Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu INOFIN Innowacyjne schematy finansowania modernizacji budynków komunalnych w Zjednoczonej Europie
  Okres realizacji: 1.01.2006 - 30.06.2008
  Koordynator projektu:

  CEBra

  Partnerzy:
  1. CEBra – DE
  2. ECNet – DK
  3. ENVIROS – CZ
  4. ECN – NL
  5. SEC – BG
  6. Ekodoma – LV
  7. ECB – SK
  8. NAPE – PL
  Strona internetowa: http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1616
  Cel projektu:

  Celem projektu było stworzenie gotowego do wdrożenia wzoru systemu prawno-instytucjonalnego oraz rozwiązań dotyczących finansowania renowacji budynków socjalnych, co miało się przyczynić do wykorzystania dużego potencjału oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z tym sektorem oraz do poprawy warunków życia wielu rodzin o niskich dochodach. Stworzono też nowe miejsca pracy związane z pracami renowacyjnymi w budynkach socjalnych na obszarach o wysokim wskaźniku bezrobocia, gdzie z reguły znajdują się takie budynki.

  Rezultaty projektu:

  Bazując na rezultatach projektu LOCOSOS stworzono wzory systemu prawno-instytucjonalnego oraz rozwiązań dotyczących finansowania, które miały zainicjować w państwach biorących udział w projekcie krajowe programy z udziałem środków publicznych, i przyczynić się do powstania systemu, który byłby bezpieczny i atrakcyjny również dla inwestorów prywatnych.

  Projekt dał możliwość promocji polskiego systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych na obszarch poza aglomeracjami, dzięki zorganizowaniu 24 regionalnych spotkań z udziałem potencjalnych beneficjentów, głównie wspólnot mieszkaniowych i reprezentujących je administratorów i zarządców nieruchomości.

  Koordynator w NAPE:

  Andrzej Rajkiewicz, arajkiewicz@nape.pl