Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 5 - 12 października 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Europejski Bank Inwestycyjny będzie wspierał rozwój energetyki słonecznej w krajach rozwijających się, Stany Zjednoczone chcą wycofać się z planu przejścia na energetykę niskoemisyjną, Holandia zamknie elektrownie węglowe, W Kobierzycach powstaje największa w Europie fabryka baterii litowo-jonowych, Parlament Europejski przyjął poprawkę dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Dnia 24 października odbędzie się szkolenie POIiŚ 2014-2020, I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ustawa wprowadza zmiany w zasadach wyboru władz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Czytaj więcej)

 • Finalizacja certyfikacji klastrów, która miała się zakończyć z końcem listopada, będzie opóźniona. (Czytaj więcej)

 • Do Komisji Energii i Skarbu Państwa został skierowany projekt ustawy o rekompensacie za utracony deputat węglowy. (Czytaj więcej)

 • Rząd rozważa wprowadzenie ustawy odorowej, która regulowałaby zasady lokowania przedsięwzięć mogących powodować uciążliwości zapachowe. Regulacje te mogą wpłynąć m.in. na to, na jakich zasadach budowane będą biogazownie. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Europejski Bank Inwestycyjny będzie wspierał rozwój energetyki słonecznej w krajach rozwijających się, m.in. w Indiach. (Czytaj więcej)

 • Prosumenci nie wiedzą czy powinni płacić akcyzę od energii zbilansowanej w systemie opustów. (Czytaj więcej)

 • Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w Polsce brakuje nowych przyłączeń OZE i wniosków o warunki przyłączenia w obszarze dużych projektów odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • Na Politechnice Gdańskiej trwają prace nad ogniwami paliwowymi zasilanymi biogazem. (Czytaj więcej)

 • ReneSola, chiński deweloper projektów fotowoltaicznych, podał dane związane z  rozwijanymi projektami na świecie. W Polsce prowadzone są działania zmierzające do budowy elektrowni PV o łącznej mocy 55 MW. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Stany Zjednoczone chcą wycofać się z przyjętego przez poprzedni rząd, planu przejścia na energetykę niskoemisyjną. (Czytaj więcej)

 • Koalicja Klimatyczna nt. unijnej polityki klimatycznej. (Czytaj więcej)

 • Przez 26 lat trwał eksperyment, dotyczący emisji węgla z gleby i jej wpływie na globalne ocieplenie. Jakie są wyniki? (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z projektu Rozporządzenia, Ministerstwo Środowiska chce wprowadzić opłatę recyklingową wynoszącą 20 gr za torbę z tworzywa sztucznego. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Jak wynika z raportu „Europe’s Dark Cloud”, europejska energetyka odpowiada za ok. 23 tys. przedwczesnych zgonów rocznie i generuje koszty zdrowotne sięgające 63 mld euro. W samej Polsce wartość ta sięga 16 mld euro. Przedstawiciele HEAL wskazują na co można by przeznaczyć te pieniądze. (Czytaj więcej)

 • Do 2030 roku Holandia zamierza zamknąć wszystkie elektrownie węglowe. Holandia nie jest pierwszym państwem europejskim, które zdecydowało się przyjąć taki plan. (Czytaj więcej)

 • PG Silesia chce przeznaczyć ponad 100 mln zł na inwestycje w zakresie modernizacji Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Według przewidywań maklerów, ceny ropy będą wzrastać. Przyczynią się do tego zarówno obecna sytuacja na rynku, jak i plany OPEC o przyłączeniu do porozumienia ograniczającego wydobycie surowca, kolejnych krajów. (Czytaj więcej)

 • Jak wyglądają światowe zasoby ropy naftowej i jak zmieniały się w ciągu ostatnich lat? (Czytaj więcej)

 • OPEC prognozuje, że globalne zapotrzebowanie na ropę w roku 2017 i 2018 będzie wzrastać. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Ukraina kupuje coraz więcej gazu z Europy. Biorąc pod uwagę pierwsze 9 miesięcy roku, w roku 2017 import zwiększył się o 53% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2016. (Czytaj więcej)

 • Do Polski trafi pierwsza dostawa litewskiego LNG z terminala w Kłajpedzie. (Czytaj więcej)

 • Spółka Nord Stream 2 przygotowała ewentualną nową trasę dla projektu, jeśli Dania sprzeciwi się jego budowie. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) stwierdzili, że Polska podchodzi kompleksowo do bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi, ale także wskazali jakie można wdrożyć ulepszenia w związku z rozwojem Programu polskiej energetyki jądrowej. (Czytaj więcej)

 • Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Socjologii Narodowej Akademii Nauk (NAN) Białorusi, połowa Białorusinów popiera budowę elektrowni jądrowej w Ostrowcu. (Czytaj więcej)

 • Kto będzie polskim partnerem przy budowie elektrowni jądrowej? (Czytaj więcej)

 • Jaki wpływ na rachunki za energię będzie miała budowa Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii? (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Józef Sobolewski, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii wyjaśnia czemu zdaniem Ministerstwa Polska powinna inwestować w energię jądrową. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Zużycie energii elektrycznej w Polsce w 2017 roku wzrośnie o ponad 2 proc. w porównaniu z 2016 rokiem. (Czytaj więcej)

 • Na Śląsku w gminie Gierałtowice powstał „górniczo-rolniczy” klaster energii. Energia będzie wytwarzana z odnawialnych źródeł energii oraz w kogeneracji z metanu odzyskiwanego z pobliskiej kopalni. (Czytaj więcej)

 • Również w Jeleniej Górze powstał klaster energii: Jeleniogórski Klaster Energii Odnawialnej. Jedną z inwestycji będzie farma fotowoltaiczna o mocy 10 MW. (Czytaj więcej)

 • Eksperci z branży motoryzacyjnej twierdzą, że dzięki elektromobilności, przyspieszony zostanie rozwój pojazdów autonomicznych. (Czytaj więcej)

 • W Kobierzycach powstaje największa w Europie fabryka baterii litowo-jonowych. (Czytaj więcej)

 • Jak twierdzi spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski potrzebna jest rozbudowa sieci najwyższych napięć. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Parlament Europejski przyjął poprawkę dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). (Czytaj więcej)
 • Według analityków z Barclays, gdy na świecie co trzeci samochód będzie elektryczny, dzienne zużycie ropy może spaść o 9 mln baryłek. (Czytaj więcej)
 • Litwa uruchomi pierwszą lokomotywę napędzaną skroplonym gazem ziemnym (LNG). (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.