Strona główna>Kontakt>Informacja dla akcjonariuszy

Informacja dla akcjonariuszy

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Świętokrzyska 20

00-002 Warszawa

KRS: 0000186140, NIP: 526-00-40-341, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS

Wysokosć kapitalu akcyjnego: 501 000,00 zł

 

Akcjonariusze znajdą tutaj bieżące informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projektów uchwał, sprawozdań finansowych czy opinii biegłych rewidentów.