Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

czwartek, 12 grudnia 2019

Koalicja na rzecz Wyższych Ambicji: “Coalition for Higher Ambition”, do której należy NAPE, a w skład której wchodzą przedsiębiorstwa, grupy inwestorów, władze lokalne i regionalne oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego, opublikowała oświadczenie, w którym wezwała Komisję Europejską do przedstawienia, w ciągu pierwszych 100 dni działania nowych władz, wniosku w sprawie zwiększenia celu UE w zakresie klimatu do co najmniej 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. 

List od Koalicji na rzecz Wyższych Ambicji można pobrać tutaj

Oświadczenie to wyprzedza zapowiedź Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, którego kluczowym elementem jest wzmocnienie celu klimatycznego UE na rok 2030. Oczekuje się, że nowa przewodnicząca Komisji, Ursula Von der Leyen, przedstawi wkróce kompleksowy program Europejskiego Zielonego Ładu.