Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu INTEND Planowanie z wykorzystaniem Zintegrowanych Systemów Energetycznych – ZSE – w budynkach użyteczności publicznej
  Okres realizacji: 09.2006 - 09.2009
  Koordynator projektu:

  KanEnergi AS

  Partnerzy:
  • Norwegia:

           1. KanEnergi AS
           2. Green Building Alliance

  • Dania:

           1. Esbensen Consulting Engineers AS
           2. Engineering College of Aarhus

  • Polska: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  • Wielka Brytania: London Metropolitan University
  • Grecja: National and Kapodistrian University of Athens
  • Austria: Austrian Energy Agency
  Strona internetowa: http://www.intendesign.com/
  Cel projektu:

  Cele długofalowe:

  • wprowadzenie zintegrowanych systemów energetycznych jako standardowej procedury planistycznej w budynkach użyteczności publicznej w Europie
  • rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści ze stosowania ZSE wśród użytkowników tych budynków
  • dostarczenie wiedzy na temat ZSE architektom i projektantom
  • zachęcenie organizacji działających na rynku nieruchomości, właścicieli budynków oraz inwestorów do promocji budynków o wysokiej jakości energetycznej (niskim zapotrzebowaniu na energię)
  • określenie zbioru norm związanych z projektowaniem budynków bezpośrednio związanych w Dyrektywą EPBD

  Cele krótkoterminowe

  • sprawdzenie, jak ZSE mogą być wykorzystane w rzeczywistości na przykładzie 12 wybranych budynków w Europie
  • opracowanie narzędzi i metod dla ZSE wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD
  • opracowanie strony www.ecoark.net z bazą danych o budynkach o wysokiej jakości energetycznej, eko-budownictwie, itp.
  • rozpowszechnienie metody ZSE i narzędzi wykorzystanych w 12 pilotowych budynkach
  Rezultaty projektu:

  Główną zasadą planowania zintegrowanych systemów energetycznych jest oparcie się o rozwiązania pasywne i niskoenergetyczne oraz zapewnienie odpowiedniej jakości klimatu wewnętrznego. Doświadczenia pokazują, że budynki, w których wykorzystano ZSE zużywają znacznie mniej energii niż budynki zaprojektowane metodami tradycyjnymi. ZSE pozwalają projektantom skoncentrować się na wykorzystaniu energii pasywnej (oświetlenie dzienne, szklenie, naturalna wentylacja, zacienienie, objętość cieplna itp.) przed zastosowaniem tradycyjnych rozwiązań mechanicznych i elektrycznych.

  Narzędzia dla planowania z wykorzystaniem ZSE, wyniki i praktyczne doświadczenie pochodzące z 12 demonstracyjnych projektów zrealizowanych w 6 krajach rozpowszechniono na seminariach i konferencjach.

  Wynikiem projektu jest możliwość wykazania zalet i korzyści ze stosowania planowania w oparciu o ZSE, jak również pokazanie, że współpraca zespołów składających się z architektów, inżynierów, właścicieli budynków oraz inwestorów może dać bardzo pozytywne rezultaty w dziedzinie efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz zapewnienia odpowiedniej jakości klimatu wewnętrznego.

  Wydana i rozpowszechniona została broszura "Planowanie z wykorzystaniem Zintegrowanych Systemów Energetycznych". Odbyła się również Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Budownictwo energooszczędne - prawo, technologia, praktyka", 26 lutego 2008 r. w Poznaniu, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, poświęcona promocji projektowania zintegrowanego realizowana w ramach projektu INTEND. W konferencji wzięło udział ok. 100 osób reprezentujących władze samorządowe odpowiedzialne za proces inwestycyjny, jak również projektanci zainteresowani problematyką efektywności energetycznej, a szczególnie planowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi wdrażającymi Dyrektywę 91/2002/WE. 18 czerwca 2008 r. w Warszawie odbyło się Seminarium INTEND, w którym udział wzięło ok. 300 osób.

  Koordynator w NAPE:

  Aleksander Panek, apanek@nape.pl