Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 8 - 14 października 2018. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Rząd przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, spada średnia cena modułów fotowoltaicznych, tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii została przyznana w zakresie badań związanych ze zmianami klimatu i innowacjami technologicznymi, już wkrótce konsumenci kupujący węgiel, będą mogli zażądać od sprzedających świadectwa jakości surowca oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW wesprze samorządy w rozwoju elektromobilności. W tym celu rozpoczęto nabór w ramach programu priorytetowego pn. Gepard II, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności i potrwa on do 7 grudnia 2018 r. Na bezzwrotne dotacje przewidziano łącznie 10 mln zł. Program zostanie zrealizowany w latach 2018-2019. (Czytaj więcej)

 • Środki POIiŚ 2014-2020 i NFOŚiGW trafią do 6 miast (Krosno, Działdowo, Zduńska Wola, Mielec, Suwałki i Olsztyn) w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła w tych miastach. (Czytaj więcej)

 • Kolejne dziesięć miejscowości w Polsce otrzyma dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Rząd przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (Czytaj więcej)

 • Rada Ministrów przyjęła projekt noweli Prawa energetycznego, która celem jest wprowadzenie pełnego obliga giełdowego na handel energią. (Czytaj więcej)

 • W Hiszpanii zniknie “podatek słoneczny” dla prosumentów, który funkcjonował od kilku lat. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Spółka ML System zgłosiła patent na sposób wytwarzania modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Technologia pozwala na produkcję transparentnych ogniw PV i może być zastosowane na powierzchni okien oraz w przeszkleniach budynków. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii, w sierpniu 2018 roku produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zmniejszyła się o 9 proc. w stosunku do sierpnia 2017. (Czytaj więcej)

 • Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w Polsce, Piotr Naimski, powiedział, że morskie farmy wiatrowe będą budowane bez wsparcia z budżetu. (Czytaj więcej)

 • Jak podaje EnergyTrend, od początku 2018 roku, średnia cena modułów fotowoltaicznych w technologii monokrystalicznej spadła o 19,8 proc., a modułów polikrystalicznych nawet o 25,5 proc. (Czytaj więcej)

 • Spółka innogy Renewables Polska rozpoczęła budowę pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej, której łączna moc zainstalowana wyniesie 594 kWp. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Amerykańscy naukowcy William Nordhaus i Paul Romer zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, w zakresie badań związanych ze zmianami klimatu i innowacjami technologicznymi. (Czytaj więcej)

 • Do 11 marca 2019 roku w Katowicach powstanie największy system monitoringu jakości powietrza. W ramach projektu zbudowane zostaną 127 stacji pomiarowych i 154 ekrany pokazujące stężenia PM10, PM2.5 oraz dane dotyczące wilgotności, temperatury i ciśnienia. (Czytaj więcej)

 • W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbył się społeczny PRE_COP24. Uczestnicy konferencji opowiedzieli się za swobodą wyboru źródeł energii w państwach Unii Europejskiej oraz zachowaniem zasady neutralności klimatycznej. (Czytaj więcej)

 • Sąd apelacyjny w Holandii nakazał szybsze, niż wcześniej planowano, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w kraju. Działanie to pozwoli zredukować je o co najmniej 25 proc. przed końcem 2020 roku, w stosunku do poziomu z 1990 roku (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z raportem InnoEnergy i Deloitte, nawet 183 mld euro w ciągu siedmiu lat mogą zaoszczędzić mieszkańcy Europy jeśli wdrożą odpowiednie innowacyjne technologie redukujące smog. (Czytaj więcej)

 • W dniach 10-11 października 2018 roku w Pałacu Neuhardenberg odbyło się XVIII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Minister środowiska Henryk Kowalczyk i wiceminister środowiska Jochen Flasbarth podpisali „Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym”. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Zgodnie z analizą katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), cena węgla na światowych rynkach wciąż rośnie. (Czytaj więcej)
 • Od 4 listopada konsumenci kupujący węgiel, będą mogli zażądać od sprzedających świadectwa jakości surowca. (Czytaj więcej)
 • Jakie jest 5 głównych przyczyn problemów polskiego górnictwa? (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Pierwszy raz od maja, ceny ropy zanotowały tak wysoki spadek, na poziomie około 4 proc. (Czytaj więcej)

 • W największej kanadyjskiej rafinerii doszło do wybuchu i pożaru. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Planuje się, aby w 2022 roku około 90 proc. Polaków miało dostęp do gazu ziemnego. (Czytaj więcej)

 • PGNiG nie zamierza wnioskować o zmianę taryfy gazowej dla gospodarstw domowych na 2018 r. (Czytaj więcej)

 • Eksploatacja Turk Stream rozpocznie się w styczniu 2020 roku, czyli miesiąc później niż wcześniej planowano. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Zgodnie z raportem specjalnym Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC), jednym ze sposobów na utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 1,5 stopnia może być wzrost wykorzystania energii jądrowej. (Czytaj więcej)

 • W Warszawie odbywa się cykliczna światowa konferencja poświęcona rektorom wysokotemperaturowym HTR 2018. Tegoroczną dziewiątą jej edycję organizuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Naukowcy, praktycy i decydenci z pięciu kontynentów dyskutują m.in. nad perspektywami szybkiego wykorzystania technologii HTR w krajach o zaawansowanym przemyśle chemicznym takich jak Polska. (Czytaj więcej)

 • Pierwszy rozruch reaktora jądrowego w Ostrowcu na Białorusi planowany jest na marzec 2019 roku. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii, o aukcjach dla nowych instalacji odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Krajowi operatorzy systemów dystrybucyjnych kończą prace nad zmianami do Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD). Zmiany te dotyczą zasad przyłączania i współpracy z siecią mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki podał dane, zgodnie z którymi Polacy coraz rzadziej zmieniają sprzedawcę energii. W sierpniu 2018, liczba ta zmniejszyła się o ok. 10 proc. w stosunku do sierpnia 2017. (Czytaj więcej)

 • Produkcja energii elektrycznej w Polsce we wrześniu spadła o 1 proc. w stosunku do września 2017 roku. (Czytaj więcej)

 • Według danych Towarowej Giełdy Energii, we wrześniu wzrosła średnia cena zielonych certyfikatów ze 125,45 zł/MWh (sierpień) i wyniosła 129,3 zł/MWh. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Konsorcjum GRIFFIN GROUP ENERGY oraz PILE ELBUD SA wybuduje w Niemczech jeden z największych w Europie bateryjnych magazynów energii. Moc magazynu energii w Carmzow sięgnie 22 MWe, pojemność 33 MWh. (Czytaj więcej)
 • Od połowy 2019 roku stare pojazdy diesla nie wjadą na wybrane ulice Berlina. (Czytaj więcej)
 • W 2030 roku w Izraelu zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży nowych pojazdów zasilanych benzyną i olejem napędowym. (Czytaj więcej)
 • W Australii trzeci rok z rzędu rośnie emisja gazów cieplarnianych. Społeczeństwo jest podzielone w kwestii polityki energetycznej i klimatycznej. (Czytaj więcej)
 • Ukończono remont i przywrócono do działania litewsko-szwedzkie połączenie elektroenergetyczne NordBalt. (Czytaj więcej)

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.