Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu EU Public Building Retrofit Platform (EU-PUBREP)
  Okres realizacji: 01/04/2018 - 31/12/2018
  Zleceniodawca:

  Climate KIC

  Partnerzy:

  South Pole kieruje projektem we współpracy z TEP Energy (CH), Copenhagen Solutions Lab (DK), Miasto f Budapest (H), Agenzia per L’energia a lo sviluppo sostenibile – AESS (IT), Instituto to Valenciano de la Edificatión – IVE (SP)

  Strona internetowa: http://local.climate-kic.org/projects/eu-public-building-retrofit-platform/
  Cel projektu:

  Ogólnym celem projektu jest zbudowanie platformy, która zwiększy stopień modernizacji budynków użyteczności publicznyej w Europie, a zwłaszcza w południowych i wschodnich państwach członkowskich UE. Ta platforma pomoże zapewnić dwa główne wyniki projektu, które mają na celu: (1) poprawę dzielenia się wiedzą o najlepszych praktykach w zakresie modernizowania budynków uzyteczności publicznej oraz (2) opracowanie nowych rozwiązań w zakresie modernizowacji budynków uzyteczności publiczne, takich jak wytyczne dla poszczególnych krajów dotyczące zielonych zamówień budowlanych. Wyniki te przyczynią się do przyspieszonego modernizacji budynków użyteczności publicznej w Europie.

  Koordynator w NAPE:

  Andrzej Rajkiewicz, arajkiewicz@nape.pl