Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

piątek, 29 czerwca 2018

W dniu 27 czerwca w Warszawie w Hotelu Novotel odbył się III Okrągły Stół Energetyczny. Kluczowymi tematami OSE 2018 były przyszłość rynku energii, wsparcie sektora energetycznego, rola odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, mobilność a odnawialne źródła energii, potencjał morskiej energetyki wiatrowej oraz efektywna realizacja polskiego programu energetyki jądrowej.

Konferencja rozpoczęła się przemówieniem powitalnym, które wygłosił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Poruszył on najważniejsze tematy związane z rynkiem energii, wyzwaniami i energetycznymi potrzebami Polski. Powiedział on, że mechanizm rynku mocy spełnia kryteria pomocy publicznej i nie zakłóca konkurencji na rynku. Dodał, jak bardzo ważne jest optymalne wykorzystanie krajowych zasobów Polski. Nasza gospodarka musi przejść zmiany, dostosować się do regulacji unijnych dotyczących wymagań środowiskowych, a są to energochłonne i kapitałochłonne inwestycje. Zauważył również, że Polska jest w innej sytuacji niż inne kraje starej Unii Europejskiej. Tam spada zużycie energii elektrycznej, a w Polsce wzrost zużycia jest cywilizacyjnie potrzebny. Zużycie energii jest w Polsce nadal poniżej średniej unijnej. Zauważa się jednak jej wzrost, m.in. w gospodarstwach domowych, w których systematycznie zwiększa się wykorzystanie instalacji klimatyzacyjnych. Minister podkreślił, że korzystnym rozwiązaniem może być budowa centralnych źródeł wytwarzania energii wykorzystujących wysokosprawną kogenerację, nawet w małych miasteczkach. Podsumowując przemówienie, przed Polską energetyką stoi wiele wyzwań i właśnie o nich rozmawiano podczas III Okrągłego Stołu Energetycznego.

Kolejnym wystąpieniem było przywitanie uczestników OZE 2018 przez Tadeusza Syryjczyka z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, organizatora wydarzenia. Wprowadził on do tematyki konferencji oraz opowiedział o formule spotkania. Wydarzenie zostało podzielone na 3 bloki programowe:

 1. Przyszłość rynku energii w Polsce i Unii Europejskiej.
 2. Elektromobilność i paliwa alternatywne w transporcie – wyzwania na dziś czy na przyszłość?
 3. Program polskiej energetyki jądrowej.

W pierwszej części, w której moderatorem był Marek Kulesa (Dyrektor, Biuro Towarzystwa Obrotu Energią) debatowano na temat: „Przyszłośc rynku energii a pomoc publiczna w sektorze energii”. Panelistami byli:

 • Anna Żyła, Główny Ekolog BOŚ Banku,
 • Frederic Faroche, Prezes Zarządu, Veolia Energetyka Polska S.A.,
 • Gert-Jan Koopman, Zastępca Dyrektora Generalnego, DG Competition,
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR,
 • Tomasz Dąbrowski, Wiceminister Energii.

Rozmowy przyniosły wiele rozważań i wniosków. Zauważa się duże zmiany nie tylko na europejskim, ale również na światowym rynku energetycznym. Wpływ na to mają zmiany klimatu, czynniki ekonomiczne i wiele innych. Na szczeblu unijnym zostają podejmowane decyzje polityczne, które dotyczą państw członkowskich i które wpływają na te zmiany. Nowoczesny rynek energii w Polsce może powstać, dzięki otwarciu na nowe technologie. Reformy rynku pomagają w stymulacji rozwoju systemów, stabilizacji ceny energii oraz zwiększają efektywność energetyczną całego systemu.

Jak dodali paneliści, prace nad rynkiem mocy w Polsce były podzielone na etapy: przygotowanie koncepcji, spotkania z Komisją, wprowadzenie poprawek do przygotowanej Ustawy. Po pozytywnej opinii KE ustawa weszła w życie i obecnie funkcjonuje przyjęty mechanizm rynku mocy i system wsparcia. Trwają również prace nad przygotowywaniem aktów wykonawczych.

W panelu oceniono również nowy system wsparcia OZE. Polski rynek odnawialnych źródeł energii potrzebuje wsparcia, ale potrzebne jest również stabilne prawo. Jest to czynnik, który ma decydujące znaczenie i wpływa na decyzje inwestorów. Systemy wsparcia pozwalają na rozwinięcie nowych technologii i spadek ich cen. Według prelegentów, nowa ustawa idzie w dobrym kierunku i inwestycje OZE będą coraz bardziej „bankowalne”. Dodano również kilka słów w kwestii ochrony środowiska, w tym to, że zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie może wspomóc proces dekarbonizacji. Istnieje duży konsensus między Polską, a UE. Obie strony podkreślają znaczenie ochrony środowiska, ale podczas procesów inwestycyjnych trzeba również brać pod uwagę czynniki ekonomiczne. Wszystkie działania mają na celu ułatwienie inwestycji pro środowiskowych.

W pierwszym bloku spotkania odbyły się jeszcze dwa wystąpienia eksperckie. Pierwsze dotyczące wodoru jako paliwa, a drugie – morskiej energetyki wiatrowej. Obaj paneliści wskazali zalety, zarówno wodoru, jak i wiatru oraz przedstawili te rozwiązania, jako źródła energii najbliższej przyszłości. Można było usłyszeć, że wodór będzie miał szczególnie znaczenie przy rozwoju rynku mobilności i już dziś istnieją rozwiązania, które pozwalają na zasilanie pojazdów tym innowacyjnym paliwem.

Morska energetyka wiatrowa (MEW) w Polsce oraz przesył z nią związany mają bardzo duży potencjał. Rozwój MEW wiąże się z miliardowymi inwestycjami, ale również jest szansą na czystą energię, dywersyfikację źródeł energii, rozwój rodzimego przemysłu, firm oraz nowe miejsca pracy. Okazuje się, że pierwsze polskie projekty są już prawie gotowe i wkrótce pojawią się na polskiej części Morza Bałtyckiego.

W drugiej części moderatorem był Tomasz Dominiak (Zespół Doradców Gospodarczych TOR). Tematem debaty była: „Elektromobilność i paliwa alternatywne w transporcie – wyzwanie na dziś czy na przyszłość?”. Panelistami byli:

 • Mirosław Siergiejczyk, prof. PW,
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes, Zespół Doradców Gospodarczych TOR,
 • Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii,
 • Piotr Kociński, Wiceprezes Zarządu, Lotos Lab,
 • Bartłomiej Kras, Wiceprezes Impact Clean Power Technology,
 • Wojciech Szymalski, Prezes, Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Uczestnicy debaty rozmawiali o elektromobilności. Powiedzieli oni, że planowane jest, aby do 2020 roku w Polsce powstało 6000 punktów ładowania oraz ponad 300 punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Czyste powietrze jest priorytetem, a rozwój elektromobilności jest jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza w miastach. W Polsce brakuje jednak realnego systemu zachęt. Dodano, że należy połączyć tematykę elektromobilności z emisyjnością polskiego mixu energetycznego. Samochody elektryczne mogłyby być magazynami energii w okresie, gdy jest mniejsze zapotrzebowanie na energię, a zwiększone z wiatru i Słońca. Milion aut elektrycznych, które zapowiadało Ministerstwo, mogłoby ustabilizować polski system elektroenergetyczny. Podczas debaty powiedziano, że równie ważną kwestia jak transport indywidualny, jest niskoemisyjny transport publiczny, którego rozwój mógłby się przyczynić do zmniejszenia liczby pojazdów w polskich miastach. Podczas debaty podkreślano również, że w kwestii elektromobilności, równie ważna jak pojazdy jest infrastruktura i to od niej należy zacząć rozwój polskiego rynku. Pomimo tego, że najczęściej w kontekście elektromobilności mówi się o pojazdach elektrycznych, przyszłość to samochody napędzane wodorem, a jak podano, Polska produkuje bardzo dużo wodoru który mógłby być zastosowany jako paliwo.

Ostatnią częścią konferencji był blok dotyczący polskiej energetyki jądrowej. Debatę poprowadził Jędrzej Puzyński z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Panelistami byli:

 • Prof. Andrzej Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Andrzej Matyja, Prezes Polimex Energetyka,
 • Piotr Piela, EY Partner, CSE Energy & Utilities sector Leader,
 • Łukasz Sawicki, Główny Specjalista, Ministerstwo Energii.

Według zgromadzonych panelistów, energia jądrowa może być konkurencyjna, zarówno dla energetyki odnawialnej, jak i konwencjonalnej. Jest to energia czysta, tania w eksploatacji, niezawodna. Najwyższe koszty są ponoszone w fazie inwestycyjnej. Jednak przy długim czasie życia elektrowni, koszty te rozkładają się na kilkadziesiąt lat pracy. Dodano, że elektrownia jądrowa jest jedyną alternatywą dla starych bloków węglowych, które obecnie pracują w podstawie polskiego systemu energetycznego. Zaproszeni goście podkreślali, że Unia Europejska każe obniżać emisje i stawia na rozwój energetyki odnawialnej, a nie wspiera energetyki jądrowej, która również pozwala na redukcję emisji. Eksperci mówili o tym, że elektrownie jądrowe 3 generacji nie stwarzają zagrożenia dla ludzkości i są o wiele bezpieczniejsze niż bloki wybudowane wiele lat temu. Największym problemem jest jednak finansowanie tego typu elektrowni. Niejednokrotnie powiedziano, że należy się odpowiednio przygotować do takiej inwestycji. W przypadku wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej, powinno się zaangażować w jej budowę jak największą część polskich firm. Cała inwestycja pozwoli również na rozwój polskiego rynku i technologii. Trzeci blok tematyczny zakończono sesją pytań od słuchaczy, u których było widać wiele zainteresowanie tematyką i przyszłością polskiej energetyki jądrowej.

Więcej o wydarzeniu: http://okraglystolenergetyczny.pl/