bezkosztowe, co oznacza dla biogazowni dodatkowe przychody. W bioelektrowni zastosowano technologię Dynamic Biogas, która oferuje zaawansowane rozwiązania w procesie fermentacji. (Czytaj więcej)

 • Arabia Saudyjska zacznie oferować pożyczki na projekty związane z OZE. To kolejny element planu zdywersyfikowania gospodarki tego kraju i zmniejszenia uzależnienia od ropy naftowej. Saudyjski Fundusz Rozwoju Przemysłu otworzył nabór wniosków w programie o nazwie Mutjadeda. Środki skierowane będą do producentów energii w OZE i producentów elementów farm słonecznych i wiatrowych. Fundusz będzie oferował również finansowanie firmom z innych sektorów, które chcą zacząć korzystać z energii produkowanej w OZE. (Czytaj więcej)

 • To małe wyspy stawiają na najbardziej śmiałe i nowatorskie rozwiązania w zakresie ochrony klimatu i zmian w pozyskiwaniu energii. Wiele z nich wkrótce będzie w 100 proc. zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii. Liderem są Wyspy Cooka. Małe wyspy są domem dla ok. 65 mln osób, ale kolejne miliony osób je odwiedzają. To one najbardziej odczuwają skutki zmian klimatu, coraz częściej nękane są przez tornada, wiatry, powodzie. Ale naciskają na gospodarcze potęgi świata, by te skutecznie zarządzały swoimi gospodarkami i faktycznie zaczęły chronić klimat. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Czy Polacy wiedzą, skąd bierze się smog i jak z nim walczyć? Spalanie śmieci w piecach (30%), spaliny z kominów fabryk (22%) oraz spalanie węgla (18%) – to zdaniem Polaków trzy najczęstsze przyczyny powstawania smogu według badania omniASM dla ROCKWOOL. Jak możemy z nim wygrać? Tutaj Polacy najczęściej typują niepalenie śmieci w piecu (24,5%), nakładanie filtrów na kominy przemysłowe (21%) oraz wymianę pieca na bardziej ekologiczny (16%). Czy wszystkie z tych stwierdzeń są prawdziwe? (Czytaj więcej)

 • Według badania ARC Rynek i Opinia i FOB, mimo kolejnych regulacji dot. segregowania odpadów, tylko 66 proc. Polaków deklaruje, że to robi. Ponadto tylko 15 proc. respondentów potrafiłoby poprawnie posegregować przykładowe artykuły przy wyrzucaniu. Edukacja ekologiczna w Polsce wymaga kolejnych inicjatyw i akcji uświadamiających. (Czytaj więcej)

 • Podczas odbywającego się w Krakowie II Kongresu Trendy Energetyczne zapowiedziany został program wspierający rozwój niskoemisyjnych technologii ogrzewania. W ciągu dekady na ten cel wydanych ma zostać 200 milionów złotych, stanowiących wsparcia dla polskich przedsiębiorstw zajmujących się tymi rozwiązaniami. W ramach nowego programu przyznawane mają być granty inwestycyjne. Skorzystać mają firmy zajmujące się produkcją takich urządzeń, jak pompy ciepła oraz urządzenia grzewcze na biomasę. (Czytaj więcej)

 • Warszawa uznała stan kryzysu klimatycznego. To druga taka deklaracja płynąca ze strony władz stolicy. Wiele wskazuje na to, że bardziej znacząca. W lipcu radni w swojej uchwale ograniczyli się jednak jedynie do wywierania nacisku na władzę centralną. To ta – w myśl uchwały – ma więcej kompetencji do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Najnowsza deklaracja, ogłoszona w międzynarodowym towarzystwie przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, idzie o wiele dalej. Trzaskowski przyłączył się w ten sposób do 93 innych miast, które sprecyzowały swoje cele dotyczące polityki klimatycznej podczas szczytu grupy C40 w Kopenhadze. Do zrzeszenia progresywnych metropolii poważnie traktujących walkę z globalnym ociepleniem dołączył między innymi Paryż, Berlin czy goszcząca spotkanie stolica Danii. (Czytaj więcej)

 • Od początku roku policjanci w Polsce w ramach akcji „Smog” zatrzymali prawie 7,8 tys. dowodów rejestracyjnych. (Czytaj więcej)

 • Białostocka Straż Miejska została wyposażona w smogobus, czyli mobilne laboratorium do kontrolowania jakości powietrza w mieście. Pojazd wyposażony jest w sprzęt, dzięki któremu można będzie sprawdzać poziom zanieczyszczeń w różnych rejonach miasta. Na pokładzie smogobusa są czujniki, analizatory oraz kamera umieszczona na dachu, na teleskopowym 3,5-metrowym maszcie, która może osiągnąć wysokość 6,5 m. Dzięki temu strażnicy będą mogli obserwować całą okolicę i sprawdzać, czy ktoś nie emituje zbyt dużej ilości dymu, a także – czy kolor tego dymu nie wskazuje na spalanie odpadów. (Czytaj więcej)

 • Według badania opisanego na łamach pisma „Proceedings of the National Academy of Sciences”, głównym źródłem plastikowych butelek i innych pojemników w rejonie południowej części Oceanu Atlantyckiego jest Azja, głównie Chiny. (Czytaj więcej)

 • Eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy Arcadis zaproponowali powołanie Regionalnej Grupy Roboczej ds. adaptacji do zmian klimatu na Śląsku. Inicjatywa zyskała uznanie władz samorządowych i Ministerstwa Środowiska. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wprowadzenie podatku węglowego w Polsce byłoby negatywne dla zatrudnienia m.in. w górnictwie. Wprowadzenie podatku węglowego w Polsce w wys. 50 USD od tony dwutlenku węgla przyczyniłoby się do utraty miejsc pracy w sektorze górniczym i powiązanych z nim branżach, a być może w całej gospodarce. (Czytaj więcej)

 • Według Marcina Roszkowskiego, prezesa Instytutu Jagiellońskiego, nie ulega wątpliwości, że długofalowo polska gospodarka będzie musiała zostać skierowana w stronę znacznego ograniczenia jej emisyjności. Działania w tym zakresie podejmowane są już dziś (min. rządowe programy wymiany emisyjnych pieców w gospodarstwach domowych, wsparcie dla elektromobilności). Jednakże, odejście od wykorzystywania węgla w gospodarce nie może odbyć się z dnia na dzień. Proces ten musi być ewolucyjny i realizowany z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Październikowy raport OPEC obniża wzrost światowego popytu na ropę naftową do 0,98 mln baryłek/dobę (bd). Według kartelu światowa gospodarka będzie w tym roku potrzebować 99,8 mln bd. Obniżenie prognozy ma związek z wynikami popytu z pierwszego półroczna. Było ono niższe od prognozy OPEC m.in. w USA i wielu krajach Azji i Pacyfiku. (Czytaj więcej)

 • Orlen odebrał kolejny ładunek ropy z USA. Zapowiadany wcześniej transport 100 tys. ton ropy naftowej z USA dotarł do Gdańska i niebawem trafi do płockiej rafinerii. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Ministerstwo Energii zmienia zasady taryfowania w obrocie gazem ziemnym. 22 października 2019 roku wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowym. Celem zmian jest zapewnienie odbiorcom w gospodarstwach domowych możliwości łatwiejszej kontroli opłat związanych z przydziałem do grupy taryfowej. (Czytaj więcej)

 • Ukraina odrzuca gazową propozycję Rosji i nie przedłuży o rok kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu na obecnych zasadach. (Czytaj więcej)

 • Jak powiedział Artur Zawartko, wiceprezes zarządu Gaz-System, zapotrzebowanie na gaz wynosi w Polsce obecnie ok. 18 mld metrów sześciennych i będzie rosło. W 2029-2030 roku może wynosić o połowę więcej niż teraz. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Rząd przygotowuje nowelę ustawy, która ma przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Fizyczne uruchomienie pierwszego bloku energetycznego w białoruskiej elektrowni jest planowane na styczeń 2020 roku. Fizyczne uruchomienie to etap włączania elektrowni atomowej do eksploatacji. Zakłada on załadowanie reaktora paliwem jądrowym, osiągnięcie mocy krytycznej i wykonanie niezbędnych eksperymentów fizycznych dotyczących mocy siłowni. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego, o elektromobilności jako jednym z głównych trendów innowacji w energetyce. (Czytaj więcej)

 • Paweł Głuszyński z Towarzystwa na rzecz Ziemi odpowiada na pytania: Jaki będzie system gospodarowania odpadami w Polsce w perspektywie 10-15 lat? Dlaczego palące problemy nie powinny być rozwiązywane na skróty oraz jakie są założenia taksonomii opracowywanej właśnie w UE? (Czytaj więcej)

 • Prof. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego o tym “jak naprawić świat”. (Czytaj więcej)

 • Dr Mieczysław Sobik z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego o zmianach klimatu i ich wpływie na polską gospodarkę. (Czytaj więcej)

 • Marcin Popkiewicz,  fizyk jądrowy, przedsiębiorca, dziennikarz, autor książek „Świat na rozdrożu”, "Rewolucja energetyczna. Ale po co?" i portalu „Ziemia na rozdrożu” komentuje ostatnie doniesienia dotyczące klimatu. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • 10 października w Elektrowni Opole należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, odbyła się uroczystość zakończenia budowy dwóch ultranowoczesnych bloków energetycznych nr 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW. Dzięki inwestycji wartej blisko 11,6 mld zł Elektrownia Opole jest obecnie w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zaspokaja 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wyprodukowana z nich energia jest w stanie zasilić aż 4 miliony gospodarstw domowych. (Czytaj więcej)

 • Mija czterdzieści lat od momentu, gdy jesienią 1979 roku z Elektrowni Połaniec popłynęła energia elektryczna. Te cztery dekady to czas intensywnego rozwoju. Dziś to jedna z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce, uznawana za pioniera wielu działań związanych z ochroną środowiska. Obecnie elektrownia jest częścią Grupy Enea. (Czytaj więcej)

 • Podczas V edycji Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował, że Polska potrzebuje inwestycji na ok. 300 mld zł do przeprowadzenia transformacji energetycznej w ciągu 10 lat, a potencjał krajowych grup energetycznych PFR został wyceniony na 200 mld zł. (Czytaj więcej)

 • Projekt Wirtualna Elektrownia TAURONA wkroczył w kolejną fazę. Zakończono gruntowną modernizacja Elektrowni Wodnej Lubachów, a jej ważnym etapem było uruchomienie magazynu energii. Magazyn energii o mocy 500kW zwiększył zdolności regulacyjne lubachowskiej elektrowni od – 0,5 MW do + 1,7 MW. Oznacza to, że operator Wirtualnej Elektrowni ma możliwość wykorzystania nie tylko energii generowanej przez turbozespoły, ale również tej zmagazynowanej. Magazyn pozwala więc przechowywać produkowaną energię w czasie gdy cena jest niska. I oddać ją do sieci w godzinach, w których cena osiąga wartość maksymalną. Jest to jeden z możliwych do realizacji scenariuszy podnoszących efektywność ekonomiczną elektrowni. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewnia, że Polska staje się hubem produkcji baterii elektrycznych. Na dowód MPIT podaje dane, zgodnie z którymi w pierwszym kwartale 2019 roku Polska była największym eksporterem akumulatorów litowo-jonowych wśród państw Unii Europejskiej. Wzrost eksportu akumulatorów litowo-jonowych to m.in. efekt inwestycji koreańskich firm, które zdecydowały się ulokować swoje fabryki w naszym kraju. To LG Chem, SK Hi-tech Battery Materials Poland, KET, Foosung, Enchem czy Nara Battery Engineering. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, do 2025 roku Polska będzie dysponować trzecim co do wielkości zasobem e-autobusów w Europie, po Francji i Wielkiej Brytanii. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Ogłoszono krajowych zwycięzców 7. edycji konkursu The Green Solutions Awards, którego celem jest nagrodzenie projektów w obszarze budownictwa i infrastruktury, które wpisują się w działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Konkurs jest podzielony na część krajową oraz międzynarodową. W tegorocznej edycji tradycyjnie ogłoszono trzy kategorie, w których można było zgłaszać projekty: Budynek, Dzielnica, Infrastruktura. (Czytaj więcej)

 • Prof. Paweł Kulesza skomentował decyzję komitetu noblowskiego o noblu z chemii. Według niego tegoroczna nagroda ma zachęcić do dalszych intensywnych prac nad alternatywnymi źródłami energii. John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Badaczy doceniono za opracowanie lekkich i pojemnych akumulatorów litowo-jonowych (powszechnie nazywanych bateriami litowo-jonowymi). (Czytaj więcej)

 • Minister energii Krzysztof Tchórzewski wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej, które odbyło się w siedzibie MAE w Paryżu. Głównymi tematami posiedzenia były rola państw stowarzyszonych z agencją oraz przygotowania do grudniowego posiedzenia ministerialnego, któremu przewodniczył będzie minister Tchórzewski. (Czytaj więcej)

 • Firma „Shaffof omadli sanoat” działająca na terenie wolnej strefy ekonomicznej “Kokand” w Uzbekistanie, planuje w 2021 roku uruchomienie produkcji pojazdu elektrycznego. W pierwszym roku planowane jest wyprodukowanie 2 tysięcy sztuk. Pojazd będzie mógł przejechać 150 km na jednym ładowaniu. Według wstępnych obliczeń, szacunkowy jego koszt dla klienta ma wynieść 3 tys. USD. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.