Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu GROUND REACH Osiągniecie celów protokółu z Kioto poprzez powszechne stosowanie gruntowych pomp ciepła w budownictwie
  Okres realizacji: 1.01.2006 - 31.12.2008
  Koordynator projektu:

  Centre For Renewable Energy Sources -Grecja

  Partnerzy:

  Centre For Renewable Energy Sources -Grecja
  European Geothermal Energy Council – EGEC, międzynarodowe
  European Heat Pump Assotiation – EHPA, międynarodowe
  Osterreichisches Forschungs- und Prufzentrum ARSENAL GmbH – Austria
  Bureau de Recherches Geologiques et Minieres – BRGM, Francja
  ECOFYS B.V. - międzynarodowe
  The Energy Efficiency Agency – EEA, Bułgaria
  Escola Superior de Technologia de Setubal – ESTSetubal, Portugalia
  Fachinformatonszentrum Karlsruhe GmbH – FIZ , Niemcy
  GEOTEAM Technisches Buro fur Hydrogeologie, Geothermie und Umwelt GmbH –GEOTEAM, Austria
  Associazione Rete ci Punti Energia – PUNTI ENERGIA, Włochy
  SVEP Information & Service AB – SVEP, Szwecja
  University of Oradea – UOR, Rumunia
  Besel S.A. – BESEL, Hiszpania
  Ellehauge & Kildemoes, E&K, Dania
  Flemish Institute for Technological Research – VITO, Belgia
  Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie – ADEME, Francja
  Narodowa Agencja Posznaowania Energii S.A. – NAPE, Polska
  ENPRO Engineers Bureau Ltd – ENPRO, Estonia
  GFE Energy Management – GFE

  Strona internetowa: http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1602
  Cel projektu:
  • Określenie wpływu szerokiego stosowania gruntowych pomp ciepła na osiągnięcie celów protokołu z Kioto.
  • Promocja zasady działania i zalet gruntowych pomp ciepła.
  • Ocena przydatności gruntowych pomp ciepła we wdrażaniu dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków.
  • Szkic długoterminowego planu rozpowszechniania gruntowych pomp ciepła i przezwyciężania barier stojących na drodze ich większemu udziałowi w rynku.
  • Zapoczątkowanie europejskiej kampanii promującej szybki wzrost udziału gruntowych pomp ciepła w rynku, skierowanej do kluczowych grup specjalistów.
  • Pomoc dla Komisji Europejskiej ukierunkowana na szersze rozpowszechnianie gruntowych pomp ciepła.
  Rezultaty projektu:
  • opracowanie rzetelnej metodologii do oszacowania redukcji emisji CO2 dzięki gruntowym pompom ciepła, ujęcie ilościowe ich potencjalnego wpływu na osiągnięcie celów protokołu z Kioto i ocena tej technologii pod względem jej potencjalnego wkładu w wypełnienie dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, obie te ewaluacje wydajnie wspomogą podejmowanie decyzji o przyszłej strategii europejskiej wobec gruntowych pomp ciepła
  • portal internetowy pokazujący odpowiednio udokumentowane i zaprezentowane najlepsze przykłady stosowania gruntowych pomp ciepła we wszystkich krajach członkowskich i kandydujących do UE, który zapewni UE skuteczne narzędzie promocji gruntowych pomp ciepła na rynku
  • identyfikacja barier powstrzymujących zdobywanie rynku przez gruntowe pompy ciepła, propozycje sposobów zniesienia tych barier oraz długoterminowa strategia rozpowszechniania technologii; posłuży to jako wskazówki dla przyszłych działań europejskich w kierunku zwiększenia udziału gruntowych pomp ciepła w rynku
  • kampania europejska służąca szybkiemu zdobyciu rynku (w okresie kontraktu), która przedstawiła zespół oddany promocji gruntowych pomp ciepła (Europejski Komitet ds. Gruntowych Pomp Ciepła), dostarczyła 20 000 broszur w 14 językach europejskich, 1000 plakatów, objęła też powstanie strony internetowej projektu, publikacje prasowe i w innych mediach docierające do wybranej grupy docelowej 7 500 000 odbiorców, jeden kongres międzynarodowy i wystawę z tysiącem uczestników, dwa warsztaty z Komisją oraz 18 spotkań z aktywnym udziałem kluczowych specjalistów. W Polsce opublikowano broszury informacyjne dotyczące gruntowych pomp ciepła, rozpowszechniono plakaty, pojawiły się artykuły prasowe. 19 czerwca 2008 r. odbyło się seminarium projektu Ground-Reach „Zastosowanie gruntowych pomp ciepła w budownictwie”, w którym uczestniczyło 46 osób.
  Koordynator w NAPE:

  Andrzej Wiszniewski, awiszniewski@nape.pl