Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 9-15 maja 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: komentarze dotyczące projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o nowym rekordzie sprawności modułu fotowoltaicznego z perowskitu, wyniki raportu NIK dotyczącego inwestycji wiatrowych w Polsce, wyniki raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o najbardziej zanieczyszczonych miastach w Europie, informacja nt. przekroczenia bariery 40 GW mocy całego polskiego systemu energetycznego oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Ruszyły zapisy na szkolenia dla wnioskodawców działania 2.2. POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi. (Czytaj więcej)
 • Sejm uchwalił ustawę o kończeniu budowy zbiornika w Świnnej Porębie. Jest to inwestycja, która trwa od kilkudziesięciu lat. W przyszłym roku ma zostać ona zakończona. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Według opinii prawnej międzynarodowej kancelarii prawnej Chadbourne & Parke zaproponowana forma nowelizacji o odnawialnych źródłach energii narusza przepisy unijne. (Czytaj więcej)
 • W zeszłym tygodniu w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Energii i omawiali z uczestnikami zmiany, które wprowadzi nowelizacja ustawy OZE. (Czytaj więcej)
 • W tym tygodniu odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o efektywności energetycznej. (Czytaj więcej)
 • W Sejmowej komisji energii i skarbu państwa przyjęto sprawozdanie dot. rządowego projektu Ustawy o efektywności energetycznej. (Czytaj więcej)
 • W resorcie energii pojawił się projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Europejskie konsorcjum Solliance uzyskało rekordowe 10 % sprawności modułu fotowoltaicznego z perowskitu. (Czytaj więcej)
 • Pod koniec 2015 roku w Polsce było 26,8 MWp mikroinstalacji PV. Prawie 90% z nich została zainstalowana w zeszłym roku. (Czytaj więcej)
 • Świat inwestuje w odnawialne źródła energii, a w przyszłości systemy energetyczne będą w większości oparte na OZE. W jaki sposób należy zmodernizować sieci energetyczne pod OZE?  (Czytaj więcej)
 • Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury przedstawiono wyniki raportu NIK dotyczącego inwestycji wiatrowych w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Regionalne Programy Operacyjne w Polsce oferują realizację projektów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w zakresie wykorzystania OZE. najkorzystniejsze oferty są przewidziane dla przyszłych właścicieli instalacji fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)
 • 10 faktów i mitów dotyczących wykorzystania farm wiatrowych w Polsce. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najbardziej zanieczyszczonym miastem w Europie jest Żywiec. W pierwszej 50 są aż 33 polskie miasta. (Czytaj więcej)
 • We Wrocławiu wykonano analizę zjawiska smogu w mieście i określono priorytety oraz sposoby walki z zanieczyszczeniami. Jakie decyzje podjęto? (Czytaj więcej)
 • Według danych władz Województwa Małopolskiego, w minionym roku na terenie województwa zrealizowano ponad 10 tys. inwestycji mających na celu ograniczanie niskiej emisji. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Do samorządów z województwa śląskiego trafiły apele śląsko-dąbrowskiej Solidarności, które proponują, aby walcząc z niską emisją wykorzystać nowoczesne technologie węglowe, a nie eliminowanie węgla jako paliwa. (Czytaj więcej)
 • Jak wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu w I kwartale 2016 roku każda tona wydobytego w Polsce węgla kamiennego generowała stratę średnio 30 zł. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Irańska ropa może dotrzeć do Europy już w przyszłym miesiącu. Polska rozważa jej zakup. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii opublikowało raport, z którego wynika, że w Polsce w grudniu 2015 roku import, a także krajowe wydobycie ropy naftowej były najwyższe w ciągu ostatnich dwóch lat. (Czytaj więcej)
 • Jak podaje raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) w największych ośrodkach wydobycia ropy naftowej na świecie wzrasta jej wydobycie. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Podczas debaty w Strasburgu, posłowie stwierdzili, że projekt Nord Stream 2 jest sprzeczny z polityką Unii Energetycznej. (Czytaj więcej)
 • Jaka będzie przyszłość Gazociągu Polska-Litwa? Okazuje się, że jest ona niepewna. (Czytaj więcej)
 • Prezes URE udzielił spółce Polskie LNG S.A. koncesji na skraplanie gazu ziemnego. Gazoport jest gotowy do pracy. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Projekt Największej na Świecie Fuzji Nuklearnej przekracza koszty zaplanowane, a także jest opóźniony. Czy jednak projekt zostanie zrealizowany do końca? (Czytaj więcej)
 • Chińska firma jądrowa CGN (China General Nuclear Power Corporation) poinformowała, że nie wykona prac w Hinkely Point, jeśli EDF się wycofa. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Wywiad z Tomaszem Rogalą, prezesem zarządu Polskiej Grupy Górniczej o działaniach związanych z realizacją procesów optymalizacji kosztów w polskim górnictwie. (Czytaj więcej)
 • Rozmowa z Adamem Gorszanowem, prezesem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla nt. potencjału rynku węgla w Polsce. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w kwietniu 2016 roku moc turbin wiatrowych w krajowym systemie energetycznym wynosiła około 5510 MW. Moc całego systemu przekroczyła magiczną barierę 40 GW mocy. (Czytaj więcej)
 • Jakie rozwiązania zostaną zawarte w ustawie wprowadzającej rynek mocy w Polsce? Przygotowano pakiet rozwiązań, które mogą być wpisane do ustawy. (Czytaj więcej)
 • Czy w Polsce pojawi się składka na "bezpieczeństwo energetyczne"?  Pomio tego, że opłata zastępcza w rachunkach za energię miała powoli wygasać, będzie prawdopodobnie rosnąć. (Czytaj więcej)
 • Według przedstawicieli Koalicji Klimatycznej, w Polsce powinno się upowszechnić stosowanie samochodów elektrycznych, a także rozwinąć biopaliwa drugiej generacji. (Czytaj więcej)
 • Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiło się „Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2015 r.”. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • W Japonii jest więcej punktów ładowania samochodów elektrycznych niż stacji benzynowych. (Czytaj więcej)
 • Na światowym rynku magazynów energii dojdzie do wielkiego przejęcia o wartości prawie miliarda euro. Koncern paliwowy Total zamierza kupić wszystkie akcje firmy Saft, zajmującej się rozwijaniem systemów z zakresu magazynowania energii. (Czytaj więcej)
 • Na uniwerytecie w Californi naukowcy wynaleźli akumulator, który będzie można naładować setki tysięcy razy. Jak podaja, jego budowa jest oparta na nanostrukturach.  (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.