Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

czwartek, 04 października 2018

Narodowa Agencja Poszanowania Energii należy do utworzonej w 2016 roku Koalicji na rzecz Wyższych Ambicji: “Coalition for Higher Ambition”, w skład której wchodzą przedsiębiorstwa, grupy inwestorów, władze lokalne i regionalne oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego. Zainteresowane strony założyły inicjatywę w celu wezwania przywódców UE do działania w ramach porozumienia paryskiego i zapewnienia, że polityka klimatyczna UE jest spójna z jej celami. Członkowie Koalicji wzywają przywódców UE do przyspieszenia działań mających na celu osiągnięcie poziomu zerowej emisji dwutlenku węgla, a tym samym ograniczenia wpływu na klimat, poprawę zdrowia publicznego, większą konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wzrost liczby dobrej jakości miejsc pracy.

Koalicja opublikowała kilka oświadczeń, w tym ostatnie skierowane do Jeana-Claude’a Junckera, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, oraz Miguela Ariasa Cañete, komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii w Komisji Europejskiej. Oświadczenie dotyczy najbliższego posiedzenia Rady ds. Środowiska (ENVI), które odbędzie się 9 października 2018 roku. Koalicja wzywa państwa do przyjęcia stanowiska COP24, i wskazuje pilną potrzebę zwiększenia obecnych zobowiązań z Paryża, określonych na 2030 rok. Aby osiągnąć powyższy cel, potrzebna jest transformacja we wszystkich sektorach. Szczególnie ambitne cele redukcji emisji powinny zostać nałożone na sektor transportu, który ma wysoki udział w emisji.

PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA


Zapraszamy do zapoznania się z raportem IPCC przyjętym 7/8.10.2018 podczas 48 sesji IPCC w Koeri Południowej pt. „Global Warming of 1.5 °Can IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty”.