Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 9 - 15 marca 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: zmiany w Programie “Czyste Powietrze”, system aukcyjny dla OZE ma już 5 lat, zmiana klimatu: co robi UE?, ponad 1 mld zł straty netto zanotowali w ub. roku łącznie krajowi producenci węgla kamiennego, rozpad OPEC, MAEA opracowała nowe wytyczne dla krajów planujących przyjęcie energii jądrowej, rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej – którzy przedsiębiorcy mogą jeszcze z nich skorzystać? oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW informuje, że w związku z podejmowanymi działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Infolinia "Mój Prąd" zostaje zawieszona od 13.03.2020 r. do 27.03.2020 r. (Czytaj więcej)

 • Na przełomie marca i kwietnia zaczną obowiązywać zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, przyjęte już przez Zarząd (3 marca uchwałą nr B/10/4/2020) i Radę Nadzorczą (6 marca uchwałą nr 29/20) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW zawarł kolejną umowę o dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wsparcie finansowe w wysokości ponad 1,3 mln zł unijnej dotacji otrzyma Instytut Matki i Dziecka w Warszawie na termomodernizację kolejnych obiektów placówki. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • W marcu 2020 r. polskie prawo powinno zostać zaktualizowane o unijną dyrektywę EPBD dot. efektywności energetycznej w budynkach. Celem nowych przepisów jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji wszystkich budynków w naszym kraju - od domów prywatnych po wielkie biurowce. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że ewentualne uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych będzie możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Planowane jest m.in. wzmocnienie przepisów nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji. (Czytaj więcej)

 • Unii Europejskiej zależy na tym, by być liderem transformacji energetycznej i walki z emisjami gazów cieplarnianych na świecie. Europejski Zielony Ład to „oczko w głowie” przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, a nowe prawo klimatyczne ma być pierwszym konkretnym krokiem, który potwierdzi kurs UE na dekarbonizację. Jak komentowali tę sprawę eksperci, politycy i branża? (Czytaj więcej)

 • Jakie jest stanowisko PGE Polskiej Grupy Energetycznej w sprawie europejskiego prawa klimatycznego? (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • System aukcyjny dla odnawialnych źródeł energii ma już 5 lat. Pierwsze aukcje odbyły się 30 grudnia 2016 roku. Łączna wartość energii objętej wygranymi ofertami wyniosła ponad 38 mld zł. Czas na podsumowanie. (Czytaj więcej)

 • Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, rok 2019 był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2018. (Czytaj więcej)

 • Belgian Offshore Platform (BOP) informuje, że luty okazał się rekordowy jeśli chodzi o produkcję energii z farm wiatrowych zlokalizowanych w belgijskiej części Morza Północnego. Średni, miesięczny współczynnik wykorzystania mocy, tzw. capacity factor, w przypadku belgijskich farm wiatrowych na morzu wyniósł w ubiegłym miesiącu aż 74 proc. (Czytaj więcej)

 • W Australii powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 720 MW z magazynem energii 200 MW. (Czytaj więcej)

 • Producenci urządzeń, firmy instalacyjne i EPC, deweloperzy i inwestorzy z branży fotowoltaicznej mogą wziąć udziału w badaniu rynku. Uzyskane odpowiedzi posłużą do przygotowania analiz do 8. Raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Instytut Energetyki Odnawialnej pracuje nad ósmą edycją corocznego raportu. (Czytaj więcej)

 • Naukowcy z Uniwersytetu Xi’an Jiaotonga wykorzystali zawierający fluor kwas Lewisa, aby stworzyć ogniwo perowskitowe o wysokiej sprawności 22,02 proc., które charakteryzuje się relatywnie niewielką utratą sprawności w warunkach wysokiej wilgotności. Ogniwo opracowane przez chińskich naukowców może zachować w okresie 14 dni od 63 do 80 proc. początkowej sprawności w warunkach tzw. względnej wilgotności wynoszącej odpowiednio 75 proc. i 85 proc. (Czytaj więcej)

 • Chiński producent ogniw i modułów fotowoltaicznych Trina Solar pochwalił się osiągnięciem sprawności ogniwa PV na poziomie 23,39 proc. Jest to rekordowa sprawność jeżeli chodzi o ogniwo wyprodukowane z wykorzystaniem urządzeń stosowanych w masowej produkcji. Firma informuje, że taki wynik osiągnięto na pełnowymiarowym, dwustronnym ogniwie fotowoltaicznym wykonanym w technologii PERC. Rozmiar ogniwa wynosi 252 cm2. (Czytaj więcej)

 • Boom inwestycyjny, który widać w ukraińskiej fotowoltaice, wkrótce może zostać wyhamowany. Ukraina szykuje się bowiem na przejście z systemu taryf gwarantowanych na system aukcji, a ponadto ukraiński rząd zaproponował inwestorom, którzy już wybudowali swoje instalacje i korzystają z przyznanych wcześniej, atrakcyjnych stawek za energię – ich obniżenie. Jeśli inwestorzy zgodzą się na warunki Kijowa, redukcja taryf ma być mniejsza. (Czytaj więcej)

 • Za inwestycją w największą farmę fotowoltaiczną w Szwecji stoi zrzeszenie spółdzielni mieszkaniowych HSB, które zamierza stworzyć park solarny składający się z 50 tys. modułów fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)

 • Canadian Solar poinformował o osiągnięciu znakomitego wyniku sprawności pełnowymiarowego, polikrystalicznego ogniwa PERC typu N na poziomie 23,81 proc., co oznacza poprawę aż o 1 punkt procentowy w stosunku do ostatniego rekordowego wyniku. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Zmiana klimatu: co robi UE? Obecne zmiany klimatu na ziemi przekształcają świat. Z ostatnich dwudziestu lat osiemnaście było rekordowo ciepłych. W Europie i na świecie coraz częściej dochodzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych: pożarów lasów, fal upałów i powodzi. (Czytaj więcej)

 • Najnowsze analizy wskazują, że zanieczyszczenie powietrza staje się jednym z najgroźniejszych zagrożeń dla ludzkiego zdrowia. Autorzy badań, opublikowanych w czasopiśmie naukowym “Cardiovascular Research” mówią bez ogródek: świat stoi dziś przed obliczem “pandemii” zanieczyszczenia powietrza. Z ich ustaleń wynika, że w 2015 roku z powodu złej jakości powietrza zmarło na świecie 8 mln osób. Nawet 5,5 mln z nich można byłoby uniknąć, gdyby zredukować zanieczyszczenia wywołane działalnością człowieka. (Czytaj więcej)

 • Najnowsze ustalenia międzynarodowego zespołu naukowców wskazują na malejącą zdolność lasów tropikalnych Ameryki Południowej i Afryki do pochłaniania dwutlenku węgla. Proces najprawdopodobniej będzie zachodzić dalej, ponieważ do czynienia mamy z coraz większym szybciej postępującymi zmianami klimatu oraz eksploatacją lasów przez ludzi. Ustalenia wskazują, że lasy Amazonii już w połowie lat 30. XXI wieku mogą emitować do atmosfery więcej dwutlenku węgla, niż są w stanie pochłaniać. (Czytaj więcej)

 • Jeszcze zanim epidemia koronawirusa rozszerzyła się poza Chiny było widać, że jej skutkiem ubocznym jest spadek emisji gazów cieplarnianych. Jednak wcale nie oznacza to, że wirus jest "dobry" dla klimatu - wręcz przeciwnie, może zaszkodzić walce z ociepleniem. Ale epidemia i reakcje na nie mogą być dla nas lekcją, jak mierzyć się z globalnym zagrożeniem. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • W 2018 r. gubernator Kalifornii ogłosił, że stan zamierza pozyskiwać 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych oraz osiągnąć neutralność węglową do 2045 r. Raport opublikowany przez Lawrence Livermore National Laboratory potwierdza, że cel ten jest osiągalny. (Czytaj więcej)

 • Jak informuje w swojej nowej publikacji organizacja HEAL, węgiel brunatny jest najbardziej szkodliwym dla zdrowia rodzajem węgla, biorąc pod uwagę emisje z jego spalania. Jednak kraje europejskie, z Polską w czołówce, pozostają największymi producentami i konsumentami węgla brunatnego na świecie. Od 2010 roku produkcja węgla brunatnego nie zmalała, pomimo zobowiązań polityków do złagodzenia zmiany klimatu i ograniczenia zanieczyszczania powietrza. (Czytaj więcej)

 • Jak podano na portalu wysokienapiecie.pl, wydobycie węgla kamiennego w Polsce spada od 40 lat. W tym czasie wszystkie rządowe prognozy zakładały, że ten spadek uda się powstrzymać i każda z nich okazywała się znacznie przestrzelona. Dopiero opublikowany cztery miesiące temu dokument zakłada znaczny spadek wydobycia, ale on też najprawdopodobniej okaże się zbyt optymistyczny. (Czytaj więcej)

 • Według badania Carbon Tracker, prawie 640 miliardów dolarów inwestycji w moce węglowe na całym świecie może być w niebezpieczeństwie, ponieważ najprawdopodobniej będą one przegrywać konkurencję ze znacznie tańszymi źródłami odnawialnymi. (Czytaj więcej)

 • Ponad 1 mld zł straty netto zanotowali w ub. roku łącznie krajowi producenci węgla kamiennego. Spółki węglowe zmniejszyły sprzedaż i przychody, przy nieznacznie wyższych cenach oraz rosnących kosztach. Dodatni wynik na sprzedaży każdej tony węgla rok do roku stopniał blisko sześciokrotnie. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Istniejąca od 1960 roku Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową przez dekady dzieliła i rządziła światowymi rynkami cennego surowca. 9 marca 2020 roku stanęła na progu rozpadu. (Czytaj więcej)

 • Irak nawołuje o stabilizację na rynku ropy i porozumienie. Władze w Bagdadzie podjęły ofensywę negocjacyjną w celu ustabilizowania sytuacji na rynku ropy naftowej. Po zerwaniu porozumień w ramach OPEC+ i groźbach Arabii Saudyjskiej o zintensyfikowaniu produkcji, cena surowca spadła o 30%. (Czytaj więcej)

 • Międzynarodowa Agencja Energetyczna w najnowszej prognozie przewiduje, że z powodu epidemii koronawirusa globalny popyt na ropę w 2020 r. może być mniejszy niż w 2019 r. Agencja zaznacza, że ostateczne globalne efekty epidemii mocno niepewne. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Wrocław przechodzi na gaz. Będzie nowa elektrociepłownia i gazociąg. Operator przesyłowy gazu Gaz-System podpisał umowę na przyłączenie do sieci przesyłowej gazu planowanej przez PGE elektrociepłowni Czechnica pod Wrocławiem. To pierwsza jednostka, która może powstać dzięki nowemu systemowi wsparcia. O ile okaże się ono wystarczające (Czytaj więcej)

 • Już 40 procent gazu trafia do Polski spoza Rosji. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) opracowała nowe wytyczne dla krajów planujących przyjęcie energii jądrowej. W dokumencie zatytułowanym „Inicjowanie programów energetyki jądrowej: obowiązki i możliwości właścicieli i operatorów” MAEA zawarła porady dotyczące ustanowienia i rozwoju właściciela/operatora elektrowni jądrowej. (Czytaj więcej)

 • Dziewięć lat temu, 11 marca 2011 roku Japonię nawiedziło bardzo silne trzęsienie ziemi. Spowodowało ono powstanie fali tsunami, która kompletnie zdewastowała dużą część japońskiego wybrzeża, zabijając przy tym około 16 tysięcy osób. To właśnie uderzenie tsunami (a nie samo trzęsienie ziemi) uruchomiło ciąg zdarzeń, które doprowadziły do awarii elektrowni atomowej Fukushima Daiichi. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalna OX2 w Polsce o tym, że Polska to atrakcyjny rynek OZE. (Czytaj więcej)

 • Paweł Skoczowski, ekspert klastra Luxtorpeda 2.0 ocenia co musi się stać, aby kolej stała się środkiem transportu pierwszego wyboru. (Czytaj więcej)

 • Piotr Wojciechowski, prezes WB Group o tym, że Energetyka przyszłości potrzebuje nowych technologii. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej – którzy przedsiębiorcy mogą jeszcze z nich skorzystać? (Czytaj więcej)

 • Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kontrole kotłów będą jeszcze bardziej szczegółowe. Walka z nielegalnymi kotłami trwa. Jeszcze w lutym okaże się, do którego laboratorium trafiać będą „podejrzane” kotły. (Czytaj więcej)

 • Jak szacuje Komisja Europejska transformacja energetyczna w Polsce będzie kosztować nasz kraj aż 240 mld euro. Polski rząd zabiega o to, żeby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (JTF) inwestował zarówno w łagodzenie skutków transformacji, jak też jej przeprowadzanie. - Z doświadczenia polityki spójności wiemy, że kompleksowe, zintegrowane projekty dają największe rezultaty, choć nie są łatwe do realizacji – mówiła podczas spotkania w warszawskim przedstawicielstwie Komisji Europejskiej minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. (Czytaj więcej)

 • Fundusze Norweskie – finansowanie OZE i efektywności energetycznej. O dofinansowanie w ramach trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w Polsce mogą się starać samorządy, przedsiębiorcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. (Czytaj więcej)

 • W opinii think-tanku Forum Energii, w polskiej energetyce mamy do czynienia z takimi trendami jak: produkcja energii elektrycznej z węgla spada, zwiększa się import prądu, nadal rośnie znaczenie gazu w miksie energetycznym, ważniejszą rolę w systemie odgrywają także odnawialne źródła energii. (Czytaj więcej)

 • Na koniec ubiegłego roku w Polsce działało już ponad 155 tys. mikroinstalacji, z czego 100 tys. powstało wyłącznie w 2019 roku. Ile wyprodukowanej przez nie energii trafiło do sieci i ile zostało sprzedane tzw. sprzedawcom zobowiązanym? (Czytaj więcej)

 • Możliwość odliczenia 100 proc. podatku VAT od zakupu i użytkowania samochodów elektrycznych proponuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Zdaniem tej organizacji rozpędzi to rynek elektromobilności w Polsce. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Patrząc na statystykę produkcji prądu w Niemczech trzeba przyznać, że dzieje się tam naprawdę dużo. Nasi sąsiedzi konsekwentnie choć wielkim kosztem zmierzają do celu. Marcin Popkiewicz bliżej przyjrzał się temu jak zmienia się tam udział energii atomowej, gazowej i odnawialnej oraz węgla kamiennego i brunatnego. (Czytaj więcej)

 • Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) podpisała porozumienie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) w zakresie zrównoważonego zużycia energii. Badania IRENA pokazują, że miasta odpowiadają za 65 proc. światowego zapotrzebowania na energię oraz za ok. 75 proc. emisji dwutlenku węgla. Ważne jest wsparcie lokalnych samorządów w ich transformacji energetycznej. Obie organizacje będą pracować nad promowaniem czystszej, niskoemisyjnej urbanizacji. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska zapowiedziała w piątek, że przeznaczy 980 mln funduszy unijnych na dofinansowanie tzw. projektów wspólnego zainteresowania (PCI), czyli kluczowych projektów infrastrukturalnych, mających podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego w UE. (Czytaj więcej)

 • Amerykański rynek bateryjnych magazynów energii ma za sobą najlepszy kwartał w historii pod względem zrealizowanych inwestycji. Najlepsze jednak dopiero nadejdzie. W przygotowaniu w wielu stanach USA są projekty bateryjnych magazynów o mocach liczonych w setkach megawatów. Jak wynika z najnowszego podsumowania inwestycji na rynku bateryjnych magazynów energii w USA, autorstwa firmy Wood Mackenzie, w czwartym kwartale 2019 roku w Stanach Zjednoczonych powstały tego rodzaju instalacje o łącznej mocy 186,4 MW i pojemności 364,2 MWh. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.