Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu GREEN CITY BUILDINGS
  Okres realizacji: 1.07.2005 - 30.06.2008
  Koordynator projektu:

  Green City Denmark A/S, Copenhagen V

  Partnerzy:
  1. Green City Denmark A/S, Copenhagen V
  2. Austria, SIR,
  3. Austria, Salzburg Municipality
  4. Denmark, Cenergia Energy Consultants
  5. Denmark, Odder Municipality
  6. Germany, Annaberg Municipality
  7. Greece, CRES – Centre for Renewable Energy Sources,
  8. Greece, Sykies Municipality
  9. Hungary, EMI, Budapest
  10. Hungary, Ujpest Municipality
  11. Poland, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A
  12. Poland, Piaseczno Municipality
  Strona internetowa: http://europeangreencities.com/cityBuilding/citybuilding.asp
  Cel projektu:

  Celem projektu “Green City Building” było stworzenie w oparciu o doświadczenia i współpracę 6 miast (z Austrii, Danii, Niemiec, Grecji, Węgier oraz Polski) oraz grup ekspertów w tych krajów modelowego systemu zarządzania systemami miejskimi uwzględniającymi politykę zrównoważonego rozwoju oraz jak najskuteczniejsze wdrożenie zapisów Dyrektywy EPBD.

  Wybrane społeczności reprezentujące zarówno Zachodnią, Wschodnia, Północną jak i Wschodnią Europę tworzą dobrą podstawę do wymiany doświadczeń dotyczących realizowanych już sposobów zarządzania oraz budowania lokalnych strategii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju (Green Build Strategies).

  Rezultaty projektu:

  W oparciu o opracowane w ramach projektu EGCN narzędzie oceny pt. “Green Tool” oraz po przeprowadzonych szkoleniach dla władz lokalnych eksperci wraz z lokalnymi decydentami opracowali:

  • lokalne strategie rozwoju zrównoważonego budownictwa
  • lokalny Plan Działań uwzględniający realne uwarunkowania
  • szkolenia dla wybranych grup zainteresowanych osób reprezentujących szeroko rozumiany sektor użytkowania energii (właściciele budynków, developerzy, zarządcy budynków, architekci, dostawcy energii)
  • regulaminy certyfikatu “Green City Building Certificate” przyznawanego miastom, których rozwój budownictwa zgodny jest z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  Koordynator w NAPE:

  Małgorzata Popiołek mpopiolek@nape.pl