Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu EPBD Platform - Platforma na rzecz wspierania Dyrektywy EPBD
  Okres realizacji: 21.12. 2005 - 31.08.2008
  Koordynator projektu:

  INIVE EEIG the International Network for Information on Ventilation and Energy Performance

  Partnerzy:
  1. REHVA (EU)
  2. SBi (DK)
  3. BRE (UK)
  4. NAPE (PL)
  5. ISSO (NL)
  6. UP-FGT (PO)
  7. ENVIROS (CZ)
  Strona internetowa: http://www.buildingsplatform.eu/
  Cel projektu:

  Podstawowym delem projektu było doprowadzenie do wdrożenia zapisów Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) we wszystkich 25 krajach członkowskich oraz Bułgarii i Rumunii oraz kontrola oczekiwanych oszczędności energii spowodowanych tym wdrożeniem. Oznacza to:

  • zbieranie i rozpowszechnianie informacji o projektach współfinansowanych przez w EU oraz projektach krajowych wspierających wdrożenie Dyrektywy w ww. krajach
  • ocenę potencjału oszczędności oraz porównanie z osiągniętymi wynikami po wdrożeniu.

  Dodatkowe cele to:

  • wprowadzenie mechanizmów wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami
  • wparcie wdrażania Dyrektywy poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy różnymi zainteresowanymi podmiotami
  • opracowanie narzędzi oraz zainicjowanie i kontynuowanie oceny skutków wdrożenia Dyrektywy w oparciu o wstępne doświadczenia ww. krajów.
  Rezultaty projektu:
  1.  Informacja o projektach SAVE i innych.
  2. Informacja o działaniach Komisji Europejskiej dotyczących wdrożenia EPBD.
  3. Krajowe Raporty na temat wdrażania Dyrektywy – 2 na kraj.
  4. Raport na temat procedur oceny charakterystyki energetycznej budynków.
  5. Raport na temat kontroli kotłów i systemów klimatyzacji (EPBD art 8, 9).
  6. Raport na temat wymagań stawianych ekspertom i kontrolerom (EPBD art 10).
  7. Raport na temat metod obliczeniowych oraz działań CEN (EPBD art 3, 13).
  8. Raport na temat minimalnych wymagań energetycznych (EPBD art 4, 5, 6).
  9. Zaktualizowania baza danych publikacji (łącznie z częściowymi tłumaczeniami), norm, wydarzeń oraz programów komputerowych.
  10. Opis przykładów “dobrych praktyk”.
  11. Wsparcie w tworzeniu Narodowych Grup Doradców.
  12. Wnioski i rekomendacje dla Komisji Europejskiej dla następnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym.
  Koordynator w NAPE:

  Aleksander Panek, apanek@nape.pl