Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu eXTENDing the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular approach’
  Okres realizacji: 2019-2022
  Koordynator projektu: TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN -Austria
  Partnerzy:
  1. TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN -Austria, Koordynator Projektu 
  2. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. (VITO), Belgia
  3. ZENTRUM FUR ENERGIEWIRTSCHAFT UND UMWELT (E-THINK) (E-THINK), Austria
  4. BUILDINGS PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE ASBL (BPIE), Blegia
  5. ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA (ADENE), Portugalia
  6. CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION (CRES), Grecja
  7. MITTETULUNDUSUHING TARTU REGIOONI ENERGIAAGENTUUR (TREA), Estonia
  8. ASOCIATIA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLADIRI DIN ROMANIA, Rumunia
  9. ENERGISTYRELSEN (DEA), established in AMALIEGADE 44, KOBENHAVN K 1256, Dania
  10. ENERGIE AGENTUR STEIERMARK GEMEINNUTZIGE GMBH (EASt), Austria
  11. NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA (NAPE), Polska
  12. THE ENERGY SAVING TRUST LIMITED (EST), Wielka Brytania
  13. AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO, SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), Włochy
  Strona internetowa: wkrótce/tba
  Cel projektu:

  Celem projektu jest poprawa zgodności, niezawodności i użyteczności świadectw charakterystyki energetycznej budynków (EPC) w całej UE, a jednocześnie wspieranie ewolucji w kierunku nowych ram EPC w przyszłości. Identyfikując mocne i słabe strony obecnych programów EPC oraz rozumiejąc potrzeby użytkowników końcowych opracowany zostanie zestaw narzędzi, który poprowadzi decydentów politycznych w kierunku systemu kontraktowania energetycznego nowej generacji. Modułowa struktura zestawu narzędzi obejmie takie aspekty jak: poziom inteligentności budynku, komfort, możliwości włączenia EPC w np.: dzienniki budowy. Umożliwi to decydentom politycznym ulepszenie lub wdrożenie odpowiednich modułów, w zależności od aspektów specyficznych dla danego kraju - możliwości, potrzeb i chęci dostosowania. Pokazany zostanie również potencjał zastosowania wypracowanych nowych ram EPC w całej UE.