Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

wtorek, 12 czerwca 2018

Europejski biznes, władze lokalne i organizacje pozarządowe wzywają przywódców UE do zintensyfikowania działań na rzecz klimatu

Dziś wyjątkowe zgromadzenie przedsiębiorstw, grup inwestorów, władz lokalnych i regionalnych oraz grup społeczeństwa obywatelskiego, które razem tworzą koalicję “Coalition for Higher Ambition”, wzywaja przywódców UE do przyspieszenia przejścia na Europę o zerowej emisji dwutlenku węgla, a tym samym ograniczenia wpływu na klimat i pozwalają na poprawę zdrowia publicznego, większą konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wzrost liczby dobrej jakości miejsc pracy.

Koalicja uważa, że obecne zobowiązania klimatyczne UE muszą zostać podjęte, aby utrzymać cele porozumienia paryskiego. Zainteresowane strony wzywają przywódców UE do:

  • Zapewnienia sfinalizowania prawodawstwa energetycznego UE na 2030 r. zgodnie z poziomami ambicji przyjętymi przez Parlament Europejski.
  • Zapewnienia, że nowa długofalowa strategia UE w zakresie klimatu wyznaczy Europie drogę zapewniającą cel 1,5 ° C porozumienia paryskiego, który musi zawierać docelowy poziom zerowej emisji netto do 2050 r.
  • Zapewnienia terminowej rewizji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2030 r., aby UE mogła ponownie przedłożyć zobowiązanie paryskie ONZ do 2020 r., jak uzgodniono w Paryżu.

Oświadczenie pochodzi sprzed rozpoczęcia dialogu Talanoa wysokiego szczebla UE, podczas którego kluczowi decydenci i zainteresowane strony będą dyskutować o sposobach zintensyfikowania działań w dziedzinie klimatu; oraz ostatniej rundy negocjacji w sprawie unijnego prawodawstwa energetycznego na 2030 r., które mają miejsce w dniu 13 czerwca.

Wendel Trio, dyrektor Climate Action Network Europe powiedział:

„Wspólnie uważamy, że pełne wdrożenie porozumienia paryskiego oznacza o wiele głębsze cięcia emisji niż obecnie planowane. Europa musi wyruszyć w drogę, która zapewni cel porozumienia paryskiego w wysokości 1,5 ° C. Oznacza to przyjęcie stanowiska Parlamentu w sprawie przyszłego prawodawstwa energetycznego, ale także znacznie więcej: znaczne zwiększenie celu redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i ograniczenie emisji do zera netto najpóźniej do 2050 r.”

Eliot Whittington, dyrektor Grupy przywódców korporacyjnych Księcia Walii powiedział:

“Przyszłość Europy wymaga współpracy biznesu i rządów, aby zapewnić prosperującą, prężną gospodarkę o zerowej emisji dwutlenku węgla i aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego. Coraz więcej firm pokazuje, w jaki sposób innowacyjne myślenie biznesowe może zmienić sposób, w jaki działamy, i uczynić zero emisji dwutlenku węgla nie tylko możliwym, ale także dobrym dla ludzi i dla biznesu. Potrzebują jednak twórców polityki, aby wyznaczyli kierunek i dostosowali ramy polityki do swoich celów.”

Peter Damgaard Jensen, prezes duńskiego funduszu emerytalnego PKA i przewodniczący grupy inwestorów instytucjonalnych ds. Zmian klimatycznych powiedział:

“Podczas gdy inwestorzy z dużym zadowoleniem przyjęli historyczne osiągnięcie porozumienia paryskiego, ważne jest, aby rządy zwiększyły swoje ambicje, aby w pełni je wdrożyć. W UE jasne, długoterminowe i ambitne strategie, których celem jest przyspieszenie inwestycji sektora prywatnego w transformację niskoemisyjną, mogą wspierać rozwój kapitału na dużą skalę, promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i pobudzanie tworzenia miejsc pracy przy jednoczesnym umacnianiu pozycji UE jako światowego lidera w dziedzinie działań związanych z klimatem.”

Tine Heyse, prezes Climate Alliance i burmistrz ds. Środowiska, klimatu, energii i północ-południe, miasto Gandawa, Belgia powiedział:

" Działania rządów krajowych muszą dodatkowo umożliwić lokalne przywództwo w zakresie przejścia na czystą energię. Władze lokalne w Europie i na całym świecie podejmują odważne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, a wiele z nich działa szybciej i idzie dalej niż ich odpowiedniki na poziomie krajowym. Przywódcy europejscy muszą niezmiennie realizować cele zawarte w porozumieniu paryskim, zapewniając jednocześnie, aby wszystkie szczeble administracji były dobrze przygotowane do działania."

 

Kontakty:

Ania Drazkiewicz, Head of Communications, CAN Europe, ania@caneurope.org, 00 32 494 52 57 38

Rachel Ward, Head of Policy, the Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), rward@iigcc.org, 00 44 7742 003236

Tamara Inkster-Draper, Project Manager, the Prince of Wales's Corporate Leaders Group, Tamara.Inkster-Draper@cisl.cam.ac.uk, 00 32 474 420 831

Sarah Mekjian, Communications Director, Climate Alliance, s.mekjian@climatealliance.org, 00 49 69 717 139 20

 

Uwagi:

[1] Oświadczenie koalicji "Coalition of Higher Ambition": http://www.caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3356-statement-of-the-coalition-for-higher-ambition/file

[2] Nieformalna Koalicja na rzecz Wyższych Ambicj jest bezprecedensowym zbiorem zainteresowanych stron, utworzonym w 2016 r., W celu wezwania przywódców UE do działania w ramach porozumienia paryskiego i zapewnienia, że polityka klimatyczna UE jest spójna z jej celami. Opublikowała dwa oświadczenia na początku 2016 r: on aligning EU policy with the Paris Agreement i Paris Agreement ratification.

[3] Dialog Talanoa wysokiego szczebla UE: https://ec.europa.eu/clima/events/eu-talanoa_en

[4] Ta informacja prasowa dostępna jest tutaj (link dostępny od 12 czerwca): http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1614-european-business-local-authorities-and-ngos-urge-eu-leaders-to-step-up-climate-action

 

Climate Action Network (CAN) Europe jest wiodącą koalicją organizacji pozarządowych w Europie, która walczy z niebezpiecznymi zmianami klimatycznymi. Z ponad 150 organizacjami członkowskimi z 35 krajów europejskich, reprezentujących ponad 1.700 organizacji pozarządowych i ponad 40 milionów obywateli, CAN Europe promuje zrównoważoną politykę w zakresie klimatu, energii i rozwoju w całej Europie.

The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG) zrzesza europejskich liderów biznesu, aby przyspieszyć postępy w kierunku niskoemisyjnej, zrównoważonej gospodarki.

The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) zapewnia inwestorom platformę współpracy wspierającą politykę publiczną, praktyki inwestycyjne i zachowania korporacyjne, które dotyczą długoterminowych zagrożeń i szans związanych ze zmianą klimatu.

Climate Alliance: Od ponad 25 lat gminy należące do Climate Alliance współdziałają z ludźmi zamieszkującymi tereny tropikalne na korzyść globalnego klimatu. Około 1700 członków rozlokowało się w 26 europejskich krajach, Climate Alliance jest największą na świecie siecią miejską poświęconą działaniom na rzecz klimatu i jedyną, która wyznacza namacalne cele: każde miasto członkowskie, miasto i dystrykt zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 10 procent co 5 lat. Uznając wpływ, jaki nasz styl życia może mieć na najsłabszych ludzi i miejsca na świecie, Climate Alliance łączy lokalne działania z globalną odpowiedzialnością.

Oświadczenie koalicji "Coalition for Higher Ambition"