Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu INNOVativing the uptake of Energy Auditing Schemes for SMEs
  Okres realizacji: 2019-2022
  Koordynator projektu: ISTITUTO PER L' ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (I.I.P.L.E.) Włochy
  Partnerzy:
  1. ISTITUTO PER L' ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (I.I.P.L.E.) Włochy
  2. CONFINDUSTRIA BERGAMO - Unione degli Industriali della Provincia (CBG), Włochy
  3. DR. JAKOB ENERGY RESEARCH GMBH & CO. KG (JER), Niemcy
  4. UMWELTTECHNIK BW GMBH (UTBW), Niemcy
  5. ASOCIACION DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGETICA - A3E (A3E), Hiszpania
  6. NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA (NAPE), Polska
  7. LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE JAVNI ZAVOD (LEAG, Słowenia
  8. EUROPEAN SCIENCE COMMUNICATION INSTITUTE (ESCI) GGMBH (ESCI), Niemcy
  9. CONOSCENZA E INNOVAZIONE SOCIETA ARESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA (K&I), Włochy
  10. CREHAN, KUSANO & ASSOCIATES (CKA), Belgia
  Strona internetowa: https://innoveas.eu/
  Cel projektu:

  Jednym z celów projektu jest usunięcie głównych barier nietechnicznych, które utrudniają czerpanie korzyści z realizacji audytów energetycznych przez sektor MŚP, gdzie audyty nie są wymagane przez prawo. Cel ma zostać osiągnięty poprzez przeanalizowanie barier a następnie utworzenie adekwatnie ustrukturyzowanej i rozszerzalnej oferty usług szkoleniowych, które będą wspierać podnoszenie świadomości i rozwój umiejętności w zakresie efektywności energetycznej w MŚP. Projekt będzie realizowany na różnych poziomach celów szkoleniowych, formatów, przekazywanych treści i odbiorców.