Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

wtorek, 12 lutego 2019

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” serdecznie zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się 1-2 kwietnia br. na Politechnice Rzeszowskiej.

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że poprzez dyskusje z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczynimy się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Podczas tegorocznej edycji konferencji w czasie paneli plenarnych zostaną poruszone zagadnienia dotyczące strategicznego znaczenia Trójmorza dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, geopolityki surowców i dostaw elektromobilności, energetyki wiatrowej, integracji rynku elektroenergetycznego w Unii Europejskiej oraz sektora 4.0 dla sektora energii. Planowane są również dyskusje na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Polski oraz wybranych państw, a także transformacja sektora energii. Istotne jest również pytanie o wykorzystanie technologii czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii. W krok za tym pojawiają się kolejne kwestie dotyczące gospodarki odpadami, efektywności energetycznej w gospodarce wodnej i ściekowej, wykorzystania nowych technologii w sektorze energii oraz powołania sieci naukowych.

Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Cyfryzacji, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Patronatu medialnego udzieliły: Polska Agencja Prasowa Biznes, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), WysokieNapiecie.pl, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, BiznesAlert.pl, Energetyka24, „Nowa Energia”, Euractiv.pl, „Energetyka”, GlobEnergia.pl, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Napędy i Sterowanie, Gazeta Politechniki, GospodarkaPodkarpacka.pl, Radio Via, Grupa medialna Info, RzeszównaŻywo.pl, Cng-Lng.pl, miesięcznik Instal, wydawnictwo Seidel-Przywecki, Nowoczense Technologie w Przemyśle, The Warsaw Institute Review, „Gaz, Woda, Technika Sanitarna”, Smart-Grids.pl.

Po zakończeniu konferencji prelegenci będą mieli możliwość opublikowania artykułów naukowych (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) w: monografii wieloautorskiej (20 pkt – zaproszeni zostaną wybrani uczestnicy), w „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” – JEMI (14 punktów), w czasopiśmie naukowym „Geology, Geophysics & Environment” (14 punktów), w „Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów), oraz w następujących czasopismach naukowych: „Environmental Protection and Natural Resources” (12 punktów), „Problemy Jakości” (11 punktów), „Zarządzanie Publiczne” (11 punktów), „Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów), „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” (8 punktów), „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój” (6 punktów), „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” (6 punktów), „Forum Eksploratora” (4 punkty), „Energy Policy Studies”.

Ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego mija 8 marca 2019 r. i jest on dostępny na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/konferencja2019