Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 8 - 14 kwietnia 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Sejm przyjął rządową nowelizację ustawy o etykietowaniu energetycznym, Samorząd Mazowsza uruchamia program dofinansowania działań służących ochronie powietrza, kopalnie węgla kamiennego zatrudniają w Polsce coraz więcej osób, jednak wydobywają coraz mniej węgla, trwa najdłuższy od 2016 roku okres wzrostu ceny ropy naftowej, ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla osiągają rekordowe poziomy oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Gmina Sękowa (powiat gorlicki, województwo małopolskie) otrzyma dofinansowanie na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego, sięgającego 3000 metrów w głąb ziemi. Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie złóż wód termalnych na tamtym terenie. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW i Geotermia Podhalańska zainaugurowały wystawę „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”. Ekspozycję zorganizowało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA we współpracy z NFOŚiGW. Wystawę wykonano w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW przyznał dotację na zielone inwestycje w Opolu. Za otrzymane pieniądze zostanie m.in. zrewitalizowana kamionka Piast i posadzone 5 tysięcy drzew. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW uruchomił nowy program wsparcia małych miejskich ciepłowni. Nowy program "Ciepłownictwo powiatowe" opiewa na pół miliarda złotych. Uruchomiony w tym roku pilotażowy projekt ma na celu wsparcie wybranej grupy 130 firm, z ponad 400 przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Sejm przyjął rządową nowelizację ustawy o etykietowaniu energetycznym. Nowy system przewiduje znakowanie produktów w skali od A do G. Nowela ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię ma dostosować polskie przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369, ustanawiającego nowe ramy etykietowania energetycznego i uchylającego obowiązującą wcześniej dyrektywę. Pierwsze wydawane przez Komisję Europejską akty delegowane, zmieniające etykiety energetyczne prawdopodobnie wejdą w życie w 2021 roku. (Czytaj więcej)

 • Wiceminister energii Tadeusz Skobel zapowiedział, że w lipcu, na Radzie Ministrów, zostanie przedstawiona Polityka Energetyczna Państwa do 2040 roku. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska zwróciła się do Parlamentu Europejskiego i Rady z prośbą o rozważenie, w jaki sposób opodatkowanie energii mogłoby lepiej przyczyniać się do realizacji celów polityki energetycznej i klimatycznej, a także w jaki sposób przejście do podejmowania decyzji w gronie państw członkowskich za pomocą głosowania większością kwalifikowaną mogłoby przyczynić się do przyspieszenia postępów w tej dziedzinie. (Czytaj więcej)

 • Rada Miasta Krakowa przegłosowała uchwałę kierunkową, której celem jest rezygnacja z jednorazowego plastiku. Zgodnie z nią wkrótce z Urzędu Miasta Krakowa i jednostek miejskich mają zniknąć między innymi jednorazowe sztućce i kubki, a także plastikowe butelki. (Czytaj więcej)

 • W Hiszpanii rozwija się energetyka prosumencka. W kraju przyjmowane są kolejne regulacje, które mają zachęcić do inwestycji we własne źródła energii. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przeprowadzi dodatkowe uzgodnienia w sprawie rekompensat dla przemysłu energochłonnego. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Instytut Energetyki Odnawialnej zapowiada najnowszy raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2019”. Przedstawia on wiele informacji związanych z sektorem fotowoltaiki w Polsce, np. informację o tym, że koszt farm fotowoltaicznych w Polsce spadł do 3 mln zł/MW. (Czytaj więcej)

 • Pojawił się raport Energy Watch Group i LUT University, który przedstawia, jak można połączyć cel ograniczenia globalnego wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza z efektywnym kosztowo, obejmującym różne sektory, opartym na nowych technologiach nowym systemem energetycznym opartym w 100 procentach na energetyce odnawialnej. (Czytaj więcej)

 • Operator brytyjskiego systemu elektroenergetycznego National Grid stawia sobie cel 100 proc. energii odnawialnej do 2025 roku. Obecnie OZE w Wielkiej Brytanii odpowiadają za 1/3 produkcji energii elektrycznej i w kolejnych latach udział ten powinien wyraźnie rosnąć. (Czytaj więcej)

 • Amerykańskie stowarzyszenie branży wiatrowej American Wind Energy Association (AWEA) poinformowało, że w 2018 roku moce zainstalowane w energetyce wiatrowej wzrosły o 8 procent. (Czytaj więcej)

 • Ile kosztuje budowa farmy słonecznej i jak szybko się zwróci? (Czytaj więcej)

 • Na 35 wieżowcach we Wrocławiu od ponad roku działa największa w kraju miejska elektrownia bazująca na odnawialnych źródłach energii. Władze wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, która nią zarządza, podsumowały dotychczasowe efekty przedsięwzięcia, podkreślając, że efekty pracy instalacji PV przerosły początkowe oczekiwania. W ramach inwestycji, którą zrealizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe, na dachach wrocławskich wieżowców uruchomiono 35 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 739 kWp. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z najnowszym raportem firmy konsultingowej Asia Europe Clean Energy Associates (AECEA), w 2021 roku chiński rynek energetyki słonecznej będzie funkcjonował bez pomocy w formie subsydiów, na jasnych zasadach rynkowych. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Samorząd Mazowsza uruchamia program dofinansowania działań służących ochronie powietrza. W „Mazowieckim Instrumencie Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” zarezerwowano budżet 5 mln zł. Jest to pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego skierowany do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich, a jego głównym zadaniem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. (Czytaj więcej)

 • Australijski think tank Institute for Sustainable Futures przeanalizował trzy scenariusze polityki klimatyczno-energetycznej i ich wpływ na liczbę miejsc pracy w światowym sektorze energetycznym w latach 2025, 2030 i 2050. Ochrona klimatu da więcej miejsc pracy niż obrona kopalń. Jak przekonują jego autorzy, scenariusze ochrony klimatu poprzez ograniczenie wzrostu temperatury do maksymalnie 1,5 stopnia jak i do 2 stopni Celsjusza, w każdym przypadku oznaczają dużo większe zatrudnienie w energetyce niż scenariusz zakładający katastroficzne ocieplenie klimatu o 5 stopni Celsjusza, który będzie następstwem pozostawania przy paliwach kopalnych. Według analizy instytutu: działania na rzecz ochrony klimatu spowodują, że liczba miejsc pracy w światowym sektorze energetycznym wzrośnie w 2025 roku o 70 proc., do 48 milionów miejsc pracy. (Czytaj więcej)

 • Działacze Alarmów Smogowych z podkrakowskich gmin przekazali władzom woj. małopolskiego petycję podpisaną przez ponad 10 tys. mieszkańców aglomeracji krakowskiej. Jej sygnatariusze domagają się przyspieszenia działań antysmogowych w swoich gminach. (Czytaj więcej)

 • Warszawa będzie jednym z pierwszych miast w Polsce, a także w Europie, w którym powstaną antysmogowe chodniki. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Kopalnie węgla kamiennego zatrudniają w Polsce coraz więcej osób, jednak wydobywają coraz mniej węgla. To oznacza, że ich produktywność spada, a koszty rosną. W 2018 roku polskie kopalnie wydobyły 63,4 mln ton węgla kamiennego, czyli najmniej od 1947 roku. (Czytaj więcej)

 • Węgiel kamienny na europejskich rynkach osiągnął najniższą cenę od 2016 roku. W tym samym czasie, w Polsce jest najdroższy od sześciu lat. (Czytaj więcej)

 • Powstała platforma innowacyjnych pomysłów i technologii dla górnictwa (NowyLevel.pl), którą uruchomiła firma JSW Innowacje. Platforma ma służyć do gromadzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych, mogących służyć górnictwu i koksownictwu. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • W związku z obawami o konflikt w Libii, drożeje ropa naftowa. (Czytaj więcej)

 • Trwa najdłuższy od 2016 roku okres wzrostu ceny ropy naftowej. (Czytaj więcej)

 • Chevron, międzynarodowa korporacja z branży energetycznej planuje przejąć jedną z największych na świecie firm zajmujących się poszukiwaniem i produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego - Anadarko Petroleum Corp. Po transakcji Chevron stanie się drugim co do wielkości producentem ropy na świecie. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Rosyjskie media informują, że Nord Stream 2 nie powstanie prawdopodobnie na czas. (Czytaj więcej)

 • Ukraina proponuje europejskim spółkom możliwość z korzystania z magazynów gazu na Ukrainie. Już kilka firm zgłosiło się w sprawie podpisania odpowiednich umów. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, w Polsce spada zużycie LPG w Polsce. W 2018 roku zużycie spadło o 3,2 procent. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin oficjalnie uruchomił drugi etap projektu ALEP, w którego trakcie zostanie przeprowadzona symulacja oceny dozorowej i wydania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej. Dwuletni projekt ALEP (ang. Advanced Licensing Exercise Project) jest pionierskim ćwiczeniem zaprojektowanym w PAA, które służy przetestowaniu polskiego systemu oceny spełnienia wymogów bezpieczeństwa przez planowane elektrownie jądrowe. (Czytaj więcej)

 • Pod koniec kwietnia będą znane wyniki tzw. gorących prób ciśnieniowych w trzecim bloku elektrowni jądrowej Mochowce na Słowacji. (Czytaj więcej)

 • Chiny są zainteresowane budową elektrowni jądrowej w Bułgarii w Belene. (Czytaj więcej)

 • Wiele wskazuje na to, że termin oddania do eksploatacji bloku w elektrowni jądrowej w Finlandii po raz kolejny może zostać przesunięty. (Czytaj więcej)

 • Jeszcze w 2019 roku do systemu elektroenergetycznego Czukotki zostanie dostarczona energia elektryczna, pochodząca z pływającej elektrowni jądrowej „Akademik Łomonosow”. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła o niskoemisyjnej kogeneracji jako przyszłości ciepłownictwa. (Czytaj więcej)

 • Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska o tym, że dostęp do ładowania aut w nocy powinien zostać ułatwiony. (Czytaj więcej)

 • Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. (Czytaj więcej)

 • Tomasz Bujacz, krajowy manager sprzedaży Vertis Environmental Finance o uprawnieniach CO2, których cena osiągnęła rekordowy od 11 lat poziom - 27,41 euro i zbliża się do 30 euro. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Forum Energii, przygotowało kolejną edycję raportu „Transformacja energetyczna w Polsce”. Najważniejsze wnioski z tegorocznej edycji raportu to: rosnący import gazu, węgla i energii elektrycznej, coraz większe znaczenie gazu w miksie energetycznym i stagnacja w OZE oraz wzrost emisji gazów cieplarnianych. (Czytaj więcej)

 • Od kwietnia rachunki za energię elektryczną będę niższe niż w 2018 roku. (Czytaj więcej)

 • Ponad 5 GW mocy jednostek wytwórczych z magazynów energii zaplanowano na 2024 rok. Cała moc zawarta w magazynach będzie zrealizowana przez 20 jednostek fizycznych, co daje średnią ponad 280 MW mocy na jedną jednostkę. Jest to bardzo dużo nie tylko, jak na warunki polskie, ale i światowe. Dotychczas największym planowanym przez polskie firmy projektem magazynu energii jest realizowany przez PGE Dystrybucja projekt w okolicach Białegostoku o mocy 20 MW. (Czytaj więcej)

 • Pod koniec marca, gdy Ministerstwo Energii postanowiło wycofać się z zaproponowanych kilka tygodni wcześniej, niekorzystnych dla producentów energii z OZE zmian, które zmieniłyby zasady wyznaczania tzw. opłaty zastępczej, zaczęły wzrastać ceny zielonych certyfikatów. Od tamtej pory ich wartość wzrastała systematycznie od 81,25 zł/MWh i przekroczyła 130 zł/MWh. (Czytaj więcej)

 • Czy w Polsce nastąpi rozwój wirtualnych elektrowni? (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę kwartalną energii elektrycznej za pierwszy kwartał 2019 roku. Cena wyraźnie wzrosła osiągając 221,28 zł/MWh. (Czytaj więcej

 • Chociaż ponad połowa Polaków zna pojęcie systemów inteligentnego domu, to jak wynika z raportu serwisu Oferteo.pl, tylko około 23 proc. budujących domy w 2018 roku zdecydowało się wdrożenie urządzeń typu smart home. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego regionów węglowych, transformacja energetyczna UE wpłynie szczególnie na kilka regionów, w tym na Polskę. W Polsce, Czechach i Rumunii znajduje się największa liczba zagrożonych miejsc pracy. (Czytaj więcej)

 • Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla osiągają rekordowe poziomy. (Czytaj więcej)

 • Ukraińskie Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego prowadzi rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Sekretariatem Wspólnoty Energetycznej na temat możliwości stworzenia krajowej giełdy energii. (Czytaj więcej)

 • Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchomiły największą na świecie wirtualną elektrownię na baterie. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.