Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu GREEN IT Inicjatywa na rzecz promocji eko-wyrobów w przemyśle budowlanym
  Okres realizacji: 1.01.2006 - 30.06.2008
  Partnerzy:
  1. CRES - Grecja
  2. CSTB - Francja
  3. BRE - Wielka Brytania
  4. SBi - Dania
  5. Cenergia - Dania
  6. NAPE - Polska
  7. INETI - Portugalia
  8. VTT - Finlandia
  9. ECOFYS - Niemcy
  Strona internetowa: http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1598
  Cel projektu:

  Projekt GREEN-IT miał na celu wprowadzenie znakowania energetycznego na europejskim rynku produktów budowlanych. W zamierzeniu działanie to miało być komplementarne do wprowadzanej wtedy dyrektywy o ocenie energetycznej budynków – EPBD (Energy Performance of Building Directive) i stymulować rynek budowlany w zakresie projektowania i wznoszenia budynków o lepszej charakterystyce energetycznej.

  Rezultaty projektu:
  • wypracowanie metodyki etykietowania mającej na celu przedstawienie informacji o potencjalnym wpływie wyrobu budowlanego na aspekty energetyczne lub energetyczno-środowiskowe
  • pilotażowa akcja znakowania wybranych wyrobów, przeprowadzona na wyrobach zgłoszonych dobrowolnie przez producentów współpracujących przy projekcie
  • katalog produktów w formie elektronicznego narzędzia dla projektantów i inwestorów
  • warsztaty i konferencja tematyczna

  Polski Klub GREEN-IT zrzeszający krajowych reprezentantów przemysłu budowlanego, miał bezpośredni udział w działaniach ogólnoeuropejskich oraz wpływ na kształt opracowywanej etykiety.

  Koordynator w NAPE:

  Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl